Þjónustumiðstöð

Þjónustumiðstöðin er staðsett í Álalind 1 og er opin alla virka daga frá klukkan 8:00 til 17:00 nema föstudaga þegar lokað er klukkan 16:00.

Símanúmer Þjónustumiðstöðvarinnar er 441 9000. Einnig er hægt að senda ábendingar í gegnum tölvupóst hér.

Þjónustumiðstöðin hefur umsjón með flestum verkefnum sem tengd eru framkvæmdum á bæjarlandi. Innan þjónustumiðstöðvar eru verkefni sem tengjast snjómokstri, garðyrkju, gatnaviðhaldi, vatns- og fráveitu, sorphirðumálum og önnur þjónusta við íbúa, fyrirtæki og stofnanir.

Ef íbúar hafa ábendingar um framkvæmdir eða aðrar athugasemdir við ástand bæjarlands er ábendingum svarað í síma 441 9000. Einnig er hægt að senda ábendingar í gegnum tölvupóst hér.

Helstu verkefni Þjónustumiðstöðvarinnar eru eftirfarandi:

  • Snjómokstur og hálkueyðing
  • Hreinsun og viðhald gatna og stíga
  • Viðhald á götum
  • Framkvæmdir á göngustígum
  • Framkvæmdir við reiðstíga

Neyðarsími Þjónustumiðstöðvarinnar er 892 8215. Þessi sími aðeins virkur utan opnunartíma og sinnir aðeins neyðartilvikum.

Veitur

Til veituframkvæmda heyra framkvæmdir við vatnsveitu, fráveitu, hitaveitu, rafveitu og fjarskiptalagnir. Framkvæmdir við vatnsveitu eru alfarið á vegum Kópavogsbæjar. Eru þær almennt unnar samhliða gantnagerð af verktökum undir eftirliti Þjónustumiðstöðvar. Vatnsöflun og stofnlagnir frá Vatnsendakrika eru á ábyrgð Þjónustumiðstöðvar.

Þjónustumiðstöð sér um allt viðhald á brunnsvæðum, stofnlögnum og dreifilögnum. Heimtaugar í ný hús lagðar samhliða lagningu fjarskiptaheimtug og hitaveitu og skulu umsóknir um heimtaug berast til Orkuveitu Reykjavíkur.

Neyðarsími Vatnsveitu Kópavogs er 840 2690 er þessi sími aðeins virkur utan opnunartíma og sinnir aðeins neyðartilvikum.