Leikskólar

Kópavogsbær rekur nítján leikskóla og auk þess er einn þjónusturekinn og tveir einkareknir leikskólar í bæjarfélaginu.

Leikskólar Kópavogsbæjar starfa eftir aðalnámskrá leikskóla.  Í henni kemur fram fagleg stefnumörkun og lýsing á sameiginlegum markmiðum og kröfum sem eiga við um allt leikskólastarf.

Gjaldskrár

Leikskólagjöld

Fæðisgjöld

Gjaldskrá tekur gildi 1. júlí 2024

Fæðisgjöld
Hádegisverður
8.243 kr.
Hressing
2.840 kr.
Fullt fæði
11.083 kr.

Almennt gjald

Dvalarstundir
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
0
2.840 kr.
8.243 kr.
11.083 kr.
4,5 stundir
0
2.840 kr.
8.243 kr.
11.083 kr.
5,0 stundir
0
2.840 kr.
8.243 kr.
11.083 kr.
5,5 stundir
0
8.243 kr.
11.083 kr.
6,0 stundir
0
8.243 kr.
11.083 kr.
6,5 stundir
24.999 kr.
33.242 kr.
36.082 kr.
7,0 stundir
26.922 kr.
35.165 kr.
38.005 kr.
7,5 stundir
33.650 kr.
41.893 kr.
44.733 kr.
8,0 stundir
40.377 kr.
48.620 kr.
51.460 kr.
8,5 stundir
49.693 kr.
57.936 kr.
60.776 kr.
9,0 stundir
69.360 kr.
77.603 kr.
80.443 kr.

Afslættir af dvalargjöldum

Afslættir

Frá 1. september 2023 hefur gefist kostur á að sækja um tekjutengda afslætti af dvalargjöldum.
Nýjar reglur um tekjutengdan afslátt taka gildi frá 1. janúar 2024.  Sérstakir afslættir fyrir einstæða foreldra, öryrkja og námsmenn féllu úr gildi 31.12.2023.

Starfsfólk í leikskólum í 75% eða hærra starfshlutfalli á rétt á 40% afslætti.

Systkinaafsláttur helst óbreyttur og reiknast ofan á tekjutengdan afslátt þegar við á.

Tekjutengdir afslættir
Tekjutengdan afslátt og tekjuviðmið frá 1. janúar 2024 má sjá hér að neðan:

Einstæðir:                                                                 Í sambúð:

Tekjuviðmið Afsláttur   Tekjuviðmið Afsláttur
 0 - 460.000 kr. 50%    0 - 660.000 kr. 50%
 461.001 - 750.000 kr. 40%    660.001 - 980.000 kr. 40%
 750.001 - 790.000 kr. 30%    980.001 - 1.020.000 kr. 30%
 790.001 - 830.000 kr. 20 %    1.020.001 - 1.060.000 kr 20 %
 830.001 - 870.000 kr. 10%    1.060.001 - 1.100.000 kr 10%

Frekari upplýsingar um tekjutengdan afslátt er að finna í reglum um tekjutengdan afslátt.

Hægt er að sækja um tekjutengdan afslátt í þjónustugátt. Umsókn um afslátt þarf að berast fyrir 20. dag mánaðar til þess að taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir. Afsláttur er ekki veittur afturvirkt.

Samþykkt í bæjarráði Kópavogs, 6. júlí 2023

Systkinaafsláttur

Systkinaafsláttur fer eftir fjölda yngri systkina. Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi ef barn á eitt yngra systkini, en 100% af dvalargjaldi ef barn á tvö yngri systkini eða fleiri í leikskóla eða í dvöl hjá dagforeldri. Systkinaafsláttur reiknast af dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur reiknast ofan á aðra afslætti. Ekki er veittur afsláttur af fæðisgjöldum. Ekki þarf að sækja um systkinaafslátt.

Hægt er að skoða leikskólagjöld útfrá mismunandi fjölda dvalartíma og afsláttum í reiknivél leikskólagjalda. Hægt er að skoða alla reikninga undir Gjöld í þjónustugátt.

Hér að neðan eru dæmi um dvalargjöld með afsláttum.

Dvalargjöld með 30% afslætti:

Dvalarstundir 30% afsl.
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
0
2.840 kr.
8.243 kr.
11.083 kr.
4,5 stundir
0
2.840 kr.
8.243 kr.
11.083 kr.
5,0 stundir
0
2.840 kr.
8.243 kr.
11.083 kr.
5,5 stundir
0
8.243 kr.
11.083 kr.
6,0 stundir
0
8.243 kr.
11.083 kr.
6,5 stundir
17.499 kr.
25.742kr.
28.582 kr.
7,0 stundir
18.845 kr.
27.088 kr.
29.928 kr.
7,5 stundir
23.555 kr.
31.798 kr.
34.638 kr.
8,0 stundir
28.264 kr.
36.507 kr.
39.347 kr.
8,5 stundir
34.785 kr.
43.028 kr.
45.868 kr.
9,0 stundir
48.552 kr.
56.795 kr.
59.635 kr.

Tekjutengdur afsláttur

Dvalarstundir 40% afsl.
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
0
2.840 kr.
8.243 kr.
11.083 kr.
4,5 stundir
0
2.840 kr.
8.243 kr.
11.083 kr.
5,0 stundir
0
2.840 kr.
8.243 kr.
11.083 kr.
5,5 stundir
0
8.243 kr.
11.083 kr.
6,0 stundir
0
8.243 kr.
11.083 kr.
6,5 stundir
15.002 kr.
23.245 kr.
26.085 kr.
7,0 stundir
16.156 kr.
24.399 kr.
27.239 kr.
7,5 stundir
20.193 kr.
28.436 kr.
31.276 kr.
8,0 stundir
24.229 kr.
32.472 kr.
35.312 kr.
8,5 stundir
29.819 kr.
38.062 kr.
40.902 kr.
9,0 stundir
41.619 kr.
49.862 kr.
52.702 kr.

Reglur og aðrar upplýsingar

Reglur um innritun og dvöl barna í leikskólum Kópavogs

 Leikskólinn er fyrsta skólastigið og stuðlar að menntun barna í gegnum leik með velferð þeirra, þroska og öryggi að leiðarljósi. Leitast er við að hafa sveigjanleika í dvalartíma barna til að koma til móts við óskir og þarfir fjölskyldna.

Umsókn
Sækja þarf um leikskóladvöl fyrir barn í Þjónustugátt Kópavogsbæjar sem þá skráist á biðlista eftir aldri þess.
 Mikilvægt er að umsóknum hafi verið skilað inn fyrir 1.mars árið sem óskað er eftir dvöl fyrir barnið. Flestum börnum er úthlutað dvöl á tímabilinu mars - maí ár hvert fyrir komandi skólaár.

Skilyrði fyrir leikskóladvöl er að barn eigi lögheimili í Kópavogi, en barnið getur verið á biðlista þó lögheimili sé annars staðar.

Innritun
Börn raðast á biðlista eftir aldri og er sérstakur biðlisti fyrir hvern leikskóla.
Foreldrar/forsjáraðilar geta merkt við allt að fimm leikskóla á umsóknarblaðinu. Ef foreldrar/forsjáraðilar fá ekki dvöl fyrir barn sitt í leikskóla sem sótt var um fá þau boð um leikskóladvöl í öðrum leikskóla eftir því hvar er laust hverju sinni. Fæðingardagur barns á biðlista ræður hvaða barn er næst inn. Forgangslisti barna getur haft áhrif á biðlistann.
Þiggi foreldrar/forsjáraðilar dvöl fyrir barn sitt í öðrum leikskóla en þau óskuðu eftir í fyrsta vali er möguleiki á að sækja um flutning síðar. Til að tryggja stöðugleika barns og skólastarfs er reynt að verða við flutningsbeiðni í upphafi næsta skólaárs á eftir.
Við innritun er reynt að taka tillit til barna sem eiga eldra systkini í umsóknarleikskóla. Ef systkini fær úthlutað dvöl í sama leikskóla og eldra systkini er skilyrði að búið sé að úthluta dvöl fyrir eldri börn á biðlistanum í einhverjum af þeim leikskólum sem sótt var um í. Auk þess er skilyrði að eldra systkini eigi að minnsta kosti eftir 6 mánuði af leikskóladvöl við upphaf skóladvalar yngra systkinis.

Forgangur
 Heimilt er að verða við beiðni um forgang í leikskóla Kópavogs vegna:
      1. Barna sem hafa náð 4-5 ára aldri.
      2. Alvarlega fatlaðra barna, sem vegna alvarlegrar þroskaröskunar, geðröskunar eða líkamlegrar hömlunar, sem þurfa sérstakar íhlutun. Læknisvottorð og greining              ef hún liggur fyrir skal fylgja forgangsumsókn.
      3. Langveikra barna sem þarfnast læknisfræðilegrar meðferðar vegna alvarlegs og langvinns sjúkdóms. Læknisvottorð skal fylgja forgangsumsókn.
      4. Barna sem búa við eftirfarandi erfiðleika í uppeldisaðstæðum:
           a. Barnaverndarmál. Rökstuðningur frá barnaverndarþjónustu skal fylgja umsókn.
           b. Alvarleg og langvinn veikindi eða fötlun hjá foreldrum/forsjáraðilum barnsins eða systkinum þess. Læknisvottorð skal fylgja umsókn. Ef gögn systkinis liggja                        fyrir á skrifstofu Menntasviðs er nóg að vísa í þau, nafn og kennitala þarf að fylgja umsókn.
           c. Foreldri með forsjá hefur ekki náð 18 ára aldri.
      5. Barna starfsfólks í leikskólum Kópavogs.

Starfsfólk leikskóla getur sótt um forgang í leikskóla Kópavogs, svo fremi sem leikskólastjóri mæli með forgangnum. Starfshlutfall starfsmanns þarf að vera að lágmarki 75%. Láti starfsmaður af störfum áður en komið er að barni hans á biðlista, missir barnið forgangsrýmið og hættir um leið og starfsmaðurinn.

Deildarstjóri leikskóladeildar tekur ákvörðun um forgang. Leikskóladvöl barns með forgang hefst í fyrsta lagi við tólf mánaða aldur. Umsókn um forgang skal berast skriflega og studd viðeigandi gögnum.

Dvöl
 Leikskólar Kópavogs eru opnir frá kl. 7:30 til 16:30. Dvalartími barna getur verið breytilegur milli daga. Leikskólinn er gjaldfrjáls ef dvalarstundir eru 30 klukkustundir í viku eða færri. Ekki er hægt að skrá börn í dvöl seinna en kl. 09:00 að morgni. Barn getur verið fjóra daga í viku en að lágmarki 4 tíma þá daga sem barn er í dvöl. Opnunartími milli 7:30-8:00 og lokunartími milli 16:00-16:30 er háður því að það séu að lágmarki 3 börn með skráðan dvalartíma á viðkomandi tíma. Séu færri börn með skráðan dvalartíma á þeim tíma er leikskólastjóra heimilt að skerða opnunartíma sem því nemur. Gildir sú ákvörðun leikskólaárið. Hvert barn hefur ákveðinn dvalartíma dag hvern, miðað skal við að börn komi og fari innan dvalartíma.

Öll börn taka þátt í þeim máltíðum sem falla innan dvalartíma þeirra.

Ef foreldrar/forsjáraðilar óska eftir tímabundinni styttingu á dvalartíma t.d. vegna fæðingarorlofs eða atvinnumissis, er orðið við þeirri beiðni. Foreldrum/forsjáraðilum er jafnframt tryggð lenging dvalartíma þegar starf hefst að nýju, sé eftir því óskað.

Dvalargjald
Dvalargjöld reiknast samkvæmt gildandi gjaldskrá.
Foreldrar/forsjáraðilar með lágar tekjur geta sótt um tekjutengdan afslátt af dvalargjöldum í leikskóla í gegnum þjónustugátt. Sjá nánari upplýsingar í reglum um tekjutengda afslætti.
Gjöld og afslættir reiknast á það foreldri/forsjáraðila sem barnið á lögheimili hjá nema samkomulag sé um skipta búsetu. Beiðni um breytingu á greiðanda skal ávallt undirrituð af foreldri/forsjáraðila sem tekur við greiðslum. Sé viðkomandi hvorki með lögheimili barns né samkomulag um skipta búsetu skal beiðnin undirrituð af báðum foreldrum/forsjáraðilum.
Systkinaafsláttur er veittur í samræmi við gildandi gjaldskrá.
Starfsmenn sem starfa í leikskólum Kópavogs og eru að lágmarki í 75% starfi geta sótt um 40% afslátt af dvalargjöldum.
Kópavogsbær greiðir ekki fyrir barn sem dvelur í leikskóla í öðru sveitarfélagi samtímis því að halda rými í Kópavogi.

Uppsagnarfrestur
 Gagnkvæmur uppsagnarfrestur er einn mánuður og miðast við fyrsta eða fimmtánda hvers mánaðar. Foreldrar/forsjáraðilar þurfa að skila uppsögn á leikskóladvöl til leikskólastjóra. Ef leikskólagjöld eru í vanskilum sem nemur 3 mánuðum eða lengur er leikskóladvöl sagt upp. Ef óskað er eftir samkomulagi um greiðslu vanskila skal hafa samband við innheimtudeild.

 Samkomulag milli sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu kveður á um að barni sem flytur á milli sveitarfélaga sé heimilt að dvelja áfram í leikskóla í því sveitarfélagi sem flutt er úr í allt að tólf mánuði frá flutningi lögheimilis eða þar til barnið fær úthlutað dvöl í lögheimilissveitafélagi. Foreldrar/forsjáraðilar skulu sækja um leikskóladvöl hjá sveitarfélaginu sem flutt er í og einnig um umsókn um framlengingu á dvöl barns vegna flutnings  hjá sveitarfélagi sem flutt er úr. Ef þjónusta sem börn þurfa á að halda er ekki í sveitarfélaginu sem flutt er í geta tímamörk verið rýmri. Barn á lokaári hefur tækifæri til að ljúka leikskólagöngu sinni í sveitarfélaginu sem flutt er úr. Lögheimilissveitarfélagið greiðir kostnað við leikskóladvöl barnsins samkvæmt viðmiðunargjaldskrá Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Endurskoðað í febrúar 2021
Endurskoðað í desember 2023
Endurskoðað í janúar 2024
Samþykkt í leikskólanefnd apríl 2024

Röskun vegna veðurs

Þegar Veðurstofa Ísland varar við slæmu veðri, þá er viðvörunarkerfi notað og mikilvægt að taka það alvarlega. Sérstaklega ef varað er við miklum stormi/vindi, úrhelli, snjókomu, frostregni og/eða ofsakulda. Þegar viðvaranir eru gefnar út gefa almannavarnir út leiðbeiningar eftir aðstæðum og viðvörunum Veðurstofu Íslands.
Sjá nánar um Óveður 

Viðvörunarkerfi Veðurstofunnar byggist á alþjóðlegum staðli sem kallast CAP (Common Alerting Protocol) og er stafrænt snið fyrir miðlun neyðartilkynninga og viðvaranna um náttúruvá. Útgefin skeyti eru á stöðluðu formi sem samræmir alla miðlun viðvaranna yfir mismunandi samskiptaleiðir og miðla. Hvert CAP skeyti inniheldur upplýsingar um þá náttúruvá sem varað er við, landshlutann sem viðvörunin nær til, gildistíma og mat á því hversu mikil áhrif umrædd vá getur haft á samfélagið.

Sjá nánar viðvaranir í litum í samræmi við hættustig veðurs.

Tilmæli til foreldra/forráðamanna barna í skólum, frístunda – og íþróttastarfi.
Sjá nánar um Röskun á skólastarfi

Í textaspá eru hugleiðingar vakthafandi veðurfræðings á Veðurstofu Íslands.
Sjá nánari upplýsingar í Textaspá

Athugið:
Starfsfólk í leikskólum skal ætíð taka mið af litakóðakerfi Veðurstofu, um veðurfar, hvort ástæða sé til að börn yngri en 6 ára séu sótt fyrr en dvalartími hvern dag segir til um. Sama gildir um börn í grunnskólum, frístund og börnum sem sækja íþróttaæfingar.
Vakin er athygli á að þetta á við um börn yngri en 12 ára.

Reglur um heimgreiðslur

1. gr. Markmið
Kópavogsbær veitir foreldrum/forsjáraðilum barna 15 mánaða og eldri heimgreiðslur vegna barna sem hvorki
eru í dvöl hjá dagforeldri né í leikskóla.

2. gr. Skilyrði
Greiðslur eru bundnar eftirfarandi skilyrðum:

  • Barn sé með lögheimili í Kópavogi.
  • Barn njóti ekki annarra niðurgreiðslna frá Kópavogsbæ vegna dvalar barnsins.
  • Barn sé á biðlista eftir dvöl í leikskóla í Kópavogi.

3. gr. Umsókn
Sækja þarf um heimgreiðslur vegna barns í Þjónustugátt Kópavogsbæjar. Umsókn um heimgreiðslur
þarf að berast fyrir 20. dag mánaðar til þess að taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir.
Aðeins þarf að sækja um heimgreiðslur einu sinni. Heimgreiðslur eru ekki afturvirkar.


4. gr. Afgreiðsla
Heimgreiðslur eru greiddar eftir á frá næstu mánaðamótum eftir að barn hefur náð 15 mánaða aldri.
Heimgreiðslur reiknast frá þeim degi sem barn verður 15 mánaða.

Greiðslur falla niður þegar barn hefur dvöl í leikskóla eða hjá dagforeldri með starfsleyfi.
Greiðslur falla niður ef dvöl í leikskóla er hafnað vegna barna sem eru 30 mán. eða eldri.
Greiðslur falla niður við flutning á lögheimili barnsins úr sveitarfélaginu.

Heimgreiðslur fást að hámarki greiddar í 11 mánuði á ári, ekki er greitt vegna júlí mánaðar

5. gr. Upphæð
Mánaðarleg heimgreiðsla er 107.176 kr.

6. gr. Uppgjör
Menntasvið hefur umsjón með framkvæmd heimgreiðslna Kópavogsbæjar. Greiðslur fara
fram í fyrstu viku hvers mánaðar með rafrænum hætti.

7. gr. Leiðréttingar
Verði um ofgreiðslu að ræða áskilur Kópavogsbær sér rétt til endurgreiðslu, m.a. í tilvikum þar sem ofgreiðsla kann
að vera á grundvelli þess að umsækjandi hafi gefið upp rangar upplýsingar eða ekki tilkynnt um breytingar á
högum sínum sem hafa áhrif á rétt til greiðslu.


Reglur þessar gilda frá 1. janúar 2024
Reglur þessar voru samþykktar í bæjarstjórn Kópavogs í nóvember 2023


Reglur um tekjutengda afslætti af dvalargjöldum í leikskóla

 1. gr. Markmið
Reglur þessar eiga við um dvalargjöld í leikskólum í Kópavogi.

Kópavogsbær veitir foreldrum/forsjáraðilum með lágar tekjur tekjutengdan afslátt af dvalargjöldum í leikskóla með það að markmiði að koma til móts við fjölskyldur með ung börn í sveitarfélaginu.

2. gr. Skilyrði

Til þess að eiga rétt á að tekjutengdum afslætti þurfa meðaltekjur fyrir skatta að vera innan tekjuviðmiða í neðangreindri töflu. Upphæð afsláttar fer eftir því undir hvaða tekjuviðmið meðaltekjur falla og hvort umsækjandi er einstæður eða í sambúð.

Tekjuviðmið:

 Í Sambúð

 Tekjuviðmið   Afsláttur
 0 - 660.000 kr.  50 %
 660.001 - 980.000 kr.  40 %
 980.001 - 1.020.000 kr.  30 %
 1.020.001 - 1.060.000 kr.  20 %
 1.060.001 - 1.100.000 kr.  10 %


Einstæðir

 Tekjuviðmið  Afsláttur
 0 - 460.000 kr.  50 %
 460.001 - 750.000 kr.  40 %
 750.001 - 790.000 kr.  30 %
 790.001 - 830.000 kr.  20 %
 830.001 - 870.000 kr.

 10 %


Við mánaðarlegan útreikning á tekjutengdum afsláttum er miðað við meðaltekjur umsækjanda og maka ef við á, samkvæmt staðgreiðsluskrá fyrir síðustu þrjá mánuði sem aðgengilegir eru í skattaupplýsingum hjá Skattinum hverju sinni. Athygli er því vakin á því að afslættir geta verið breytilegir milli mánaða ef tekjur eru breytilegar milli mánaða.

Með umsókn um tekjutengdan afslátt veitir umsækjandi Kópavogsbæ heimild til þess að sækja skattaupplýsingar mánaðarlega til staðfestingar á því að tekjur séu innan tekjuviðmiða.
Hægt er að afturkalla ofangreinda heimild hvenær sem er og þá mun möguleiki á tekjutengdum afslætti einnig falla niður. Afturköllun þarf að gera með rafrænni undirritun og hægt er að óska eftir því með tölvupósti eða með skilaboðum á Þjónustugátt.

Skattaupplýsingarnar verða hvergi geymdar en starfsmenn sem vinna með fjármál leikskólans munu sjá að barnið er með tekjutengdan afslátt af leikskólagjöldum á reikningum til foreldra, ef skilyrði um tekjutengdan afslátt eru uppfyllt.

 Í tilviki sambúðarfólks þarf maki umsækjanda einnig að skrifa rafrænt undir umsókn og staðfestingu um heimild Kópavogsbæjar um uppflettingu í skattaskrá. Umsókn telst ekki gild fyrr en rafrænar undirskriftir liggja fyrir.

 3. gr. Umsókn

 Foreldrar/forsjáraðilar sækja um tekjutengdan afslátt af dvalargjöldum í leikskóla í gegnum þjónustugátt.
Umsókn um afslátt þarf að berast fyrir 20. dag mánaðar til þess að taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir.
Afsláttur er ekki veittur afturvirkt.

 

4. gr. Gjaldskrá

 Frekari upplýsingar um afslætti og gjöld má finna undir „Leikskólagjöld“ á vefsvæði fyrir Gjaldskrár á vefsíðu sveitarfélagsins.

 

5. gr. Leiðréttingar

 Ef veittir eru afslættir á röngum forsendum eða umfram það sem þessar reglur segja til um, áskilur Kópavogsbær sér rétt til leiðréttingu gjalda, m.a. í tilvikum þar sem leiðrétting kann að vera á grundvelli þess að umsækjandi hafi gefið upp rangar upplýsingar eða hann hafi ekki tilkynnt um breytingar á högum sínum sem hafa áhrif á rétt til afsláttar.

 

6. gr. Aðrir afslættir

Sérstakir afslættir fyrir einstæða foreldra, öryrkja og námsmenn falla úr gildi 31.12.2023.

Systkinaafsláttur helst óbreyttur og reiknast ofan á tekjutengdan afslátt þegar við á.

 

Reglur þessar gilda frá 1. janúar 2024
Reglur þessar voru samþykktar í bæjarstjórn Kópavogs í nóvember 2023.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar gefur innritunarfulltrúi leikskóla í síma 441 0000 á milli 11-12 alla virka daga nema miðvikudaga.

Allar gjaldskrár Kópavogsbæjar eru birtar með fyrirvara um villur.

Síðast uppfært 18. apríl 2024