Bakkabraut 2-4, Bryggjuvör 1, 2, 3, Þinghólsbraut 77 og 79. Svæði 13.

Í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 hefur bæjarstjórn Kópavogs samþykkt þann 27. júní 2023 breytingu á deiliskipulagi Kársneshafnar. Nánar til tekið fyrir svæði 13 samkv. skipulagslýsingu þróunarsvæðis á Kársnesi. Skipulagssvæðið afmarkast af Þinghólsbraut og lóðamörkum Þinghólsbrautar 73 og 75 í austri, fyrirhugaðri nýrri vegtengingu milli Borgarholtsbrautar og Bakkabrautar í norðri, fyrirhuguðum nýjum hafnarkanti til vesturs og núverandi grjótgarði og strönd til suðurs. Eftirfarandi lóðir eru innan skipulagsvæðisins: Bakkabraut 2-4, Bryggjuvör 1, 2, 3 og Þinghólsbraut 77 og 79. Í breytingunni felst að núverandi atvinnuhúsnæði á lóðunum víki og að íbúðarhús auk 240 m2 atvinnuhúsnæðis rísi í þess stað. Gert er ráð fyrir að heildarfjöldi íbúða á svæðinu verði að hámarki 150, á 2-4 hæðum þar sem 4. hæðin verður inndregin. Gert er ráð fyrir 0,75-1 bílastæði pr. íbúð, auk 0,2 gestastæða. Þá er gert ráð fyrir að um 90% þeirra verði í innbyggðum og niðurgröfnum bílageymslum. Fyrirhugað er að heildarbyggingarmagn á svæðinu verði 24.995 m² ofan- og neðanjarðar og að nýtingarhlutfalli verði 1,81. A-rými ofanjarðar verði 18.810m² að flatarmáli og B-rými ofanjarðar verði 2.385m² að flatarmáli. A-rými neðanjarðar verði 1.980m² að flatarmáli og B-rými neðanjarðar (bílageymsla) verði 3.800m² að flatarmáli.

Deiliskipulagsbreyting þessi tekur gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda þann 16. ágúst 2023.

Skipulagsstofnun hefur í samræmi við 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga yfirfarið málsgögnin sbr. erindi dags. 14. júní 2023 þar sem ekki er gerð athugasemd við að birt sé auglýsing um samþykkt deiliskipulagsbreytingarinnar í B-deild Stjórnartíðinda. Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Uppdrættir hafa hlotið þá meðferð sem ofangreind lög mæla fyrir um.

Vakin er athygli á málskotsrétti samanber 10. kafla skipulagslaga nr. 123/2010 og lög um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála nr. 130/2011 en þar kemur fram að stjórnvaldsákvarðanir má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda þ.e. frá og með 16. ágúst 2023.