Kleifakór 2-4

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu á deiliskipulagi  í Kópavogi.

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti þann 9. mars 2021 með tilvísan í 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi við Kleifakór 2-4. Í breytingunni felst að skipulagsmörk gildandi deiliskipulags Hörðuvalla (Vatnsenda) sem samþykkt var í bæjarráði 24. júlí 2003  víkka til norðausturs og að skilgreind verði ný lóð, Kleifakór 2-4 innan skipulagssvæðisins. Gert er ráð fyrir að lóðin verði 2.480 m2 að flatarmáli og að á henni verði heimilt að reisa búsetukjarna með 7 minni íbúðum fyrir fatlaða og aðstöðu fyrir starfsfólk. Nýbyggingin verði allt að 600 m2 að flatarmáli og á einni hæð. Þá er gert ráð fyrir 15 bílastæðum á austurhluta lóðarinnar.

Breytingin er kynnt samhliða tillögu að nýju aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040 þar sem landnotkun á lóðinni er skilgreind sem íbúðabyggð.

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 9. mars 2021. Nánar er vísað til kynningargagna.

Kynning hefst þann 19. mars 2021 og skal ábendingum og athugasemdum við framlagða tillögu skila skriflega til Skipulagsdeildar Kópavogs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða með tölvupósti á skipulag@kopavogur.is fyrir kl. 15:00 fimmtudaginn 6. maí 2021. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna.

Kleifakór 2-4
Tímabil
19. mars 2021 - 6. maí 2021