Markavegur 2

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti þann 28. september 2021 að auglýsa í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr.
123/2010, tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir Smiðjuveg 7. Í breytingunni felst stækkun á byggingareit til norðurs þar sem
fyrirhugað er að reisa einnar hæðar viðbyggingu alls 482 m² að flatarmáli. Bílastæðum ofanjarðar fjölgar úr 69 í 81.
Nýtingarhlutfall breytist úr 0,49 í 0,44. Fyrirhuguð viðbyggingin mun verða úr stálgrind og klædd með yleiningum.
Tillagan er sett fram á uppdráttum í mkv. 1:500 ásamt skýringarmyndum dags. 8. júlí 2021. Nánar um tillöguna vísast til
kynningargagna.

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulagsdeildar, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 16:00 miðvikudaginn 6. apríl 2022.

Skipulagsfulltrúinn í Kópavogi.

Markavegur 2
Tímabil
19. febrúar til 6. apríl 2022.