Vatnsendahvarf. Tillaga að deiliskipulagi.

Í samræmi við 1. mgr. 41. gr skipulagslaga nr. 123/2010 er breyting á deiliskipulagi hér með auglýst.

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 14. mars 2023 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Vatnsendahvarf/Vatnsendahæð með tilvísun í 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Megintilgangur deiliskipulagsvinnunnar er að móta hverfi með vistvænum áherslum í samræmi við markmið Aðalskipulags Kópavogs 2019-2040. Deiliskipulagssvæðið er um 29 ha og liggur að mörkum fyrirhugaðs Arnarnesvegar, Kórahverfis og Hvörfum í Vatnsenda. Gert er ráð fyrir nýju íbúðahverfi með fjölbreyttu formi íbúða, leikskóla/skóla og útivistarsvæðum ásamt möguleika á verslun og þjónustu. Í tillögunni er gert ráð fyrir um 500 íbúðum alls í sérbýli (einbýli, raðhús/parhús), klasabyggingum og fjölbýlishúsum á 2-3 hæðum auk kjallara. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000, skýringaruppdrætti og greinargerð dags. 20.02.2023 ásamt umhverfisskýrslu sem unnin er sameiginlega fyrir tillögu að deiliskipulagi og tillögu að breytingu á aðalskipulagi Vatnsendahvarfs. 

Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögur að skipulagi Vatnsendahvarfs/Vatnsendahæðar eru auglýstar samtímis þ.e. tillaga að breytingu á aðalskipulagi og tillaga að nýju deiliskipulagi samkvæmt 2. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Tillögurnar ásamt umhverfisskýrslu og fylgigögnum eru aðgengilegar á vefsíðu Kópavogsbæjar

Þriðjudaginn 16. maí 2023 milli kl. 17:00-18:30 verður opinn kynningarfundur í sal Vatnsendaskóla. Þar verða tillögurnar kynntar og starfsfólk skipulagsdeildar og skipulagsráðgjafar svara fyrirspurnum.

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulagsdeildar Umhverfissviðs Kópavogsbæjar, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 16:00 fimmtudaginn 8. júní 2023.

Kynningarmyndband um tillögu að deiliskipulagi.