Bæjarstjórn

1071. fundur 12. febrúar 2013 kl. 16:00 - 18:00 í bæjarstjórnarsal
Fundinn sátu:
 • Margrét Björnsdóttir forseti
 • Ármann Kristinn Ólafsson aðalfulltrúi
 • Gunnar Ingi Birgisson aðalfulltrúi
 • Aðalsteinn Jónsson 1. varaforseti
 • Rannveig H Ásgeirsdóttir aðalfulltrúi
 • Ómar Stefánsson aðalfulltrúi
 • Guðríður Arnardóttir aðalfulltrúi
 • Hafsteinn Karlsson aðalfulltrúi
 • Pétur Ólafsson aðalfulltrúi
 • Hjálmar Hjálmarsson aðalfulltrúi
 • Páll Magnússon bæjarritari
 • Arnþór Sigurðsson varafulltrúi
Fundargerð ritaði: Páll Magnússon bæjarritari
Dagskrá

1.1301024 - Atvinnu- og þróunarráð, 29. janúar

12. fundur

Lagt fram.

2.1301019 - Barnaverndarnefnd, 24. janúar

22. fundur

Lagt fram.

3.1302001 - Félagsmálaráð, 5. febrúar

1345. fundur

Lagt fram.

4.1302006 - Forsætisnefnd, 8. febrúar

2. fundur

Lagt fram.

5.1301017 - Framkvæmdaráð, 30. janúar

44. fundur

Lagt fram.

6.1212016 - Hafnarstjórn, 10. janúar

87. fundur

Lagt fram.

7.1301023 - Heilbrigðisnefnd, 4. febrúar

177. fundur

Lagt fram.

8.1301027 - Íþróttaráð, 30. janúar

22. fundur

Lagt fram.

9.1302002 - Jafnréttis- og mannréttindanefnd, 6. febrúar

18. fundur

Lagt fram.

10.1301025 - Leikskólanefnd, 5. febrúar

35. fundur

Lagt fram.

11.1301012 - Lista- og menningarráð, 17. janúar

11. fundur

Lagt fram.

Hjálmar Hjálmarsson lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Lagt er til að starf menningarfulltrúa við Kópavogsbæ verði auglýst hið fyrsta.

Í fjárhagsáætlun bæjarins fyrir 2013 er gert ráð fyrir að ráðinn verði starfsmaður til að sinna menningarmálum sérstaklega.

Undirritaður leggur til að starfslýsing verði samin hið fyrsta og starfið auglýst með hefðbundnum hætti.

Hjálmar Hjálmarsson"

Bæjarstjórn hafnar tillögunni með sex atkvæðum en fimm greiddu atkvæði með henni.

12.1301026 - Lista- og menningarráð, 31. janúar

12. fundur

Lagt fram.

13.1301024 - Samvinnunefnd um svæðisskipulag, 11. janúar

32. fundur

Lagt fram.

14.1301018 - Skipulagsnefnd, 5. febrúar

1222. fundur

Lagt fram.

15.1301023 - Skólanefnd, 4. febrúar

54. fundur

Lagt fram.

16.1301028 - Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga, 25. janúar

803. fundur

Lagt fram.

17.1301049 - Stjórn slökkviliðs hbsv., 18. janúar

118. fundur

Lagt fram.

18.1301050 - Stjórn Sorpu bs., 4. febrúar

312. fundur

Lagt fram.

19.1301022 - Umhverfis- og samgöngunefnd, 4. febrúar

30. fundur

Lagt fram.

20.1006252 - Kosningar í skipulagsnefnd 2012 - 2014

Kosning varamanna í skipulagsnefnd í stað Magnúsar Bjarnasonar (X-S) og Hreggviðs Norðdahl (X-V).

Kosningu frestað.

21.1006289 - Tilnefning í skólanefnd MK 2010 - 2014

Tilnefning tveggja aðalfulltrúa og tveggja varafulltrúa.

Tilnefndir aðalfulltrúar:

Af A-lista:

Sigurður Konráðsson

Af B-lista:

Flosi Eiríksson

Tilnefndir varafulltrúar:

Af A-lista:

Rafn Steingrímsson

Af B-lista:

Ýr Gunnlaugsdóttir

22.1205409 - Kópavogstún, Kópavogsbærinn og Kópavogshælið.

Skipan bæjarstjórnar Kópavogs í stjórn Kópavogsfélagsins, félags áhugafólks um endurreisn Hressingarhælisins og Kópavogsbæjarins skv. tilnefningum umhverfis- og samgöngunefndar, atvinnu- og þróunarráðs og skipulagsnefndar.

Bæjarstjórn Kópavogs skipar eftirtalda í stjórn félagsins:

Garðar Heimi Guðjónsson

Margréti Björnsdóttur

Kristinn Dag Gissurarson

 

Kosningu formanns er frestað.

23.1205367 - Samstarfsvettvangur fyrirtækja og stofnana

Skv. 7. gr. samþykkta fyrir Markaðsstofu Kópavogs ses. ber bæjarstjórn að tilnefna fjóra stjórnarmenn.

Bæjarstjórn vísar tilnefningu stjórnarmanna til afgreiðslu bæjarráðs.

24.1301740 - Endurskoðun á starfi framkvæmdaráðs. Tillaga frá Arnþóri Sigurðssyni.

Arnþór Sigurðsson lagði fram eftirfarandi tillögu:
"Lagt er til að endurskoðað verði hlutverk framkvæmdaráðs. Að framkvæmdaráð verði lagt niður eða fært í upprunalega mynd.

Upphafleg hugmynd að stofnun framkvæmdaráðs hefur skolast til og er hlutverk þess orðið mjög óskýrt. Mörg af þeim málum sem fara fyrir ráðið fá tvöfalda afgreiðslu af sama fólkinu eða sömu bæjarfulltrúum, bæði í framkvæmdaráði og bæjarráði sem telst varla mikið hagræði í vinnufyrirkomulagi. Sum mál eru ekki send til framkvæmdaráðs vegna þess að það þarf að flýta afgreiðslu þeirra. Það vinnulag bendir til þess að mál eru hreinlega í töf eða hægu ferli ef þau eru tekin fyrir í framkvæmdaráðinu. Fundartími í framkvæmdaráði er stuttur að jafnaði og rúmast sú umræða sem þar fer fram vel inn í bæjarráði. Lagt er til að tillagan verði sérliður á dagskrá næsta bæjarstjórnarfundar.

Arnþór Sigurðsson"

Tillaga Arnþórs Sigurðssonar var felld með sex atkvæðum en þrír greiddu atkvæði með henni. Tveir  bæjarfulltrúar sátu hjá.

Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar lögðu fram eftirfarandi tillögu:

"Fulltrúar Samfylkingarinnar leggja til að lóðaúthlutanir verði færðar úr framkvæmdaráði í bæjarráð.  

Rökstuðningur:  Framkvæmdaráð fundar óþarflega oft og eru ástæður m.a. vegna lóðaúthlutana.  Verði bæjarráði falið að úthluta lóðum að nýju má fækka fundum framkvæmdaráðs og spara þannig fjármuni.  Framkvæmdaráð er tiltölulega nýtt ráð og heldur utan um framkvæmdir og innkaup bæjarins.  Almenn ánægja er meðal flestra bæjarfulltrúa með stofnun ráðsins en eðlilegt má vera að verkefni þess séu nú endurskoðuð þegar reynsla er komin á starf ráðsins.

Guðríður Arnardóttir, Hafsteinn Karlsson, Pétur Ólafsson"

Tillaga bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar var felld með sex með atkvæðum en fimm greiddu atkvæði með henni.

25.1301110 - Húsnæðismál Hörðuvallaskóla

Tillaga frá sviðsstjórum mennta- og umhverfissviðs um að Hörðuvallaskóli verði stækkaður með viðbyggingu með 4 kennslustofum.

Hlé var gert á fundi kl. 17:55.  Fundi var fram haldið kl. 18:25.

Guðríður Arnardóttir lagði til að afgreiðslu málsins yrði frestað.

"Undirrituð óskar eftir að ákvörðun um framtíðarþróun Hörðuvallaskóla verði frestað til næsta fundar og þess freistað að leita samráðs og samstarfs meðal allra kjörinna fulltrúa í bæjarstjórn um með hvaða hætti skólinn verði stækkaður. Einungis hefur verið leitað til lítils hóps fólks varðandi málið og kjörnir fulltrúar hafa ekki verið kallaðir til samráðs um málið. Sómi væri að því ef bæjarstjórn tækist að lenda þessu máli í þverpólitískri sátt.

Guðríður Arnardóttir"

Arnþór Sigurðsson lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Lagt er til að fjórða möguleikanum verði bætt við tillögur um stækkun húsnæðis í Hörðuvallaskóla.

4. Innréttaðar 4 kennslustofur, mötuneyti og skrifstofur í Kórnum og viðbygging við Hörðuvallaskóla 4 kennslustofur.

Þessi leið yrði sú hagkvæmasta fyrir bæjarfélagið til lengri tíma litið, þó svo að hún sé ekki sú ódýrasta.

Þannig fengi skólinn 8 kennslustofur og Kórinn yrði innréttaður að hluta.

Arnþór Sigurðsson"

Tillaga Guðríðar Arnardóttar var felld með fimm atkvæðum en fjórir greiddu atkvæði með henni. Einn bæjarfulltrúi sat hjá.

Ómar Stefánsson lagði til að tillögu Arnþórs Sigurðssonar væri vísað til bæjarráðs til úrvinnslu.

Tillaga Ómars Stefánssonar var samþykkt með sjö atkvæðum gegn sjö.

Fulltrúar Samfylkingarinnar lögðu fram eftirfarandi bókun:

"Undirrituð sitja hjá við atkvæðagreiðslu um framtíðarþróun í húsnæðismálum Hörðuvallaskóla og harma það algjöra samráðsleysi sem meirihlutinn hefur haft við minnihlutann í bæjarstjórn.  Málið var lagt fyrir kjörna fulltrúa þann 31. janúar á fundi bæjarráðs og þá án undirbúnings og utan dagskrár.  Þann 7. febrúar var málið svo afgreitt í bæjarráði og fullyrt að málið hafi fengið ítarlega umfjöllun og samráðs leitað á breiðum grunni.  Málið var lagt fyrir skólanefnd í fyrsta sinn í síðustu viku.  Á það skal bent að af 1150 foreldrum barna í Hörðuvallaskóla voru innan við 40 foreldrar kallaðir að borðinu.  Vinnubrögð af þessu tagi eru meirihlutanum til minnkunar.

Guðríður Arnardóttir, Pétur Ólafsson"

Hjálmar Hjálmarsson og Arnþór Sigurðsson taka undir bókun bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar.

Hlé var gert á fundi kl. 18:51.  Fundi var fram haldið kl. 19:00.

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri lagði fram eftirfarandi bókun f.h. meirihlutans:

"Tillaga þessi hefur tvisvar verið til umfjöllunar í bæjarráði, rædd í framkvæmdaráði og afgreidd í sátt út úr skólanefnd. Þá var fundað með skólastjórnendum í Hörðuvallaskóla og fulltrúum foreldra, þ.e. stjórn foreldrafélags, fulltrúum foreldra í skólaráði, bekkjarfulltrúum og fulltrúum foreldra barna sem hefja grunnskólagöngu við skólann næsta haust og fékk hún jákvæðar undirtektir. Þá hefur þetta mál í heildina verið til umfjöllunar m.a. í kjölfar bréfs stjórnar foreldrafélagsins í Hörðuvallaskóla frá 2. mars 2012 og í tengslum við fjárhagsáætlun 2013.

Ármann Kr. Ólafsson, Margrét Björnsdóttir, Aðalsteinn Jónsson, Gunnar Ingi Birgisson, Rannveig Ásgeirsdóttir, Ómar Stefánsson"

Hlé var gert á fundi kl. 19:03.  Fundi var fram haldið kl. 19:06.

Bæjarstjórn samþykkir framlagða tillögu um framtíðarþróun húsnæðismála Hörðuvallaskóla með sex atkvæðum. Fjórir bæjarfulltrúar sátu hjá við atkvæðagreiðsluna.

Ómar Stefánsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Undirritaður samþykkir þessa tillögu með þeim fyrirvara að bæjarstjóri ásamt sviðsstjórum menntasviðs og umhverfissviðs kanni hvort það geti verið hentugra að útbúa 4 kennslustofur í Kórnum frekar en að hafa 4 lausar kennslustofur á skólalóð.

Ómar Stefánsson"

Hafsteinn Karlsson vék af fundi undir þessum lið.

26.1206603 - Langtímaáætlun 2017 - 2018 - fyrri umræða

Frá fjármála- og hagsýslustjóra, dags. 5. febrúar, greinargerð vegna langtímaáætlunar fyrir árin 2017 - 2018. Bæjarráð vísaði langtímaáætlun til bæjarstjórnar.

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, gerði grein fyrir tillögu um langtímaáætlun 2017 - 2018 og lagði til að henni yrði vísað til seinni umræðu.

 

Bæjarstjórn samþykkir með ellefu greiddum atkvæðum að vísa langtímaáætlun til síðari umræðu.

27.1302182 - Fundargerðir nefnda. Afgreiðsla bæjarstjórnar 12. febrúar 2013

Lagðar fram fundargerðir bæjarráðs frá 24. og 31. janúar og 7. febrúar, byggingarfulltrúa frá 22. janúar og 5. febrúar, atvinnu- og þróunarráðs frá 16. og 29. janúar, barnaverndarnefndar frá 24. janúar, félagsmálaráðs frá 5. febrúar, forsætisnefndar frá 8. febrúar, framkvæmdaráðs frá 30. janúar, hafnarstjórnar frá 10. janúar, heilbrigðisnefndar frá 4. febrúar, íþróttaráðs frá 30. janúar, jafnréttis- og mannréttindanefndar frá 6. febrúar, leikskólanefndar frá 5. febrúar, lista- og menningarráðs frá 17. og 31. janúar, samvinnunefndar um svæðisskipulag frá 11. janúar, skipulagsnefndar frá 5. febrúar, skólanefndar frá 4. febrúar, stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga frá 25. janúar, stjórn Slökkviliðs hbsv. frá 18. janúar, stjórnar Sorpu bs. frá 4. febrúar og umhverfis- og samgöngunefndar frá 4. febrúar.

Hlé var gert á fundi kl. 19:38. Fundi var fram haldið kl. 19:40.

Hlé var gert á fundi kl. 20:45. Fundi var fram haldið kl. 20:47.

28.1301021 - Bæjarráð, 24. janúar

2671. fundur

Lagt fram.

29.1212239 - Gjaldskrá Kópavogshafna 2013

Lögð fram gjaldskrá Kópavogshafna, þar sem fram kemur að hækkun milli ára fylgir vísitölu í megin atriðum eða 4-6% hækkun. Bæjarráð vísaði afgreiðslu til bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn samþykkir einróma tillögu að gjaldskrá Kópavogshafna.

30.1301595 - Gjaldskrá Bókasafns Kópavogs. Tillaga bæjarbókavarðar um gjaldskrárbreytingar

Bæjarbókavörður óskaði eftir því að gjaldskrá safnsins verði endurskoðuð og lagði fram tillögu þar um. Lista- og menningarráð tekur undir ósk bæjarbókavarðar um að hækka gjaldskrá til samræmis við Millireykjasöfnin, en hvetur jafnframt til aukins samstarfs um verðbreytingar hjá söfnunum. Tillögunni er vísað áfram til afgreiðslu bæjarráðs, sem vísaði málinu til bæjarstjórnar til afgreiðslu.

Bæjarstjórn samþykkir einróma tillögu að breyttri gjaldskrá Bókasafns Kópavogs.

31.1301383 - Óskað eftir heimild til lántöku vegna framkvæmda við nýja slökkvistöð í Mosfellsbæ

Slökkviliðsstjóri leitar heimildar til lántöku vegna framkvæmda við nýja slökkvistöð í Mosfellsbæ, sbr. lið 2 í fundargerð stjórnar frá 18. janúar sl. Bæjarráð vísaði erindinu til bæjarstjórnar til afgreiðslu.

Bæjarstjórn veitir heimild til lántöku vegna framkvæmda við nýja slökkvistöð í Mosfellsbæ. Samþykkt með sjö atkvæðum en fjórir bæjarfulltrúar sátu hjá.

32.1301384 - Gjaldskrá Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Óskað eftir samþykki

Lögð fram gjaldskrá slökkviliðs hbsv. fyrir 2013 til samþykktar, sbr. lið 23 í fundargerð stjórnar frá 18. janúar sl. Bæjarráð vísaði erindinu til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn samþykkir breytta gjaldskrá Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Samþykkt með tíu atkvæðum en einn bæjarfulltrúi sat hjá.

33.1301028 - Bæjarráð, 31. janúar

2672. fundur

Lagt fram.

34.1301387 - Tillaga að hækkun greiðslna til stuðningsfjölskyldna í barnavernd.

Tillaga að hækkun greiðslna til stuðningsfjölskyldna í barnavernd. Bæjarráð vísaði málinu til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn samþykkir einróma tillögu að hækkun greiðslna til stuðningsfjölskyldna í barnavernd.

35.1212289 - Hamraendi 21. Umsókn um lóð undir hesthús

Tvær umsóknir um úthlutun lóðarinnar Hamraenda 21 hafa borist. Annars vegar frá Sigurði Halldórssyni, kt. 060381-5189 og Jóhönnu Elku Geirsdóttur, kt. 280256-4129 og hins vegar frá Páli Jóhanni Briem, kt. 280472-5069 og Guðrúnu Sylvíu Pétursdóttur, kt. 071167-5939. Fulltrúi sýslumanns er kallaður til að draga á milli umsækjenda.
Umsókn Páls Jóhanns Briem og Guðrúnar Sylvíu Pétursdóttir var dregin vegna lóðarinnar Hamraendi 21, sbr. gerðarbók Sýslumannsins í Kópavogi. Framkvæmdaráð leggur til við bæjarráð að Páli og Guðrúnu verði úthlutað lóðinni Hamraendi nr. 21.
Bæjarráð vísaði málinu til bæjarstjórnar til afgreiðslu.

Bæjarstjórn samþykkir með tíu atkvæðum að gefa Páli Jóhanni Briem, kt. 280472-5069 og Guðrúnu Sylvíu Pétursdóttur, kt. 071167-5939, kost á byggingarrétti á Hamraenda 21. Einn bæjarfulltrúi sat hjá.

36.1301554 - Hamraendi 21, umsókn um lóð undir hesthús

Tvær umsóknir um úthlutun lóðarinnar Hamraenda 21 hafa borist. Annars vegar frá Sigurði Halldórssyni, kt. 060381-5189 og Jóhönnu Elku Geirsdóttur, kt. 280256-4129 og hins vegar frá Páli Jóhanni Briem, kt. 280472-5069 og Guðrúnu Sylvíu Pétursdóttur, kt. 071167-5939. Fulltrúi sýslumanns er kallaður til að draga á milli umsækjenda.
Umsókn Páls Jóhanns Briem og Guðrúnar Sylvíu Pétursdóttir var dregin vegna lóðarinnar Hamraendi 21, sbr. gerðarbók Sýslumannsins í Kópavogi. Framkvæmdaráð leggur til við bæjarráð að Páli og Guðrúnu verði úthlutað lóðinni Hamraendi nr. 21.
Bæjarráð vísaði málinu til bæjarstjórnar til afgreiðslu.

Bæjarstjórn samþykkir með tíu atkvæðum að gefa Páli Jóhanni Briem, kt. 280472-5069 og Guðrúnu Sylvíu Pétursdóttur, kt. 071167-5939, kost á byggingarrétti á Hamraenda 21. Einn bæjarfulltrúi sat hjá.

37.1301347 - Kópavogstún 10-12, umsókn um lóð.

Þrjár umsóknir um úthlutun lóðarinnar Kópavogstún 10-12 hafa borist. Frá Dverghömrum ehf., kt. 610786-1629, Mótx ehf.,kt. 660505-2100 og Mannverk 2 ehf., kt. 600312-2110. Allir umsækjendur uppfylla skilyrði úthlutunarreglna. Í samræmi við 13. gr. úthlutunarreglna samþykktum í bæjarstjórn 11. október 2011, er dregið um hverjum verði gefinn kostur á lóðinni. Fulltrúi Sýslumanns er mættur til að draga á milli umsækjenda.
Umsókn Mótx ehf. var dregin vegna lóðarinnar, sbr. gerðarbók Sýslumanns í Kópavogi. Framkvæmdaráð leggur til við bæjarráð að Mótx ehf. verði úthlutað lóðinni Kópavogstún 10-12.
Bæjarráð vísaði málinu til bæjarstjórnar til afgreiðslu.

Bæjarstjórn samþykkir einróma að gefa Mótx ehf., kt. 660505-2100, kost á byggingarrétti á Kópavogstúni 10-12. 

38.1301589 - Kópavogstún 10-12, umsókn um lóð

Þrjár umsóknir um úthlutun lóðarinnar Kópavogstún 10-12 hafa borist. Frá Dverghömrum ehf., kt. 610786-1629, Mótx ehf.,kt. 660505-2100 og Mannverk 2 ehf., kt. 600312-2110. Allir umsækjendur uppfylla skilyrði úthlutunarreglna. Í samræmi við 13. gr. úthlutunarreglna samþykktum í bæjarstjórn 11. október 2011, er dregið um hverjum verði gefinn kostur á lóðinni. Fulltrúi Sýslumanns er mættur til að draga á milli umsækjenda.
Umsókn Mótx ehf. var dregin vegna lóðarinnar, sbr. gerðarbók Sýslumanns í Kópavogi. Framkvæmdaráð leggur til við bæjarráð að Mótx ehf. verði úthlutað lóðinni Kópavogstún 10-12.
Bæjarráð vísaði málinu til bæjarstjórnar til afgreiðslu.

Bæjarstjórn samþykkir einróma að gefa Mótx ehf., kt. 660505-2100, kost á byggingarrétti á Kópavogstúni 10-12. 

39.1301632 - Kópavogstún 10-12, umsókn um lóð

Þrjár umsóknir um úthlutun lóðarinnar Kópavogstún 10-12 hafa borist. Frá Dverghömrum ehf., kt. 610786-1629, Mótx ehf.,kt. 660505-2100 og Mannverk 2 ehf., kt. 600312-2110. Allir umsækjendur uppfylla skilyrði úthlutunarreglna. Í samræmi við 13. gr. úthlutunarreglna samþykktum í bæjarstjórn 11. október 2011, er dregið um hverjum verði gefinn kostur á lóðinni. Fulltrúi Sýslumanns er mættur til að draga á milli umsækjenda.
Umsókn Mótx ehf. var dregin vegna lóðarinnar, sbr. gerðarbók Sýslumanns í Kópavogi. Framkvæmdaráð leggur til við bæjarráð að Mótx ehf. verði úthlutað lóðinni Kópavogstún 10-12.
Bæjarráð vísaði málinu til bæjarstjórnar til afgreiðslu.

Bæjarstjórn samþykkir einróma að gefa Mótx ehf., kt. 660505-2100, kost á byggingarrétti á Kópavogstúni 10-12. 

40.1301123 - Hólmaþing 7. Umsókn um lóð

Tvær umsóknir um úthlutun lóðarinnar Hólmaþing 7 hafa borist. Annars vegar frá Herdísi Hallmarsdóttur, kt. 100972-4769 og Magnúsi Orra Schram, kt. 230472-5649 og hins vegar frá Birni Jakobi Björnssyni, kt. 161274-5509 og Auðbjörgu Agnesi Gunnarsdóttir, kt. 160176-3429. Allir umsækjendur uppfylla skilyrði úthlutunarreglna. Í samræmi við 13. gr. úthlutunarreglna samþykktum í bæjarstjórn 11. október 2011, er dregið um hverjum verði gefinn kostur á lóðinni. Fulltrúi Sýslumanns er mættur til að draga á milli umsækjenda.
Umsókn Herdísar Hallmarsdóttur og Magnúsar Orra Schram var dregin vegna lóðarinnar, sbr. gerðarbók Sýslumanns í Kópavogi. Framkvæmdaráð leggur til við bæjarráð að Herdísi Hallmarsdóttur og Magnúsi Orra Schram verði úthlutað lóðinni Hólmaþing 7.
Bæjarráð vísaði málinu til bæjarstjórnar til afgreiðslu.

Bæjarstjórn samþykkir með tíu atkvæðum að gefa Herdísi Hallmarsdóttur, kt. 100972-4769 og Magnúsi Orra Schram, kt. 230472-5649, kost á byggingarrétti á Hólmaþingi 7. Einn bæjarfulltrúi sat hjá.

41.1301552 - Hólmaþing 7, umsókn um lóð.

Tvær umsóknir um úthlutun lóðarinnar Hólmaþing 7 hafa borist. Annars vegar frá Herdísi Hallmarsdóttur, kt. 100972-4769 og Magnúsi Orra Schram, kt. 230472-5649 og hins vegar frá Birni Jakobi Björnssyni, kt. 161274-5509 og Auðbjörgu Agnesi Gunnarsdóttir, kt. 160176-3429. Allir umsækjendur uppfylla skilyrði úthlutunarreglna. Í samræmi við 13. gr. úthlutunarreglna samþykktum í bæjarstjórn 11. október 2011, er dregið um hverjum verði gefinn kostur á lóðinni. Fulltrúi Sýslumanns er mættur til að draga á milli umsækjenda.
Umsókn Herdísar Hallmarsdóttur og Magnúsar Orra Schram var dregin vegna lóðarinnar, sbr. gerðarbók Sýslumanns í Kópavogi. Framkvæmdaráð leggur til við bæjarráð að Herdísi Hallmarsdóttur og Magnúsi Orra Schram verði úthlutað lóðinni Hólmaþing 7.
Bæjarráð vísaði málinu til bæjarstjórnar til afgreiðslu.

Bæjarstjórn samþykkir með tíu atkvæðum að gefa Herdísi Hallmarsdóttur, kt. 100972-4769 og Magnúsi Orra Schram, kt. 230472-5649, kost á byggingarrétti á Hólmaþingi 7. Einn bæjarfulltrúi sat hjá.

42.1302004 - Bæjarráð, 7. febrúar

2673. fundur

Lagt fram.

43.1212232 - Austurkór 49 til 61, breytt deiliskipulag

Skipulagsnefnd samþykkir framlagða tillögu og vísar henni til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Bæjarráð vísað tillögunni til bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar með tíu atkvæðum og samþykkir framlagða tillögu. Einn bæjarfulltrúi sat hjá.

44.1209390 - Boðaþing 11 - 13. Breytt deiliskipulag.

Skipulagsnefnd samþykkir framlagða tillögu að breyttu deiliskipulagi við Boðaþing 11-13 og vísar henni til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Bæjarráð vísað tillögunni til bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn staðfestir einróma afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir framlagða tillögu.

45.1212180 - Kópavogsbraut 41, breytt notkun húsnæðis

Skipulagsnefnd samþykkir framlagða tillögu og vísar henni til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Bæjarráð vísaði tillögunni til bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn staðfestir einróma afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir framlagða tillögu.

46.1212210 - Austurkór 84-86, breytt deiliskipulag

Skipulagsnefnd samþykkir framlagða tillögu og vísar henni til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Bæjarráð vísaði tillögunni til bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn staðfestir einróma afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir framlagða tillögu.

47.1212179 - Þorrasalir 27, breytt deiliskipulag

Skipulagsnefnd samþykkir framlagða tillögu og vísar henni til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Bæjarráð vísaði tillögunni til bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn staðfestir einróma afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir framlagða tillögu.

48.1210549 - Hlíðarvegur 29 - breytt notkun húsnæðis

Skipulagsnefnd samþykkir framlagða tillögu og vísar henni til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Bæjarráð vísaði tillögunni til bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn staðfestir með átta atkvæðum afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir framlagða tillögu. Þrír bæjarfulltrúar sátu hjá.

49.1205195 - Þorrasalir 29, einbýli á einni hæð.

Skipulagsnefnd samþykkir framlagða tillögu og vísar henni til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Bæjarráð vísaði tillögunni til bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn staðfestir einróma afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir framlagða tillögu.

50.1301183 - Vatnsendahlíð. Tillaga að breyttu deiliskipulagi.

Skipulagsnefnd samþykkir með tilvísan í 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að kynna framlagða tillögu. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.
Bæjarráð vísaði tillögunni til bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn staðfestir einróma afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir með tilvísan í 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að framlögð tillaga verði kynnt.

51.1107041 - Skóladagatal - Samræming starfsdaga leik- og grunnskóla

Ómar Stefánsson lagði fram eftirfarandi tillögu:
"Bæjarstjórn Kópavogs felur skólastjórum grunnskólanna í samstarfi við leikskólastjóra að vinna að samræmingu skipulagsdaga í Kópavogi í leik- og grunnskólum fyrir skólaárið 2013 - 2014.
Ómar Stefánsson"
Bæjarráð vísaði tillögunni til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn samþykkir tillöguna með fjórum atkvæðum gegn tveimur. Fimm bæjarfulltrúar sátu hjá.

52.906118 - Lánveiting frá Dexia.

Frá fjármála- og hagsýslustjóra, dags. 5. febrúar, tillaga að breyttri bókun á fundi bæjarstjórnar frá 18. desember sl. þar sem bætt er við "...eða af eiginfjárútlánaflokki Lánasjóðsins." í lok fyrstu setningar fyrri bókunar. Einnig lögð fram svohljóðandi tillaga vegna skammtímalántöku vegna afborgunar DEXIA láns:
"Vegna áhættu- og lánastýringar til skammtíma veitir bæjarstjórn heimild til skammtímalántöku í EUR að hámarki 20 milljónum, sem verður í síðasta lagi greidd upp í september 2013.
Jafnframt er Ármanni Kr. Ólafssyni, kt. 170766-5049, eða þeim sem hann vísar til, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Kópavogsbæjar að undirrita lánssamninga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari".
Bæjarráð vísaði tillögunni til bæjarstjórnar til afgreiðslu.

Bæjarstjórn samþykkir tillögu um breytingu á bókun vegna lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga með átta atkvæðum en þrír bæjarfulltrúar sátu hjá.

Bæjarstjórn samþykkir tillögu vegna skammtímalántöku í EUR að hámarki 20 milljónum, sem verður í síðasta lagi greidd upp í september 2013. Jafnframt er Ármanni Kr. Ólafssyni, kt. 170766-5049, eða þeim sem hann vísar til, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Kópavogsbæjar að undirrita lánssamninga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari. Samþykkt með sjö atkvæðum en fjórir bæjarfulltrúar sátu hjá.

53.1301020 - Afgreiðslur byggingarfulltrúa, 22. janúar

71. fundur

Bæjarstjórn samþykkir afgreiðslur byggingarfulltrúa án umræðu.

54.1302003 - Afgreiðslur byggingarfulltrúa, 5. febrúar

72. fundur

Bæjarstjórn samþykkir afgreiðslur byggingarfulltrúa án umræðu.

55.1301014 - Atvinnu- og þróunarráð, 16. janúar

11. fundur

Lagt fram.

Fundi slitið - kl. 18:00.