Notendaráð í málefnum fatlaðs fólks

Notendaráð í málefnum fatlaðs fólks starfar í umboði bæjarráðs og er markmið þess að bæta þjónustu við fatlað fólk. 

Ráðið er skipað sjö fulltrúum og jafnmörgum til vara, þrír þeirra eru pólitískir fulltrúar, fjórir eru tilnefndir af hagsmunasamtökum; tveir af Landssamtökunum Þroskahjálp og tveir af Öryrkjabandalagi Íslands.

Hlutverk notendaráðs er að vera formlegur vettvangur samráðs og samstarfs við bæjarstjórn og nefndir og ráð Kópavogsbæjar um hagsmuni fatlaðs fólks þar sem fjallað er um þjónustu við fatlað fólk, framkvæmd hennar og þróun. Notendaráðið stuðlar þannig að skoðanaskiptum og miðlun upplýsinga milli fatlaðs fólks og bæjaryfirvalda um stefnu og framkvæmd í málefnum sem varða fatlað fólk.

Markmiðið með starfi notendaráðsins er að bæta þjónustu við fatlað fólk í Kópavogi með virkri aðkomu fatlaðs fólks að skipulagi og mótun þjónustunnar.

Notendaráðið fjallar ekki um málefni einstaklinga.

Síðast uppfært 17. nóvember 2023