Bæjarstjórn

1019. fundur 15. júní 2010 kl. 16:00 - 18:00 í bæjarstjórnarsal
Fundargerð ritaði: Páll Magnússon bæjarritari
Dagskrá
Gunnar I. Birgisson starfsaldursforseti setti fundinn, bauð nýkjörna fulltrúa í bæjarstjórn Kópavogs velkomna til starfa, greindi frá dagskrá og bar því næst undir atkvæði að formaður kjörstjórnar, Jón Atli Kristjánsson, fengi að gera grein fyrir úrslitum kosninga. Samþykkt samhljóða.

1.1004130 - Sveitarstjórnarkosningar 29. maí 2010

Jón Atli Kristjánsson tók til máls og flutti skýrslu kjörstjórnar. Á kjörskrá í kosningunum voru 21.387. Alls kusu á kjörstað 13.508 og utankjörfundaratkvæði voru 1.196. Kosningaþátttaka var 68.75%.

Atkvæði féllu þannig:
B listi Framsóknarflokks 991 atkvæði eða 7,22% og 1 fulltrúa.
D listi Sjálfstæðisflokks 4.142 atkvæði eða 30.16% 4 fulltrúa.
F listi Frjálslynda flokksins 99 atkvæði eða 0,72% og engan fulltrúa.
S listi Samfylkingarinnar 3.853 atkvæði eða 28.05% og 3 fulltrúa.
V listi Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs 1.341 atkvæði eða 9.76%
og 1 fulltrúa.
X listi Næst besta flokksins 1.901 atkvæði eða 13,84% og 1 fulltrúa.
Y listi Kópavogsbúa 1.407 atkvæði eða 10.25% og 1 fulltrúa.
Auðir seðlar 915
Ógildir seðlar 55
Samtals 14.704.

Eftirtaldir hlutu kosningu sem aðal- og varafulltrúar í bæjarstjórn Kópavogs:

Kjörnir aðalmenn:
Ármann Kr. Ólafsson


D-listi Sjálfstæðisflokks
Guðríður Arnardóttir


S-listi Samfylkingar
Hildur DungalD-listi Sjálfstæðisflokks
Hafsteinn Karlsson


S-listi Samfylkingar
Hjálmar Hjálmarsson


X-listi Næst besta flokksins
Rannveig H. Ásgeirsdóttir

Y-listi Kópavogsbúa
Gunnar I. Birgisson


D-listi Sjálfstæðisflokks
Ólafur Þór Gunnarsson

V-listi Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs
Pétur ÓlafssonS-listi Samfylkingar
Margrét Björnsdóttir


D-listi Sjálfstæðisflokks
Ómar Stefánsson


B-listi Framsóknarflokks

Kjörnir varamenn:
Aðalsteinn Jónsson


D-listi Sjálfstæðisflokks
Elfur Logadóttir


S-listi Samfylkingar
Karen E. Halldórsdóttir

D-listi Sjálfstæðisflokks
Margrét Júlía Rafnsdóttir

S-listi Samfylkingar
Erla Karlsdóttir


X-listi Næst besta flokksins
Guðmundur Freyr Sveinsson

Y-listi Kópavogsbúa
Árni BragasonD-listi Sjálfstæðisflokks
Guðný Dóra Gestsdóttir

V-listi Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs
Tjörvi Dýrfjörð Birgisson

S-listi Samfylkingar
Jóhanna Heiðdal Sigurðardóttir
D-listi Sjálfstæðisflokks
Una María Óskarsdóttir

B-listi FramsóknarflokksAð skýrslu lokinni afhenti formaður kjörstjórnar kjörnum fulltrúum kjörbréf.

Til máls tók Hjálmar Hjálmarsson.

2.1006215 - Málefnasamningur um meirihlutasamstarf Samfylkingar, Vinstri grænna, Lista Kópavogsbúa og Næstbesta

Yfirlýsing um meirihlutasamstarf Lista Kópavogsbúa, Næst besta flokksins, Samfylkingar og Vinstri grænna í Kópavogi

Réttlæti - Virðing - Sköpun

Réttlæti, virðing og sköpun verður leiðarljós okkar við stjórn Kópavogs.

Við viljum tryggja jafnræði meðal Kópavogsbúa og að þeir fái gegnsæja og sanngjarna málsmeðferð í samskiptum við bæjaryfirvöld.  Við viljum sjá til þess að ólík sjónarmið bæjarbúa og skoðanir fái notið sín og þeir eigi greiðan aðgang að upplýsingum um starfsemi bæjarins. Við viljum að börn og unglingar fái jöfn tækifæri til mennta og til að rækta áhugamál sín og að sérstaklega verði staðinn vörður um hag þeirra sem minna mega sín. Leiðarljós okkar í meðferð fjármuna bæjarins er jöfnuður og réttlæti.

Við berum virðingu fyrir umhverfi okkar og verðmætum. Við berum virðingu fyrir ólíkum þörfum íbúa og virðum rétt þeirra til þess að hafa áhrif og segja sína skoðun. Við berum virðingu fyrir náttúru, menningu og sögu bæjarins og viljum friða náttúruminjar og hefja til virðingar mannvirki sem hafa sögulega og menningarlega þýðingu fyrir samfélag okkar.

Við viljum nýta sköpunarkraftinn sem sérhver einstaklingur býr yfir til jákvæðrar uppbyggingar. Við viljum víkka sjóndeildarhringinn og leita nýrra leiða í atvinnusköpun, skipulagi, menntun, menningu og félagsþjónustu.

 

Atvinnumál

Atvinnumál eru mikilvæg velferðarmál og skyldur Kópavogsbæjar í atvinnumálum miklar, ekki síst þegar kreppir að. Við leggjum áherslu á að Kópavogur búi í haginn fyrir fjölbreyttar lausnir í atvinnumálum og stuðli að margvíslegri atvinnuuppbyggingu.

Helstu áherslur:

·         Kanna hagkvæmni þess að Kópavogsbær komi að uppbyggingu hálfkláraðs húsnæðis í bænum og að koma á traustum leigumarkaði

·         Aukið samstarf við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu um úrræði í atvinnumálum

·         Sett verði á fót Hugmyndahús Kópavogs þar sem hlúð verði að nýsköpun og stuðningi við atvinnuleitendur

·         Ráðist verði í endurbætur og viðhald á fasteignum bæjarins

·         Átaksverkefni í umhverfismálum

·         Fjölbreytt sumarstörf fyrir ungt fólk

·         Stefnumótun í ferðamálum

·         Hefja framkvæmdir við endurbyggingu gamla holdsveikraspítalans og Kópavogsbæjarins

 

Íþrótta- og tómstundamál

Almenn þátttaka Kópavogsbúa í íþróttum og tómstundastarfi er mikilvæg. Í því skyni þarf aðstaða til hreyfingar, tómstunda- og íþróttaiðkunar að vera fjölbreytt og öllum opin.

Helstu áherslur:

·         Endurskoða rekstrar- og þjónustusamninga við íþróttafélögin

·         Taka upp frístundastyrki, sem gilda jafnt fyrir íþróttir, tómstundir og listgreinar

·         Samþætta skóladag grunnskólabarna við íþrótta- og tómstundastarf

·         Efla þjónustu tómstundavagnsins

·         Skapa eldra fólki í Kópavogi aðstöðu til að stunda öflugt íþrótta- og tómstundastarf

·         Halda áfram uppbyggingu fjölbreytts íþrótta-, lista- og tómstundastarfs í bænum

 

Skólamál

Skólastarf í leik- og grunnskólum á að taka mið af þörfum hvers og eins og þarf því fjölbreytni í námi sem reynir bæði á hug og hönd. Skólarnir þurfa að geta boðið upp á gott námsumhverfi, góða kennslu og að nemendur geti valið um ólíkar leiðir að námsmarkmiðum.

Helstu áherslur:

·         Þróunarverkefni vegna dagvistar 9?18 mánaða barna

·         Endurskoða skólasamninga

·         Standa vörð um sérkennslu og kennslu list- og verkgreina

·         Stefnt verður að því að hefja byggingu síðasta áfanga Vatnsendaskóla

·         Stefnt verður að byggingu nýs leikskóla í Þingum

·         Leita eftir samvinnu við menntamálaráðuneytið um stofnun nýs framhaldsskóla í Kópavogi

·         Efla fullorðinsfræðslu

·         Hvetja grunnskóla til að bjóða nemendum upp á morgunverð

 

Skipulagsmál

Stefnumótun í skipulagsmálum á fyrst og fremst að taka mið af hagsmunum bæjarbúa.  Þar vegur þyngst aukið samstarf og samráð við íbúa.

Helstu áherslur:

·         Aukið samráð við bæjarbúa við mótun nýrra svæða og vegna skipulagsbreytinga

·         Aukið samstarf um skipulag höfuðborgarsvæðisins

·         Endurskoða skipulag á Kársnesi,  í Smára, Glaðheimum og nærliggjandi svæðum

·         Hafist verði handa við endurskipulagningu Hamraborgarsvæðisins

·         Lóðum verði úthlutað á réttlátan og gagnsæjan hátt  og úthlutunarreglur endurskoðaðar

·         Farið verði í hugmyndavinnu um nýtingu Kópavogstúns

·         Bæjaryfirvöld stuðli að því að húseigendur og fyrirtækjaeigendur fegri umhverfi sitt

 

Félagsþjónusta

Velferðarmál munu njóta forgangs í Kópavogi.  Styrkur og gæði samfélagsins verða best metin á því hvernig búið er að íbúunum.

Helstu áherslur:

·         Ráðgjöf og stuðningur við fjölskyldur vegna veikinda og áfalla

·         Fjárhagsaðstoð taki mið af þróun verðlags og neyslu

·         Auka framboð á félagslegu húsnæði

·         Barnaverndarmál verði aðskilin frá félagsmálaráði

·         Efla heimaþjónustu og auka samvinnu um heimahjúkrun

·         Efla Ferðaþjónustu fatlaðra og leita samstarfs við nágrannasveitarfélögin

·         Fara nú þegar í stefnumótunarvinnu vegna tilfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaga

·         Efla velferðarvakt barna í leik- og grunnskólum

 

Lýðræði og opin stjórnsýsla

Helstu áherslur:

Upplýsing og heiðarleiki, lýðræði og virkt samráð á að vera einn af hornsteinunum í stjórnsýslu Kópavogsbæjar. Stærri ákvarðanir skulu teknar í samráði við þá hópa fólks sem þær varða

·         Styðja við stofnun hverfasamtaka í öllum bæjarhlutum

·         Sett verði á fót öldungaráð bæjaryfirvöldum til ráðgjafar

·         Efla ungmennaráð Kópavogs

·         Skilgreint verði starf íbúatengiliðs

·         Heimasíða bæjarins verði öflug upplýsingaveita með íbúagátt

·         Þjónustufulltrúar verði bæjarbúum og fyrirtækjum til ráðgjafar

·         Innkaupareglur bæjarins verði endurskoðaðar

·         Stjórnsýsluúttekt verði gerð á rekstri bæjarins

·         Tryggt verði að sjónarhorn beggja kynja komi fram á öllum stigum áætlanagerðar

·         Bæjarstjórnarfundir verði reglulega haldnir úti í hverfum

 

Fjármál

Skuldir bæjarins eru miklar sem þyngir reksturinn verulega.  Því er mikilvægt að gæta fyllsta aðhalds í rekstri, þó með það að markmiði að verja þjónustu við bæjarbúa og halda gjaldskrárhækkunum í lágmarki.

Helstu áherslur:

·         Endurskipulagning skulda og lækkun greiðslubyrði

·         Úttekt verði gerð á fjármálum Kópavogs

·         Hagræðing í stjórnsýslu og rekstri bæjarins

·         Endurskoða skipurit Kópavogs með hagræðingu í huga

·         Fækkun nefnda og einföldun stjórnsýslu

 

Umhverfismál

Kópavogur á að taka forystu í umhverfismálum.  Allt umhverfi og aðstaða til útivistar í bænum á að vera til fyrirmyndar.

Helstu áherslur: 

·         Kópavogur verði fyrsta stóra sveitarfélagið til að taka upp flokkun sorps

·         Stefnt verði að því að bílafloti bæjarins verði knúinn umhverfisvænum orkugjöfum

·         Allar stofnanir Kópavogsbæjar setji sér umhverfisstefnu

·         Bæta göngu- og hjólreiðastíga og fjölga merkingum

·         Taka almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu til gagngerrar endurskoðunar

·         Kópavogsleirur og Skerjafjörður verði friðlýst og skoðaðar verði friðlýsingar á öðrum náttúruminjum

·         Uppbygging eldfjallagarðs á Reykjanesi

 

Menning og ferðamál

Til að leggja áherslu á hlutverk Kópavogs sem lista- og menningarbæjar þarf að leggja aukna rækt við menningu og mannlíf í bænum.

Helstu áherslur:

·         Menningarstefna Kópavogsbæjar verði endurskoðuð

·         Mótuð verði stefna í ferðamálum fyrir Kópavog

·         Aukið samráð verði haft við listamenn og hagsmunahópa við stefnumótun í menningarmálum

3.1006278 - Kosning forseta bæjarstjórnar 2010 - 2014

Kosning forseta.

Guðríður Arnardóttir gerði tillögu um Ólaf Þór Gunnarsson.

 

Ólafur Þór Gunnarsson var kjörinn forseti bæjarstjórnar með sex samhljóða atkvæðum en fimm sátu hjá.

4.1006240 - Kosningar í bæjarráð 2010 - 2014

Kosning fimm fulltrúa sem aðalmenn og jafnmarga til vara.

Eftirfarandi tillögur voru lagðar fram um kjör í bæjarráð:

Aðalmenn:

Af A-lista:  (S)  Guðríður Arnardóttir, Fífulind 2 

 ...................(X) Hjálmar Hjálmarsson, Reynigrund 83

 ...................(V) Ólafur Þór Gunnarsson, Þinghólsbraut 32

Af B-lista:  ( D) Ármann Kr. Ólafsson, Mánalind 8

  ................(D) Gunnar I. Birgisson, Austurgerði 9

Skipan áheyrnarfulltrúa skv. 44. gr. bæjarmálasamþykktar:

Áh.fulltrúar: (B)  Ómar Stefánsson, Kastalagerði 4

......................(Y) Rannveig H. Ásgeirsdóttir, Grenigrund 18

 

Til máls tók Ármann Kr. Ólafsson um stjórn fundarins. Forseti gerði grein fyrir ákvæðum 44. gr. samþykkta um stjórn Kópavogsbæjar og fundarsköp. Þá tók Ármann Kr. Ólafsson til máls um stjórn fundarins og lagði til að kjöri áheyrnarfulltrúa Y-listans verði frestað.

 

Bæjarstjórn samþykkti tillögu um kjör aðalfulltrúa í bæjarráð og kjöri Ómars Stefánssonar áheyrnarfulltrúa en frestar kjöri Rannveigar Ásgeirsdóttur áheyrnarfulltrúa Y-listans.

5.1006278 - Kosning varaforseta bæjarstjórnar 2010 - 2014

Kosning 1. og 2. varaforseta.

Kosning 1. varaforseta.  Kosningu hlaut Hafsteinn Karlsson með sex samhljóða atkvæðum.
Kosning 2. varaforseta.  Kosningu hlaut Rannveig H. Ásgeirsdóttir með sex samhljóða atkvæðum.

6.1006278 - Kosning skrifara 2010 - 2014

Kosning tveggja skrifara og jafnmargra til vara úr hópi bæjarfulltrúa.

Kosningu hlutu:
Pétur Ólafsson og Margrét Björnsdóttir.

Til vara: Gunnar Ingi Birgisson og Ómar Stefánsson.

7.1006264 - Kosningar í almannavarnanefnd 2010 - 2014

Kosning tveggja aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu frestað.

8.1006260 - Kosningar búfjáreftirlitsmanns 2010 - 2014

Kosning eins búfjáreftirlitsmanns og annars til vara.

Kosningu frestað.

9.1006245 - Kosningar í atvinnu- og upplýsinganefnd 2010 - 2014

Kosning fimm aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmenn:

Af A-lista:   (S) Pétur Ólafsson, Skólatröð 3,

...................(X) Brynjar Gunnarsson, Glósalir 4

 ..................(V) Garðar Guðjónsson, Hlégerði 14

 

Af B-lista:  (D) Ármann Kr. Ólafsson, Mánalind 8

 ...................(D) Guðmundur Geirdal, Lækjarsmára 100

 

Kjöri varamanna frestað.

10.1006246 - Kosningar í byggingarnefnd 2010 - 2014

Kosning fimm aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmenn:

Af A-lista:   (V) Helgi Jóhannesson, Álfatúni 21,

 ..................(S) Þorsteinn Ingimarsson, Engihjalli 17

 ..................(Y) Guðmundur Freyr Sveinsson, Ásbraut 11

Af B-lista:  (D) Benedikt Hallgrímsson, Digranesheiði 28

 ..................(D) Kjartan Sigurgeirsson, Breiðahvarfi 8

 

Kjöri varamanna frestað.

11.1006261 - Kosningar í fulltrúaráð Brunabótafélagsins 2010 - 2014

Kosning aðalmanns í fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands og eins til vara.

Kosningu frestað.

12.1006272 - Kosningar í ferlinefnd 2010 - 2014

Kosning þriggja aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu frestað.

13.1006248 - Kosningar í félagsmálaráð 2010 - 2014

Kosning fimm aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmenn:

Af A-lista:   (S) Magnús Norðdal

.................(S) Hjördís Erlingsdóttir, Ástúni 8,

 ..................(V) Guðbjörg Sveinsdóttir, Trönuhjalli 13

Af B-lista:  (D) Hildur Dungal, Hásalir 14

..................(D) Karen E. Halldórsdóttir,

 

Kjöri varamanna frestað.

14.1006244 - Kosningar í hafnarstjórn 2010 - 2014

Kosning fimm aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmenn:

Af A-lista:   (S) Erlendur Geirdal

.................(S) Ingibjörg Hinriksdóttir, Lautasmári 35

 ..................(V) Gísli Skarphéðinsson, Kársnesbraut 83

 

Af B-lista:  (D) Jón Daði Ólafsson, Huldubraut 60

 .................(D) Evert K. Evertsson, Álfhólsvegi 127

 

Kjöri varamanna frestað.

15.1006249 - Kosningar í heilbrigðisnefnd 2010 - 2014

Kosning tveggja aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmenn:

Af A-lista:   (S) Steingrímur Steingrímsson, Víðigrund 19,

Af B-lista:   ( D) Margrét Halldórsdóttir

 

Kjöri varamanna frestað.

16.1006256 - Kosningar í húsnæðisnefnd 2010 - 2014

Kosning fimm aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmenn:

Af A-lista:   (X) Gestur Valgarðsson, Bæjartúni 15,

 ..................(S) Kristín Pétursdóttir, Digranesvegur 34

 ..................(Y) Agnes Jóhannsdóttir, Vallhólma 14

Af B-lista:  (D) Rafn Steingrímsson, Sólarsalir 2

..................(D) Matthías Björnsson, Huldubraut 33

 

Kjöri varamanna frestað.

17.1006250 - Kosningar í íþrótta- og tómstundaráð 2010 - 2014

Kosning fimm aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmenn:

Af A-lista:   (X) Böðvar Jónsson, Lyngbrekka 5,

 .................(S) Kristín Sævarsdóttir, Hrauntunga 71

 .................(V) Arnþór Sigurðsson, Bjarnhólastíg 12

Af B-lista:  (D) Aðalsteinn Jónsson, Fífuhvammi 29

 .................(D)  Valtýr Björn Valtýsson, Álfatúni 17 

 

Kjöri varamanna frestað.

18.1006251 - Kosningar í jafnréttisnefnd 2010 - 2014

Kosning fimm aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmenn:

Af A-lista:   (X) Erla Karlsdóttir, Furugrund 24,

 ..................(S) Guðrún Jóna Jónsdóttir, Hlíðarhjalla 38

 ..................(V) Bryndís Hilmarsdóttir, Þverbrekku 2

Af B-lista:  (D) Janus Arn Guðmundsson, Tröllakór 9-11

..................(D) Hjördís Johnson, Laugalind 8

 

Kjöri varamanna frestað.

19.1006273 - Kosningar í kjaranefnd 2010 - 2014

Kosning tveggja aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu frestað.

20.1006242 - Kosningar í kjörstjórnir - Alþingi 2010 - 2014

Kosning þriggja manna í undirkjörstjórn og jafnmargra til vara.

Kosningu frestað.

21.1006243 - Kosningar í kjörstjórnir - sveitarstjórnarkosningar 2010 - 2014

Kosning þriggja aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu frestað.

22.1006271 - Kosningar í leikskólanefnd 2010 - 2014

Kosning fimm aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmenn:

Af A-lista:   (S) Tjörvi Dýrfjörð, Birkigrund 8,

 ..................(V) Lára Jóna Þorsteinsdóttir, Kjarrhólmi 20

 ..................(Y) Hreiðar Oddsson, Álfhólsvegur 107

Af B-lista:  (D) Sigurrós Þorgrímsdóttir, Löngubrekku 3

 ...................(D) Unnur Arna Jónsdóttir, Dalaþingi 19

 

Kjöri varamanna frestað.

23.1006247 - Kosningar í lista- og menningarráð og stjórn Tónlistarsafns Íslands 2010 - 2014

Kosning fimm aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmenn:

Af A-lista:   (S) Hafsteinn Karlsson, Selbrekku 19,

...................(X) Benedikt Nikulás Anes Ketilsson, Hraunbraut 26

...................(Y) Una Björg Einarsdóttir, Álfkonuhvarf 41

 

Af B-lista:  (D) Helga Guðrún Jónasdóttir, Marbakkabraut 24

 ..................(D) Friðdóra Kristinsdóttir, Hlíðarhjalla26

 

Kjöri varamanna frestað.

24.1006252 - Kosningar í skipulagsnefnd 2010 - 2014

Kosning fimm aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmenn:

Af A-lista:   (V) Guðný Dóra Gestsdóttir, Lyngbrekku 17,

 ..................(S) Guðmundur Örn Jónsson, Frostaþing 9

 ..................(Y) Vilhjálmur Einarsson, Birkigrund 9b

Af B-lista:  (D) Jóhann Ísberg

 ..................(D) Árni Bragason

 

Kjöri varamanna frestað.

25.1006253 - Kosningar í skólanefnd 2010 - 2014

Kosning fimm aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmenn:

Af A-lista:   (Y) Rannveig Ágeirsdóttir, Grenigrund 18

 ..................(S) Jens Sigurðsson, Hófgerði 3

 ..................(X) Erla Karlsdóttir, Furugrund 24

Af B-lista:  (D) Margrét Björnsdóttir, Fellasmári 10

 .................(D) Áshildur Bragadóttir

 

Kjöri varamanna frestað.

26.1006289 - Tilnefning í skólanefnd MK 2010 - 2014

Tilnefningar tveggja aðalmanna í skólanefnd MK og tveggja til vara, skv. lögum um framhaldsskóla.

Tilnefndir voru:

Aðalmenn:

Af A-lista:  (S) Flosi Eiríksson, Kópavogsbakki 6

Af B-lista:  (D) Sigurður Konráðsson

 

Kjöri varamanna frestað.

27.1006279 - Kosningar í forvarnanefnd 2010 - 2014

Kosning fimm aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu frestað.

28.1006257 - Kosningar í vinabæjanefnd 2010 - 2014

Kosning þriggja aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmenn:

Af A-lista:   (S) Ýr Gunnlaugsdóttir, Andahvarf 5,

 ..................(X) Hjálmar Hjálmarsson, Reynigrund 83

Af B-lista:  (D) Hildigunnur Lóa Högnadóttir,

 

Kjöri varamanna frestað.

 

Auk þess eiga sæti í nefndinni einn fulltrúi frá Norræna félaginu í Kópavogi og bæjarstjóri.

29.1006241 - Kosningar - skoðunarmenn reikninga 2010 - 2014

Kosning tveggja aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu frestað.

30.1006280 - Kosningar í stjórn Reykjanesfólkvangs 2010 - 2014

Kosning eins aðalmanns og eins til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmaður:

Af A-lista:   (V) Hreggviður Norðdal, Álfhólsvegur 93.

Kosningu varamanns frestað.

31.1006268 - Kosningar í stjórn Strætó bs. 2010 - 2014

Kosning eins aðalmanns og eins til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmaður:

Af A-lista:  (X)  Hjálmar Hjálmarsson, Reynigrund 83.

Kosningu varamanns frestað.

32.1006265 - Kosningar í stjórn Héraðsskjalasafns 2010 - 2014

Kosning þriggja aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmenn:

Af A-lista:   (S) Pétur Hrafn Sigurðsson, Fitjasmári 1,

 .................(V) Helga M. Reinhardsdóttir, Sæbólsbraut 59

 

Af B-lista:  (D) Sveinbjörn Strandberg

 

Kjöri varamanna frestað.

33.1006258 - Kosningar í stjórn lífeyrissjóðs 2010 - 2014

Kosning tveggja bæjarfulltrúa eða varabæjarfulltrúa og jafnmargra til vara.


Kosningu hlutu:

Aðalmenn:

Af A-lista:  (S) Guðríður Arnardóttir, Fífulind 2, formaður

 

Af B-lista: (D) Gunnsteinn Sigurðsson, Hlíðarhjalla 25

 

Kjöri varamanna frestað.

34.1006262 - Kosningar í stjórn skíðasvæðanna 2010 - 2014

Kosning eins aðalmanns og eins til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmaður:

Af A-lista:  (X) Hjálmar Hjálmarsson, Reynigrund 83, formaður.

 

Kosningu varamanns frestað.

35.1006275 - Kosningar í stjórn SSH 2010 - 2014

Kosning eins aðalmanns og eins til vara.

Kosningu frestað.

36.1006267 - Kosningar í stjórn Sorpu bs. 2010 - 2014

Kosning eins aðalmanns og eins til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmaður:

Af A-lista:  (S) Hafsteinn Karlsson, Selbrekku 19.

 

Kosningur varamanns frestað.

37.1006263 - Kosningar í stjórn Tónlistarskóla Kópavogs 2010 - 2014

Kosning eins aðalmanns og eins til vara.

Kosningu frestað.

38.1006269 - Kosningar í stjórn Tónlistarhúss 2010 - 2014

Kosning þriggja aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu frestað.

39.1006281 - Kosningar í stjórn Tónsala 2010 - 2014

Kosning eins aðalmanns og eins til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmaður:

Af A-lista:  (V) Birgir Bragason, Galtalind 9.

Kosningu varamanns frestað.

40.1006255 - Kosningar í umhverfisráð 2010 - 2014

Kosning fimm aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmenn:

Af A-lista:   (S) Margrét Júlía Rafnsdóttir, Sólarsalir 2,

 .................(X) Agla Hrund Þórarinsdóttir, Dynsalir 14

 .................(V) Karolína Einarsdóttir, Hörðukór 5

Af B-lista:  (D) Hákon R. Jónsson

..................(D) Ragnheiður K. Guðmundsdóttir

 

Kjöri varamanna frestað.

41.1006254 - Kosningar í umferðarnefnd 2010 - 2014

Kosning fimm aðalmanna og jafnmargra til vara.

Kosningu hlutu:

Aðalmenn:

Af A-lista:   (X) Tryggvi Þórðarson, Reynihvammur 20,

 .................(S) Sigurður Grétarsson, Engihjalli 11

 .................(Y) María Kristófersdóttir, Ásbraut 15

Af B-lista:  (D) Pétur Birgisson, Lómasölum 7

 .................(D) Jón Haukur Ingvason, Auðbrekku 34

 

Kjöri varamanna frestað.

42.1006287 - Ráðning bæjarstjóra 2010

Til máls tók Guðríður Arnardóttir og gerði tillögu um ráðningu Guðrúnar Pálsdóttur í starf bæjarstjóra.

Ráðning bæjarstjóra fór fram með leynilegri atkvæðagreiðslu.

 

Guðrún Pálsdóttir hlaut sjö atkvæði en fjórir atkvæðaseðlar voru auðir. 

 

Forseti færði fráfarandi bæjarstjóra, Gunnsteini Sigurðssyni, þakkir bæjarstjórnar. Þá tók Gunnsteinn Sigurðsson til máls og færði nýkjörinni bæjarstjórn óskir um góð störf. Því næst tók til máls Ármann Kr. Ólafsson og færði hann fráfarandi bæjarstjóra þakkir og nýráðnum bæjarstjóra óskir um velfarnað í starfi.

 

Þá tók Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri, til máls og þakkaði það traust sem bæjarstjórn hefur sýnt henni með ráðningu í starf bæjarstjóra.

 

Því næst tók Guðríður Arnardóttir til máls og færði nýráðnum bæjarstjóra hamingjuóskir með ráðninguna. Þá tók til máls Ómar Stefánsson og færði hann nýráðnum bæjarstjóra hamingjuóskir með ráðninguna.

43.1006010 - Bæjarráð 10/6

2553. fundur

Fundargerðin afgreidd án umræðu.

44.1006005 - Íþrótta- og tómstundaráð 7/6

251. fundur

Fundargerðin afgreidd án umræðu.

45.1006006 - Leikskólanefnd 8/6

7. fundur

Fundargerðin afgreidd án umræðu.

46.1005013 - Lista- og menningarráð 3/6

359. fundur

Fundargerðin afgreidd án umræðu.

47.1006007 - Skólanefnd 7/6

12. fundur

Fundargerðin afgreidd án umræðu.

48.1001156 - Stjórn Sorpu bs. 31/5

274. fundur

Til máls tók Ómar Stefánsson um liði 1 og 6.c.

 

Fundargerðin afgreidd án frekari umræðu.

49.1001157 - Stjórn Strætó bs. 3/6

142. fundur

Fundargerðin afgreidd án umræðu.

50.1005014 - Stjórn tónlistarsafns Íslands 3/6

5. fundur

Fundargerðin afgreidd án umræðu.

51.1006284 - Fundarsköp - dagskrá bæjarstjórnarfunda

Skv. 10 gr. samþykkta um stjórn og fundarsköp Kópavogsbæjar ber bæjarstjórn að ákveða í upphafi kjörtímabils hvernig fundir hennar verði auglýstir og með hvaða fyrirvara. Skv. þessu leggur forseti til að fundir bæjarstjórnar verði auglýstir á vef bæjarins og á upplýsingaskjám í þjónustuveri með a.m.k. sólarhrings fyrirvara.
Tillaga:
Fundir bæjarstjórnar Kópavogs kjörtímabilið 2010 - 2014 skulu auglýstir á vef bæjarins og á upplýsingaskjám í þjónustuveri með a.m.k. sólarhrings fyrirvara.

Bæjarstjórn samþykkti tillöguna með sex samhljóða atkvæðum en fimm sátu hjá.

52.809008 - Siðareglur kjörinna bæjarfulltrúa og stjórnenda hjá Kópavogsbæ

Kjörnir fulltrúar og bæjarstjóri undirrituðu siðareglur bæjarfulltrúa og stjórnenda Kópavogsbæjar.

Fundi slitið - kl. 18:00.