Skipulagsnefnd

1164. fundur 05. maí 2009 kl. 16:30 - 18:00 Fannborg 6, 2.hæð
Fundargerð ritaði: Guðmundur G. Gunnarsson
Dagskrá

1.904011 - Bæjarráð - 2501, 24. apríl 2009.

Fundargerð skipulagsnefndar 21. apríl 2009:
0812081 - Kársnesbraut 106, deilskipulag.
Bæjarráð samþykkir framlagt erindi.
0902151 - Smiðjuvegur 68 - 72, breytt deiliskipulag.
Bæjarráð samþykkir framlagt erindi.
0901090- Þorrasalir 1 - 15, breytt deiliskipulag.
Bæjarráð samþykkir að vísa erindinu til afgreiðslu bæjarstjórnar.
0904074 - Austurkór 5, breytt deiliskipulag.
Bæjarráð samþykkir að tillagan verði auglýst.
0904118 - Arnarnesvegur milli Reykjanesbrautar og Fífuhvammsvegar, framkvæmdaleyfi.
Bæjarráð vísar erindinu til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn 28. apríl 2009.
0901090 - Þorrasalir 1 - 15, breytt deiliskipulag.
Bæjarstjórn samþykkir framlagða tillögu að breyttu deiliskipulagi dags. 16. des. 08 ásamt umsögn dags. 21. apríl 2009.
0904118 - Arnarnesvegur milli Reykjanesbrautar og Fífuhvammsvegar, framkvæmdaleyfi.
Bæjarstjórn samþykkir framkvæmdaleyfið.

2.903113 - Glaðheimar, breytt deiliskipulag.

Á fundi skipulagsnefndar 28. júní 2006 var lögð fram til kynningar drög að deiliskipulagi Glaðheimasvæðisins.
Á fundi skipulagsnefndar 1. ágúst 2006 var lögð fram tillaga KRark. að deiliskipulagi verslunar- og þjónustusvæðis á Glaðheimasvæðinu.
Á fundi skipulagsnefndar 7. nóvember 2006 er tillagan samþykkt ásamt umsögn bæjarskipulags dags. 30. október 2006 og vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.
Á fundi skipulagsnefndar 17. mars 2009 er fallið frá tillögunni vegna breytinga á Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001 – 2024.
Á fundi skipulagsnefndar 17. mars 2009 eru lögð fram til kynningar drög bæjarskipulags Kópavogs að deiliskipulagi Glaðheimasvæðisins, sem byggir á hugmyndum lóðarhafa norðursvæðis reitsins um útfærslur sem unnar hafa verið af teiknistofunni Arkís og lagðar eru til grundvallar skipulags norðursvæðisins. Tillaga suðursvæðis er unnin af Bæjarskipulagi Kópavogs. Deiliskipulagstillagan nær til suður- og norðursvæðisins.
Deiliskipulagssvæðið nær til um 12,5 ha lands og afmarkast af Reykjanesbraut til vesturs, Bæjarlind í norður, Bæjarlind 1-3 og athafnasvæði við Akra- og Askalind til austurs og fyrirhuguðum Arnarnesvegi til suðurs. Innan marka þess er nú athafnasvæði Hestamannafélagsins Gusts; hesthús og gerði, skeiðvöllur og reiðskemma. Samkvæmt fasteignamatsskrá eru á svæðinu um 12,500 m² í sérhæfðu húsnæði. Í tillögunni felst að opið svæði til sérstakra nota (hesthúsahverfi) er breytt í svæði fyrir verslun, þjónustu og íbúðir.
Aðkoma verður að svæðinu frá Bæjarlind, Lindarvegi og frá Arnarnesvegi. Einnig er gert ráð fyrir nýjum undirgöngum undir Reykjanesbraut fyrir bæði gangandi og akandi umferð frá Hæðasmára. Um svæðið liggur ný tengibraut frá Arnarnesvegi að Bæjarlind.
Áætlað er að á svæðinu verði byggðir um 130.000 m² í húsnæði sem verður 2ja hæða og allt að 32 hæðir. Einnig er áætlað að byggðar verði um 245 íbúðir í austurhluta norðursvæðis. Áætluð nýting svæðisins er 1,25 en nýting einstakra reita eða lóða innan þess verður á bilinu 1,0 til 2,3. Áætlað er að á svæðinu verði um 4,200 bílastæði eða 1 stæði á hverja 35 m² í húsnæði. Miðað er við að stór hluti bílastæða verði í bílgeymslum neðanjarðar.
Tillagan er sett fram á uppdráttum í mkv. 1:1000 ásamt skýringarmyndum dags. 10 mars 2009.
Vísað er jafnframt í áfangaskýrslu um umferðarsköpun og áhrif á gatnakerfi dags. desember 2007 frá Almennu verkfræðistofunni, minnisblað um umferð dags. 6. október 2008 um deiliskipulag Reykjanesbrautar og greinargerð með breytingu á Svæðisskiplagi höfuðborgarsvæðisins 2001 – 2024.
Tillagan byggir á Aðalskipulagi Kópavogs 2000 – 2012 með síðari breytingum samþykkt í B – deild Stjórnartíðinda 16. febrúar 2009. Þar er gert ráð fyrir því að opið svæði til sérstakra nota er breytt í svæði fyrir verslun og þjónustu og áætlað að á svæðinu verði byggt í heildina um 130.000 m² verslunar og þjónustuhúsnæðis, sem verður að hluta háreist. Gert er ráð fyrir um 28.000 m² í íbúðarhúsnæði eða um 245 íbúðum.
Tillagan er lögð fram og kynnt.
Á fundi skipulagsnefndar 21. apríl 2009 er málið lagt fram á ný. Lögð fram greinargerð Eflu verkfræðistofu dags. mars 2009 ,,Mat á loftgæðum og vöktunaráætlun." Lögð fram tillaga Mannvits verkfræðistofu að ,,Matslýsingu vegna umhverfismats deiliskipulagstillögu Glaðheimasvæðis" dags. apríl 2009.
Helga Jóhanna Bjarnadóttir frá verkfræðistofunni Eflu skýrði skýrsluna ,,Mat á loftgæðum og vöktunaráætlun."
Frestað.
Á fundi skipulagsnefndar 5. maí er lagt erindið lagt fram að nýju ásamt umhverfisskýrslu Mannvits hf. dags. í febrúar 2009 og skuggamyndum. Áætlað er að á skipulagssvæðinu verði byggðir um 126.000 m² þar af um 102.000 m2 á norðursvæði Glaðheima og um 24.000 m² á suðursvæði. Áætlað er að byggðar verði 245 íbúðir á norðursvæði og heildar fermetrafjöldi íbúða verði um 24.500 m². Fjöldi bílastæða er áætlaður um 3400 þar af um 2900 stæði í niðurgröfnum bílakjöllurum. Áætluð nýting svæðisins er um 1 en meðaltals lóðanýting er um 1.6 og nýting einstakra lóða liggur á bilinu 0,3 til 8,6.
Ennfremur lagðar fram eftirfarandi greinargerðir:
A - ,,Tall buildings in Kópavogur close to Reykjavík Airport safety case." Integra A/S október 2007.
B - Glaðheimar - Kópavogi, deiliskipulag. ,,Umhverfisskýrsla" Mannvit hf. verkfræðistofa dags. maí 2009.
C - Deiliskipulag Glaðheima ,,Mat á loftgæðum og vöktunaráætlun." Efla verkfræðistofa dags. 28. apríl 2009.
D - ,,Deiliskipulag Glaðheima. Hljóðvist á deiliskipulagssvæði." Efla verkfræðistofa dags. 30. apríl 2009.

Skipulagsnefnd samþykkir að tillagan ásamt umhverfisskýrslu verði auglýst í samræmi við 25. gr. skipulags- og bygggingarlaga nr. 73/1997 og vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarráðs.

Samþykkt af fulltrúum Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks.

Bókun fulltrúa Samfylkingar og áheyrnarfulltrúa Vinstri grænna:

,,Fulltrúar Samfylkingarinnar leggjast gegn fyrirhugaðri skipulagstillögu. Skipulag Smárans og nánasta umhverfis hefur verið unnið svo til algerlega af lóðareigendum og hefur frumkvæði Kópavogsbæjar verið lítið sem ekkert. Það hefur því miður leitt til þess að skipulagið hefur ekki tekið mið af heildarhagsmunum svæðisins og þar með bæjarfélagsins og hver reitur verið skipulagður einangrað frá nærliggjandi byggð. Skipulag svæðisins tekur því of mikið mið af því að verið sé að skipuleggja einhvers konar bíla-miðbæ
sem virðist vera af amerískri fyrirmynd, og er lítið ráð gert fyrir umferð gangandi vegfaranda.
Þannig er t.d. jafnvel erfitt fyrir fólk sem heima á í nánasta nágrenni að nýta sér þjónustu á svæðinu án þess að fara akandi.

Aðstæður í þjóðfélaginu eru einnig gjörbreyttar og lítil ástæða til að ætla að um mikla uppbyggingu verði að ræða á svæðinu á næstu misserum og gefst því nægt svigrúm til að vanda til verka.

Samfylkingin vill að Smárinn og Glaðheimasvæðið verði skipulagt sem ein heild og fari fram samkeppni um skipulag svæðisins. Byggð verði blanda af verslunar, þjónustu og íbúðarbyggð þar sem umferð gangandi vegfarenda verði gert hátt undir höfði eins og tíðkast í miðbæjum af evrópskri fyrirmynd. Þannig verði svæðið miðstöð verslunar ásamt því að bjóða upp á búsetu sem ekki er jafn háð einkabílnum."

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks bóka:

,,Við mótmælum fullyrðingum, sem fram koma í bókuninni og teljum að bókunin eigi ekki við rök að styðjast."

3.903114 - Reykjanesbraut frá miðslægum gatnamótum við Arnarnesveg að Fífuhvammsvegi og Hæðarsmára 2, 4 og 6 ás

Á fundi skipulagsnefndar 17. mars 2009 er lögð fram tillaga bæjarskipulags og Arkis dags. mars 2009, að deiliskipulagi fyrir Reykjanesbraut frá mislægum gatnamótum við Arnarnesveg að Fífuhvammsvegi og breytingu á deiliskipulagi fyrir Bæjarlind 18 og Hæðarsmára 2, 4 og 6.
Gert er ráð fyrir breikkun Reykjanesbrautar í áföngum í samræmi við skýrslu Almennu verfræðistofunnar dags. í desember 2007 og minnisblað dags. 6. október 2008. Ekki eru ráðgerðar breytingar á húsnæði fyrir Bæjarlind 18 eða Hæðarsmára 4 og 6 en lóðarmörk og hæðarmörk lóða geta breyst við breytta áfanga í deiliskipulagi Reykjanesbrautar.Gert er ráð fyrir nýjum undirgöngum undir Reykjanesbraut fyrir bæði gangandi og akandi umferð frá Hæðarsmára sem tengist nýrri safnbraut í suður og norður svæði Glaðheima. Í þeim áfanga er gert ráð fyrir að byggingarreitur Hæðarsmára 2 breytist eða verði fjarlægður. Tillagan tengist fyrirhuguðu breyttu deiliskipulagi Glaðheima og er í samræmi við gildandi Aðalskipulags Kópavogs 2000 – 2012 m.s.br samþykkt í B- deild Stjórnartíðinda 16. febrúar 2009. Þar er gert ráð fyrir því að opið svæði til sérstakra nota er breytt í svæði fyrir verslun- og þjónustu og áætlað að á svæðinu verði byggt í heildina um 130.000 m2 verslunar- og þjónustuhúsnæði og 245 íbúðum.
Tillagan er lögð fram og kynnt.
Á fundi skipulagsnefndar 21. apríl 2009 er málið lagt fram að nýju.
Tillagan var til umræðu samhliða kynningu á skýrslum varðandi Glaðheimar deiliskipulag.
Frestað.
Á fundi skipulagsnefndar 5. maí 2009 er málið lagt fram að nýju.


Frestað. Bæjarskipulagi falið að gera matslýsingu og drög að umhverfisskýrslu í samráði við Vegagerðina og Skipulagsstofnun.  

4.810390 - Vatnsendablettur 134, breytt deiliskipulag

Á fundi skipulagsnefndar 21. október 2008 er lagt fram erindi skipulags og umhverfissviðs dags. 21. október 2008 varðandi breytt deiliskipulag á lóð nr. 134 við Vatnsendablett. Í tillögunni felst að lóðinni að Vatnsendabletti 134 er skipt í fjórar lóðir. Landnotkun verður í samræmi við gildandi aðalskipulag staðfest að umhverfisráðherra 16. apríl 2008. Aðkoma verður að hverri lóð frá Elliðahvammsvegi. Gönguleiðir liggja um deiliskipulagssvæðið og eru þær hluti af stærra heildarskipulagi stíga í Vatnsenda. Kvaðir um gönguleiðir eru sýndar á deiliskipulagsuppdrætti.
Meðfylgjandi: Deiliskipulagsuppdráttur í mkv 1:100 og 1:500 dags. 21. október 2008.
Frestað. Skipulagsnefnd felur skipulagsstjóra að vinna að því sem fram kom á fundinum hvað varðar uppdeilingu á landinu í skika.
Á fundi skipulagsnefndar 18. nóvember 2008 er erindið lagt fram að nýju.
Vinna vegna erindisins verði það fellt að vinnu við Elliðavatn - umhverfi (sjá síðar í fundargerðinni). Skipulagsnefnd samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 25 gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarráðs.
Á fundi bæjarráðs 18. desember 2008 var samþykkt að tillagan væri auglýst.
Tillagan var auglýst 13. janúar til 10. febrúar 2009 með athugasemdafresti til 24. febrúar 2009. Athugasemdir bárust.
Á fundi skipulagsnefndar 3. mars 2009 er erindið lagt fram að nýju ásamt athugasemdum.
Frestað. Bæjarskipulagi falið að taka saman umsögn varðandi innsendar athugasemdir.
Á fundi skipulagsnefndar 17. mars 2009 er erindið lagt fram að nýju ásamt umsögn dags. 17. mars 2009.
Sviðsstjóri víkur af fundi við umfjöllun um erindið.
Skipulagsnefnd samþykkir að fresta afgreiðslu erindisins og vísa því til umsagnar eftirtaldra aðila: Heilbrigðiseftirlits, Umhverfisstofnunar, Fiskistofu, handhafa veiðiréttar í Elliðavatni og annarra hagsmunaaðila, sem málið varða.
Á fundi skipulagsnefndar 5. maí 2009 er erindið lagt fram að nýju. Frestur til að gera athugasemdir rann út 28. apríl 2009.
Á fundi skipulagsnefndar 5. maí 2009 er erindið lagt fram að nýju ásamt umsögnum frá Heilbrigðiseftirliti og Fiskistofu.Tillaga Gunnsteins Sigurðssonar:


,,Undirritaður leggur til að tillaga að breyttu Aðalskipulagi Kópavogs, sem tekur til lóðarinnar nr. 241a við Vatnsenda og lögð var fyrir skipulagsnefnd 21. október 2008 sem og breyting á deiliskipulagi Vatnsendabletts 241a sem lögð var fyrir skipulagsnefnd 7. febrúar 2009, verði hafnað. Í framhaldi af því verði teknar upp viðræður við landeiganda með það að markmiði að Kópavogsbær eignist umrætt land sem og Vatnsendablett 134. Undirritaður telur afar mikilvægt að Kópavogsbær eignist umrætt land til að tryggja sem best aðgengi bæjarbúa að vatninu, sem og gönguleið umhverfis vatnið."


Skipulagsnefnd samþykkir tillögu Gunnsteins og hafnar erindinu.

5.701106 - Vatnsendablettur 241a, aðalskipulag breyting

Á fundi skipulagsnefndar 21. október 2008 er lögð fram tillaga bæjarskipulags að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2000 – 2012. Skipulagssvæðið tekur til lóðarinnar nr. 241a við Vatnsendablett. Í tillögunni felst að lóðin stækkar til norðurs og vesturs en minnkar að austanverðu og er skipt upp í tvær lóðir: Vbl. 241a sem verður 714 m2 og Vbl. 241b sem verður 795 m2. Landnýting svæðisins sem er að hluta til skilgreint sem óbyggt svæði og að hluta sem íbúðarsvæði verður allt eftir breytingu íbúðarsvæði. Á hvorri lóð er heimilt að reisa einbýlishús á einni hæð auk kjallara.
Meðfylgjandi: uppdráttur dags. október 2008.
Frestað. Skipulagsnefnd felur skipulagsstjóra að vinna að því sem fram kom á fundinum.
Á fundi skipulagsnefndar 18. nóvember 2008 er erindið lagt fram að nýju.
Sjá tilvitnun í máli 08.538. Skipulagsnefnd samþykkti að tillagan verði auglýst í samræmi við 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og vísar til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.
Á fundi bæjarstjórnar 19. desember 2008 er samþykkt að tillagan verði auglýst.
Tillagan var auglýst 27. janúar til 24. febrúar 2009, með athugasemdafresti til 10. mars 2009. Athugasemdir bárust.
Á fundi skipulagsnefndar 17. mars 2009 er erindið lagt fram ásamt athugasemdum.
Frestað. Bæjarskipulagi falið að taka saman umsögn varðandi innsendar athugasemdir.
Á fundi skipulagsnefndar 21. apríl 2009 er erindið lagt fram að nýju ásamt umsögn dags. 21. apríl 2009.
Sviðsstjóri vék sæti við umfjöllun um erindið.
Frestað til næsta fundar skipulagsnefndar.
Á fundi skipulagsnefndar 5. maí 2009 er erindið lagt fram að nýju.Tillaga Gunnsteins Sigurðssonar:,,Undirritaður leggur til að tillaga að breyttu Aðalskipulagi Kópavogs, sem tekur til lóðarinnar nr. 241a við Vatnsenda og lögð var fyrir skipulagsnefnd 21. október 2008 sem og breyting á deiliskipulagi Vatnsendabletts 241a sem lögð var fyrir skipulagsnefnd 7. febrúar 2009, verði hafnað. Í framhaldi af því verði teknar upp viðræður við landeiganda með það að markmiði að Kópavogsbær eignist umrætt land sem og Vatnsendablett 134. Undirritaður telur afar mikilvægt að Kópavogsbær eignist umrætt land til að tryggja sem best aðgengi bæjarbúa að vatninu, sem og gönguleið umhverfis vatnið."


Skipulagsnefnd samþykkir tillögu Gunnsteins og hafnar erindinu.

6.701106 - Vatnsendablettur 241a, deiliskipulag breyting

Á fundi skipulagsnefndar 7. febrúar 2006 var lagt fram erindi Sigurbjörns Þorbergssonar hdl. dags. 6. janúar 2006 fh. landeiganda varðandi leyfi til að skipta lóðinni nr. 241a við Vatnsendablett upp í tvær lóðir.
Meðfylgjandi: Hnit settur uppdráttur dags. 5. apríl 2005.
Afgreiðslu frestað. Skipulagsnefnd óskar eftir umsögn bæjarlögmanns.
Á fundi skipulagsnefndar 5. september 2006 var erindið lagt fram að nýju ásamt umsögn bæjarlögmanns dags. 30. ágúst 2006. Þá lögð fram tillaga bæjarskipulags að breyttu deiliskipulagi Vatnsendabletts 241 a. Í tillögunni felst að íbúðarlóð sem skilgreind er innan leigulandsins er stækkuð úr 1,477 m2 í um 2,200 m2. Í tillögunni er enn fremur gert ráð fyrir að í stað einbýlishúss á einni hæð og risi verði byggt tveggja hæða einbýlishús með mögulegum kjallara. Hámarksgrunnflötur hússins er fyrirhugaður 250 m2 og hámarks gólfflötur allt að 750 m2. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:500 ásamt greinargerð dags. 4. ágúst 2006. Skipulagsnefnd samþykkti framlagað tillögu, hún verði auglýst í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og vísar málinu til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Á fundi bæjarráðs Kópavogs 7. september 2006 var erindið samþykkt og vísað til bæjarstjórar. Á fundi bæjarstjórnar Kópavogs 12. september 2006 var skipulagsstjóra falið að auglýsa tillögunar í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Tillagan var auglýst frá 19. september 2006 til 17. október 2006 með athugasemdafresti til fimmtudagsins 31. október 2006. Athugasemdir bárust.
Á fundi skipulagsnefndar 7. nóvember 2006 er erindið lagt fram að nýju ásamt áður nefndum athugasemdum. Frestað. Bæjarskipulagi falið að taka saman umsögn varðandi innsendar athugasemdir.
Á fundi skipulagsnefndar 5. desember 2006 er erindið lagt fram að nýju ásamt umsögn bæjarskipulags dags. 1. des. 2006. Hafnað á grundvelli umsagnar bæjarskipulags dags. 29. nóvember 2006 og innsendra athugasemda.
Á fundi skipulagsnefndar 16. janúar 2007 er erindið lagt fram að nýju.
Skipulagsnefnd samþykkir að fela bæjarskipulagi að gera tillögu að aðalskipulagi að umræddri lóð. Tillagan verði í samræmi við yfirstandandi skipulagsvinnu um græn svæði við Elliðavatn.
Á fundi skipulagsnefndar 6. febrúar 2007 er erindið lagt fram á ný.
Frestað.
Á fundi skipulagsnefndar 21. október 2008 er erindið lagt fram að nýju.
Frestað. Skipulagsnefnd felur skipulagsstjóra að vinna að því sem fram kom á fundinum.
Á fundi skipulagsnefndar 18. nóvember 2008 er erindið lagt fram að nýju.
Skipulagsnefnd samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 25 gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarráðs.
Á fundi bæjarráðs 20. nóvember 2008 var afgreiðslu tillögunnar frestað.
Á fundi skipulagsnefndar 16. desember 2008 er erindið lagt fram að nýju
þar sem fram kemur fjarlægð frá vatni að íbúðarlóð verður að jafnaði 50 m.
Skipulagsnefnd samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 25 gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarráðs.
Á fundi bæjarráðs 18. desember 2008 er samþykkt að tillagan verði auglýst.
Tillagan var auglýst 27. janúar til 24. febrúar 2009, með athugasemdafresti til 10. mars 2009. Athugasemdir bárust.
á fundi skipulagsnefndar 17. mars 2009 er erindið lagt fram ásamt athugasemdum.
Frestað. Bæjarskipulagi falið að taka saman umsögn varðandi innsenndar athugasemdir.
Á fundi skipulagsnefndar 21. apríl 2009 er erindið lagt fram að nýju ásamt umsögn dags. 21. apríl 2009.
Sviðsstjóri vék sæti við umfjöllun um erindið.
Frestað til næsta fundar skipulagsnefndar.Á fundi skipulagsnefndar 5. maí 2009 er erindið lagt fram að nýju.
Tillaga Gunnsteins Sigurðssonar:,,Undirritaður leggur til að tillaga að breyttu Aðalskipulagi Kópavogs, sem tekur til lóðarinnar nr. 241a við Vatnsenda og lögð var fyrir skipulagsnefnd 21. október 2008 sem og breyting á deiliskipulagi Vatnsendabletts 241a sem lögð var fyrir skipulagsnefnd 7. febrúar 2009, verði hafnað. Í framhaldi af því verði teknar upp viðræður við landeiganda með það að markmiði að Kópavogsbær eignist umrætt land sem og Vatnsendablett 134. Undirritaður telur afar mikilvægt að Kópavogsbær eignist umrætt land til að tryggja sem best aðgengi bæjarbúa að vatninu, sem og gönguleið umhverfis vatnið."


Skipulagsnefnd samþykkir tillögu Gunnsteins og hafnar erindinu.

7.712080 - Vallakór 10. Breytt deiliskipulag

Á fundi skipulagsnefndar 19. desember 2007 er lagt fram erindi Gláma Kím arkitekta f.h. lóðarhafa nr. 10 við Vallakór, dags. 12. desember 2007. Í erindinu felst að óskað er eftir að hámarksflatarmál turns verði aukið úr 4800 m² í 6480 m² og að hámarksflatarmál húss án bílakjallara verði aukið úr 8200 m² í 9000 m².
Gert er ráð fyrir að íbúðum fjölgi úr 36 í 70 íbúðir í byggingunni.
Skipulagsnefnd samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarráðs.
Á fundi bæjarráðs 28. desember 2007 er afgreiðslu frestað.
Á fundi skipulagsnefndar 19. febrúar 2008 er erindið lagt fram að nýju, frestað og óskað eftir umsögn tæknideildar.
Jón Júlíusson vék af fundi við afgreiðslu málsins.
Á fundi skipulagsnefndar 4. mars 2008 er erindið lagt fram að nýju ásamt umsögn tæknideildar.
Skipulagsnefnd samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarráðs.
Helga Jónsdóttir situr hjá við afgreiðslu málsins.
Á fundi bæjarráðs 6. mars 2008 er málinu vísað á ný til skipulagsnefndar og óskaði bæjarráð eftir umsögn sviðsstjóra Framkvæmda- og tæknisviðs.
Á fundi skipulagsnefndar 12. ágúst 2008 er málið lagt fram að nýju ásamt umsögn sviðsstjóra Framkvæmda- og tæknisviðs og umferðar skýrslu frá Almennu verkfræðistofunni.
Skipulagsnefnd samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 25 gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarráðs.
Jón Júlíusson vék af fundi við afgreiðslu málsins.
Á fundi bæjarráðs 14. ágúst 2008 er samþykkt að tillagan verði auglýst.
Tillagan var auglýst 26. ágúst til 23. september 2008, með athugasemdafresti 7. október 2008. Athugasemdir bárust.
Á fundi skipulagsnefndar 7. október 2008 er erindið lagt fram að nýju ásamt athugasemdum.
Jón Júlíusson vék af fundi við afgreiðslu málsins.
Frestað. Skipulagsnefnd samþykkir að fela bæjarskipulagi að taka saman umsögn um innsendar athugasemdir.
Á fundi skipulagsnefndar 21. október 2008 er erindið lagt fram að nýju ásamt umsögn dags. 21. október 2008.
Jón Júlíusson vék af fundi við afgreiðslu málsins.
Skipulagsnefnd samþykkir framlagt erindi, ásamt umsögn dags. 21. október 2008 og vísar málinu til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.
Á fundi bæjarstjórnar 28. október 2008 er samþykkt að vísa tillögunni til skipulagsnefndar að nýju, til frekari úrvinnslu.
Á fundi skipulagsnefndar 17. febrúar 2009 er erindið lagt fram að nýju ásamt mæliblaðsgrunni.
Skipulagsnefnd óskar eftir gögnum sem sýna ásýnd Vallakórs 10 séða frá Hörðukór 1, 3 og 5 fellda inn í ljósmynd af svæðinu.
Á fundi skipulagsnefndar 17. mars 2009 er erindið lagt fram á ný.
Frestað.
Á fundi skipulagsnefndar 31. mars 2009 er erindið lagt fram á ný ásamt drögum að umsögn dags. 31. mars 2009 og tölvugerðum þrívíddarmyndum sem sýna ásýnd svæðisins frá fjölbýlishúsunum við Hörðukór 1, 3 og 5 fyrir og eftir fyrirhugaða breytingu.
Frestað.
Á fundi skipulagsnefndar 5. maí 2009 er erindið lagt fram að nýju ásamt umsögn dags. 4. maí 2009.
Þá lögð fram tillaga að breytingu á auglýstri tillögu að deiliskipulagi að Vallakór 10. Í breytingartillögunni felst að dregið er úr byggingarmagni, sem nemur 1000 m² og fyrirhuguð bygging lækkar um tvær hæðir, úr 12 í 10 hæðir.

Jón Júlíusson víkur sæti við umfjöllun og afgreiðslu tillögunnar.


Frestað. 

8.807096 - Vatnsendablettur 72. Nýtt hesthús

Á fundi skipulagsnefndar 12. ágúst 2008 er lagt fram erindi lóðarhafa nr. 72 við Vatnsendablett dags. 1. júlí 2008. Óskað er eftir samvinnu um útfærslu á skipulagi fyrir 11 hesta hesthús í samræmi við samning við Kópavogsbæ auk tengdrar aðstöðu fyrir starfsemi lóðarhafa. Í tillögunni er gert ráð fyrir að núverandi hesthús á lóðinni verði rifið og kemur nýtt hús í staðinn.
Skipulagsnefnd heimilar lóðarhafa að vinna deiliskipulagstillögu fyrir umrædda lóð.
Á fundi skipulagsnefndar 16. desember 2008 er erindið lagt fram að nýju ásamt deiliskipulagstillögu.
Skipulagsnefnd samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 25 gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarráðs.
Á fundi bæjarráðs 18. desember 2008 er samþykkt að tillagan verði auglýst.
Tillagan var auglýst 13. janúar til 10. febrúar 2009 með athugasemdafresti til 24. febrúar 2009. Athugasemdir bárust.
Á fundi skipulagsnefndar 3. mars 2009 er erindið lagt fram að nýju ásamt athugasemdum.
Frestað. Bæjarskipulagi falið að taka saman umsögn varðandi innsendar athugasemdir.
Á fundi skipulagsnefndar 5. maí 2009 er erindið lagt fram að nýju ásamt umsögn dags. 5. maí 2009.
Skipulagsnefnd samþykkir erindið ásamt umsögn dags. 5. maí 2009 og vísar því til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.

9.903150 - Kópavogsbraut 84-kynning sbr. 7.mgr.43.gr.laga 73/97.

Á fundi skipulagsnefndar 17. mars 2009 er lagt fram erindi byggingarfulltrúa varðandi nr. 82 við Kópavogsbraut dags. 17. mars 2009. Erindið varðar beiðni um að byggja viðbyggingu, fjarlægja bílskúr og byggja nýjan og breyta húsinu úr einbýli í tvíbýli.
Meðfylgjandi: Skýringaruppdrættir í mkv. 1:100 og 1:500 dags. 9. mars 2009.
Skipulagsnefnd samþykkir að senda málið til kynningar til lóðarhafa Kópavogsbraut 82, 85, 86, 87 og 89. Hlégerði 13, 15, 17 og 19.
Kynning fór fram 2. apríl til 5. maí 2009. Engar athugasemdir bárust.
Á fundi skipulagsnefndar 5. maí 2009 er erindið lagt fram að nýju.
Skipulagsnefnd hefur kynnt erindið í grenndarkynningu og vísar því til afgreiðslu byggingarnefndar.

10.903148 - Grundarsmári 16, breytt deiliskipulag.

Á fundi skipulagsnefndar 17. mars 2009 er lagt fram erindi Gunnars P. Kristinssonar arkitekt dags. 16. mars 2009 fh. lóðarhafa nr. 16 við Grundarsmára. Erindi varðar beiðni lóðarhafa um að byggja viðbyggingu á tveimur hæðum á vesturhlið og útbyggðan glugga á norðurhlið, ásamt því að byggja skyggni yfir svalir og framlengja svalir á norðurhlið.
Viðbygging yrði 24,8 m² á efri hæð og 17,2 m² á neðri hæð, alls 42,0 m² Útbyggður gluggi 8,6 m² stækkun á svölum 1,2 m til norðurs. Hús er nú 256,8 m² og verður eftir breytingar 307,4 m².
Meðfylgjandi: Skýringaruppdrættir í mkv. 1:°100 dags. 13. mars 2009.
Skipulagsnefnd samþykkir að senda málið í kynningu til lóðarhafa Grundarsmára 11, 13, 14, 15, 17, 18 og 20. Grófarsmára 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 og 35.
Kynning fór fram 27. mars til 27. apríl 2009. Athugasemdir bárust.
Á fundi skipulagsnefndar 5. maí 2009 er erindið lagt fram að nýju ásamt athugasemdum.

Frestað. Bæjarskipulagi falið að taka saman umsögn varðandi innsenndar athugasemdir.


 

11.903152 - Birkihvammur 4-kynning sbr.7.mgr.43.gr.laga 73/97.

Á fundi skipulagsnefndar 17. mars 2009 er lagt fram erindi byggingarfulltrúa varðandi nr. 4 við Birkihvamm dags. 17. mars 2009. Erindið varðar leyfi til að stækka hús til vesturs og byggja bílskúr á vesturhluta lóðarinnar.
Meðfylgjandi: Skýringaruppdrættir í mkv. 1:100 og 1:500 dags. 13. feb. ´09.
Skipulagsnefnd samþykkir að senda málið í kynningu til lóðarhafa Birkihvammi 1, 2, 3, 5 og 6. Víðihvammur 1, 3 og 5.
Kynning fór fram 27. mars til 27. apríl 2009. Engar athugasemdir bárust.
Á fundi skipulagsnefndar 5. maí 2009 er erindið lagt fram að nýju.

Skipulagsnefnd hefur kynnt erindið í grenndarkynningu og vísar því til afgreiðslu byggingarnefndar.

12.902157 - Kastalagerði 4, kynning sbr.7. mgr.43. gr. laga 73/97.

Á fundi skipulagsnefndar 17. mars 2009 er lagt fram erindi byggingarfulltrúa varðandi nr. 4 við Kastalagerði dags. 21. janúar 2009. Í erindinu er óskað leyfis til að byggja viðbyggingu u.þ.b. 60 m². Kjallararými við suðvesturhluta hússins og verönd ofan á, auk þess glerbygging á aðalhæð út á verönd um 3 m² og tröppur vestan megin um 6 m².
Meðfylgjandi: Skýringaruppdrættir í mkv. 1:100 dags.23. desember 2008 .
Skipulagsnefnd samþykkir að senda málið í kynningu til lóðarhafa Kastalagerði 1, 3, 5, 6 og 8. Urðarbraut 3, 5, 7 og 9. Borgarholtsbraut 16 og 18. Jafnframt að gerð verði húsakönnun.
Kynning fór fram 27. mars til 28. apríl 2009. Engar athugasemdir bárust.
Á fundi skipulagsnefndar 5. maí 2009 er erindið lagt fram að nýju.

Skipulagsnefnd hefur kynnt erindið í grenndarkynningu og vísar því til afgreiðslu byggingarnefndar.

13.904249 - Hófgerði 2,kynning sbr.7.mgr.43.gr.laga 73/97.

á fundi skipulagsnefndar 5. maí 2009 er lagt fram erindi byggingarfulltrúa varðandi nr. 2 við Hófgerði dags. 30. apríl 2009. Erindið varðar beiðni um að breyta þakformi hússins með óbreyttri mænishæð, setja 4 m² svalir á efri hæð sunnan megin og að reisa 6,1 m² glerskála sunnan við húsið.
Meðfylgjandi: Skýringaruppdrættir í mkv. 1:100 og
1:500 dags. 28. apr.´09.

Skipulagsnefnd samþykkir að senda málið í kynningu til lóðarhafa Hófgerði 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Hraunbraut 44 og 47. Holtagerði 1, 3, 5 og 7 og að jafnframt verði gerð húsakönnun fyrir svæðið.

14.903122 - Aðalskipulag Álftaness 2005-2024 vegna stofnlagna fráveitu. Tillaga að breytingu

Á fundi skipulagsnefndar 5. maí 2009 er skv. afgreiðslu bæjarráðs 24. apríl 2009 lagt fram erindi sveitarfélagsins Álftanes dags. 14. apríl 2009 um auglýsta tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Álftaness, vegna stofnlagna fráveitu. Tillagan varðar legu stofnlagna fráveitu um bæjarfélagið og lagningu fráveitulagnar yfir Skerjafjörð til Reykjavíkur.
Meðfylgjandi: Skýringaruppdrættir og greinargerð dags. 26. jan. ´09.Lagt fram bréf sviðsstjóra dags. 5. maí 2009 með athugasemdum við auglýsta breytingu á Aðalskipulagi Álftaness. Skipulagsnefnd samþykkir bréfið og vísar því til afgreiðslu bæjarráðs.

15.811286 - Skógrækt og uppgræðsla í Selfjalli í Lækjarbotnalandi, framkvæmdaleyfi.

Á fundi skipulagsnefndar 5. maí 2009 er lagt fram bréf Skipulagsstofnunar dags. 29. apríl 2009 varðandi ákvörðun um matsskyldu skógræktar og uppgræðslu í Selfjalli við Lækjarbotna í Kópavogi.
,,Í samræmi við 14. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.b. hefur Skipulagstofnun farið yfir þau gögn sem voru lögð fram af hálfu Kópavogsbæjar við tilkynningu, umsagnir og viðbrögð Kópavogsbæjar vegna þeirra. Á grundvelli þessara gagna er það niðurstaða Skipulagsstofnunar að skógrækt og uppgræðsla í Selfjalli við Lækjarbotna í Kópavogi sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og skuli því ekki háð mati á umhverfisáhrifum."
,,Skipulagsstofnun vekur athygli á að framkvæmdirnar eru háðar framkvæmdaleyfi Kópavogsbæjar skv. 27. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.b."
Lögð fram tillaga að framkvæmdaleyfi.Skipulagsnefnd samþykkir framkvæmdaleyfi vegna ,,Skógræktar og uppgræðslu í Selfjalli í Lækjarbotnalandi" sbr. 27. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.b. og vísar til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.

16.904269 - Leikskólinn Kjarrið Dalsmára 21, laus kennslustofa.Breytt deiliskipulag

Á fundi skipulagsnefndar 5. maí 2009 er lagt fram erindi Framkvæmda- og tæknisviðs dags. 30. apríl 2009. Erindið varðar staðsetningu á lausri kennslustofu á austur hluta lóðar leikskólans.
Meðfylgjandi: Skýringargögn.

Skipulagsnefnd samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarráðs.

17.701100 - Endurskoðun Aðalskipulags Kópavogs 2008-2020

Á fundi skipulagsnefndar 20. maí 2008 er lagt fram erindi skipulagsstjóra varðandi sameiginlegan fund aðal- og varamanna skipulagsnefndar, umhverfisráðs og byggingarnefndar um endurskoðun Aðalskipulags Kópavogs. Fundur verður haldinn miðvikudaginn 28. maí 2008 og hefst stundvíslega kl. 16.30. Ekið verður um byggðasvæði Kópavogs.
Skipulagsstjóri kynnti fyrirhugaðan fund um endurskoðun Aðalskipulags 28. maí nk.
Fundur skipulagsnefndar 28. maí 2008 og kynningarferð um byggðasvæði Kópavogs tókst í alla staði vel og fundarmenn voru hvattir til þess að koma ábendingum til bæjarskipulagsins um atriði er varðar stefnumótun aðalskipulags.
Á fundi skipulagsnefndar 3. júní 2008 er erindið á dagskrá á ný. Farið yfir árangur fundarins 28. maí 2008 og næstu skref.
Áfram verði unnið skv. tímaáætlun, m.a. með undirbúningi íbúafunda.
Á fundi skipulagsnefndar 20. janúar 2009 er erindið lagt fram að nýju.
Sviðstjóri skýrði málið og lagði m.a. fram yfirlit yfir stöðu verkefnisins, drög að stefnumörkun Aðalskipulagsins, matslýsingu og minnisblað um tímaáætlun. Áætlað er að tillaga að endurskoðuðu aðalskipulagi liggi fyrir til kynningar í lok mars 2009.
Á fundi skipulagsnefndar 17. febrúar 2009 er erindið lagt fram að nýju.
Sviðsstjóri gerði grein fyrir stöðu málsins.
Á fundi skipulagsnefndar 3. mars 2009 er erindið lagt fram að nýju.
Sviðsstjóri og Rúnar Bjarnason Mannvit hf. kynna stöðu málsins.
Á fundi skipulagsnefndar 17. mars 2009 er erindið lagt fram að nýju.
Sviðsstjóri og Rúnar Bjarnason Mannvit hf. kynna stöðu málsins.
Á fundi skipulagsnefndar 31. mars 2009 er erindið lagt fram að nýju.

Sviðsstjóri og Rúnar Bjarnason Mannvit hf. kynna stöðu málsins og leggja fram drög að greinargerð Aðalskipulags dags. 31. mars 2009 ,,Forsendur og markmið." Einnig eru lögð fram drög dags. 31. mars 2009 að ,,Umfjöllun um uppbyggingarkosti íbúðarhúsnæðis í Kópavogi."
Skipulagsnefnd stefnir að því að næsta umfjöllun um endurskoðun Aðalskipulagsins verði vinnufundur nefndarinnar.
Á fundi skipulagsnefndar 5. maí 2009 er erindið lagt fram að nýju á vinnufundi.

Sviðsstjóri og Rúnar Bjarnason Mannvit hf. kynna stöðu málsins.

Fundi slitið - kl. 18:00.