Gjaldskrá

Gjaldskrá grunnskóla - Mötuneyti

Prenta gjaldskrá

Frestur til þess að sækja um , breyta eða segja upp áskrift og sækja um afslátt er til 20. hvers mánaðar. Breytingar taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir.

Innheimt er jafnaðargjald miðað við 20 daga í mánuði.

Mánaðargjald fyrir áskrift
8.975 kr. á mánuði
Verð á máltíð
456 kr.

Gjaldskrá dægradvalar

Prenta gjaldskrá

Umsóknir um dægradvöl fara eingöngu fram í Íbúagátt
Frestur til þess að sækja um , breyta eða segja upp áskrift og sækja um afslátt er til 20. hvers mánaðar. Breytingar taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir. Afsláttur er ekki veittur afturvirkt.

Dægradvöl

Almennt gjald
Annað barn með systkinaafsl.
Þriðja barn með systkinaafsl.
Fjórða barn með systkinaafsl.
Allt að 20 klst á mán
7.332 kr.
5132 kr.
1.833 kr.
-
21-40 klst á mán
12.832 kr.
8.982 kr.
3.208 kr.
-
41-60 klst á mán
17.110 kr.
11.977 kr.
4.278 kr.
-
61-80 klst á mán
20.164 kr.
14.115 kr.
5.041 kr.
-
Matargjald á dag
135 kr.
135 kr.
135 kr.
135 kr.

Lægra gjald greiða einstæðir foreldrar, öryrkjar (75% örorka eða meira) og námsmenn (báðir foreldrar í námi)

Lægra gjald
Annað barn með systkinaafslátt
Þriðja barn með systkinaafslátt
Fjórða barn með systkinaafslátt
Allt að 20 klst á mán
5.132 kr.
3.592 kr.
1.283 kr.
-
21-40 klst á mán
8.982 kr.
6.287 kr.
2.246 kr.
-
41-60 klst á mán
11.977 kr.
8.384 kr.
2.994 kr.
-
61-80 klst á mán
14.115 kr.
9.881 kr.
3.529 kr.
-
Matargjald á dag
135 kr.
135 kr.
135 kr.
135 kr.

Afslættur í dægradvöl

Þeir sem greiða lægra gjald, eru einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira. Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og kemur þá afsláttur til framkvæmda næsta mánuð/mánuði.

Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi fyrir annað barn, en 75% af dvalargjaldi fyrir þriðja barn og 100% fyrir fjórða barn eða fleiri. Systkinaafsláttur gildir einnig ef yngra systkini (6 mánaða og eldra) er hjá dagforeldri, gegn framvísun staðfestingar. Systkinaafsláttur gildir einnig í dægradvöl grunnskóla. Systkinaafsláttur reiknast af dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur eða annar afsláttur gildir einnig fyrir þá sem greiða lægra gjald.

Í þeim tilvikum þar sem yngri systkini eru í vistun á stofnunum Kópavogsbæjar er nóg að skrá vistun yngri systkini í umsókn um systkinaafslátt í íbúagátt ásamt upplýsingum um vistun en ekki er þörf á frekari staðfestingu. Í þeim tilvikum þar sem yngri systkini eru á einkaleikskólum eða hjá dagforeldrum þá er valið „annað“ fyrir þjónustu sem yngra systkini sækir og þá er nauðsynlegt að setja inn viðhengi með umsókn þar sem fram kemur staðfesting frá dagforeldri eða einkaleikskóla á viðkomandi vistun.

Gjaldskrá sérdeilda grunnskóla

Námsver - Snælandsskóla

Kostnaður á hvern nemanda á ári
3.836.307 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
403.821 kr.

Námsver - Kópavogsskóla

Kostanður á hvern nemandi á ári
4.299.240 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
452.551 kr.

Sérdeild nýbúa - Álfhólsskóla

Kostnaður á hvern nemanda á ári
2.117.529 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
222.897 kr.

Sérdeild einhverfra - Álfhólsskóla

Kostnaður á hvern nemenda á ári
6.922.679 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
728.702 kr.

Tröð - sérúrræði

Kostnaður á hvern nemanda á ári
6.897.510 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
726.352 kr.

Framlög til einkagrunnskóla

Prenta gjaldskrá

Kópavogsbær greiðir framlög til einkagrunnskóla vegna nemenda með lögheimili í Kópavogi í samræmi við reglugerð 699/2012. Miðast er við 75% af útreiknuðum meðalrekstarkostnaði grunnskóla sem útgefinn er í september ár hvert af Hagstofu Íslands. Samkvæmt útreikningum Hagstofu er áætlaður rekstrarkostnaður á hvern nemanda í grunnskólum, sem reknir eru af sveitarfélögum, 1.719.292 kr. í september 2016.

Framlag til nemanda yfir skólaár

*9,5 mánuðir miðast við að haustönn sé 4,25 mánuðir og vorönn sé 5,25 mánuðir

Framlag yfir heilt skólaár
1.289.469 kr.
Mánaðargreiðslur yfir 9,5 mánuði*
135.734 kr.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags er að nemandi eigi lögheimili í Kópavogi og hafi fengið samþykki fyrir námsvist í viðkomandi skóla. Sótt er um námsvist í Íbúagátt Kópavogsbæjar.

Reglugerð 699/2012

Meðalkostnaður á grunnskólanema í september 2016

Leikskólagjöld

Prenta gjaldskrá

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt breytingar á gjöldum leikskóla frá 1. janúar 2017. 

Almennt gjald

Dvalarstundir
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4 stundir
11.164 kr.
13.287 kr.
4,5 stundir
12.560 kr.
14.683 kr.
18.712 kr.
20.835 kr.
5 stundir
13.955 kr.
16.078 kr.
20.107 kr.
22.230 kr.
5,5 stundir
15.351 kr.
21.503 kr.
23.626 kr.
6 stundir
16.746 kr.
22.898 kr.
25.021 kr.
6,5 stundir
18.142 kr.
24.294 kr.
26.417 kr.
7 stundir
19.537 kr.
25.689 kr.
27.812 kr.
7,5 stundir
20.933 kr.
27.085 kr.
29.208 kr.
8 stundir
22.328 kr.
30.603 kr.
8,5 stundir
26.894 kr.
35.169 kr.
9 stundir
36.026 kr.
44.301 kr.
9,5 stundir
45.158 kr.
53.433 kr.

Grunngjald v/ 8 stunda dvalar eða minna verður kr. 2.791,- fyrir hverja klukkustund á mánuði og lægra gjald kr. 1.954.- Gjald fyrir hádegisverð verður kr. 6.152,- á mánuði og gjald fyrir síðdegishressingu kr. 2.123,-. Gjald fyrir fyrstu hálfu stund umfram 8, verður kr. 4.566,- á mánuði, lægra gjald kr. 3.196,-. Fyrir næstu hálfu stund kr. 9.132,- og lægra gjald kr. 6.393 og fyrir þar næstu, kr. 9.132,- og lægra gjald kr. 6.393,-.

Lægra gjald

Þeir sem greiða lægra gjald, eru einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira. Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og kemur þá afsláttur til framkvæmda næsta mánuð/mánuði. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi fyrir annað barn, en 75% af dvalargjaldi fyrir þriðja barn og 100% fyrir fjórða barn eða fleiri. Systkinaafsláttur gildir einnig ef yngra systkini (6 mánaða og eldra) er hjá dagforeldri, gegn framvísun staðfestingar. Systkinaafsláttur gildir einnig í dægradvöl grunnskóla. Systkinaafsláttur reiknast af dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur reiknast einnig af lægra gjaldi.

Dvalarstundir
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
7.815 kr.
9.938 kr.
4,5 stundir
8.792 kr.
10.915 kr.
14.944 kr.
17.067 kr.
5,0 stundir
9.769 kr.
11.892 kr.
15.921 kr.
18.044 kr.
5,5 stundir
10.745 kr.
16.897 kr.
19.020 kr.
6,0 stundir
11.722 kr.
17.874 kr.
19.997 kr.
6,5 stundir
12.699 kr.
18.851 kr.
20.974 kr.
7,0 stundir
13.676 kr.
19.828 kr.
21.951 kr.
7,5 stundir
14.653 kr.
20.805 kr.
22.928 kr.
8,0 stundir
15.630 kr.
23.905 kr.
8,5 stundir
18.826 kr.
27.101 kr.
9,0 stundir
25.218 kr.
33.493 kr.
9,5 stundir
31.611 kr.
39.886 kr.

Leikskólastyrkur vegna barna í einkareknum leikskólum

Prenta gjaldskrá

Greitt er í 11 mánuði á ári, þ.e. ekki er greitt fyrir sumarleyfismánuð, júlí eða ágúst.

Eftirfarandi atriði eru skilyrði fyrir greiðslu:

1. Að barn eigi lögheimili í Kópavogi.

2. Að leikskólinn hafi fullgilt rekstrarleyfi og uppfylli lög um leikskóla, reglugerð og vinni samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla.

3. Að börnin séu slysatryggð í leikskólanum.

4. Að barn dvelji 4-9 stundir daglega í leikskólanum .

5. Að ekki sé laust samsvarandi rými í leikskólum Kópavogsbæjar.

Greitt er samkvæmt reikningi þar sem fram kemur nafn barns, kennitala, heimilisfang og dvalartími ásamt staðfestingu foreldris/forráðamanns.

*Námsmenn þurfa að vera í fullu námi, báðir foreldrar, og skila vottorði um námsárangur í lok hverrar annar. Mismunur á hærri og lægri leikskólastyrk verður þá greiddur í einu lagi. Hærri styrkur til námsmanna er fyrir sept. til og með des. og fyrir jan. til og með maí.

Almennur styrkur

Aldur
4 stundir
5 stundir
6 stundir
7 stundir
8 stundir
1 árs
89.710 kr.
102.468 kr.
115.009 kr.
127.659 kr.
140.309 kr.
2 ára
79.590 kr.
89.710 kr.
99.830 kr.
109.950 kr.
120.070 kr.
3 ára
72.001 kr.
80.224 kr.
88.445 kr.
96.668 kr.
104.890 kr.
4 árs
64.411 kr.
70.736 kr.
77.061 kr.
83.386 kr.
89.710 kr.
5 árs
59.352 kr.
64.411 kr.
69.471 kr.
74.530 kr.
79.590 kr.

Leikskólastyrkur vegna þeirra sem greiða lægra gjald - Einstæðir, námsmenn eða systkinaafsláttur

Aldur
4 Stundir
5 Stundir
6 Stundir
7 Stundir
8 Stundir
1 árs
93.363 kr.
106.926 kr.
120.489 kr.
134.053 kr.
147.616 kr.
2 ára
83.243 kr.
94.276 kr.
105.309 kr.
116.343 kr.
127.377 kr.
3 ára
75.654 kr.
84.788 kr.
93.924 kr.
103.061 kr.
112.197 kr.
4 ára
68.064 kr.
75.302 kr.
82.540 kr.
89.779 kr.
97.018 kr.
5 ára
63.005 kr.
68.978 kr.
74.950 kr..
80.924 kr.
86.898 kr.

Ef um systkinaafslátt er að ræða fyrir þriðja systkini eða fleiri hækkar styrkur sem hér segir:

Fjöldi stund
4 stundir
5 stundir
6 stundir
7 stundir
8 stundir
Upphæð
9.131 kr.
11.412 kr.
13.696 kr.
15.981 kr.
18.268 kr.

Leikskólastyrkur vegna barna í einkareknum leikskólum

Frístundaklúbburinn Hrafninn

Prenta gjaldskrá
Gjaldskrá
Gjald fyrir hverja klukkustund
217 kr.
Síðdegishressing
135 kr. á dag
Dagopnun
Léttur morgunverður
135 kr. á dag
Léttur hádegismatur
271 kr. á dag

Framlög vegna dvalar barna hjá dagforeldrum

Prenta gjaldskrá

Reglur um framlög Kópavogsbæjar vegna dvalar barna hjá dagforeldrum Bæjarstjórn Kópavogs samþykkir að greiða mánaðarlega í ellefu mánuði á ári framlag vegna dvalar barna hjá dagforeldri. Skilyrði fyrir greiðslu framlags vegna barns hjá dagforeldri eru eftirfarandi:

  1. Barn eigi lögheimili í Kópavogi.
  2. Greiðslur geta hafist í þeim mánuði þegar barn er níu mánaða en sex mánaða hjá einstæðu foreldri.
  3. Að viðkomandi dagforeldri hafi starfsleyfi samkvæmt reglugerð um daggæslu í heimahúsum.
  4. Að barnið sé slysatryggt.
  5. Að fyrir liggi dvalarsamningur milli dagforeldris, foreldris og Kópavogsbæjar.

Einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira greiða lægra gjald og er framlag Kópavogsbæjar því hærra í þeim tilvikum.

Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

Kópavogsbær veitir 50% systkinaafslátt með öðru barni og 75% vegna þriðja barns ef um er að ræða systkini í daggæslu. Systkinaafsláttur er einnig veittur til viðbótar við aðra afslætti. Systkinaafsláttur er auk þess veittur af almennu leikskólagjaldi og dvalargjöldum í dægradvöl ef yngri systkini (sex mánaða og eldri) eru í dvöl hjá dagforeldri og einnig vegna yngri systkina í dægradvöl eða á leikskóla.

Sjá nánar í gjaldskrá leikskóla og gjaldskrá dægradvala.

Tímafjöldi
Hjón og foreldrar í sambúð
Einstæðir foreldrar, foreldrar í námi, öryrkjar
4,0
29.392 kr.
36.453 kr.
4,5
33.166 kr.
41.010 kr.
5,0
36.939 kr.
45.566 kr.
5,5
40.713 kr.
50.122 kr.
6,0
44.486 kr.
54.680 kr.
6,5
48.264 kr.
59.236 kr.
7,0
52.033 kr.
63.793 kr.
7,5
55.806 kr.
68.349 kr.
8,0
59.580 kr.
72.906 kr.
8,5
59.580 kr.
72.906 kr.
9,0
59.580 kr.
72.906 kr.

Gjaldskrá félagsleg heimaþjónusta

Prenta gjaldskrá

Gildir frá janúar 2017

 

Neðri mörk
Efri mörk
Gjaldflokkar
Kr./klst.
282.000
Flokkur 0
0
282.001
338.400
Flokkur I
450
338.401
406.080
Flokkur II
675
406.081
487.296
Flokkur III
1.013
487.297
584.755
Flokkur IV
1.519
584.756
Flokkur V
3.500
Tekjumörk hjóna og sambýlisfólks
458.250
Flokkur 0
0
458.252
549.900
Flokkur I
450
549.902
659.880
Flokkur II
675
659.882
791.586
Flokkur III
1.013
791.858
950.227
Flokkur IV
1.519
950.229
Flokkur V
3.500

Fasteignagjöld í Kópavogi 2017

Prenta gjaldskrá

Álagning fasteignagjalda byggir á fasteignamati húsa og lóða í Kópavogi, sem tekur meðal annars mið af stærð þeirra, notkun og lóðarhlutastærð.

Álagningarstofninn er fenginn frá Þjóðskrá Íslands 31. desember ár hvert auk þess sem fasteignaskattur leggst á nýjar lóðir og ný mannvirki í hlutfalli við ársálagningu frá næstu mánaðarmótum eftir að þau eru skráð og metin í Fasteignaskrá.

Fasteignaskattur fellur niður næstu mánaðamót eftir að mannvirki er afskráð í Þjóðskrá Íslands. Byggingarfulltrúinn í Kópavogi sendir Þjóðskrá Íslands upplýsingar og gögn um nýbyggingar, viðbyggingar, eldri byggingar sem er breytt, hús sem eru rifin og aðrar viðeigandi upplýsingar. Eigendaskráning húsa og lóða er í höndum Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu og er hún í samræmi við þinglýst skjöl/gögn. Allar þessar upplýsingar eru notaðar við álagningu fasteignagjalda, leiðréttingar, reikningagerð og innheimtu sem fer fram hjá fjármálaog stjórnsýslusviði Kópavogsbæjar.

Fasteignagjöld
Íbúðarhúsnæði
Atvinnuhúsnæði
Fasteignaskattur
0,255% af hús- og lóðarmati
1,62% af hús- og lóðamati
Vatnsgjald
0,08% af hús- og lóðarmati
0,08% af hús- og lóðarmati
Holræsagjald
0,14% af hús- og lóðarmati
0,14% af hús- og lóðarmati
Lóðaleiga
21,43 kr. á fermetra
190,00 kr. á fermetra
Sorpeyðingargjald
28.300 kr. á íbúð
Aukavatnsgjald
39,40 kr. á rúmmetra .
Lóðaleiga Lækjarbotnum
21,43 kr. á fermetra
Fasteignask. Sumarhús/hesthús
0,255% af hús- og lóðarmati

Gjalddagar verða 8; fyrsti gjalddagi 1. febrúar, síðan 1. hvers mánaðar (mars - september). Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga ef ekki er greitt fyrir eindaga. Ef gjöld eru samtals lægri en kr. 40.000 er um einn gjalddaga að ræða og er hann 1. mars.

Vinsamlegast athugið að ekki verða sendir út greiðsluseðlar til þeirra sem eru fæddir á árinu 1949 eða síðar né þeirra sem hafa afpantað seðla, heldur verður einungis stofnuð krafa í heimabanka með sama hætti og áður. Engin breyting verður hjá þeim sem hafa pantað seðla né þeim sem greitt hafa með boðgreiðslum eða í greiðsluþjónustu. Hægt verður að panta og afpanta seðla með því að senda tölvupóst á netfangið thjonustuver@kopavogur.is.

Hægt er að nálgast nýjustu álagningarseðla á íbúagátt Kópavogsbæjar og á ísland.is.

Veittur er 3% staðgreiðsluafsláttur ef gjöldin í heild eru greidd fyrir 15. febrúar 2017. Hægt er að ganga frá staðgreiðslu gjalda með því að draga 3% frá heildarálagningu gjaldanna og leggja inn á banka: 0130-26-74, kt. 700169- 3759.

Veittur verður afsláttur af fasteignaskatti til þeirra elli- og örorku-lífeyrisþega, sem búa í eigin íbúð. Miðast afslátturinn við eftirfarandi tekjumörk liðins árs:

100% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur allt að 3.232.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur allt að 4.459.000 krónur.

75% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu frá 3.232.001 – 3.724.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 4.459.001 – 5.023.000

50% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 3.724.001 – 4.019.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 5.023.001 – 5.453.000 krónur.

25% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 4.019.001 – 4.254.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 5.453.001 – 5.786.000 krónur.

Við álagningu fasteignagjalda er afslátturinn reiknaður út frá álagningu 2016 vegna skatttekna ársins 2015, þ.e. samtalan af stofni til útreiknings tekjuskatts og útsvars (reitur 2.7) og fjármagnstekjum samtals (reitur 3.10)

Félög og félagasamtök, sem eru fasteignaeigendur í Kópavogi og í húsnæðinu fer eingöngu fram starfsemi sem ekki er rekin í ágóðaskyni, svo sem menningar-, íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarfsemi og mannúðarstörf, eiga þess kost að sækja um styrki til greiðslu fasteignaskatts af viðkomandi fasteign.

 Umsókn um styrkveitingu félaga- og félagasamtaka til greiðslu fasteignaskatts.

Umsókn um lækkun fasteignaskatts fyrir elli- og örorkulífeyrisþega sem telja sig eiga rétt á afslætti en hafa ekki fengið.

Nánari upplýsingar er hægt að nálgast í síma 441 0000 og fyrirspurnir má senda á eftirfarandi netföng.
Fyrirspurnir v/álagningar: alagning@kopavogur.is
Fyrirspurnir v/stöðu (eftirstöðva) fasteignagjalda: thjonustuver@kopavogur.is

Bókasafn Kópavogs

Árgjald

Flokkur
Verð
Börn (0-17 ára), ellilífeyrisþegar og öryrkjar
0 kr.
Fullorðnir (18-66 ára)
1.800 kr.
Nýtt lánþegaskírteini fyrir ónýtt eða glatað
600 kr.

Dagsektir

Flokkur
Verð
Bækur, hljóðbækur og tímarit
30 kr.
Bækur, hljóðbækur, og tímarit fyrir börn (0-17 ára)
10 kr.
Mynddiskar (DVD, geisladiskar (CD) og tölvuleikir og tungumálanámskeið
200 kr.
200 kr.

Ljósritun, útprentun og skönnun

Fjöldi blaða
Verð
A4 blað
30 kr. (í lit 60 kr.)
A3 blað
60 kr. (í lit 120 kr.)
5 eininga kort
150 kr.
10 eininga kort
300 kr.
20 eininga kort
600 kr.
Skönnun pr. blað
30 kr.

Leiga á fjölnotasal, aðalsafni

Mánudaga til föstudaga kl. 09:00-17:00
2.000 kr. pr. klst.
Mánudaga til föstudaga kl. 17:00-19:00 og laugardaga kl. 11:00-17:00
3.000 kr. pr. klst.

Annað

Annars konar þjónusta
Verð
Frátekt og gögn sótt í Ólafssafn
200 kr. (ókeypis fyrir 0-17 ára)
Millilánasafn
1.500 kr.
Símtal
30 kr.
Kaffibolli
50 kr.
Kaffikort (12 bollar)
500 kr.
Eyrnatappar
100 kr.
Taupoki lítill
400 kr.
Taupoki stór
500 kr.
Strætómiði fullorðnir
420 kr.
Strætómiði 12-17 ára
210 kr.
Strætómiði 6-11 ára
210 kr.
Strætómiði aldraðir/öryrkjar
210 kr.

Glötuð gögn eða bækur

Fyrir týnt eða skemmt gagn skal lánþegi greiða skaðabætur, auk dagsektanna, ef um þær er að ræða.

Heimilt er að skila "samskonar" gagni og sleppa greiðslu á skaðabótafénu, en greiða þarf dagsektir í öllum tilfellum.

Ef um ný gögn er að ræða (innan við tveggja ára) gildir innkaupsverð.

Týnd gögn
Skaðabætur
Bækur, hljóðbækur, mynddiskar, tónlistardiskar, nótur og tungumálanámskeið
4.000 kr. (að lágmarki)
Tímarit
1.000 kr.
CD og DVD hulstur
200 kr.

Gjaldskrá sundlauga

Prenta gjaldskrá

Gildir frá 1. janúar 2017

Börn 9 ára og yngri, öryrkjar og 67 ára og eldri fá frítt í sund.

Fullorðnir (18 - 66 ára)

Verð kr.
Hvert skipti kr.
Stakt gjald
800
800
10 punkta kort
5.000
500
30 punkta kort
10.500
350
60 punkta kort
18.000
300
Árskort - gildistími 12 mánuðir
28.000
Árskort námsmanna - gildistími 12 mánuðir

Punktakort er handhafakort

Börn (10-17 ára)

Verð kr.
Hvert skipti kr.
Stakt gjald
150
150
10 punkta kort
1.000
100
30 punkta kort
2.500
83
60 punkta kort
4.000
67
Árskort - gildistími 12 mánuðir
7.000

Punktakort er handhafakort

Leiga

Verð kr.
Sundföt
600
Handklæði
600

Gjaldskrá fyrir gatnagerðargjald og tengd gjöld

Prenta gjaldskrá

Nóvember 2017
B. vísitala 135,8

Gatnagerðargjald

Samkvæmt 2. gr. gjaldskrár frá 1. janúar 2008

Kr./m² húss
Byggingarkostnaður vísitöluhúss
212.213
Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu
15,0%
31.832
Raðhús, parhús, tvíbýlishús og keðjuhús
10,3%
21.858
Fjölbýlishús
4,9%
10.398
Verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarhús
8,5%
18.038
Annað húsnæði
8,5%
18.038

Byggingarréttargjald

Samkvæmt samþykkt bæjarráðs 13. janúar 2015

Kr./m² húss
Einbýlishús
(24.084=120,5)
27.148 Kr./m² húss
Raðhús, parhús, tvíbýlishús og keðjuhús
(26.090=120,5)
29.403 Kr./m² húss
Fjölbýli
(32.111=120,5)
36.188Kr./m² húss
Fjölbýli í vesturbæ
(40.139=120,5)
45.235 Kr./m² húss
Kr./m² lóðar
Atvinnuhús á hafnarsvæði
(11.038=120,5)
12.440 Kr./m² lóðar
Atvinnuhúsnæði
(8.028=120,5)
9.047 Kr./m² lóðar
Hesthús á Kjóavöllum
(2.709=120,5)
3.053 Kr./m² lóðar
Annað húsnæði
(8.028=120,5)
9.047 Kr./m² lóðar

Byggingarleyfisgjald

Gjald fyrir öll hús
119 Kr./m³ húss
Lágmarks afgreiðslugjald
11.900 Kr.

Heimaæðagjald fyrir vatnsveitu

Kr. m³ húss
Einbýlishús, raðhús, tvíbýlishús
(284=120,5)
320
Fjölbýlishús
(265=120,5)
299
Atvinnuhúsnæði að 2000 rM
(185=120,5)
208
Atvinnuhúsnæði umfram 2000 rM
(93=120,5)
105
Annað húsnæði
(284=120,5)
320

Heimaæðagjald frárennslis

Kr. á tengingu
Einbýlishús, raðhús, tvíbýlishús
(148.478=120,5)
167.330
Fjölbýlishús
(235.461=120,5)
264.231
Atvinnuhúsnæði og annað
(235.461=120,5)
265.358

Mælingagjald

Mælingagjald
54.500 Kr. á hús

Gjald pr. úttekt

Gjald per úttekt
11.200 Kr.

Gjald fyrir fokheldisvottorð og fokheldisúttekt

Gjald fyrir fokheldisvottorð og fokheldisúttekt
34.800 Kr. á hús

Gjald fyrir lokaúttektarvottorð og lokaúttekt

Gjald fyrir lokaúttektarvottorð og lokaúttekt
34.800 Kr. á hús

Lóðarleiga

Kr./m² lóðar
Íbúðarhúslóðir
21,43
Atvinnuhúsalóðir
190,00
Lækjarbotnaland
21,43

Gjaldskrá vegna breytinga á deiliskipulagi

Prenta gjaldskrá

 

Gjaldskrá vegna breytinga á deiliskipulagi og vegna grenndarkynningar á byggingar- eða framkvæmdarleyfi

Í samræmi við 3. mgr. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og samþykkt bæjarstjórnar frá 24. nóvember 2015 auglýsist hér með endurskoðuð ákvörðun bæjarstjórnar frá 23. nóvember 2010 um gjaldtöku vegna breytinga á deiliskipulagi og grenndarkynningar á byggingar- eða framkvæmda­leyfi. Er gjaldskráin tvískipt og nema gjöldin þeirri fjárhæð sem nemur kostnaði sveitarfélagsins við skipulagsvinnu, kynningar og umsýslu. Gjaldskráin er bundin byggingarvísitölu. Byggingarvísitala desember 2015 er 128,1 stig.

A.

Kynningar og umsýsla
Verð
Deiliskipulagsbreyting skv. 43. gr. skipulagslaga
108.885 kr.
Grenndarkynning skv. 44. gr. skipulagslaga
38.430 kr.

B.

Skipulagsvinna, kynningar og umsýsla
Verð
Deiliskipulagsbreyting skv. 43. gr. skipulagslaga
204.960 kr.
Grenndarkynning skv. 44. gr. skipulagslaga
89.653 kr.

Gjaldskrá vegna ljósritunar á teikningum hjá byggingarfulltrúa

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá vegna ljósritunar á teikningum hjá byggingarfulltrúa

Pappírs stærð
Verð
Ljósrit í stærð A0
600 kr pr.stk
Ljósrit í stærð A1
300 kr pr.stk
Ljósrit í stærð A2
150 kr pr.stk
Ljósrit í stærð A3
50 kr pr.stk
Minnkun frá A0
600 kr pr.stk
Minnkun frá A1
400 kr pr.stk
Minnkun frá A2 í A3
300 kr pr.stk
Minnkun frá A2 í A4
300 kr pr.stk

Gjaldskrá Skólahljómsveitar Kópavogs

Prenta gjaldskrá

Hljóðfæraleiga
Nemendur geta fengið leigð þau hljóðfæri sem þeir læra á. Þó er hvatt til þess að nemendur eignist sín eigin hljóðfæri fyrr en síðar.

Skólagjöld innheimtast með greiðsluseðlum í upphafi hverrar annar.

Skólagjöld frá 1. janúar 2017
19.420 kr. á önn
Hljóðfæraleiga frá 1. janúar 2017
4.135 kr. á önn.

Vinnuskóli - Laun

Prenta gjaldskrá

Laun Vinnuskólinn

Fæðingarár
Laun / Vinnustundir
Fæddir 2000
1324,6 kr. / 203,5 klst.
Fæddir 2001
807,7 kr. / 143 klst
Fæddir 2002
646,2 kr. / 107,25 klst.
Fæddir 2003
484,6 kr. / 71,5 klst.