Gjaldskrá

Bílastæðasjóður

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá Bílastæðasjóð gildir frá 1. nóvember 2018.

Brot
Upphæð
Stöðubrotsgjald - stöðvað undir bannmerki, stöðvað á gangstétt, of nærri gangbraut eða við aðrar nánari tilteknar aðstæður sbr. 110. gr. umferðarlaga nr. 77/2019
10.000 krónur
-14 dögum eftir álagningu
15.000 krónur
-28 dögum eftir álagningu
20.000 krónur
Lagt í bifreiðastæði fyrir hreyfihamlaða
20.000 krónur
-14 dögum eftir álagningu
30.000 krónur
- 28 dögum eftir álagningu
40.000 krónur

Bókasafn Kópavogs

Árgjald

Gildir frá janúar 2023

Flokkur
Verð
Börn (0-17 ára), ellilífeyrisþegar og öryrkjar
0 kr.
Fullorðnir (18-66 ára)
2.700 kr.

Dagsektir

Flokkur
Verð
Bækur, hljóðbækur og tímarit
45 kr.
Mynddiskar (DVD, geisladiskar (CD) og tölvuleikir og tungumálanámskeið
45 kr.

Ljósritun, útprentun og skönnun

Fjöldi blaða
Verð
A4 blað
55 kr. (í lit 110 kr.)
A3 blað
160 kr. (í lit 210 kr.)
Skönnun pr. blað
Ókeypis

Leiga á fjölnotasölum á aðalsafni

Beckmansstofa
Endurgjaldslaust í allt að þrjár klukkustundir
Holt
Endurgjaldslaust í allt að þrjár klukkustundir
Fjölnotasalur - 1. hæð
8.000 kr. pr. klst.
Huldustofa - 3. hæð
5.000 kr. pr. klst.
Kaffikanna (20 bollar)
2.000 kr.

Annað

Annars konar þjónusta
Verð
Frátekt
Ókeypis
Millilánasafn
1.650 kr.
Kaffibolli
120 kr.
Kaffikort (12 bollar)
1100 kr.
Taupoki
550 kr.
Strætó Fullorðir og ungmenni
Klapp kort (snjallkort), Klapp 10
Strætó aldraðir
Klapp 24 tímar, Klapp 72 tímar

Glötuð gögn eða bækur

Fyrir týnt eða skemmt gagn skal lánþegi greiða skaðabætur, auk dagsektanna, ef um þær er að ræða.

Heimilt er að skila "samskonar" gagni og sleppa greiðslu á skaðabótum, en greiða þarf dagsektir í öllum tilfellum.

Ef um ný gögn er að ræða (innan við tveggja ára) gildir innkaupsverð.

Týnd gögn
Skaðabætur
Bækur, hljóðbækur, mynddiskar, tónlistardiskar, nótur og tungumálanámskeið
4.000 kr. (að lágmarki)
Tímarit
1.000 kr.

Fasteignagjöld í Kópavogi 2024

Prenta gjaldskrá

Álagning fasteignagjalda byggir á fasteignamati húsa og lóða í Kópavogi, sem tekur meðal annars mið af stærð þeirra, notkun og lóðarhlutastærð.

Álagningarstofninn er fenginn frá HMS 31. desember ár hvert auk þess sem fasteignaskattur leggst á nýjar lóðir og ný mannvirki í hlutfalli við ársálagningu frá næstu mánaðarmótum eftir að þau eru skráð og metin í Fasteignaskrá.

Fasteignaskattur fellur niður næstu mánaðamót eftir að mannvirki er afskráð í HMS. Byggingarfulltrúinn í Kópavogi sendir HMS upplýsingar og gögn um nýbyggingar, viðbyggingar, eldri byggingar sem er breytt, hús sem eru rifin og aðrar viðeigandi upplýsingar. Eigendaskráning húsa og lóða er í höndum Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu og er hún í samræmi við þinglýst skjöl/gögn. Allar þessar upplýsingar eru notaðar við álagningu fasteignagjalda, leiðréttingar, reikningagerð og innheimtu sem fer fram hjá fjármála og stjórnsýslusviði Kópavogsbæjar.

Fasteignagjöld
Íbúðarhúsnæði
Atvinnuhúsnæði
Fasteignaskattur
0,165% af hús- og lóðarmati
1,42% af hús- og lóðamati
Vatnsgjald
0,058% af hús- og lóðarmati
0,058% af hús- og lóðarmati
Holræsagjald
0,059% af hús- og lóðarmati
0,059% af hús- og lóðarmati
Lóðaleiga
21,43 kr. á fermetra
180,00 kr. á fermetra
Sorp- og urðunargjald
62.500 kr. á íbúð
Aukavatnsgjald
54,35 kr. á rúmmetra .
Lóðaleiga Lækjarbotnum
21,43 kr. á fermetra
Fasteignask. Sumarhús/hesthús
0,165% af hús- og lóðarmati

Gjalddagar verða 8, fyrsti gjalddagi 1. febrúar, síðan 1. hvers mánaðar (mars - september). Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga ef ekki er greitt fyrir eindaga. Ef gjöld eru samtals lægri en kr. 50.000 er um einn gjalddaga að ræða sem er 1. mars.

Vinsamlegast athugið að ekki eru sendir út greiðsluseðlar, einungis stofnuð krafa í heimabanka.  Engin breyting verður hjá þeim sem greitt hafa með boðgreiðslum eða í greiðsluþjónustu. 

Ekki eru sendir út álagningarseðlar á pappír en hægt er að nálgast alla álagningarseðla á ísland.is og Þjónustugátt Kópavogsbæjar.

Veittur er 3% staðgreiðsluafsláttur ef gjöldin í heild eru greidd til og með 16. febrúar 2024. Hægt er að ganga frá staðgreiðslu gjalda með því að draga 3% frá heildarálagningu gjaldanna og leggja inn á banka: 0130-26-74, kt. 700169- 3759.

Veittur verður afsláttur af fasteignaskatti til þeirra elli- og örorku-lífeyrisþega, sem búa í eigin íbúð, og er hann reiknaður út frá álagningu 2023 vegna skatttekna ársins 2022, þ.e. samtalan af stofni til útreiknings tekjuskatts og útsvars (reitur 2.7 og 2.8) og fjármagnstekjum samtals (reitur 3.10) Ekki þarf því að sækja um hann sérstaklega.

100% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur allt að 6.748.500 krónur.
Hjón með heildarárstekjur allt að 8.622.200 krónur.

75% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu frá  6.748.501 - 6.860.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu  8.622.201 – 8.880.000 krónur.

50% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu  6.860.001 – 6.973.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu  8.880.001 - 9.293.300 krónur.

25% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu  6.973.001 – 7.082.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu  9.293.301 - 9.694.800 krónur.

Álagning á atvinnuhúsnæði:

Fasteignaskattur er 1,42% af hús- og lóðamati, vatnsgjald 0,058% og holræsagjald 0,059%, lóðaleiga 180,00 kr. á m² og aukavatnsgjald 54,35 kr á m3.

Að öðru leyti vísast til samþykkta Bæjarstjórnar Kópavogs frá 28. nóvember 2023 og laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 ásamt síðari breytingum.

Álagning á sorphirðu- og eyðingargjaldi er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og er kærufrestur einn mánuður frá álagningu. Álagning fasteignaskatts er kæranleg til yfirfasteignamatsnefndar og skal kæra borin fram innan þriggja mánaða frá álagningu.

Félög og félagasamtök, sem eru fasteignaeigendur í Kópavogi og í húsnæðinu fer eingöngu fram starfsemi sem ekki er rekin í ágóðaskyni, svo sem menningar-, íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarfsemi og mannúðarstörf, eiga þess kost að sækja um styrki til greiðslu fasteignaskatts af viðkomandi fasteign.

Umsókn um styrkveitingu félaga- og félagasamtaka til greiðslu fasteignaskatts.

Nánari upplýsingar er hægt að nálgast í síma 441 0000 og fyrirspurnir má senda á netfangið : thjonustuver@kopavogur.is.

Aukatunnugjald

 Bæjarstjórn Kópavogs samþykkir á grundvelli laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, að leggja sérstakt sorphirðu- og eyðingargjald á hverja íbúð í Kópavogi á árinu 2023. Gjaldið hækkar og verður kr. 62.500 á íbúð (var 48.400). Sorpgjaldið skal innheimta með fasteignagjöldum og eru gjalddagar þeir sömu.

Ennfremur verði heimilt að leggja á aukatunnugjald samanber töfluna hér að neðan sé óskað eftir fleiri tunnum en eru innifaldar í grunngjaldinu.

Flokkur
Tegund tunnu
Verð á tunnu
Matarleifar
140 L
19.213 kr.
Blandaður úrgangur
240 L
59.358 kr.
Pappír / pappi
240 L
11.470 kr.
Plast
240 L
10.920 kr.
Matarleifar
240 L
25.136 kr.
Matarleifar / blandað
Tvískipt
48.520 kr.
Pappír / Plast
Tvískipt
21.840 kr.
Blandaður úrgangur
360 L
61.981 kr.
Pappír / pappi
360 L
23.913 kr.
Plast
360 L
23.088 kr.
Blandaður úrgangur
660 L
118.416 kr.
Pappír /pappi
660 L
38.796 kr.
Plast
660 L
37.284 kr.
Breytingargjald
4.500 kr

Framlög til sjálfstætt starfandi grunnskóla

Prenta gjaldskrá

Framlög til sjálfstætt starfandi grunnskóla 2024

Framlög vegna námsvistar

Kópavogsbær greiðir framlag til sjálfstætt starfandi grunnskóla vegna nemenda sem þar stunda nám skv. 2. gr. reglugerðar nr. 1270/2016.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags er að nemandi eigi lögheimili í Kópavogi og fyrir liggi samþykki fyrir námsvist í viðkomandi skóla.

Framlög til sjálfstætt starfandi grunnskóla eru greidd mánaðarlega í 9,5 mánuði á ári, þar sem miðað er við að vorönn sé 5,25 mánuðir og haustönn 4,25 mánuðir. Fjárhæð framlags er skv. 3. gr. reglugerðar nr. 1270/2016 þar sem miðað er við 75% af áætluðum meðalrekstrarkostnaði á hvern nemanda í grunnskóla sem Hagstofa Íslands gefur út.

Upplýsingar um áætlaðan meðalrekstrarkostnað á hvern nemanda í grunnskóla eru gefnar út mánaðarlega og birtar vef Hagstofu Íslands.

Sækja þarf um framlag vegna námsvistar í sjálfstætt starfandi grunnskóla í gegnum Þjónustugátt Kópavogsbæjar.

Framlög vegna frístundar

Framlög vegna nemenda með lögheimili í Kópavogi sem sækja frístund í einkaskólum.

Mánaðarleg framlög á hvern nemanda í frístund: 15.010 kr.

Skilyrði fyrir framlögum eru:

 1. Að nemandinn eigi lögheimili í Kópavogi og hafi sótt um og fengið samþykki fyrir námsvist í 1.-4.bekk í viðkomandi einkaskóla.
 2. Að frístundastarf sé samkvæmt markmiðum og viðmiðum mennta- og menningarmálaráðuneytis um frístundaheimili fyrir 6 – 9 ára börn:

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=a4015525-d4d3-4601-a6d0-0b464bc7d6df

 1. Að nemendum í 1. – 4. bekk standi til boða frístundaheimili sem hefur sambærilegan opnunartíma og frístund í Kópavogi: https://www.kopavogur.is/is/ibuar/daggaesla-og-skolar/fristundir/fristund

 

Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2024

Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2022

Framlög til sjálfstætt starfandi leikskóla

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá gildir frá janúar 2024

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkir að greiða framlag í 11 mánuði á ári vegna dvalar barna í sjálfstætt starfandi leikskólum. *Ekki er greitt fyrir sumarleyfismánuði, júlí eða ágúst.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags vegna barna í sjálfstætt starfandi leikskóla eru eftirfarandi:

 1. Barn sé með lögheimili í Kópavogi
 2. Barn sé slysatryggt í leikskólanum
 3. Viðkomandi leikskóli hafi fullgilt rekstrarleyfi og uppfylli lög um leikskóla reglugerð og vinni samkvæmt aðalnámskrá leikskóla
 4. Barn njóti ekki annarra niðurgreiðslna vegna vistunar barnsins

Framlög til sjálfstætt starfandi leikskóla taka mið af viðmiðunargjaldskrá Sambands íslenskra sveitarfélaga. Viðmiðunargjaldskráin sýnir brúttótölur og frá þeim dragast leikskólagjöld viðkomandi leikskóla. Ef leikskólagjöld viðkomandi leikskóla eru lægri en leikskóla Kópavogs skal miða við leikskólagjöld Kópavogs við útreikning framlags.

Framlög eru greidd samkvæmt reikningi þar sem fram kemur nafn barns, kennitala, heimilisfang, leikskólagjöld og dvalartími ásamt staðfestingu foreldris/forráðamanns.

Greiðslur geta hafist þegar barn hefur náð tíu mánaða aldri en sex mánaða aldri ef foreldri einstætt.

Einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku (75% eða meira) greiða lægra gjald og er framlag Kópavogsbæjar því hærra í þeim tilvikum.

Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.


Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2023

Framlög vegna dvalar barna hjá dagforeldrum

Prenta gjaldskrá

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkir að greiða mánaðarlega í ellefu mánuði á ári framlag vegna dvalar barna hjá dagforeldri. *Ekki er greitt fyrir sumarleyfismánuði, júlí eða ágúst.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags vegna barns hjá dagforeldri eru eftirfarandi:

 1. Barn sé með lögheimili í Kópavogi
 2. Barn sé slysatryggt hjá dagforeldri
 3. Fyrir liggi dvalarsamningur milli dagforeldris, foreldra og Kópavogsbæjar
 4. Viðkomandi dagforeldri hafi starfsleyfi samkvæmt reglugerð um daggæslu í heimahúsum
 5. Barn njóti ekki annarra niðurgreiðslna vegna vistunar barnsins

Greiðslur geta hafist þegar barn hefur náð tíu mánaða aldri en sex mánaða aldri ef foreldi er einstætt.

Einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira greiða lægra gjald og er framlag Kópavogsbæjar því hærra í þeim tilvikum.

Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

Kópavogsbær veitir 50% systkinaafslátt með öðru barni og 75% vegna þriðja barns ef um er að ræða systkini í dvöl hjá dagforeldri

Framlög vegna dvalar barna hjá dagforeldrum miðast við neðangreindar gjaldskrár. Annarsvegar eru framlög vegna barna að 15 mánaða aldri og hins vegar framlög vegna barna 15 mánaða og eldri. Miðað er við mánuðinn sem barnið verður 15 mánaða.

Ný gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2024

Framlög vegna barna að 15 mánaða aldri

Tímafjöldi
Hjón og foreldrar í sambúð
Einstæðir foreldrar, foreldrar í námi, öryrkjar
4,0
46.987 kr.
57.496 kr.
4,5
52.862 kr.
64.684 kr.
5,0
58.735 kr.
71.871 kr.
5,5
64.608 kr.
79.058 kr.
6,0
70.483 kr.
86.245 kr.
6,5
76.356 kr.
93.432 kr.
7,0
82.229 kr.
100.618 kr.
7,5
88.103 kr.
107.806 kr.
8,0
93.976 kr.
114.992 kr.
8,5
93.976 kr.
114.992 kr.
9,0
93.976 kr.
114.992 kr.

Framlög vegna barna 15 mánaða og eldri

Tímafjöldi
Hjón og foreldrar í sambúð
Einstæðir foreldrar, foreldrar í námi, öryrkjar
4,0
57.283 kr.
70.093 kr.
4,5
64.444 kr.
78.855 kr.
5,0
71.562 kr.
87.617 kr.
5,5
78.767 kr.
96.379 kr.
6,0
85.926 kr.
105.140 kr.
6,5
93.087 kr.
113.902 kr.
7,0
100.247 kr.
122.664 kr.
7,5
107.408 kr.
131.430 kr.
8,0
114.568 kr.
140.192 kr.
8,5
114.568 kr.
140.192 kr.
9,0
114.568kr.
140.192 kr.

Frístundaklúbburinn Hrafninn

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá tekur gildi 1. apríl 2024

Gjaldskrá
Verð kr.
Gjald fyrir hverja klukkustund
271 kr.
Síðdegishressing
169 kr. á dag
Dagopnun
Léttur morgunverður
176 kr. á dag
Léttur hádegismatur
356 kr. á dag

Gjaldskrá byggingarfulltrúa

Prenta gjaldskrá

Gjald miðast við byggingavísitölu janúar 2024 (186,9)

Þjónusta
Upphæð
Mælingargjald (fyrir allar byggingar)/ mæling á lóð, húsi og greftri
71.000 kr.

Úttektir og útgáfa vottorða

Þjónusta
Upphæð
Fokheldisúttekt og fokheldisvottorð
45.500 kr.
Öryggisúttekt
45.500 kr.
Lokaúttekt
Einbýlishús, raðhús eða tvíbýli
45.500 kr.
Fjölbýlishús, 5 íbúðir eða fleiri
81.000 kr.
Endurtekin úttekt
22.700 kr.
Þriðja yfirferð á gögnum frá hönnuði:
Einbýlishús, raðhús eða tvíbýlishús
14.800 kr
Fjölbýlishús, allt að 4 íbúðum
23.000 kr
Fjölbýlishús, 5 íbúðir eða fleiri
44.000 kr
Atvinnuhúsnæði og annað
44.000 kr.
Gjald pr. áfanga og stöðuúttekt
13.700 kr.
Veðbókarvottorð vegna niðurrifs bygginga
2.300 kr.

Stöðuskoðun

Þjónusta
Upphæð
Einbýlishús, raðhús og tvíbýlishús
41.000 kr.
Fjölbýlishús, allt að 4 íbúðir
41.000 kr.
Fjölbýlishús, fimm íbúðir eða fleiri
57.500 kr.
Atvinnuhúsnæði og annað
57.500 kr.

Yfirferð eignaskiptasamninga og teikninga

Þjónusta
Upphæð
Yfirferð eignaskiptasamninga:
Eignaskiptayfirlýsing, umfangslítil - allt að 4 íbúðum
41.000 kr.
Eignaskiptayfirlýsing, umfangsmikil
62.500 kr.
Viðaukar/fylgiskjöl með eignaskiptayfirlýsingu
14.800kr.
Endurtekin yfirferð teikninga vegna eignaskiptayfirlýsingar (fleiri en þrjú skipti)
14.800

Gjaldskrá ferðaþjónustu

Prenta gjaldskrá

Gildir frá janúar 2024

Fjöldi ferða fyrir aldraða
Verð
1 - 16 ferðir á mánuði
605 kr
Hver ferð umfram 16 ferðir á mánuði
1.212 kr

Ferðaþjónusta fyrir fatlaða

Gjald fyrir hverja ferð miðast við helming af fargjaldi almenningsvagna. Framhaldsskólanemar eiga kost á að fá árskort sem miðast við skólakort hjá Strætó. Sé þörf á fylgdarmanni, er reiknað með strætógjaldi fyrir hann.

Gjaldið er innheimt með gíróseðli um hver mánaðarmót.

Gjaldskrá félagsleg heimaþjónusta

Prenta gjaldskrá

Gildir frá janúar 2024

Neðri mörk
Efri mörk
Gjaldflokkar
Kr./klst.
Einstaklingar
417.391
Flokkur 0
0
417.392
522.991
Flokkur I
655
522.992
Flokkur II
1.324
Tekjumörk hjóna og sambýlisfólks
678.260
Flokkur 0
0
678.261
849.860
Flokkur I
655
849.861
Flokkur II
1.324

Heimsendur matur

Máltíð
Verð kr.
Stök máltíð
1.200
Akstur
467

Akstur

Akstur með þjónustuþega
Verð per km
141 kr

Gjaldskrá félagsmiðstöðvar eldri borgara

Prenta gjaldskrá

Gildir frá 1. janúar 2024

Máltíð
Verð kr.
Stök máltíð 67 ára og eldri
1.200
Kaffi
Frítt
Meðlæti
435

Gjaldskrá frístundar í grunnskólum

Prenta gjaldskrá

Sækja þarf um vistun í frístund í gegnum þjónustugátt Kópavogsbæjar.
Breytingar á vistun eru einnig gerðar í gegnum sömu umsókn. Frestur til þess að segja upp áskrift og sækja um afslátt er til 20. hvers mánaðar. Breytingar taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir. Afsláttur er ekki veittur afturvirkt.

Frístund

Gildir frá 1. apríl 2024

Dvalarstundir
Almennt gjald
Annað barn með systkinaafsl.
Þriðja barn með systkinaafsl.
Fjórða barn með systkinaafsl.
Allt að 20 klst á mán
9.130 kr.
6.391 kr.
2.283 kr.
-
21-40 klst á mán
15.984 kr.
11.189 kr.
3.996 kr.
-
41-60 klst á mán
21.313 kr.
14.919 kr.
5.328 kr.
-
61-80 klst á mán
25.118 kr.
17.583 kr.
6.280 kr.
-
Matargjald á dag
173 kr.
173 kr.
173 kr.
173 kr.

Lægra gjald greiða einstæðir foreldrar, öryrkjar (75% örorka eða meira) og námsmenn (báðir foreldrar í námi)

Dvalarstundir
Lægra gjald
Annað barn með systkinaafsl.
Þriðja barn með systkinaafsl.
Fjórða barn með systkinaafsl.
Allt að 20 klst á mán
6.391 kr.
4.474 kr.
1.598 kr.
-
21-40 klst á mán
11.189 kr.
7.832 kr.
2.797 kr.
-
41-60 klst á mán
14.919 kr.
10.443 kr.
3.730 kr.
-
61-80 klst á mán
17.583 kr.
12.308 kr.
4.396 kr.
-
Matargjald á dag
173 kr.
173 kr.
173 kr.
173 kr.

Afsláttur í frístund

Lægra gjald greiða einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar
með metna örorku (75% eða meira). Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um
námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna
gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi. Öryrkjar þurfa að setja mynd af
örorkuskírteini sem viðhengi með umsókn.
Sótt er um framangreindan afslátt með því að fara inn í „Umsókn um frístund“ í þjónustugátt. Þegar
komið er inn í Völu kerfið er hægt að sækja um afslátt.


Systkinaafsláttur
Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi fyrir annað barn, en 75% af dvalargjaldi fyrir þriðja barn og
100% fyrir fjórða barn eða fleiri. Systkinaafsláttur er einnig veittur ef yngra systkini er í leikskóla eða ef
Kópavogsbær greiðir framlag vegna dvalar systkinis hjá dagforeldri. Systkinaafsláttur reiknast af
dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur reiknast einnig af lægra gjaldi. Ekki er veittur afsláttur af
matargjaldi.

Ekki þarf að sækja sérstaklega um systkinaafslátt þar sem hann reiknast sjálfkrafa í skráningarkerfinu Völu
sem heldur utan um skráningar barna hjá dagforeldrum sem og í leikskóla og frístund.

Gjaldskrá tekur gildi 1. apríl 2024.

Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2023.

Gjaldskrá fyrir gatnagerðargjald og tengd gjöld

Prenta gjaldskrá

Desember 2023

Gatnagerðargjald

Gjald miðast við byggingavísitölu desember 2023 (186,9)

Tegund húsnæðis
Kr./m² húss
Einbýlishús
43.330
Rað-, par-, tvíbýli- og keðjuhús
34.640
Fjölbýlishús, 5 íbúðir eða fleiri
24.250
Atvinnuhúsnæði, verslun eða þjónusta
28.860
Aðrar byggingar
28.860

Byggingarréttargjald

Tegund húsnæðis
Kr./m² húss
Einbýlishús
37.355 Kr./m² húss
Raðhús, parhús, tvíbýlishús og keðjuhús
40.467 Kr./m² húss
Fjölbýli
49.805 Kr./m² húss
Fjölbýli í vesturbæ
62.257 Kr./m² húss
Tegund húsnæðis
Kr./m² lóðar
Atvinnuhúsnæði
12.452 Kr./m² lóðar
Hesthús á Kjóavöllum
4.202 Kr./m² lóðar
Annað húsnæði
12.452 Kr./m² lóðar

Byggingarleyfisgjald

Þjónusta
Verð kr.
Gjald fyrir öll hús
144 Kr./m³ húss
Lágmarks afgreiðslugjald
14.600 Kr.

Mælingagjald

Þjónusta
Verð kr.
Mælingagjald
77.100 Kr. á hús

Lóðarleiga

Tegund lóða
Kr./m² lóðar
Íbúðahúsalóðir
21,43
Atvinnuhúsalóðir
180,00
Lækjarbotnaland
21,43

Gjaldskrá grunnskóla - Mötuneyti

Prenta gjaldskrá

Skráning og afskráning í mötuneyti Álfhólsskóla, Hörðuvallaskóla, Kársnesskóla, Kópavogsskóla, Kóraskóla, Lindaskóla, Salaskóla, Snælandsskóla og Vatnsendaskóla fer fram í gegnum Þjónustugátt Völu.

Í Smáraskóla er aðkeyptur matur frá Skólamat.

Ef sótt er um áskrift eftir að skólaár er hafið tekur áskrift gildi frá og með skráningardegi.

Frestur til þess að breyta eða segja upp áskrift er til 20. hvers mánaðar og tekur gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir.
Breytingar er ekki gerðar afturvirkt.

Gjöld eru ekki felld niður vegna fjarveru svo sem veikindi hjá nemendum og ekki er veittur neinn afsláttur af mataráskrift.

Gjaldskrá tekur gildi frá 1. apríl 2024

Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2023

Mánaðargjald fyrir áskrift 2024
12.139 kr. á mánuði

Gjaldskrár íþróttahúsa

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2024

Íþróttahús Kópavogsskóla

Stærð
m2
Tími
Verð
10 x 20
200
60 mín
5.600 kr
10 x 20
200
90 mín
8.510 kr

Íþróttahús Lindaskóla

Stærð
m2
Tími
Verð
15 x 27
405
60 mín
6.250 kr
15 x 27
405
90 mín
9.480 kr

Íþróttahús Kársnesskóla

Stærð
m2
Tími
Verð
18 x 32
576
60 mín
7.110 kr
18 x 32
576
90 mín
10.770 kr

Íþróttahúsið Fagrilundur

Stærð
m2
Tími
Verð
48 x 24
1.152
60 mín
8.940 kr
48 x 24
1.152
90 mín
13.460 kr

Íþróttahús Digranes*

Stærð
m2
Tími
Verð
45 x 32
1.440
60 mín
9.800 kr
45 x 32
1.440
90 mín
14.860 kr

*Grunngjald - Verð á tímanum seint á kvöldin er lægra

Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2022

Gjaldskrá knattspyrnuhallir

Prenta gjaldskrá

Janúar 2024

Kórinn - skilgreindir tímar
A-tímar: kl: 20:00 til 21:00 í miðri viku og laugardaga 12:00 til 16:00.
B-tímar: kl: 21:00 til 22:00 í miðri viku og laugardaga 16:00 til 19:00 og sunnudaga 13:00 til 19:00
C-tímar: kl: 22:00 til 23:00 í miðri viku (án sturtu) og sunnudaga eftir kl 19:00

Fífan - skilgreindir tímar
A-tímar: kl: 20:00 til 21:00 í miðri viku
B-tímar: kl: 21:00 til 22:00 í miðri viku og um helgar til 19:00 á sunnudag
C-tímar: kl: 22:00 til 23:00 í miðri viku (án sturtu) og sunnudaga eftir kl 19:00

Knatthallir
A-tími
B-tími
C-tími
Kórinn 1/4 völlur = 1/2 eining
16.890 kr
15.600 kr
12.370 kr
Kórinn 1/2 völlur = 1 eining
29.480 kr
26.360 kr
21.740 kr
Kórinn 1/1 völlur = 2 einingar
51.000 kr
49.600 kr
344.110 kr
Hádegi 1/2 völlur = 1 eining
0
0
9.900 kr
Fífan 1/4 völlur = 1/2 eining
16.890 kr
15.600 kr
12.370 lr
Fífan 1/2 völlur = 1 eining
29.480 kr
26.360 kr
21.740 kr
Fífan 1/1 völlur = 2 einingar
51.000 kr
49.600 kr
34.110 kr
Hádegi 1/2 völlur = 1 eining
0
0
9.900 kr

Gjaldskrá sérdeilda grunnskóla

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá sérdeilda grunnskóla tekur gildi 1. janúar 2024.

Námsver - Snælandsskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
5.612.769 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
590.818 kr.

Námsver - Kópavogsskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemandi á ári
6.231.430 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
655.940 kr.

Sérdeild einhverfra - Álfhólsskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
9.440.780 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
993.766 kr.

Sérdeild einhverfra - Salaskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemenda á ári
9.440.780 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
993.766 kr.

Tröð - sérúrræði

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
9.775.671 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
1.029.018 kr.

Sérkennsla og stuðningur

Þjónusta
Verð kr.
Verð á hverja kennslust. á viku – Sérkennsla – Mánaðargjald
43.949 kr.
Verð á hverja klukkust. á viku – stuðningur – Mánaðargjald
20.957 kr.

Gjaldskrá Skólahljómsveitar Kópavogs

Prenta gjaldskrá

Hljóðfæraleiga
Nemendur geta fengið leigð þau hljóðfæri sem þeir læra á. Þó er hvatt til þess að nemendur eignist sín eigin hljóðfæri fyrr en síðar.

Skólagjöld innheimtast með greiðsluseðlum í upphafi hverrar annar.

Gjaldskrá tekur gildi 1.  september 2023.

Þjónusta
Verð
Skólagjöld frá 1. september 2023
26.487 kr. á önn
Hljóðfæraleiga frá 1. september 2023
5.636 kr. á önn.

Gjaldskrá sundlauga

Prenta gjaldskrá

Gildir frá 1. janúar 2024

Börn yngri en 18 ára, öryrkjar og 67 ára og eldri fá frítt í sund.

Fullorðnir (18 - 66 ára)

Þjónusta
Verð kr.
Hvert skipti kr.
Stakt gjald
1.130
1.130
10 punkta kort
6.460
646
30 punkta kort
13.250
442
60 punkta kort
21.430
357
Árskort - gildistími 12 mánuðir
32.310

Punktakort er handhafakort

Leiga

Þjónusta
Verð kr.
Sundföt
650
Handklæði
650

Gjaldskrá umhverfissviðs

Prenta gjaldskrá
Þjónusta
Upphæð
Leiga á garðlöndum
6.400 kr.
Leiga á skólagörðum
6.400 kr.
Leiga af bæjarlandi, afgreiðslugjald vegna umsóknar almennt
14.800 kr.
Leiga af bæjarlandi me lokun á einni akrein, pr. dag
16.500 kr.
Leiga af bæjarlandi með lokun á götu, pr. dag
27.000 kr.
Leiga af bæjarlandi pr. fermetra á dag í 1 - 6 daga
120 kr.
Leiga á bæjarlandi pr. fermeter í 7 daga +
60 kr.
Leiga á bæjarlandi pr. fermeter 3 mánuði eða lengur
skv. samkomulagi
Niðurtaka á kantsteini fyrir auka bílastæði
135.000 kr.
Niðurtaka á kantsteini fyrir auka bílastæði ef færa þarf ljósastaur eða rafmagnskassa
Skv. reikningi
Gjald fyrir nýjan lóðarleigusamning, sem ekki er komin að endurnýjun
14.800 kr.
Gjald fyrir nýtt lóðar- og mæliblað vegna breytinga á deiliskipulagi
86.000 kr.
Gjald fyrir breytingu á lóðar- og mæliblaði
23.300 kr.
Geymslugjald fyrir rafhlaupahjól sem þarf að fjarlægja af bæjarlandi, pr. hjól
2.100 kr.

Gjaldskrá Vatns- og fráveitu

Prenta gjaldskrá

Gjald miðast við byggingavísitölu desember 2023

Stofngjald vatnsveitu

Þjónusta
Upphæð
32 mm heimaæðar - grunngjald (ídráttarrör skal vera 50 mm.)
292.000 kr.
Viðbótargjald fyrir heimæð umfram 30 m.
6.800 kr. pr. meter
40 mm heimæðar - grunngjald (ídráttarrör skal vera 63 mm.)
423.500 kr.
Viðbótargjald fyrir heimæð umfram 30 m.
9.650 kr. pr. meter
50 mm heimæðar - grunngjald
606.000 kr.
Viðbótargjald fyrir heimæð umfram 30 m.
10.670 kr. pr. metra
63 mm heimæðar - grunngjald
869.000 kr.
Viðbótargjald fyrir heimæð umfram 30 m.
11.700 kr. pr. meter
90 mm heimæðar - grunngjald
1.455.000 kr.
Viðbótargjald fyrir heimæð umfram 30 m.
21.400 kr. pr. meter
110 mm heimæðar - grunngjald
1.850.000 kr.
Viðbótargjald fyrir heimæð umfram 30 m.
30.000 kr. pr. meter

Tengigjald frárennslis

Þjónusta
Kr. á tengingu
Tvöföld lögn að lóðarmörkum 150 mm
455.000 á lóð
Gert er ráð fyrir einni tengingu á hverja lóð. Óski lóðarhafi eftir fleiri tengingum eða stærri lögn en 150 mm greiðist það skv. raunkostnaði. Við framkvæmdir í grónum hverfum þar sem tenging er ekki til staðar, aðstæður erfiðar sökum þrengsla eða lagna

Byggingavatn

Byggingavatn er ekki lagt né tengt á framkvæmdasvæði nema búið sé að greiða tengigjöld vatnsveitu.

Tegund
Upphæð
25 mm. loki við lóðarmörk
166.850 kr.
Daggjald
181 kr. á dag
Viðgerð eða breyting á tengingu
30.000 kr.

Gjaldskrá vegna skipulagsvinnu og útgáfu framkvæmdaleyfis

Almenn gjöld

Gjaldskrá uppfærð janúar 2024

Þjónusta
Upphæð
Afgreiðslugjald
14.800 kr.
Gjald vegna vinnu skipulagsfulltrúa við gerð lýsingar skipulagsáætlunar og/eða yfirlestur og yfirferð á lýsingu sem og önnur umsýsla
213.000 kr.
Umsýslugjald
21.000 kr.

Aðalskipulag - breyting skv. 1. og 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga

Þjónusta
Upphæð
Afgreiðslugjald
14.800 kr.
Gerð breytingar- og kynningaruppdráttar skv. 1. mgr. 36. gr
353.000 kr.
Kostnaður vegna óverulegra breytinga skv. 2. mgr. 36 gr.
221.000 kr.
Innheimta skal útlagðan kostnað vegna auglýsinga skipulagsáætlana skv. reikningi

Deiliskipulag - nýtt eða verulegar breytingar skv. 1. mgr. 41. og 43. gr. skipulagslaga 123/2010

Þjónusta
Upphæð
Afgreiðslugjald
14.800 kr.
Gerð deiliskipulags- og kynningaruppdrátta
Skv. reikningi
Umsýslukostnaður vegna málsmeðferðar
278.000 kr.
Innheimta skal útlagðan kostnað vegna auglýsinga skipulagsáætlana skv. reikningi

Deiliskipulag - óverulegar breytingar skv. 2. og 3. mgr 43. gr. skipulagslaga 123/2010

Þjónusta
Upphæð
Afgreiðslugjald
14.800 kr.
Gerð deiliskipulags- og kynningaruppdráttar
353.000 kr.
Umsýslukostnaður vegna málsmeðferðar skv. 2. mgr.
85.000 kr.
Umsýslukostnaður vegna málsmeðferðar skv. 3 mgr.
70.000 kr.
Innheimta skal útlagðan kostnað vegna auglýsinga skipulagsáætlana skv. reikningi

Grenndarkynning á umsókn um byggingarleyfi skv. 44. gr. skipulagslaga 123/2010

Þjónusta
Upphæð
Afgreiðslukostnaður
14.800 kr.
Umsýslukostnaður vegna málsmeðferðar
85.000 kr.

Framkvæmdarleyfi

Þjónusta
Upphæð
Afgreiðslugjald
14.800 kr.
Útgáfa framkvæmdaleyfis skv. 13. gr. skipulagslaga
92.000 kr.
Útgáfa framkvæmdaleyfi skv. 14. gr. skipulagslaga
216.000 kr.
Innheimta skal útlagðan kostnað vegna auglýsinga framkvæmdaleyfis skv. reikningi.

Leikskólagjöld

Prenta gjaldskrá

Ný gjaldskrá leikskóla tekur gildi 1. september þar sem dvalargjöld verða gjaldfrjáls fyrir vistun sem er 6 stundir á dag eða skemur.

Fæðisgjöld

1. apríl 2024

Fæðisgjöld
Hádegisverður
8.153 kr.
Hressing
2.810 kr.
Fullt fæði
10.963 kr.

Almennt gjald 1.apríl 2024

Dvalarstundir
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
0
2.810 kr.
8.153 kr.
10.963 kr.
4,5 stundir
0
2.810 kr.
8.153 kr.
10.963 kr.
5,0 stundir
0
2.810 kr.
8.153 kr.
10.963 kr.
5,5 stundir
0
8.153 kr.
10.963 kr.
6,0 stundir
0
8.153 kr.
10.963 kr.
6,5 stundir
24.265 kr.
32.418 kr.
35.228 kr.
7,0 stundir
26.131 kr.
34.284 kr.
37.094 kr.
7,5 stundir
32.661 kr.
40.814 kr.
43.624 kr.
8,0 stundir
39.191 kr.
47.344 kr.
50.154 kr.
8,5 stundir
48.233 kr.
56.386 kr.
59.196 kr.
9,0 stundir
67.322 kr.
75.475 kr.
78.285 kr.

Afslættir af dvalargjöldum

Afslættir

Frá 1. september 2023 hefur gefist kostur á að sækja um tekjutengda afslætti af dvalargjöldum.
Nýjar reglur um tekjutengdan afslátt taka gildi frá 1. janúar 2024. Sérstakir afslættir fyrir einstæða foreldra, öryrkja og námsmenn falla úr gildi 31.12.2023.

Starfsfólk í leikskólum í 75% eða hærra starfshlutfalli eiga rétt á 40% afslætti.

Systkinaafsláttur helst óbreyttur og reiknast ofan á tekjutengdan afslátt þegar við á.

Tekjutengdir afslættir
Tekjutengdan afslátt og tekjuviðmið frá 1. janúar 2024 má sjá hér að neðan:

Einstæðir:                                                                 Í sambúð:

Tekjuviðmið Afsláttur   Tekjuviðmið Afsláttur
 0 - 460.000 kr. 50%    0 - 660.000 kr. 50%
 461.001 - 750.000 kr. 40%    660.001 - 980.000 kr. 40%
 750.001 - 790.000 kr. 30%    980.001 - 1.020.000 kr. 30%
 790.001 - 830.000 kr. 20 %    1.020.001 - 1.060.000 kr 20 %
 830.001 - 870.000 kr. 10%    1.060.001 - 1.100.000 kr 10%

Frekari upplýsingar um tekjutengdan afslátt er að finna í reglum um tekjutengdan afslátt.

Hægt er að sækja um tekjutengdan afslátt í þjónustugátt. Umsókn um afslátt þarf að berast fyrir 20. dag mánaðar til þess að taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir. Afsláttur er ekki veittur afturvirkt.

Samþykkt í bæjarráði Kópavogs, 6. júlí 2023

Systkinaafsláttur

Systkinaafsláttur fer eftir fjölda yngri systkina. Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi ef barn á eitt yngra systkini, en 100% af dvalargjaldi ef barn á tvö yngri systkini eða fleiri í leikskóla eða í dvöl hjá dagforeldri. Systkinaafsláttur reiknast af dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur reiknast ofan á aðra afslætti. Ekki er veittur afsláttur af fæðisgjöldum. Ekki þarf að sækja um systkinaafslátt.

Hægt er að skoða leikskólagjöld útfrá mismunandi fjölda dvalartíma og afsláttum í reiknivél leikskólagjalda.

Hér að neðan eru dæmi um dvalargjöld með afsláttum.

Dvalargjöld með 30% afslætti:

Dvalarstundir 30% afsl.
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
0
2.810 kr.
8.153 kr.
10.963 kr.
4,5 stundir
0
2.810 kr.
8.153 kr.
10.963 kr.
5,0 stundir
0
2.810 kr.
8.153 kr.
10.963 kr.
5,5 stundir
0
8.153 kr.
10.963 kr.
6,0 stundir
0
8.153 kr.
10.963 kr.
6,5 stundir
16.986 kr.
25.139kr.
27.949 kr.
7,0 stundir
18.292 kr.
26.445 kr.
29.255 kr.
7,5 stundir
22.863kr.
31.016 kr.
33.826 kr.
8,0 stundir
27.434 kr.
35.587kr.
38.397 kr.
8,5 stundir
33.763 kr.
41.916 kr.
44.726 kr.
9,0 stundir
47.125 kr.
55.278 kr.
58.088 kr.

Tekjutengdur afsláttur

Boðið verður upp á að sækja um tekjutengdan afslátt vegna dvalargjalda í leikskóla frá 1. september 2023. Tekjutengdur afsláttur er 40% af dvalargjöldum.

Samþykkt í bæjarráði Kópavogs, 6. júlí 2023

Dvalarstundir 40% afsl.
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
0
2.810 kr.
8.153 kr.
10.963 kr.
4,5 stundir
0
2.810 kr.
8.153 kr.
10.963 kr.
5,0 stundir
0
2.810 kr.
8.153 kr.
10.963 kr.
5,5 stundir
0
8.153 kr.
10.963 kr.
6,0 stundir
0
8.153 kr.
10.963 kr.
6,5 stundir
14.559 kr.
22.712 kr.
25.522 kr.
7,0 stundir
15.680 kr.
23.833 kr.
26.643 kr.
7,5 stundir
19.516 kr.
27.750 kr.
30.560 kr.
8,0 stundir
23.516 kr.
31.669 kr.
34.479 kr.
8,5 stundir
28.940 kr.
36.093 kr.
39.903 kr.
9,0 stundir
40.393 kr.
48.546 kr.
51.356 kr.

Stöðuleyfi

Prenta gjaldskrá

Janúar 2024

Sækja skal um stöðuleyfi til byggingarfulltrúa til að láta eftirfarandi lausafjármuni standa lengur en tvo mánuði utan þeirra svæða sem sérstaklega eru skipulögð og ætluð til geymslu slíkra lausafjármuna. Stöðuleyfi er mest veitt til 12 mánaða.
Sækja þarf um fyrir : Frístundahús í smíðum ætlað til flutnings, Gáma, Stór samkomutjöld, Hjólhýsi, Torgasöluhús, Báta o.fl.

Stöðuleyfi
Upphæð
Afgreiðslugjald vegna umsóknar um stöðuleyfi eða brottflutning
16.000 kr.
Stöðuleyfi skv. gr. 2.6 í byggingarreglugerð, 2 til 12 mánuðir
38.000 kr.
Ef kemur til brottflutnings á gámi eða öðrum lausafjármunum sem eru stöðuleyfisskyldir skv. gr. 2.6 í byggingarreglugerð greiðir eigandi gáms /lausafjármunar samkvæmt reikningi vörslusviptingaraðila fyrir flutning og geymslu

Vinnuskóli - Laun 2024

Prenta gjaldskrá
Fæðingarár
Laun / Vinnustundir
Fæddir 2010
798 kr. / 71,5 klst.
Fæddir 2009
1.064 kr. / 117 klst.
Fæddir 2008
1.330 kr. / 143 klst.
Fæddir 2007
2.660 kr. / 169 klst.
Við þessi laun bætist 13,05% orlof