Gjaldskrá

Almennt gjald

Prenta gjaldskrá
Dvalarstundir
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4 stundir
13.832 kr.
16.514 kr.
4,5 stundir
15.561 kr.
18.243 kr.
23.341 kr.
26.023 kr.
5 stundir
17.290 kr.
19.972 kr.
25.070 kr.
27.752 kr.
5,5 stundir
19.019 kr.
26.799 kr.
29.481 kr.
6 stundir
20.748 kr.
28.528 kr.
31.210 kr.
6,5 stundir
22.477 kr.
30.257 kr.
32.939 kr.
7 stundir
24.206 kr.
31.986 kr.
34.668 kr.
7,5 stundir
25.935 kr.
33.715 kr.
36.397 kr.
8 stundir
27.664 kr.
38.126 kr.
8,5 stundir
33.325 kr.
43.787 kr.
9 stundir
44.646 kr.
55.108 kr.
9,5 stundir
55.967 kr.
66.429 kr.

Grunngjald v/ 8 stunda dvalar eða minna verður kr. 3.458,- fyrir hverja klukkustund á mánuði. Gjald fyrir hádegisverð verður kr. 7.780,- á mánuði og gjald fyrir síðdegishressingu kr. 2.682-.  Gjald fyrir full fæði verður 10.462, á mánuði. Gjald fyrir fyrstu hálfu stund umfram 8, verður kr. 5.657,- á mánuði. Fyrir næstu hálfu stund kr. 11.321.

Lægra gjald

Prenta gjaldskrá

Lægra gjald greiða einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku  (75% eða meira). 

Hægt er sækja um ofangreinda afslætti með því að opna "umsókn um leikskóla" í þjónustugátt. Endurnýja þarf umsókn um afslætti fyrir upphaf hvers skólaárs eða fyrir 1. september ár hvert.

Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er þá afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

Lægra grunngjald v/8 stunda dvalar eða minna verður 2.421,- fyrir hverja klukkustund á mánuði, Gjald fyrir hádegisverð verður 7.780,- á mánuði og gjald fyrir síðdegishressingu 2.682,-. Gjald fyrir full fæði verður 10.462,- á mánuði.  Gjald fyrir fyrstu hálfu stund umfram 8, verður kr. 3.960,- á mánuði,-. Fyrir næstu hálfu stund kr.7.923,-.

Systkinaafsláttur

Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi fyrir annað barn, en 100%  af dvalargjaldi fyrir þriðja
barn eða fleiri. Systkinaafsláttur gildir einnig ef yngra systkini fær greidd framlög frá Kópavogsbæ vegna dvalar hjá dagforeldri. Systkinaafsláttur reiknast af dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur reiknast einnig af lægra gjaldi. Ekki er veittur afsláttur af matargjaldi. Ekki þarf að sækja um systkinaafslátt.

Ný gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2023 og gildir til 31.ágúst 2023. 

Dvalarstundir
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
9.682 kr.
12.364 kr.
4,5 stundir
10.893 kr.
13.575 kr.
18.673 kr.
21.355 kr.
5,0 stundir
12.103 kr.
14.785 kr.
19.883 kr.
22.565 kr.
5,5 stundir
13.313 kr.
21.093 kr.
23.775 kr.
6,0 stundir
14.524 kr.
22.304 kr.
24.986 kr.
6,5 stundir
15.734 kr.
23.514 kr.
26.196 kr.
7,0 stundir
16.944 kr.
24.724 kr.
27.406 kr.
7,5 stundir
18.155 kr.
25.935 kr.
28.617 kr.
8,0 stundir
19.365 kr.
29.827 kr.
8,5 stundir
23.328 kr.
33.790 kr.
9,0 stundir
31.252 kr.
41.714 kr.
9,5 stundir
39.177 kr.
49.639 kr.

Bílastæðasjóður

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá Bílastæðasjóð gildir frá 1. nóvember 2018.

Brot
Upphæð
Stöðubrotsgjald - stöðvað undir bannmerki, stöðvað á gangstétt, of nærri gangbraut eða við aðrar nánari tilteknar aðstæður sbr. 110. gr. umferðarlaga nr. 77/2019
10.000 krónur
-14 dögum eftir álagningu
15.000 krónur
-28 dögum eftir álagningu
20.000 krónur
Lagt í bifreiðastæði fyrir hreyfihamlaða
20.000 krónur
-14 dögum eftir álagningu
30.000 krónur
- 28 dögum eftir álagningu
40.000 krónur

Bókasafn Kópavogs

Árgjald

Gildir frá janúar 2023

Flokkur
Verð
Börn (0-17 ára), ellilífeyrisþegar og öryrkjar
0 kr.
Fullorðnir (18-66 ára)
2.700 kr.

Dagsektir

Flokkur
Verð
Bækur, hljóðbækur og tímarit
45 kr.
Mynddiskar (DVD, geisladiskar (CD) og tölvuleikir og tungumálanámskeið
45 kr.

Ljósritun, útprentun og skönnun

Fjöldi blaða
Verð
A4 blað
55 kr. (í lit 110 kr.)
A3 blað
160 kr. (í lit 210 kr.)
Skönnun pr. blað
Ókeypis

Leiga á fjölnotasölum á aðalsafni

Fjölnotasalur - 1. hæð
8.000 kr. pr. klst.
Huldustofa - 3. hæð
5.000 kr. pr. klst.

Annað

Annars konar þjónusta
Verð
Frátekt
Ókeypis
Millilánasafn
1.650 kr.
Kaffibolli
120 kr.
Kaffikort (12 bollar)
1100 kr.
Taupoki
550 kr.
Strætó Fullorðir og ungmenni
Klapp kort (snjallkort), Klapp 10
Strætó aldraðir
Klapp 24 tímar, Klapp 72 tímar

Glötuð gögn eða bækur

Fyrir týnt eða skemmt gagn skal lánþegi greiða skaðabætur, auk dagsektanna, ef um þær er að ræða.

Heimilt er að skila "samskonar" gagni og sleppa greiðslu á skaðabótum, en greiða þarf dagsektir í öllum tilfellum.

Ef um ný gögn er að ræða (innan við tveggja ára) gildir innkaupsverð.

Týnd gögn
Skaðabætur
Bækur, hljóðbækur, mynddiskar, tónlistardiskar, nótur og tungumálanámskeið
4.000 kr. (að lágmarki)
Tímarit
1.000 kr.

Fasteignagjöld í Kópavogi 2023

Prenta gjaldskrá

Álagning fasteignagjalda byggir á fasteignamati húsa og lóða í Kópavogi, sem tekur meðal annars mið af stærð þeirra, notkun og lóðarhlutastærð.

Álagningarstofninn er fenginn frá Þjóðskrá Íslands 31. desember ár hvert auk þess sem fasteignaskattur leggst á nýjar lóðir og ný mannvirki í hlutfalli við ársálagningu frá næstu mánaðarmótum eftir að þau eru skráð og metin í Fasteignaskrá.

Fasteignaskattur fellur niður næstu mánaðamót eftir að mannvirki er afskráð í Þjóðskrá Íslands. Byggingarfulltrúinn í Kópavogi sendir Þjóðskrá Íslands upplýsingar og gögn um nýbyggingar, viðbyggingar, eldri byggingar sem er breytt, hús sem eru rifin og aðrar viðeigandi upplýsingar. Eigendaskráning húsa og lóða er í höndum Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu og er hún í samræmi við þinglýst skjöl/gögn. Allar þessar upplýsingar eru notaðar við álagningu fasteignagjalda, leiðréttingar, reikningagerð og innheimtu sem fer fram hjá fjármála og stjórnsýslusviði Kópavogsbæjar.

Fasteignagjöld
Íbúðarhúsnæði
Atvinnuhúsnæði
Fasteignaskattur
0,17% af hús- og lóðarmati
1,42% af hús- og lóðamati
Vatnsgjald
0,060% af hús- og lóðarmati
0,060% af hús- og lóðarmati
Holræsagjald
0,065% af hús- og lóðarmati
0,065% af hús- og lóðarmati
Lóðaleiga
21,43 kr. á fermetra
180,00 kr. á fermetra
Sorpeyðingargjald
48.400 kr. á íbúð
Aukavatnsgjald
50 kr. á rúmmetra .
Lóðaleiga Lækjarbotnum
21,43 kr. á fermetra
Fasteignask. Sumarhús/hesthús
0,17% af hús- og lóðarmati

Gjalddagar verða 8, fyrsti gjalddagi 1. febrúar, síðan 1. hvers mánaðar (mars - september). Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga ef ekki er greitt fyrir eindaga. Ef gjöld eru samtals lægri en kr. 40.000 er um einn gjalddaga að ræða sem er 1. mars.

Vinsamlegast athugið að ekki verða sendir út greiðsluseðlar heldur verður einungis stofnuð krafa í heimabanka með sama hætti og áður.  Engin breyting verður hjá þeim sem greitt hafa með boðgreiðslum eða í greiðsluþjónustu. 

Ekki verða sendir álagningarseðlar á pappírsformi en hægt er að nálgast nýjustu álagningarseðla í Þjónustugátt Kópavogsbæjar og á ísland.is.

Veittur er 3% staðgreiðsluafsláttur ef gjöldin í heild eru greidd fyrir 17. febrúar 2023. Hægt er að ganga frá staðgreiðslu gjalda með því að draga 3% frá heildarálagningu gjaldanna og leggja inn á banka: 0130-26-74, kt. 700169- 3759.

Veittur verður afsláttur af fasteignaskatti til þeirra elli- og örorku-lífeyrisþega, sem búa í eigin íbúð, og er hann reiknaður út frá álagningu 2022 vegna skatttekna ársins 2021, þ.e. samtalan af stofni til útreiknings tekjuskatts og útsvars (reitur 2.7 og 2.8) og fjármagnstekjum samtals (reitur 3.10)

100% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur allt að 6.213.700 krónur.
Hjón með heildarárstekjur allt að 7.939.400 krónur.

75% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu frá 6.213.701 - 6.316.500 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 7.939.401 – 8.353.900 krónur.

50% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 6.316.501 – 6.420.400 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 8.353.901 - 8.767.300 krónur.

25% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 6.420.401 – 6.520.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 8.767.301 - 9.180.700 krónur.

Álagning á atvinnuhúsnæði:

Fasteignaskattur er 1,42% af hús- og lóðamati, vatnsgjald 0,060% og holræsagjald 0,065%, lóðaleiga 180,00 kr. á m² og aukavatnsgjald 50 kr á m3.

Að öðru leyti vísast til samþykkta Bæjarstjórnar Kópavogs frá 22. nóvember 2022 og laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 ásamt síðari breytingum.

Álagning á sorphirðu- og eyðingargjaldi er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og er kærufrestur einn mánuður frá álagningu. Álagning fasteignaskatts er kæranleg til yfirfasteignamatsnefndar og skal kæra borin fram innan þriggja mánaða frá álagningu.

Félög og félagasamtök, sem eru fasteignaeigendur í Kópavogi og í húsnæðinu fer eingöngu fram starfsemi sem ekki er rekin í ágóðaskyni, svo sem menningar-, íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarfsemi og mannúðarstörf, eiga þess kost að sækja um styrki til greiðslu fasteignaskatts af viðkomandi fasteign.

Umsókn um styrkveitingu félaga- og félagasamtaka til greiðslu fasteignaskatts.

Nánari upplýsingar er hægt að nálgast í síma 441 0000 og fyrirspurnir má senda á netfangið : thjonustuver@kopavogur.is.

Framlög til sjálfstætt starfandi grunnskóla

Prenta gjaldskrá

Framlög til sjálfstætt starfandi grunnskóla 2023

Framlög vegna námsvistar

Kópavogsbær greiðir framlag til sjálfstætt starfandi grunnskóla vegna nemenda sem þar stunda nám skv. 2. gr. reglugerðar nr. 1270/2016.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags er að nemandi eigi lögheimili í Kópavogi og fyrir liggi samþykki fyrir námsvist í viðkomandi skóla.

Framlög til sjálfstætt starfandi grunnskóla eru greidd mánaðarlega í 9,5 mánuði á ári, þar sem miðað er við að vorönn sé 5,25 mánuðir og haustönn 4,25 mánuðir. Fjárhæð framlags er skv. 3. gr. reglugerðar nr. 1270/2016 þar sem miðað er við 75% af áætluðum meðalrekstrarkostnaði á hvern nemanda í grunnskóla sem Hagstofa Íslands gefur út.

Upplýsingar um áætlaðan meðalrekstrarkostnað á hvern nemanda í grunnskóla eru gefnar út mánaðarlega og birtar vef Hagstofu Íslands.

Sækja þarf um framlag vegna námsvistar í sjálfstætt starfandi grunnskóla í gegnum Þjónustugátt Kópavogsbæjar.

Framlög vegna frístundar

Framlög vegna nemenda með lögheimili í Kópavogi sem sækja frístund í einkaskólum.

Mánaðarleg framlög á hvern nemanda í frístund: 15.010 kr.

Skilyrði fyrir framlögum eru:

 1. Að nemandinn eigi lögheimili í Kópavogi og hafi sótt um og fengið samþykki fyrir námsvist í 1.-4.bekk í viðkomandi einkaskóla.
 2. Að frístundastarf sé samkvæmt markmiðum og viðmiðum mennta- og menningarmálaráðuneytis um frístundaheimili fyrir 6 – 9 ára börn:

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=a4015525-d4d3-4601-a6d0-0b464bc7d6df

 1. Að nemendum í 1. – 4. bekk standi til boða frístundaheimili sem hefur sambærilegan opnunartíma og frístund í Kópavogi: https://www.kopavogur.is/is/ibuar/daggaesla-og-skolar/fristundir/fristund

 

Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2023

Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2022

Framlög til sjálfstætt starfandi leikskóla

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá gildir frá janúar 2023

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkir að greiða framlag í 11 mánuði á ári vegna dvalar barna í sjálfstætt starfandi leikskólum. *Ekki er greitt fyrir sumarleyfismánuði, júlí eða ágúst.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags vegna barna í sjálfstætt starfandi leikskóla eru eftirfarandi:

 1. Barn sé með lögheimili í Kópavogi
 2. Barn sé slysatryggt í leikskólanum
 3. Viðkomandi leikskóli hafi fullgilt rekstrarleyfi og uppfylli lög um leikskóla reglugerð og vinni samkvæmt aðalnámskrá leikskóla
 4. Barn njóti ekki annarra niðurgreiðslna vegna vistunar barnsins

Framlög til sjálfstætt starfandi leikskóla taka mið af viðmiðunargjaldskrá Sambands íslenskra sveitarfélaga. Viðmiðunargjaldskráin sýnir brúttótölur og frá þeim dragast leikskólagjöld viðkomandi leikskóla. Ef leikskólagjöld viðkomandi leikskóla eru lægri en leikskóla Kópavogs skal miða við leikskólagjöld Kópavogs við útreikning framlags.

Framlög eru greidd samkvæmt reikningi þar sem fram kemur nafn barns, kennitala, heimilisfang, leikskólagjöld og dvalartími ásamt staðfestingu foreldris/forráðamanns.

Greiðslur geta hafist þegar barn hefur náð tíu mánaða aldri en sex mánaða aldri ef foreldri einstætt.

Einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku (75% eða meira) greiða lægra gjald og er framlag Kópavogsbæjar því hærra í þeim tilvikum.

Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.


Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2023

Framlög vegna dvalar barna hjá dagforeldrum

Prenta gjaldskrá

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkir að greiða mánaðarlega í ellefu mánuði á ári framlag vegna dvalar barna hjá dagforeldri. *Ekki er greitt fyrir sumarleyfismánuði, júlí eða ágúst.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags vegna barns hjá dagforeldri eru eftirfarandi:

 1. Barn sé með lögheimili í Kópavogi
 2. Barn sé slysatryggt hjá dagforeldri
 3. Fyrir liggi dvalarsamningur milli dagforeldris, foreldra og Kópavogsbæjar
 4. Viðkomandi dagforeldri hafi starfsleyfi samkvæmt reglugerð um daggæslu í heimahúsum
 5. Barn njóti ekki annarra niðurgreiðslna vegna vistunar barnsins

Greiðslur geta hafist þegar barn hefur náð tíu mánaða aldri en sex mánaða aldri ef foreldi er einstætt.

Einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira greiða lægra gjald og er framlag Kópavogsbæjar því hærra í þeim tilvikum.

Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

Kópavogsbær veitir 50% systkinaafslátt með öðru barni og 75% vegna þriðja barns ef um er að ræða systkini í dvöl hjá dagforeldri

Framlög vegna dvalar barna hjá dagforeldrum miðast við neðangreindar gjaldskrár. Annarsvegar eru framlög vegna barna að 15 mánaða aldri og hins vegar framlög vegna barna 15 mánaða og eldri. Miðað er við mánuðinn sem barnið verður 15 mánaða.

Ný gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2023

Framlög vegna barna að 15 mánaða aldri

Tímafjöldi
Hjón og foreldrar í sambúð
Einstæðir foreldrar, foreldrar í námi, öryrkjar
4,0
43.955 kr.
53.785 kr.
4,5
49.450 kr.
60.509 kr.
5,0
54.944 kr.
67.232 kr.
5,5
60.438 kr.
73.956 kr.
6,0
65.934 kr.
80.679 kr.
6,5
71.428 kr.
87.402 kr.
7,0
76.923 kr.
94.124 kr.
7,5
82.417 kr.
100.848 kr.
8,0
87.912 kr.
107.571 kr.
8,5
87.912 kr.
107.571 kr.
9,0
87.912 kr.
107.571 kr.

Framlög vegna barna 15 mánaða og eldri

Tímafjöldi
Hjón og foreldrar í sambúð
Einstæðir foreldrar, foreldrar í námi, öryrkjar
4,0
53.586 kr.
65.570 kr.
4,5
60.285 kr.
73.766 kr.
5,0
66.943 kr.
81.962 kr.
5,5
73.683 kr.
90.158 kr.
6,0
80.380 kr.
98.355 kr.
6,5
87.079 kr.
106.551 kr.
7,0
93.778 kr.
114.747 kr.
7,5
100.477 kr.
122.943 kr.
8,0
107.176 kr.
131.139 kr.
8,5
107.176 kr.
131.139 kr.
9,0
107.176 kr.
131.139 kr.

Frístundaklúbburinn Hrafninn

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2023

Gjaldskrá
Verð kr.
Gjald fyrir hverja klukkustund
266 kr.
Síðdegishressing
166 kr. á dag
Dagopnun
Léttur morgunverður
166 kr. á dag
Léttur hádegismatur
340 kr. á dag

Gjaldskrá byggingarfulltrúa

Prenta gjaldskrá

Gjald miðast við byggingavísitölu ágúst 2022 (159,3)

Þjónusta
Upphæð
Mælingargjald (fyrir allar byggingar)/ mæling á lóð, húsi og greftri
71.000 kr.

Úttektir og útgáfa vottorða

Þjónusta
Upphæð
Fokheldisúttekt og fokheldisvottorð
45.500 kr.
Öryggisúttekt
45.500 kr.
Lokaúttekt
45.500 kr
Endurtekin úttekt (ofangreindra liða)
22.700 kr.
Gjald pr. áfanga og stöðuúttekt
13.700 kr.
Veðbókarvottorð vegna niðurrifs bygginga
2.300 kr.

Stöðuskoðun

Þjónusta
Upphæð
Einbýlishús, raðhús og tvíbýlishús
41.000 kr.
Fjölbýlishús, allt að 4 íbúðir
41.000 kr.
Fjölbýlishús, fimm íbúðir eða fleiri
57.500 kr.
Atvinnuhúsnæði og annað
57.500 kr.

Yfirferð eignaskiptasamninga og teikninga

Þjónusta
Upphæð
Yfirferð eignaskiptasamninga:
Eignaskiptayfirlýsing, umfangslítil - allt að 4 íbúðum
41.000 kr.
Eignaskiptayfirlýsing, umfangsmikil
62.500 kr.
Viðaukar/fylgiskjöl með eignaskiptayfirlýsingu
14.800 kr.

Aukagjald fyrir þriðju yfirferð gagna frá hönnuðum

Aukagjald fyrir hverja þriðju yfirferð á gögnum frá hönnuði
Upphæð
Einbýlishús, raðhús og tvíbýlishús
14.800 kr.
Fjölbýlishús, allt að 4 íbúðum
23.000 kr.
Fjölbýlishús, 5 íbúðir eða fleiri
44.000 kr.
Atvinnuhúsnæði og annað
44.000 kr.

Gjaldskrá ferðaþjónustu

Prenta gjaldskrá

Gildir frá janúar 2023

Fjöldi ferða fyrir aldraða
Verð
1 - 16 ferðir á mánuði
557 kr
Hver ferð umfram 16 ferðir á mánuði
1.115 kr

Ferðaþjónusta fyrir fatlaða

Gjald fyrir hverja ferð miðast við helming af fargjaldi almenningsvagna. Framhaldsskólanemar eiga kost á að fá árskort sem miðast við skólakort hjá Strætó. Sé þörf á fylgdarmanni, er reiknað með strætógjaldi fyrir hann.

Gjaldið er innheimt með gíróseðli um hver mánaðarmót.

Gjaldskrá félagsleg heimaþjónusta

Prenta gjaldskrá

Gildir frá janúar 2023

Neðri mörk
Efri mörk
Gjaldflokkar
Kr./klst.
Einstaklingar
385.616
Flokkur 0
0
385.617
483.177
Flokkur I
603
483.178
Flokkur II
1.218
Tekjumörk hjóna og sambýlisfólks
626.626
Flokkur 0
0
626.627
785.162
Flokkur I
603
785.161
Flokkur II
1.218

Heimsendur matur

Máltíð
Verð kr.
Stök máltíð
1.000
Akstur
430

Akstur

Akstur með þjónustuþega
Verð per km
134 kr

Gjaldskrá félagsmiðstöðvar eldri borgara

Prenta gjaldskrá

Gildir frá 1. janúar 2023

Máltíð
Verð kr.
Stök máltíð 67 ára og eldri
1.000
Kaffi
Frítt
Meðlæti
400

Gjaldskrá frístundar í grunnskólum

Prenta gjaldskrá

Sækja þarf um vistun í frístund í gegnum þjónustugátt Kópavogsbæjar.
Breytingar á vistun eru einnig gerðar í gegnum sömu umsókn. Frestur til þess að segja upp áskrift og sækja um afslátt er til 20. hvers mánaðar. Breytingar taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir. Afsláttur er ekki veittur afturvirkt.

Frístund

Gildir frá 1. janúar 2023

Dvalarstundir
Almennt gjald
Annað barn með systkinaafsl.
Þriðja barn með systkinaafsl.
Fjórða barn með systkinaafsl.
Allt að 20 klst á mán
9.088 kr.
6.362 kr.
2.272 kr.
-
21-40 klst á mán
15.910 kr.
11.137 kr.
3.978 kr.
-
41-60 klst á mán
21.215 kr.
14.851 kr.
5.304 kr.
-
61-80 klst á mán
25.002 kr.
17.501 kr.
6.251 kr.
-
Matargjald á dag
166 kr.
166 kr.
166 kr.
166 kr.

Lægra gjald greiða einstæðir foreldrar, öryrkjar (75% örorka eða meira) og námsmenn (báðir foreldrar í námi)

Dvalarstundir
Lægra gjald
Annað barn með systkinaafsl.
Þriðja barn með systkinaafsl.
Fjórða barn með systkinaafsl.
Allt að 20 klst á mán
6.362 kr.
4.453 kr.
1.590 kr.
-
21-40 klst á mán
11.137 kr.
7.796 kr.
2.784 kr.
-
41-60 klst á mán
14.851 kr.
10.395 kr.
3.713 kr.
-
61-80 klst á mán
17.501 kr.
12.251 kr.
4.375 kr.
-
Matargjald á dag
166 kr.
166 kr.
166 kr.
166 kr.

Afsláttur í frístund

Lægra gjald greiða einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar
með metna örorku (75% eða meira). Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um
námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna
gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi. Öryrkjar þurfa að setja mynd af
örorkuskírteini sem viðhengi með umsókn.
Sótt er um framangreindan afslátt með því að fara inn í „Umsókn um frístund“ í þjónustugátt. Þegar
komið er inn í Völu kerfið er hægt að sækja um afslátt.


Systkinaafsláttur
Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi fyrir annað barn, en 75% af dvalargjaldi fyrir þriðja barn og
100% fyrir fjórða barn eða fleiri. Systkinaafsláttur er einnig veittur ef yngra systkini er í leikskóla eða ef
Kópavogsbær greiðir framlag vegna dvalar systkinis hjá dagforeldri. Systkinaafsláttur reiknast af
dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur reiknast einnig af lægra gjaldi. Ekki er veittur afsláttur af
matargjaldi.

Ekki þarf að sækja sérstaklega um systkinaafslátt þar sem hann reiknast sjálfkrafa í skráningarkerfinu Völu
sem heldur utan um skráningar barna hjá dagforeldrum sem og í leikskóla og frístund.

Gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2023.

Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2022

Gjaldskrá fyrir gatnagerðargjald og tengd gjöld

Prenta gjaldskrá

Janúar 2023

Gatnagerðargjald

Tegund húsnæðis
Kr./m² húss
Einbýlishús
40.509
Rað-, par-, tvíbýli- og keðjuhús
30.517
Fjölbýlishús, 5 íbúðir eða fleiri
18.634
Atvinnuhúsnæði , verslun, þjónusta
25.656
Annað húsnæði
25.656

Byggingarréttargjald

Tegund húsnæðis
Kr./m² húss
Einbýlishús
34.537 Kr./m² húss
Raðhús, parhús, tvíbýlishús og keðjuhús
37.414 Kr./m² húss
Fjölbýli
46.048 Kr./m² húss
Fjölbýli í vesturbæ
57.560 Kr./m² húss
Tegund húsnæðis
Kr./m² lóðar
Atvinnuhúsnæði
11.512 Kr./m² lóðar
Hesthús á Kjóavöllum
3.885 Kr./m² lóðar
Annað húsnæði
11.512 Kr./m² lóðar

Byggingarleyfisgjald

Þjónusta
Verð kr.
Gjald fyrir öll hús
144 Kr./m³ húss
Lágmarks afgreiðslugjald
14.600 Kr.

Mælingagjald

Þjónusta
Verð kr.
Mælingagjald
71.000 Kr. á hús

Lóðarleiga

Tegund lóða
Kr./m² lóðar
Íbúðahúsalóðir
21,43
Atvinnuhúsalóðir
180,00
Lækjarbotnaland
21,43

Gjaldskrá grunnskóla - Mötuneyti

Prenta gjaldskrá

Frestur til þess að sækja um , breyta og  eða segja upp áskrift er til 20. hvers mánaðar. Breytingar taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir.
Breytingar er ekki veittar afturvirkt.

Gjöld eru ekki felld niður vegna fjarveru svo sem veikindi hjá nemendum.  

Gjaldskrá tekur gildi frá 1. janúar 2023

Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2022

Mánaðargjald fyrir áskrift 2023
11.127 kr. á mánuði
Verð á máltíð
563 kr.

Gjaldskrár íþróttahúsa

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2023

Íþróttahús Kópavogsskóla

Stærð
m2
Tími
Verð
10 x 20
200
60 mín
5.600 kr
10 x 20
200
90 mín
8.510 kr

Íþróttahús Lindaskóla

Stærð
m2
Tími
Verð
15 x 27
405
60 mín
6.250 kr
15 x 27
405
90 mín
9.480 kr

Íþróttahús Kársnesskóla

Stærð
m2
Tími
Verð
18 x 32
576
60 mín
7.110 kr
18 x 32
576
90 mín
10.770 kr

Íþróttahúsið Fagrilundur

Stærð
m2
Tími
Verð
48 x 24
1.152
60 mín
8.940 kr
48 x 24
1.152
90 mín
13.460 kr

Íþróttahús Digranes*

Stærð
m2
Tími
Verð
45 x 32
1.440
60 mín
9.800 kr
45 x 32
1.440
90 mín
14.860 kr

*Grunngjald - Verð á tímanum seint á kvöldin er lægra

Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2022

Gjaldskrá knattspyrnuhallir

Prenta gjaldskrá

Janúar 2023

Kórinn - skilgreindir tímar
A-tímar: kl: 20:00 til 21:00 í miðri viku og laugardaga 12:00 til 16:00.
B-tímar: kl: 21:00 til 22:00 í miðri viku og laugardaga 16:00 til 19:00 og sunnudaga 13:00 til 19:00
C-tímar: kl: 22:00 til 23:00 í miðri viku (án sturtu) og sunnudaga eftir kl 19:00

Fífan - skilgreindir tímar
A-tímar: kl: 20:00 til 21:00 í miðri viku
B-tímar: kl: 21:00 til 22:00 í miðri viku og um helgar til 19:00 á sunnudag
C-tímar: kl: 22:00 til 23:00 í miðri viku (án sturtu) og sunnudaga eftir kl 19:00

Knatthallir
A-tími
B-tími
C-tími
Kórinn 1/4 völlur = 1/2 eining
16.890 kr
15.600 kr
12.370 kr
Kórinn 1/2 völlur = 1 eining
29.480 kr
26.360 kr
21.740 kr
Kórinn 1/1 völlur = 2 einingar
51.000 kr
49.600 kr
344.110 kr
Hádegi 1/2 völlur = 1 eining
0
0
9.900 kr
Fífan 1/4 völlur = 1/2 eining
16.890 kr
15.600 kr
12.370 lr
Fífan 1/2 völlur = 1 eining
29.480 kr
26.360 kr
21.740 kr
Fífan 1/1 völlur = 2 einingar
51.000 kr
49.600 kr
34.110 kr
Hádegi 1/2 völlur = 1 eining
0
0
9.900 kr

Gjaldskrá sérdeilda grunnskóla

Námsver - Snælandsskóla

Gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2023

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
5.612.769 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
590.818 kr.

Námsver - Kópavogsskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemandi á ári
6.231.430 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
655.940 kr.

Sérdeild einhverfra - Álfhólsskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
9.440.780 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
993.766 kr.

Sérdeild einhverfra - Salaskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemenda á ári
9.440.780 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
993.766 kr.

Tröð - sérúrræði

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
9.775.671 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
1.029.018 kr.

Sérkennsla og stuðningur

Þjónusta
Verð kr.
Verð á hverja kennslust. á viku – Sérkennsla – Mánaðargjald
43.949 kr.
Verð á hverja klukkust. á viku – stuðningur – Mánaðargjald
20.957 kr.

Gjaldskrá Skólahljómsveitar Kópavogs

Prenta gjaldskrá

Hljóðfæraleiga
Nemendur geta fengið leigð þau hljóðfæri sem þeir læra á. Þó er hvatt til þess að nemendur eignist sín eigin hljóðfæri fyrr en síðar.

Skólagjöld innheimtast með greiðsluseðlum í upphafi hverrar annar.

Gjaldskrá tekur gildi 1.  september 2023.

Þjónusta
Verð
Skólagjöld frá 1. september 2023
26.487 kr. á önn
Hljóðfæraleiga frá 1. september 2023
5.636 kr. á önn.

Gjaldskrá sundlauga

Prenta gjaldskrá

Gildir frá 1. janúar 2023

Börn yngri en 18 ára, öryrkjar og 67 ára og eldri fá frítt í sund.

Fullorðnir (18 - 66 ára)

Þjónusta
Verð kr.
Hvert skipti kr.
Stakt gjald
1.130
1.130
10 punkta kort
6.460
646
30 punkta kort
13.250
442
60 punkta kort
21.430
357
Árskort - gildistími 12 mánuðir
32.310

Punktakort er handhafakort

Leiga

Þjónusta
Verð kr.
Sundföt
650
Handklæði
650

Gjaldskrá umhverfissviðs

Prenta gjaldskrá
Þjónusta
Upphæð
Leiga á garðlöndum
6.400 kr.
Leiga á skólagörðum
6.400 kr.
Leiga af bæjarlandi, afgreiðslugjald vegna umsóknar almennt
14.800 kr.
Leiga af bæjarlandi pr. fermeter pr.dag
500 kr.
Leiga af bæjarlandi með lokun á einni akgrein, pr. dag
16.500 kr.
Leiga af bæjarlandi með lokun á götu, pr. dag
27.000 kr.
Niðurtaka á kantsteini fyrir auka bílastæði
135.000
Niðurtaka á kantsteini fyrir auka bílastæði ef færa þarf ljósastaur eða rafmagnskassa
Skv. reikningi
Gjald fyrir nýjan lóðarleigusamning, sem ekki er komin að endurnýjun
14.800 kr.
Gjald fyrir nýtt lóðar- og mæliblað vegna breytinga á deiliskipulagi
86.000 kr.
Gjald fyrir breytingu á lóðar- og mæliblaði
23.300 kr.
Geymslugjald fyrir rafhlaupahjól sem þarf að fjarlægja af bæjarlandi, pr. hjól
2.100 kr.

Gjaldskrá Vatns- og fráveitu

Prenta gjaldskrá

Gjald miðast við byggingavísitölu ágúst 2022 (159,3)

Stofngjald vatnsveitu

Gjald miðast við byggingavísitölu ágúst 2022

Þjónusta
Upphæð
32 mm heimaæðar - grunngjald (ídráttarrör skal vera 50 mm.)
292.000 kr.
Viðbótargjald fyrir heimæð umfram 30 m.
6.800 kr. pr. meter
40 mm heimæðar - grunngjald (ídráttarrör skal vera 63 mm.)
423.500 kr.
Viðbótargjald fyrir heimæð umfram 30 m.
9.650 kr. pr. meter
50 mm heimæðar - grunngjald
606.000 kr.
Viðbótargjald fyrir heimæð umfram 30 m.
10.670 kr. pr. metra
63 mm heimæðar - grunngjald
869.000 kr.
Viðbótargjald fyrir heimæð umfram 30 m.
11.700 kr. pr. meter
90 mm heimæðar - grunngjald
1.455.000 kr.
Viðbótargjald fyrir heimæð umfram 30 m.
21.400 kr. pr. meter
110 mm heimæðar - grunngjald
1.850.000 kr.
Viðbótargjald fyrir heimæð umfram 30 m.
30.000 kr. pr. meter

Tengigjald frárennslis

Þjónusta
Kr. á tengingu
Tvöföld lögn að lóðarmörkum 150 mm
455.000 á lóð
Gert er ráð fyrir einni tengingu á hverja lóð. Óski lóðarhafi eftir fleiri tengingum eða stærri lögn en 150 mm greiðist það skv. raunkostnaði. Við framkvæmdir í grónum hverfum þar sem tenging er ekki til staðar, aðstæður erfiðar sökum þrengsla eða lagna

Byggingavatn

Byggingavatn er ekki lagt né tengt á framkvæmdasvæði nema búið sé að greiða tengigjöld vatnsveitu.

Tegund
Upphæð
25 mm. loki við lóðarmörk
166.850 kr.
Daggjald
181 kr. á dag
Viðgerð eða breyting á tengingu
30.000 kr.

Gjaldskrá vegna skipulagsvinnu og útgáfu framkvæmdaleyfis

Almenn gjöld

Þjónusta
Upphæð
Afgreiðslugjald
14.800 kr.
Gjald vegna vinnu skipulagsfulltrúa við gerð lýsingar skipulagsáætlunar og/eða yfirlestur og yfirferð á lýsingu sem og önnur umsýsla
213.000

Aðalskipulag - breyting skv. 1. og 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga

Þjónusta
Upphæð
Afgreiðslugjald
14.800 kr.
Gerð breytingar- og kynningaruppdráttar skv. 1. mgr. 36. gr
353.000 kr.
Kostnaður vegna óverulegra breytinga skv. 2. mgr. 36 gr.
221.000 kr.
Innheimta skal útlagðan kostnað vegna auglýsinga skipulagsáætlana skv. reikningi

Deiliskipulag - nýtt eða verulegar breytingar skv. 1. mgr. 41. og 43. gr. skipulagslaga 123/2010

Þjónusta
Upphæð
Afgreiðslugjald
14.800 kr.
Gerð deiliskipulags- og kynningaruppdrátta
353.000 kr.
Umsýslukostnaður vegna málsmeðferðar
278.000 kr.
Innheimta skal útlagðan kostnað vegna auglýsinga skipulagsáætlana skv. reikningi

Deiliskipulag - óverulegar breytingar skv. 2. og 3. mgr 43. gr. skipulagslaga 123/2010

Þjónusta
Upphæð
Afgreiðslugjald
14.800 kr.
Gerð deiliskipulags- og kynningaruppdráttar
353.000 kr.
Umsýslukostnaður vegna málsmeðferðar skv. 2. mgr.
85.000 kr.
Umsýslukostnaður vegna málsmeðferðar skv. 3 mgr.
70.000 kr.
Innheimta skal útlagðan kostnað vegna auglýsinga skipulagsáætlana skv. reikningi

Grenndarkynning á umsókn um byggingarleyfi skv. 44. gr. skipulagslaga 123/2010

Þjónusta
Upphæð
Umsýslukostnaður vegna málsmeðferðar
85.000 kr.

Framkvæmdarleyfi

Þjónusta
Upphæð
Afgreiðslugjald
14.800 kr.
Útgáfa framkvæmdaleyfis skv. 13. gr. skipulagslaga
92.000 kr.
Útgáfa framkvæmdaleyfi skv. 14. gr. skipulagslaga
216.000 kr.
Innheimta skal útlagðan kostnað vegna auglýsinga framkvæmdaleyfis skv. reikningi.

Leikskólagjöld - frá 1.september 2023

Prenta gjaldskrá

Ný gjaldskrá leikskóla tekur gildi 1. september þar sem dvalargjöld verða gjaldfrjáls fyrir vistun sem er 6 stundir á dag eða skemur.

Almennt gjald 1.sept 2023

Dvalarstundir
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
0
2.682 kr.
7.780 kr.
10.462 kr.
4,5 stundir
0
2.682 kr.
7.780 kr.
10.462 kr.
5,0 stundir
0
2.682 kr.
7.780 kr.
10.462 kr.
5,5 stundir
0
7.780 kr.
10.462 kr.
6,0 stundir
0
7.780 kr.
10.462 kr.
6,5 stundir
24.154 kr.
31.934 kr.
34.616 kr.
7,0 stundir
26.012 kr.
33.792 kr.
36.474 kr.
7,5 stundir
32.512 kr.
40.292 kr.
42.974 kr.
8,0 stundir
39.012 kr.
46.792 kr.
49.474 kr.
8,5 stundir
48.012 kr.
55.792 kr.
58.474 kr.
9,0 stundir
67.012 kr.
74.792 kr.
77.474 kr.

Afsláttur af Leikskólagjöldum

Afslættir

Núverandi afslættir verða áfram í boði til áramóta en falla þá niður, þ.e. afsláttur fyrir einstæða foreldra, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkja með metna örorku (75% eða meira). Hægt er að sækja um framangreinda afslætti með því að opna „Umsókn um leikskóla“ á umsóknarvef. Umsóknir um afslætti þurfa að berast fyrir 20. hvers mánaðar til þess að taka gildi um næstu mánaðarmót á eftir.

Tekjutengdur afsláttur er í boði frá 1.september 2023. Umsókn um tekjutengdan afslátt þarf að berast fyrir 20. hvers mánaðar og tekur gildi næstu mánaðarmót á eftir. Afslættir eru ekki veittir afturvirkt. Hægt er að sækja um tekjutengdan afslátt á umsóknavef.

Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

Systkinaafsláttur

Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi fyrir annað barn, en 100% af dvalargjaldi fyrir þriðja barn eða fleiri. Systkinaafsláttur gildir einnig ef yngra systkini fær greidd framlög frá Kópavogsbæ vegna dvalar hjá dagforeldri. Systkinaafsláttur reiknast af dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur reiknast ofan á aðra afslætti. Ekki er veittur afsláttur af fæðisgjöldum. Ekki þarf að sækja um systkinaafslátt.

Ný gjaldskrá tekur gildi 1. september 2023

Samþykkt í bæjarráði Kópavogs, 6. júlí 2023

Dvalarstundir 30% afsl.
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
0
2.682 kr.
7.780 kr.
10.462 kr.
4,5 stundir
0
2.682 kr.
7.780 kr.
10.462 kr.
5,0 stundir
0
2.682 kr.
7.780 kr.
10.462 kr.
5,5 stundir
0
7.780 kr.
10.462 kr.
6,0 stundir
0
7.780 kr.
10.462 kr.
6,5 stundir
16.908 kr.
24.688 kr.
27.370 kr.
7,0 stundir
18.208 kr.
25.988 kr.
28.670 kr.
7,5 stundir
22.758 kr.
30.538 kr.
33.220 kr.
8,0 stundir
27.308 kr.
35.088 kr.
37.770 kr.
8,5 stundir
33.608 kr.
41.388 kr.
44.070 kr.
9,0 stundir
46.908 kr.
54.688
57.370 kr.

Tekjutengdur afsláttur

Boðið verður upp á að sækja um tekjutengdan afslátt vegna dvalargjalda í leikskóla frá 1. september 2023. Tekjutengdur afsláttur er 40% af dvalargjöldum.

Samþykkt í bæjarráði Kópavogs, 6. júlí 2023

Dvalarstundir 40% afsl.
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
0
2.682 kr.
7.780 kr.
10.462 kr.
4,5 stundir
0
2.682 kr.
7.780 kr.
10.462 kr.
5,0 stundir
0
2.682 kr.
7.780 kr.
10.462 kr.
5,5 stundir
0
7.780 kr.
10.462 kr.
6,0 stundir
0
7.780 kr.
10.462 kr.
6,5 stundir
14.492 kr.
22.272 kr.
24.954 kr.
7,0 stundir
15.607 kr.
23.387 kr.
26.069 kr.
7,5 stundir
19.507 kr.
27.287 kr.
29.969 kr.
8,0 stundir
23.407 kr.
31.187 kr.
33.869 kr.
8,5 stundir
28.807 kr.
36.587 kr.
39.269 kr.
9,0 stundir
40.207 kr.
47.987 kr.
50.669 kr.

Fæðisgjöld

Fæðisgjöld
Hádegisverður
7.780 kr.
Hressing
2.682 kr.
Fullt fæði
10.462 kr.

Stöðuleyfi

Prenta gjaldskrá

Janúar 2023

Sækja skal um stöðuleyfi til byggingarfulltrúa til að láta eftirfarandi lausafjármuni standa lengur en tvo mánuði utan þeirra svæða sem sérstaklega eru skipulögð og ætluð til geymslu slíkra lausafjármuna. Stöðuleyfi er mest veitt til 12 mánaða.
Sækja þarf um fyrir : Frístundahús í smíðum ætlað til flutnings, Gáma, Stór samkomutjöld, Hjólhýsi, Torgasöluhús, Báta o.fl.

Stöðuleyfi
Upphæð
Stöðuleyfi fyrir gáma fyrir tvo til tólf mánuði
38.000 kr.
Stöðuleyfi fyrir stór samkomutjöld 2-12 mán.
38.000 kr.
Stöðuleyfi fyrir frístundahús í smíðum ætlað til flutnings 2-12 mán.
38.000 kr
Flutningsgjald vegna gáms sem þarf að fjarlægja
Innheimt skv. reikningi

Vinnuskóli - Laun 2023

Prenta gjaldskrá
Fæðingarár
Laun / Vinnustundir
Fæddir 2009
798 kr. / 71,5 klst.
Fæddir 2008
1.064 kr. / 117 klst.
Fæddir 2007
1.330 kr. / 143 klst.
Fæddir 2006
2.660 kr. / 169 klst.
Við þessi laun bætist 13,05% orlof