Bæjarráð

2631. fundur 23. febrúar 2012 kl. 08:15 - 10:15 í Fannborg 2, Bæjarráðsherbergi
Fundinn sátu:
  • Rannveig H Ásgeirsdóttir formaður
  • Ármann Kristinn Ólafsson aðalfulltrúi
  • Ómar Stefánsson aðalfulltrúi
  • Ólafur Þór Gunnarsson aðalfulltrúi
  • Hjálmar Hjálmarsson áheyrnarfulltrúi
  • Hafsteinn Karlsson aðalfulltrúi
  • Páll Magnússon bæjarritari
Fundargerð ritaði: Páll Magnússon bæjarritari
Dagskrá

1.1202012 - Félagsmálaráð 21/2

1324. fundur

Lagt fram.

2.1202443 - Stuðningsfjölskyldur. Minnispunktar starfshóps

Frá deildarstjóra í þjónustudeild fatlaðra, dags. 20/2, varðandi samræmdar reglur um greiðslur til stuðningsfjölskyldna, sbr. lið 7 í fundargerð félagsmálaráðs 21/2.

Bæjarráð staðfestir breytingar á reglum um greiðslur til stuðningsfjölskyldna fatlaðra barna, en óskar eftir kostnaðargreiningu á breytingu á greiðslum til fjölskyldna í barnavernd.

Sviðsstjóri velferðarsviðs og yfirmaður þjónustudeildar fatlaðra sátu fundinn undir þessum lið.

3.1202014 - Framkvæmdaráð 22/2

24. fundur

Lagt fram.

4.1010296 - Sorpmál í Kópavogi

Frá skrifstofustjóra umhverfissviðs, dags. 22/2, niðurstaða útboðs á endurvinnslutunnum, sbr. lið 3 í fundargerð framkvæmdaráðs 22/2.

Bæjarráð samþykkir tillögu um að gengið verði til samninga við lægstbjóðenda.

5.1202013 - Menningar- og þróunarráð 21/2

18. fundur

Lagt fram.

6.1202010 - Skipulagsnefnd 21/2

1205. fundur

Lagt fram.

7.1201109 - Austurkór 74, breytt deiliskipulag

Bæjarráð staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir erindið.

8.1111452 - Huldubraut 15, umsókn um byggingarleyfi.

Bæjarráð staðfestir afgreiðslu byggingarnefndar og samþykkir erindið.

9.1202321 - Austurkór 78. Rými í kjallara.

Bæjarráð staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir erindið.

10.1202318 - Austurkór 88-92. Breytt deiliskipulag.

Bæjarráð staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og hafnar erindinu.

11.1103343 - Lausar lóðir apríl 2011

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarráð að lausar lóðir verði auglýstar, sbr. lið 15 í fundargerð 21/2.

Bæjarráð samþykkir að lóðirnar skuli auglýstar og felur bæjarstjóra að fylgja málinu eftir.

12.1201261 - Stjórn skíðasvæða hbsv. 13/2

322. fundur

Lagt fram.

13.1201261 - Rekstur skíðasvæðisins í Skálafelli

Kostnaðaráætlun vegna framkvæmda í Skálafelli, sbr. lið 1 í fundargerð stjórnar skíðasvæðanna 13/2.

Bæjarráð samþykkir með þremur samhljóða atkvæðum gegn einu þátttöku í framkvæmdum í Skálafelli, enda sé um tilraunaverkefni að ræða. Einn bæjarfulltrúi sat hjá.

Ólafur Þór Gunnarsson og Hafsteinn Karlsson taka undir bókun fulltrúa Kópavogsbæjar í stjórn skíðasvæða um þetta mál.

Hjálmar Hjálmarsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Vandræðagangurinn í þessu máli lýsir óskilvirku og gamaldags stjórnunarfyrirkomulagi á þessum málum.

Hjálmar Hjálmarsson"

14.1201286 - Stjórn Slökkviliðs hbsv. 17/2

109. fundur

15.1202489 - Gjaldskrá Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins

Gjaldskrá samþykkt á fundi stjórnar slökkviliðs hbsv., sbr. lið 3 í fundargerð 17/2.

Bæjarráð samþykkir breytingar á gjaldskrá.

16.1201286 - Bygging starfsstöðvar við Skarhólabraut

Minnisblað um framkvæmdir við húsnæðið við Skarhólabraut, Mosfellsbæ, sbr. lið 4 í fundargerð stjórnar slökkviliðs 17/2.

Lagt fram.

17.1202341 - Starfslok bæjarstjóra

Mál, sem frestað var í bæjarráði 16/2 sl.

Svör við fyrirspurnum um starfslok voru rædd undir þessum lið.

Hlé var gert á fundi kl. 9:21.  Fundi var fram haldið kl. 9:31.

Ólafur Þór Gunnarsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Samkomulag það sem liggur fyrir bæjarráði í dag um "starfslok" Guðrúnar Pálsdóttur er að mínu mati illa unnið og ónákvæmt. Spurningum minnihlutans  um gerð þess hefur verið svarað með "ekki svörum", og ábendingum ekki tekið.  Launakjör eru hækkuð frá ráðningarsamningi sem er í mínum huga afar undarlegt og bærinn verður því fyrir kostnaðarauka sem nemur fleiri milljónum króna. Biðlaunaréttur lengist um 6 mánuði að því er best verður séð sem er umfram það sem gert var ráð fyrir í fyrri samningi. Blandað er saman samningi um starfslok og væntanlega ráðningu í starf sem liggur ekki fyrir hvernig verður háttað.  Undirritaður getur ekki tekið ábyrgð á þessu samkomulagi.

Ólafur Þór Gunnarsson"

Hafsteinn Karlsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Það er í hæsta máta óeðlilegt að gera þurfi sérstakan starfslokasamning við fyrrverandi bæjarstjóra þar sem í ráðningarsamningi hennar kemur skýrt fram að taki hún við sínu fyrra starfi skuli kjör hennar þá þegar breytast.  Það vekur spurningar hvort eðlilegt sé að greiða út orlof í samræmi við bæjarstjóralaun sem stofnaðist í öðru starfi. Þá vekur furðu að í þessum starfslokasamningi eru laun bæjarstjóra hækkuð umfram það sem kemur fram í ráðningarsamningi en þar segir að laun bæjarstjóra skuli fylgja breytingum á þingfarakaupi.  Í starfslokasamningi er hins vegar  lagt til að laun bæjarstjóra hækki umfram þær breytingar sem þingfararkaup hefur tekið frá því í júní 2010. Fyrir liggur lögfræðiálit sem telur af og frá að bæjarstjóri fái launahækkanir umfram þær sem getið er um í ráðningarsamningi. Hér er augljóslega verið að hækka laun fyrrverandi bæjarstjóra svo laun nýs bæjarstjóra geti tekið mið af þeim hækkunum. Líklega er það þess vegna sem enn hefur ekki verið lagður fram ráðningarsamningur nýs bæjarstjóra.

Hafsteinn Karlsson"

Hjálmar Hjálmarsson tekur undir bókanir Ólafs Þórs Gunnarssonar og Hafsteins Karlssonar og lagði jafnframt fram eftirfarandi bókun:

"Vinnubrögð hins nýja meirihluta, Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Y-lista Kópavogsbúa varðandi starfslok bæjarstjóra eru einstaklega léleg og ófagleg. Þar er blandað saman ráðningarsamningi og starfslokasamningi auk atriða sem koma málinu ekkert við. Kostnaður og fyrirkomulag við starfslok og endurráðningu Guðrúnar Pálssdóttur liggur ekki fyrir og er því eðlilegt að fresta málinu.

Hjálmar Hjálmarsson"

Hlé var gert á fundi kl. 9:47.  Fundi var fram haldið kl. 9:49.

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, lagði til að afgreiðslu starfslokasamnings verði vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar. Var það samþykkt með þremur atkvæðum gegn tveimur.

Fulltrúar minnihlutans lögðu fram eftirfarandi bókun:

"Vakin er athygli á að nýi meirihlutinn vísar máli sem hann hefur í tvígang lagt fram í bæjarráði til afgreiðslu í bæjarstjórn, sem lýsir ótrúlega óvönduðum vinnubrögðum.

Hafsteinn Karlsson, Hjálmar Hjálmarsson, Ólafur Þór Gunnarsson"

Fulltrúar meirihlutans lögðu fram eftirfarandi bókun:

"Samkomulagið grundvallast á þeim ráðningarsamningi sem í gildi var milli þáverandi bæjarstjórnar og bæjarstjóra.

Rannveig Ásgeirsdóttir, Ármann Kr. Ólafsson, Ómar Stefánsson"

18.1202444 - Fyrirspurn frá Guðríði Arnardóttur um símakostnað og orlofsstöðu

Frá bæjarstjóra, dags. 21/2, svar við fyrirspurn í bæjarráði 16/2 sl. um orlofseign og símakostnað fráfarandi bæjarstjóra.

Lagt fram.

19.1202354 - Fyrirspurn frá Guðríði Arnardóttur og Hjálmari Hjálmarssyni

Frá bæjarstjóra, dags. 16/2, svar við fyrirspurn í bæjarráði 16/2 um ýmis atriði í tengslum við starfslok fráfarandi bæjarstjóra.

Lagt fram.

 

Rannveig Ásgeirsdóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

"Með vísan til 3. gr. siðareglna kjörinna bæjarfulltrúa þar sem segir m.a. að bæjarfulltrúar eigi að vera reiðubúnir að rökstyðja ákvarðanir sínar hef ég þetta að segja um fyrirspurn sem lögð var fyrir undirritaða. Pólitískar æfingar bæjarfulltrúa minnihlutans setja ekki þær kröfur á undirritaða að taka þátt í því karpi sem þar er lagt upp með. Á mínar herðar eru lagðar skyldur að svara málefnalega til um þær stjórnsýslulegu ákvarðanir sem ég stend að og mun ég að sjálfsögðu uppfylla þær hér eftir sem hingað til.

Rannveig Ásgeirsdóttir"

20.1202446 - Fyrirspurn frá Ólafi Þór Gunnarssyni um kostnað við starfslok

Frá bæjarstjóra, dags. 21/2, svar við fyrirspurn í bæjarráði 16/2 um kostnað vegna starfslokasamnings fráfarandi bæjarstjóra umfram ákvæði ráðningarsamningsins.

Lagt fram.

21.1202447 - Fyrirspurn frá Hjálmari Hjálmarssyni um hver hafi unnið að starfslokasamningi f.h. Kópavogsbæjar

Frá bæjarstjóra, dags. 16/2, svar við fyrirspurn í bæjarrráði 16/2 um lögfræðikostnað í tengslum við starfslok fráfarandi bæjarstjóra.

Lagt fram.

 

Hjálmar Hjálmarsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Þetta samkomulag er að mínu mati illa unnið og ekki peninganna virði.

Hjálmar Hjálmarsson"

22.708167 - Bæjarmálasamþykkt

Frá bæjarstjóra, dags. 21/2, tillaga að breytingum á 57. grein samþykkta um stjórn Kópavogsbæjar, fundarsköp bæjarstjórnar, þar sem lagt er til að félagsmálaráð, skipulagsnefnd og skólanefnd verði skipuð sjö mönnum í stað fimm; einnig að menningar- og þróunarráði verði skipt í tvær nefndir, lista- og menningarráð, annars vegar og atvinnu- og þróunarráð, hins vegar.

Ólafur Þór Gunnarsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Undirritaður óskar eftir að kostnaðargreining liggi fyrir við fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Ólafur Þór Gunnarsson"

Bæjarráð vísar tillögunni til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Hafsteinn Karlsson og Ólafur Þór Gunnarsson lögðu fram eftirfarandi bókun:

"Sá meirihluti sem nú hefur tekið við í Kópavogi er sá sami og felldur var í síðustu kosningum en situr nú með fulltingi Lista Kópavogsbúa. Hann ætlar nú að afnema allar breytingar sem frávarandi meirihluti gerði á stjórnsýslu bæjarins í hagræðingarskyni. Nú á að fjölga nefndum bæjarins, fjölga nefndarmönnum í einstaka nefndum auk þess sem fyrirhugað er að skipta menntasviði upp í tvö svið. Verið er að þenja út yfirstjórn bæjarins að nýju og bruðla með almannafé, en það er það sem þessi meirihluti kann best, enda jók hann skuldir bæjarins um 30 milljarða á síðasta kjörtímabili. Aðhald og hagræðing í yfirstjórn bæjarins undanfarin tvö ár er nú dregin til baka.  Engum dylst að fjölgun nefndarmanna er eingöngu til þess gerð að bæði flokksbrot Sjálfstæðisflokksins hafi fulltrúa í nefndunum. Ástæða er til að minna oddvita Lista Kópavogsbúa á að eitt fárra kosningarloforða listans var að fækka nefndum bæjarins. Það loforð er nú farið fyrir lítið eins og annað sem sá listi lofaði Kópavogsbúum fyrir síðustu kosningar og fékk sín atkvæði út á.

Þá vekur það spurningar hvers vegna fulltrúum í bæjarráði er ekki fjölgað úr fimm í sjö enda er það veigamesta nefnd bæjarins.

Hafsteinn Karlsson, Ólafur Þór Gunnarsson"

23.1202458 - Viðtalstímar bæjarfulltrúa

Frá bæjarritara, tillaga að viðtalstímum bæjarfulltrúa, á tímabilinu frá 1. mars til 10. maí. 2012.

Lagt fram.

Hafsteinn Karlsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Ég geri athugasemd við þetta í ljósi þess að samskiptatækni hefur tekið stórstígum framförum undanfarin ár sem gera samskipti við íbúa auðveldari en að auglýsa viðstalstíma sem enginn mætir í.

Hafsteinn Karlsson"

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, lagði fram eftirfarandi bókun:

"Ef einstakir bæjarfulltrúar telja það óþarft að bjóða íbúum Kópavogs upp á viðtalstíma tvisvar á ári í klukkutíma í senn, þá geta þeir sleppt því að vera með viðtalstíma.

Ármann Kr. Ólafsson"

24.812106 - Þríhnúkar / Þríhnúkagígur

Frá bæjarlögmanni og fjármála- og hagsýslustjóra, dags. 17/2, umsögn vegna samnings við Þríhnúka ehf.

Lagt fram.

25.1202372 - Handbært fé Kópavogs. Fyrirspurn frá Hjálmari Hjálmarssyni

Frá fjármála- og hagsýslustjóra, dags. 18/2, svar við fyrirspurn í bæjarráði 16/2 um handbært fé í bæjarsjóði Kópavogs.

Hjálmar Hjálmarsson þakkar fyrir svörin.

26.901328 - Tillaga að launalækkun starfsmanna Kópavogsbæjar falli úr gildi.

Frá starfsmannastjóra, dags. 22/2, tillaga um að fella úr gildi skerðingu launa í formi fækkunar yfirvinnutíma sem ákveðin var 22. janúar 2009 og gilti frá 1. maí sama ár. Ákvörðunin gildi frá 1. mars 2012.

Hlé var gert á fundi kl. 11:06.  Fundi var fram haldið kl. 11:07.

Bæjarráð samþykkir tillöguna.

Starfsmannastjóri sat fundinn undir þessum lið.

Ómar Stefánsson vék af fundi undir þessum lið.

27.1101966 - Rammasamningur Ríkiskaupa

Frá skrifstofustjóra umhverfissviðs, dags. 20/2, óskað staðfestingar bæjarráðs á rammasamningi Ríkiskaupa fyrir árið 2012, sem samþykkt var á fundi framkvæmdaráðs 1/2 sl.

Bæjarráð staðfestir aðild að rammasamningi Ríkiskaupa.

28.1202039 - Meint tjón sem hálfbyggður turn að Hagasmára 3 veldur ESML

Frá skrifstofustjóra umhverfissviðs, dags. 20/2, umsögn, sem óskað var eftir í bæjarráði 9/2 um erindi Smáralindar ehf. vegna Norðurturns, Hagasmára 3.

Lagt fram.

29.1202467 - XXVI landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga 2012

Frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 14/2, tilkynning um fyrirhugað XXVI. landsþing sambandsins þann 23. mars, á Hótel Reykjavík Natura (Hótel Loftleiðum). Fundarboð ásamt dagskrá verður send eftir næsta stjórnarfund 24. febrúar.

Bæjarráð vísar erindinu til bæjarstjórnar til afgreiðslu.

30.1202431 - Staðgreiðsluuppgjör 2011

Frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 17/2, staðgreiðsluuppgjör ársins 2011.

Bæjarráð vísar erindinu til fjármála- og hagsýslustjóra til afgreiðslu.

31.1202374 - Uppgjör framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2011

Frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, dags. 10/2, uppgjör framlaga vegna ársins 2011.

Bæjarráð vísar erindinu til fjármála- og hagsýslustjóra til afgreiðslu.

32.1202376 - Uppgjör framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 2011

Frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, dags. 10/2, uppgjör framlaga vegna málefna fatlaðra á árinu 2011

Bæjarráð vísar erindinu til fjármála- og hagsýslustjóra til afgreiðslu.

33.1202459 - Heildaryfirlit yfir framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2011

Frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, dags. 16/2, heildaryfirlit yfir framlög á árinu 2011.

Bæjarráð vísar erindinu til fjármála- og hagsýslustjóra til afgreiðslu.

34.706089 - Vegna máls Þreks ehf. vegna leigusamnings við Medic Operating AB

Frá Samkeppniseftirlitinu, dags. 16/2, ákvörðun í máli vegna reksturs líkamsræktarstöðva í húsakynnum sundlauga Kópavogs.

Lagt fram.

35.1001158 - Dagskrá bæjarstjórnarfundar 28/2

I.   Fundargerðir nefnda.

II.  Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar 2013 - 2015. Seinni umræða.

III. Tillaga að breytingu á samþykktum Kópavogsbæjar.

IV. Kosningar.

V.  Starfskjör bæjarstjóra.

36.1202513 - Ósk um rökstuðning og frekari upplýsingar. Fyrirspurn frá Hafsteini Karlssyni

Hafsteinn Karlsson lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

"Í umræðu undanfarinna vikna hefur oddviti Sjálfstæðisflokksins og núverandi bæjarstjóri Kópavogs farið mikinn í yfirlýsingum sínum í garð Guðríðar Arnardóttur. Þar má nefnda dylgjur eins og að hún hafi ekki stutt bæjarstjóra í störfum hennar og hafi leynt og ljóst grafið undan henni. Ásakanir af þessu tagi eru alvarlegar og ærumeiðandi, þar eru notuð orð eins og valdagræðgi og ráðabrugg. Ég óska rökstuðnings og frekari skýringa á því hvað bæjarstjóri leggur til grundvallar þessum fullyrðingum sínum.

Hafsteinn Karlsson"

37.1202370 - Kostnaður við ritun á sögu Kópavogs. Fyrirspurn frá Hjálmari Hjálmarssyni

Hjálmar Hjálmarsson ítrekar fyrirspurn sína frá síðasta fundi ásamt fyrirspurn Guðríðar Arnardóttur um sama efni.

38.1010046 - Kosning í framkvæmdaráð

Ólafur Þór Gunnarsson tilnefndur áheyrnarfulltrúi VG í framkvæmdaráð.

39.1202514 - Skrifstofa formanns bæjarráðs. Fyrirspurn frá Ómari Stefánssyni.

Ómar Stefánsson lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

"Hver er ástæða þess að núverandi formaður bæjarráðs hefur ekki fengið aðgang að skrifstofu sem tilheyrir því embætti?

Ómar Stefánsson"

Fundi slitið - kl. 10:15.