Bæjarráð

2695. fundur 25. júlí 2013 kl. 08:15 - 10:15 í Fannborg 2, Bæjarráðsherbergi
Fundinn sátu:
  • Ármann Kristinn Ólafsson aðalfulltrúi
  • Ómar Stefánsson aðalfulltrúi
  • Ólafur Þór Gunnarsson aðalfulltrúi
  • Hjálmar Hjálmarsson áheyrnarfulltrúi
  • Pétur Ólafsson aðalfulltrúi
  • Hreiðar Oddsson varafulltrúi
  • Pálmi Þór Másson bæjarlögmaður
Fundargerð ritaði: Pálmi Þór Másson bæjarlögmaður
Dagskrá

1.1307003 - Afgreiðslur byggingarfulltrúa, 9. júlí

87. fundur

Bæjarráð staðfestir afgreiðslur byggingarfulltrúa.

2.1307005 - Afgreiðslur byggingarfulltrúa, 16. júlí

88. fundur

Bæjarráð staðfestir afgreiðslur byggingarfulltrúa.

3.1307006 - Skipulagsnefnd, 23. júlí

1228. fundur

Lagt fram.

4.1305505 - Auðbrekka 9-11. Viðbygging.

Skipulagsnefnd samþykkir framlagða breytingartillögu. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs.

Bæjarráð staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir breytingartillöguna.

5.1302745 - Brekkutún 13. Breytt deiliskipulag.

Hafnað. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs.

Bæjarráð staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og hafnar erindinu.

6.1305011 - Kópavogsbraut 1a-c, Kópavogstún 3, 5, 7 og 9. Breytt deiliskipulag.

Skipulagsnefnd samþykkir framlagða tillögu ásamt umsögn skipulags- og byggingardeildar dags. 23.7.2013. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs.

Bæjarráð staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir tillöguna.

7.1307353 - Boðaþing 1-3. Breytt deiliskipulag.

Skipulagsnefnd telur umrædda breytingu ekki hafa grenndaráhrif og samþykkir hana með tilvísan í 3. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs.

Bæjarráð samþykkir, með hjásetu eins fulltrúa, að fela skipulagsstjóra að grenndarkynna tillöguna vísan til 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

8.1305238 - Kópavogsbrún 2-4. Breytt deiliskipulag.

Hafnað. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs.

Bæjarráð staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og hafnar erindinu.

9.1307022 - Stækkun á íþróttahúsnæði Gerplu að Versölum.

Skipulagsnefnd samþykkir með vísan í 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að auglýsa framlagða breytingartillögu. Einnig er skipulags- og byggingardeild falið að vinna tillögu að úrbótum í bílastæðamálum á lóðinni. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs.

Bæjarráð staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst með vísan í 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

10.1211206 - Erindi v/ strandblaks aðstöðu

Skipulagsnefnd telur tillöguna ekki hafa grenndaráhrif og samþykkir breytinguna. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs.

Bæjarráð staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir breytinguna.

11.1202610 - Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024

Með tilvísan í framlögð gögn og afgreiðslu skipulagsnefndar frá 7. maí og bæjarstjórnar 28. maí 2013 samþykkir skipulagsnefnd framlagða tillögu að Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 með áorðnum breytingum: greinargerð, umhverfisskýrslu, þéttbýlisuppdrátt í mkv. 1:10.000 og sveitarfélagsuppdrátt í mkv. 1:50.000. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt að tillagan verði auglýst í samræmi við 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs.

Jóhann Ísberg bókar eftirfarandi: Ég samþykki gott og afar vel unnið aðalskipulag en geri athugasemd við að felld sé út byggð í Bolabás.

Birgir Sigurðsson skipulagsstjóri kom til fundarins og gerði grein fyrir vinnu við aðalskipulag Kópavogs 2012-2024.

Bæjarráð staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir að tillaga að Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 verði auglýst í samræmi við 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.

12.1306180 - Ný bæjarmálasamþykkt

Lögð fram að nýju ný bæjarmálasamþykkt, sem samþykkt var á fundi bæjarstjórnar þann 25. júní sl., með breytingum skv. ábendingum innanríkisráðuneytisins. Lögð fram samantekt bæjarlögmanns um breytingarnar.

21. gr.

Við bætist ný 2. mgr. svohljóðandi:

"Beiðni um slíkt skal beint skriflega til skrifstofu bæjarfélagsins. Tiltaka skal í beiðninni hvaða gögnum óskað er eftir og/eða um hvaða málefni þau fjalla. Miða skal við að aðgangur sé veittur innan 5 daga frá móttöku beiðninnar."

Bæjarráð samþykkir tillöguna einróma.

33. gr.

Við bætist ný 4. mgr. svohljóðandi:

"Bæjarráð úrskurðar um heimild til endurupptöku mála sem hljóta afgreiðslu samkvæmt þessari grein með hliðsjón af 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993."

Bæjarráð samþykkir tillöguna einróma.

43. gr.

Við bætist nýr 1. ml. svo hljóðandi:

"Framboðslisti sem fulltrúa á í bæjarstjórn en ekki í fastanefnd má tilnefna áheyrnarfulltrúa til setu í fastanefnd með málfrelsi og tillögurétt."

Bæjarráð samþykkir tillöguna einróma.

Ný 53. gr. með heitið "Endurupptaka mála"

Svo hljóðandi:

Aðili máls á rétt á að mál hans sé tekið til meðferðar á ný eftir fullnaðarafgreiðslu þess hjá bæjarstjórn, nefnd eða embættismanni ef ákvörðun hefur byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik eða ef íþyngjandi ákvörðun um boð eða bann hefur byggst á atvikum sem breyst hafa verulega frá því að ákvörðun var tekin.

Beiðni um endurupptöku máls skal beina til bæjarráðs og verður að jafnaði að koma fram áður en þrír mánuðir eru liðnir frá því að málsaðila er tilkynnt um afgreiðslu.

Ef endurupptökuskilyrði eru fyrir hendi tekur bæjarráð ákvörðun um málsmeðferð.

Bæjarráð samþykkir tillöguna einróma.

Ný 65. gr. með heitið "Gildistaka"

Svo hljóðandi:

"Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Kópavogsbæjar hefur sett samkvæmt ákvæðum 9. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi samþykkt um stjórn Kópavogsbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar nr. 538/2010."

Bæjarráð samþykkir tillöguna einróma.

13.1305724 - Óskað eftir formlegu samþykki um einfalda og hlutfallslega ábyrgð vegna lántöku.

Tillaga samþykkt í bæjarráði um einfalda og hlutfallslega ábyrgð vegna lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga.

Bæjarráð Kópavogs, í umboði bæjarstjórnar vegna sumarleyfis hennar, sbr. 5. mgr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, samþykkir að veita einfalda og hlutfallslega ábyrgð miðað við eignarhluti 1. janúar 2013 í Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins bs. vegna 254.000.000 kr. lántöku fyrirtækisins hjá Lánasjóði sveitarfélaga til 21 árs í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Er einföld og hlutfallsleg ábyrgð þessi veitt skv. heimild í 2 mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga og veitir bæjarráð lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar ofangreindri ábyrgð skv. heimild í 2.mgr. 68. gr sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Er lánið tekið til byggingar á nýrri slökkvistöð við Skarhólabraut í Mosfellsbæ, sem fellur undir lánshæf verkefni sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Bæjarráð Kópavogs skuldbindur hér með sveitarfélagið sem einn eigenda Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. til að selja ekki félagið að neinu leyti til einkaaðila. Fari svo að Kópavogsbær selji eignarhlut í Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins bs. til annarra opinberra aðila, skuldbindur Kópavogsbær sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. Jafnframt er Ármanni Kr. Ólafssyni, bæjarstjóra, kt. 170766-5049 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að staðfesta f.h. Kópavogsbæjar veitingu ofangreindrar veðtryggingar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast veitingu tryggingar þessarar.

14.1304187 - Gnitaheiði 4-6. Breytt deiliskipulag.

Lögð fram að nýju tillaga að breyttu deiliskipulagi við Gnitaheiði 4 og 6, sem frestað var á fundi bæjarráðs þann 11. júlí sl.

Frestað og skipulagsstjóra falið að vinna frekar í málinu.

15.1306517 - Betri turn ehf. Umsókn um rekstrarleyfi

Frá bæjarlögmanni, dags. 22. júlí, lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 14. júní, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Betri Turn ehf., kt. 700910-1800, um nýtt rekstrarleyfi til að mega reka veitingahús, veitingastofu og greiðsluþjónustu, veisluþjónustu og veitingaverslun og samkomusal í flokki III, á staðnum Turninn (Nítjánda), að Smáratorgi 3, 201 Kópavogi, skv. 10. gr. laga nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald og 23. gr. rgl. nr. 585/2007. Vill umsækjandi hafa opið til kl. 01:00 um virka daga en í lögreglusamþykkt er heimilaður opnunartími til kl. 23:30 nema sveitarstjórn ákveði annað.

Bæjarráð staðfestir að staðsetning er í samræmi við gildandi skipulag en afgreiðslutími er umfram það sem kemur fram í ákvæði 2. mgr. 25. gr. reglugerðar nr. 1127/2007 um lögreglusamþykktir.  Bæjarráð samþykkir að heimila opnunartíma í samræmi við umsókn umsækjanda.

16.1307429 - Hamraborg 1-3, Bambay Bazaar. Beiðni um umsögn vegna umsóknar um nýtt rekstrarleyfi

Frá bæjarlögmanni, dags. 22. júlí, lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi þar sem óskað er eftir umsögn Kópavogsbæjar um umsókn Bambay Bazaar, kt. 510613-0310, um nýtt rekstrarleyfi til að mega reka veitingahús, veisluþjónustu og veitingaverslun og kaffihús í flokki II, á staðnum Bombay Bazaar, að Hamraborg 1-3, 200 Kópavogi, skv. 10. gr. laga nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald og 23. gr. rgl. nr. 585/2007. Vill umsækjandi hafa opið til kl. 01:00 aðfararnótt laugardags, sunnudags og almennra frídaga en í lögreglusamþykkt er heimilaður opnunartími til kl. 23:00. Sveitarstjórn getur þó veitt heimild til lengri opnunartíma.

Staðsetning er í samræmi við gildandi skipulag en afgreiðslutími er umfram það sem kemur fram í ákvæði 2. mgr. 25. gr. reglugerðar nr. 1127/2007 um lögreglusamþykktir.   Bæjarráð samþykkir að heimila opnunartíma í samræmi við umsókn umsækjanda

17.1307362 - Hamraborg 10, kæra, stöðvunarkrafa v. Café Dix

Frá deildarstjóra framkvæmdadeildar, dags. 22. júlí, lögð fram kæra húsfélags Hamraborgar 10 ásamt bréfi úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, dags. 15. júlí, þar sem óskað er eftir gögnum er málið varðar.

Bæjarráð vísar málinu til bæjarlögmanns til úrvinnslu.

18.1307301 - Launað námsleyfi frá janúar 2014

Frá leikskólaráðgjafa, dags. 9. júlí, umsókn um launað námsleyfi frá janúar 2014.

Bæjarráð vísar erindinu til starfsmannastjóra til umsagnar.

19.1307299 - Launað námsleyfi skólaárið 2014-2015

Frá deildarstjóra forvarna- og frístundadeildar, dags. 4. júlí, umsókn um launað námsleyfi í níu mánuði skólaárið 2014 - 2015.

Bæjarráð vísar erindinu til starfsmannastjóra til umsagnar.

20.1307267 - Þjónusta við hælisleitendur

Frá innanríkisráðuneytinu, dags. 10. júlí, óskað eftir samstarfi við sveitarfélög um þjónustu við hælisleitendur.

Málinu er vísað til jafnréttis- og mannréttindanefndar til umsagnar.

21.701063 - Vatnsendablettur 102 - Ennishvarf 13. Dómsmál - bætur vegna eignarnáms á lóð.

Frá innanríkisráðuneytinu, dags. 15. júlí, úrskurður í stjórnsýslumáli, þar sem kærunni er vísað frá ráðuneytinu.

Lagt fram.

22.1202610 - Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024

Frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, dags. 16. júlí, afrit af bréfi til Skipulagsstofnunar varðandi ósk Kópavogsbæjar um að fresta aðalskipulagi Kópavogs á svæði norðan Sandskeiðs.

Lagt fram.

23.1202610 - Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024

Frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, dags. 16. júlí, afrit af bréfi til Skipulagsstofnunar varðandi ósk Kópavogsbæjar um að fresta aðalskipulagi Kópavogs á svæði við Vatnsvík.

Lagt fram.

24.1203155 - Oddfellowblettur við Hólmsárbrú, deiliskipulag.

Frá Konráð Adolphssyni, dags. 17. júlí, mótmæli við ákvörðun um að lýsa Gunnarshólma sem vatnsverndarsvæði.

Erindinu vísað til sviðstjóra umhverfissviðs.

25.1307097 - Sandskeið, Lækjarbotnaland 79, byggingarleyfi / stöðuleyfi

Frá Svifflugfélagi Íslands, dags. 9. júlí, óskað heimildar til stöðuleyfis á þrjá skúra á Sandskeiði. Einnig óskað eftir stuðningi gagnvart viðbyggingu við klúbbhús íþróttafélagsins.

Bæjarráð áréttar að fyrir liggur ákvörðun byggingarfulltrúa um stöðuleyfi.

26.1307314 - Digranesvegur 34-36, athugasemd við biðstöð Strætó

Frá íbúum við Digranesveg 34 - 36, dags. 10. júlí, athugasemdir varðandi fyrirhugaða biðstöð Strætó fyrir framan húsið og óskað eftir að hætt verði við þá framkvæmd.

Erindinu vísað til sviðsstjóra umhverfissviðs.

27.1307418 - Merkingar reiðstíga í Garðabæ og Kópavogi

Frá hestamannafélaginu Spretti, dags. 18. júlí, lögð fram fjárhagsáætlun um fyrirhugaðar merkingar reiðstíga og óskað eftir stuðningi Kópavogs við verkefnið og árlegt framlag til viðhalds og uppbyggingar reiðstíga.

Erindinu vísað til umhverfis- og samgöngunefndar.

Fundi slitið - kl. 10:15.