Bæjarráð

2610. fundur 29. september 2011 kl. 08:15 - 10:15 í Fannborg 2, Bæjarráðsherbergi
Fundargerð ritaði: Páll Magnússon bæjarritari
Dagskrá

1.1108140 - Kaupsamningur á félaginu Músík og saga ehf.

Frá bæjarstjóra, lagður fram kaupsamningur milli Kópavogsbæjar, annars vegar og eigenda félagsins Músík og saga ehf., hins vegar, um alla hluti í eigu félagsins.

Fulltrúar Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks lögðu fram eftirfarandi bókun:

""Nú er ljóst að formaður bæjarráðs hefur staðið við hótun sína um að hætta að leggja fram fundargerðir nefnda í bæjarráði. Þetta er í fyrsta sinn í áratugi, ef ekki frá upphafi sem það gerist.  Jafnframt hefur verið hætt að senda fundargerðir til bæjarfulltrúa að loknum fundum. Þrátt fyrir að það hafi verið samþykkt af öllum flokkum og framboðum í bæjarstjórn Kópavogs. Með þessu er augljóslega verið að takmarka aðgengi að gögnum og upplýsingum er varðar Kópavog. Það er að okkar mati alger oftúlkun á 48. grein bæjarmálasamþykktar og hugsanlega lögbrot. Óskum við því eftir umsögn frá bæjarlögmanni er þetta varðar.

Ármann Kr. Ólafsson, Gunnar Ingi Birgisson, Ómar Stefánsson""

 

Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri, lagði fram eftirfarandi bókun:

""Fundargerðir nefnda eru áfram sendar bæjarfulltrúum eins og áður.

Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri""

 

Bæjarráð samþykkir kaupsamninginn einróma.

2.1101078 - Mánaðarskýrslur 2011

Frá bæjarritara, mánaðarskýrsla í september vegna starfsemi Kópavogsbæjar í ágúst 2011.

Lagt fram.

 

Fjármála- og hagsýslustjóri sat fundinn undir þessum lið.

 

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks lögðu fram eftirfarandi bókun:

""Það veldur áhyggjum að fjárfrekasti málaflokkurinn, rekstur grunnskóla, skuli vera að fara einna mest fram úr fjárhagsáætlun 2011 eða 6% og stækkar gatið stöðugt á milli mánaða. Nú þegar er mínusinn orðinn 176 milljónir króna og þrír ?dýrustu? mánuðirnir enn eftir af árinu. Að óbreyttu verður gatið 250 milljónir króna.  Eins og fram kom við samþykkt fjárhagsáætlunarinnar var tekið mjög mildilega á rekstri skólanna og því ljóst að meirihlutinn er að missa tök á rekstrinum og bendir margt til að það muni eiga við um fleiri málaflokka.

Ármann Kr. Ólafsson, Gunnar Ingi Birgisson""

 

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

""Grunnskólar fara fram úr áætlun vegna m.a. launahækkana kennara og þeirrar inneignar sem skólarnir eiga frá fyrra ári.  Atriði sem ómögulegt er að hafa áhrif á.

Guðríður Arnardóttir""

 

Ármann Kr. Ólafsson lagði fram eftirfarandi bókun:

""Hvað hafa kjarasamningshækkanir kennara frá því í maí kostað bæinn  umfram fjárhagsáætlun?

Ármann Kr. Ólafsson""

 

Ólafur Þór Gunnarsson lagði fram eftirfarandi bókun:

""Ég óska eftir að fá sundurliðun á framúrkeyrslu á menntasviði á næsta fundi.

Ólafur Þór Gunnarsson""

 

Bæjarráð óskar eftir því að sviðsstjóri menntasviðs mæti á næsta fund ráðsins og geri grein fyrir fjárhagsstöðu grunnskóladeildar.

3.1109149 - Fyrirspurn varðandi gróðursetningu í Lækjarbotnalandi.

Frá sviðsstjóra umhverfissviðs, dags. 28/9, svar við fyrirspurn í bæjarráði 15/9 varðandi gróðursetningu í Lækjarbotnalandi.

Lagt fram.

 

Ómar Stefánsson lagði fram eftirfarandi bókun:

""Þakka góð svör.  Það er ljóst að verið er að vinna gott starf í uppgræðslu á gróðri og verndun lands gagnvart foki og vatnságangi.  Hinsvegar finnst mér að það mætti aðeins huga betur að samspili milli gróðursetningu trjáa og verndun á berjalyngi.

Ómar Stefánsson""

4.1109280 - Starf forstöðumanns Vatnsveitu Kópavogs

Frá deildarstjóra framkvæmdadeildar, lagt fram uppsagnarbréf frá yfirmanni Vatnsveitunnar, ásamt beiðni um að mega auglýsa starf hans laust til umsóknar.

Bæjarráð samþykkir beiðni um að auglýsa starfið.

 

Bæjarráð þakkar yfirmanni Vatnsveitunnar fyrir vel unnin störf.

5.1109003 - Fjárhagsleg staða íþróttafélaga

Frá sviðsstjóra menntasviðs, dags. 28/9, yfirlit með upplýsingum um tekjur og gjöld vegna barna og unglingastarfs annars vegar og meistaraflokka hins vegar, sem óskað var eftir í bæjarráði 15/9.

Lagt fram.

 

Hlé var gert á fundi kl. 9:23.  Fundi var fram haldið kl. 9:31.

 

Fulltrúar Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks lögðu fram eftirfarandi bókun:

""Við lýsum yfir áhyggjum af halla á rekstri unglingastarfs íþróttafélaganna.

Ármann Kr. Ólafsson, Gunnar Ingi Birgisson, Ómar Stefánsson""

6.1109065 - Umsókn um skólavist 2011-2012

Frá sviðsstjóra menntasviðs, dags. 28/9, erindi frá Tónlistarskólanum á Akureyri varðandi styrk til tónlistarnáms nemanda í öðru sveitarfélagi, ásamt umsögn, þar sem mælt er með að bæjarráð hafni erindinu.

Gunnar Ingi Birgisson lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

""1.  Hvað er greitt fyrir marga nemendur úr Kópavogi sem stunda tónlistarnám í öðrum sveitarfélögum og um hvaða nám er að ræða?

2.  Að kannað verði hvort það standist jafnræðisregluna að hafna þessari umsókn.

Gunnar Ingi Birgisson""

 

Bæjarráð hafnar erindinu.

 

Ármann Kr. Ólafsson vék af fundi undir þessum lið.

 

Sviðsstjóri og rekstrarstjóri menntasviðs sátu fundinn undir þessum lið.

7.1109220 - Beiðni um gögn

Frá Sigurbirni Þorbergssyni hrl., dags. 26/9, beiðni um minnisblað sviðsstjóra umhverfissviðs um reiðleiðir og gönguleiðir milli vatns og vegar.

Bæjarráð vísar erindinu til bæjarstjóra til afgreiðslu.

8.701022 - Vatnsendi. Afnot af landinu undir beit.

Frá Sigurbirni Þorbergssyni hrl., dags. 21/9, beiðni um upplýsingar varðandi skógrækt í Lækjarbotnalandi.

Bæjarráð vísar erindinu til bæjarstjóra til umsagnar.

9.1108165 - Vatnsendablettur 241a. Breytt deiliskipulag.

Frá Sigurbirni Þorbergssyni hrl., dags. 21/9, athugasemdir vegna bréfs frá Kópavogsbæ dags. 9/9 sl.

Bæjarráð vísar erindinu til bæjarstjóra til umsagnar.

10.1109257 - Upplýsingar um fjármál sveitarfélaga

Frá innanríkisráðuneytinu, eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, dags. 21/9, upplýsingar unnar úr rafrænum skilum sveitarfélaganna fyrir árið 2010.

Lagt fram.

11.1109278 - Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2012-2023 og innleiðing á rammatilskipun Evrópusambandsins um úrga

Frá umhverfisráðuneytinu, dags. 26/9, varðandi landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2012-2023.

Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra umhverfissviðs til úrvinnslu.

12.1109281 - Borgarholtsbraut 15. Stefna á hendur Kópavogsbæ vegna deiliskipulags

Frá Forum lögmönnum, dags. 28/9, stefna vegna höfnunar á tillögu að breyttu deiliskipulagi Borgarholtsbrautar 15.

Ómar Stefánsson lagði fram eftirfarandi bókun:
""Í þessari stefnu er ekki farið með rétt mál að öllu leyti varðandi aðkomu undirritaðs að málinu.

Ómar Stefánsson""

 

Bæjarráð vísar málinu til bæjarstjóra til umsagnar.

13.1109258 - Óskað eftir viðræðum við bæjaryfirvöld vegna stækkunar hjúkrunarheimilisins

Frá Sunnuhlíð, dags. 20/9, óskað eftir viðræðum við bæjaryfirvöld vegna stækkunar hjúkrunarheimilisins.

Bæjarráð felur bæjarstjóra að hefja viðræður við Sunnuhlíð.

14.1109276 - Suðurlandsvegur - Kópasel. Ósk um að hliðra til vegstæði

Frá Ásmegin, dags. 25/9, óskað eftir að fá að hliðra til vegstæði á heimreiðinni Suðurlandsvegur-Kópasel, á kostnað rekstraraðila.

Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra umhverfissviðs til umsagnar.

15.1109283 - Tillaga að færslu götu að Kórnum. Frá Gunnari Inga Birgissyni og Ármanni Kr. Ólafssyni

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram eftirfarandi tillögu:

""Undirritaðir leggja til að gatan Vindakór frá hringtorgi að Kórnum verði færð til vesturs til að minnka ágang umferðar á bílastæði við fjölbýlishús við Vindakór.

Þá leggjum við til að mörkuð verði akstursleið frá Vindakór austan við íþróttahúsið Kórinn að innakstursgötu sem liggur inn í hesthúsahverfið á Heimsenda. Vegslóðinn verði einhalla og lagður bundnu slitlagi með klæðningu.

Greinargerð:

Mikil hætta er fyrir börn að leik í Vinda- og Vallakór vegna hraðaksturs austan Kórsins og því nauðsynlegt að afmarka akstursbraut til að draga úr slysahættu og bæta aðgengi að Kórnum. Þá væri einnig nauðsynlegt að malbika hluta bílastæðanna næst Kórnum. Þessar framkvæmdir eru ekki mjög fjárfrekar og hægt að framkvæma strax.

Ármann Kr. Ólafsson, Gunnar Ingi Birgisson""

 

Bæjarráð vísar tillögunni til sviðsstjóra umhverfissviðs til umsagnar og kostnaðarmats.

16.1109284 - Bókun um hljóðupptöku á bæjarráðsfundi. Frá Ómari Stefánssyni

Ómar Stefánsson lagði fram eftirfarandi bókun:

""Vegna ræðu formanns bæjarráðs á síðasta fundi bæjarstjórnar þar sem Ármanni voru lögð orð í munn frá fund bæjarráðs síðan í september óskaði ég í upphafi fundar leyfis til að hljóðrita það sem ég mundi segja á fundinum. Því hafnaði formaður bæjarráðs.

Ómar Stefánsson""

 

Rannveig Ásgeirsdóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

""Ef taka á upp fundi eða mál einstakra fundamanna skal það gert af starfsmanni bæjarráðs með stafrænum hætti og geymt í gagnasafni bæjarins líkt og aðrar hljóðupptökur.

Rannveig Ásgeirsdóttir""

17.1109285 - Bókun um bókanir á fundum bæjarráðs. Frá Ómari Stefánssyni

Ómar Stefánsson lagði fram eftirfarandi bókun:

""Það er útilokað að bóka málefni er varðar stjórn fundarins undir einstaka lið eins og formaður bæjarráðs kýs að gera í þessari fundargerð.  Óska ég eftir umsögn bæjarlögmanns er varðar hvernig haga skuli málum er varðar bókanir um stjórn fundarins í bæjarráði.

Ómar Stefánsson""

Fundi slitið - kl. 10:15.