Bæjarráð

2702. fundur 03. október 2013 kl. 08:15 - 10:15 í Fannborg 2, Bæjarráðsherbergi
Fundinn sátu:
  • Ármann Kristinn Ólafsson aðalfulltrúi
  • Ómar Stefánsson aðalfulltrúi
  • Guðríður Arnardóttir aðalfulltrúi
  • Ólafur Þór Gunnarsson aðalfulltrúi
  • Hjálmar Hjálmarsson áheyrnarfulltrúi
  • Páll Magnússon bæjarritari
  • Hreiðar Oddsson
Fundargerð ritaði: Páll Magnússon bæjarritari
Dagskrá

1.1309011 - Atvinnu- og þróunarráð, 19. september

15. fundargerð í 1 lið.

Lagt fram.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

"Undirrituð bendir á að ekkert mál er á dagskrá fundar atvinnu- og þróunarráðs sem vekur upp spurninguna hvers vegna var nefndin að funda?

Guðríður Arnardóttir"

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, lagði fram eftirfarandi bókun:

"Hér hefði verið rétt að skipta fundargerðinni í tvo liði:  1. Samstarf atvinnu- og þróunarráðs og Markaðsstofu Kópavogs. 2. Erindisbréf atvinnu- og þróunarráðs.

Ármann Kr. Ólafsson"

2.1308016 - Félagsmálaráð, 1. október

1358. fundargerð í 7 liðum.

Lagt fram.

3.1307267 - Þjónusta við hælisleitendur

Ólafur Þór Gunnarsson lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

"Nú nýverið lýsti bæjarstjórn Kópavogs áhuga sínum á þátttöku í þjónustu við hælisleitendur. Í síðustu viku kemur svo í ljós að annað sveitarfélag (Reykjanesbær) virðist hafa leigt húsnæði fyrir hælisleitendur í iðnaðarhverfi í Kópavogi. Umfjöllun fjölmiðla þar um er bæjarráðsmönnum kunn. Í ljósi þessa vill undirritaður leggja fram eftirfarandi spurningar og óska greinargerðar frá bæjarstjóra um málið.

a) Var bæjaryfirvöldum eða félagsmálayfirvöldum eða einhverjum starfsmönnum bæjarins ljóst að umrædd starfsemi færi fram í bænum hvort heldur tilkynning um slíkt barst með formlegum hætti eða óformlegum?

b) Hefur verið kannað hver réttarstaða bæjarins er gagnvart annars vegar leigu sveitarfélaginu og hins vegar gagnvart umbjóðendum þess vegna málsins?

c) Munu bæjaryfirvöld ræða þessa stöðu eða óska eftir fundum þar um  með bæjaryfirvöldum í Reykjanesbæ eða innanríkisráðuneytinu?

Ólafur Þór Gunnarsson"

4.1309015 - Forvarna- og frístundanefnd, 26. september

18. fundargerð í 9 liðum.

Lagt fram.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Í forvarna- og frístundanefnd er verið að samþykkja tómstundastyrki vegna mismunandi frístundaúrræða.  Undirrituð leggur til að tónlistarnám hvers konar verði styrkhæft með sama hætti, enda óeðlilegt að mismuna frístundatilboðum.

Guðríður Arnardóttir"

Hlé var gert á fundi kl. 8:38. Fundi var fram haldið kl. 8:40.

Tillagan var felld með þremur atkvæðum en tveir greiddu atkvæði með henni.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

"Það er dapurlegt að meirihluti bæjarráðs skuli mismuna börnum í Kópavogi með þessum hætti nú þegar birtir til eftir erfið ár í  fjármálum bæjarins.

Guðríður Arnardóttir"

Ármann Kr. Ólafsson og Ómar Stefánsson lögðu fram eftirfarandi bókun:

"Vakin skal athygli á því að í þá 20 mánuði sem Samfylkingin fór fyrir meirihluta í bæjarstjórn var ekki hreyft við þessu máli. Þó það sé rétt að það hafi birt til í fjármálum bæjarins þá er enn fylgt þeirri stefnu að vera með aðhald í rekstri og greiða niður skuldir. Það skal undirstrikað að bærinn greiðir laun tónlistarkennara sem á ekki við aðra sem þiggja þessa styrki. Það er greinilegt að kosningar eru í nánd.

Ármann Kr. Ólafsson, Ómar Stefánsson"

Hlé var gert fundi kl. 8:45. Fundi var fram haldið kl. 8:52.

Guðríður Arnardóttir og Hjálmar Hjálmarsson lögðu fram eftirfarandi bókun:

"Ýmis gæluverkefni meirihlutans eins og fjölgun fulltrúa í nefndum, fjölgun nefnda og fjölgun starfsmanna í yfirstjórn bæjarins er margfaldur sá kostnaður sem fylgir því að eyða þessari mismunun. 20 mánaða klisja bæjarstjóra er orðin þreytt og kallað er eftir nýjum frasa.

Guðríður Arnardóttir, Hjálmar Hjálmarsson"

Ómar Stefánsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Að tala um fjölgun starfsmanna sem gæluverkefni er nokkuð sérstakt sjónarhorn.

Ómar Stefánsson"

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

"Þá er hér með óskað eftir yfirliti yfir eftirfarandi kostnað:

Kostnað við sviðsstjóra sérstakra verkefna á ársgrundvelli.

Kostnað við fjölgun fulltrúa í stærri nefndum bæjarins úr fimm í sjö á ársgrundvelli.

Guðríður Arnardóttir"

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, lagði fram eftirfarandi bókun:

"Sviðsstjóri sérstakra verkefna er ekki viðbótarkostnaður þar sem viðkomandi var sviðsstjóri hér áður en fyrri meirihluti réð hana sem bæjarstjóra.

Ármann Kr. Ólafsson"

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

"Minnt er á starfslokasamning við fyrrverandi bæjarstjóra þegar honum var vikið úr starfi af núverandi meirihluta. Skipulagsbreytingar í yfirstjórn bæjarins voru gerðar í hagræðingarskyni sem nú eru að engu orðnar af augljósum ástæðum.

Guðríður Arnardóttir"

Hlé var gert á fundi kl. 9.02. Fundi var fram haldið kl. 9.05.

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, lagði fram eftirfarandi bókun:

"Hér er einhver ný söguskýring á ferðinni því síðasti meirihluti sprakk í kjölfar þess að oddviti Samfylkingarinnar sagði bæjarstjóra upp störfum.

Ármann Kr. Ólafsson"

Hjálmar Hjálmarsson lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

"Hvernig hyggst bæjarstjórn bregðast við því ef öll börn í bænum nýta sér niðurgreiðslur vegna tómstunda?

Hjálmar Hjálmarsson"

Ómar Stefánsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Reynsla síðustu ára hefur sýnt um það bil hversu miklu fjármagni þarf að áætla í þessa styrk.

Ómar Stefánsson"

5.1309016 - Leikskólanefnd, 1. október

41. fundargerð í 6 liðum.

Lagt fram.

6.1301028 - Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga, 31. maí

806. fundargerð í 35 liðum.

Lagt fram.

7.1301024 - Svæðisskipulagsnefnd hbsv. (áður Samvinnunefnd um svæðisskipulag), 27. september

37. fundargerð í 3 liðum.

Lagt fram.

8.1305483 - Uppgreiðsla skulda og verkferlar við skuldastýringu.

Frá bæjarstjóra, dags. 26. september, svar við fyrirspurn í bæjarráði um verkferla við skuldastýringu og greiðslu lána.

Lagt fram.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

"Það hefur legið fyrir allan tímann að umrædd skuldabréf voru á óhagstæðum vöxtum, en eftir stendur sú ákvörðun að greiða upp skuldabréf hvers eignarhald var algjörlega óljóst í kjölfar hérðaðsdóms Reykjaness v/ Vatnsenda.  Sú ákvörðun hefur hlotið verðskuldaða gagnrýni og ekki verið skýrð.

Guðríður Arnardóttir"

Hjálmar Hjálmarsson tekur undir bókun Guðríðar Arnardóttur.

Ómar Stefánsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Í úttekt Deloitte segir orðrétt: "Það er að okkar mati ljóst að við ákvörðun um uppgreiðslu bréfanna lágu að baki málefnaleg rök, þ.e. skuldabréfin voru á óhagstæðum vaxtakjörum og lausafjárstaða Kópavogsbæjar var góð á umræddum tíma.Það er því ómálefnalegt að vera að gefa annað í skyn.

Ómar Stefánsson"

9.1304099 - Vatnsendahlíð.

Frá bæjarstjóra, minnisblað frá lögmönnum Lex.

Lagt fram.

10.1206236 - Félagslegar leiguíbúðir. Greining á leigjendum og biðlista

Frá fjármála- og hagsýslustjóra, bæjarlögmanni og sviðsstjóra umhverfissviðs, dags. 24. september, minnisblað um húsnæðismál sem óskað var eftir á fundi bæjarstjórnar þann 10. september sl.

Lagt fram.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

"Ítrekuð er ósk fulltrúa Samfylkingarinnar um að minnisblað vegna mögulegrar aðkomu bæjarins að byggingu leigubúða verði lagt fram í bæjarráði hið fyrsta.

Guðríður Arnardóttir"

11.1309535 - Hagasmári 1. Joe and The Juice. Beiðni um umsögn vegna umsóknar um rekstrarleyfi

Frá bæjarlögmanni, dags. 30. september, lagt fram erindi Sýslumannsins í Kópavogi, dags. 26. september, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Joe Ísland ehf., kt. 520613-1450, um nýtt rekstrarleyfi til að mega reka veitingahús í flokki I, á staðnum Joe and The Juice, að Hagasmára 1(Smáralindinni), 201 Kópavogi, skv. 10. gr. laga nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald og 23. gr. rgl. nr. 585/2007.

Bæjarráð samþykkir umsóknina fyrir sitt leyti og staðfestir að staðsetning er í samræmi við gildandi skipulag og afgreiðslutími er í samræmi við ákvæði 1. mgr. 25. gr. reglugerðar nr. 1127/2007 um lögreglusamþykktir.

12.1309198 - Hestheimar 14-16. Beiðni um breytt eignarhald

Frá bæjarlögmanni og fjármála- og hagsýslustjóra, dags. 23. september, umsögn sem óskað var eftir í bæjarráði þann 12. september sl. um beiðni hestamannafélagsins Spretts um breytt eignarhald á Hestheimum 14-16.

Bæjarráð samþykkir erindið með fimm atkvæðum en að tryggt verði að kvaðir um framsal, veðsetningu og forkaupsrétt verði áfram á lóðinni. Aukinheldur verði tryggt, með ákvæðum í samþykktum hinna óstofnuðu félaga, að hin óstofnuðu félög verði að fullu í eigu og/eða undir yfirráðum hestamannafélagsins, í samræmi við ákvæði samnings aðila.

13.1212033 - Vatnsveita Kópavogs

Frá sviðsstjóra umhverfissviðs, dags. 1. október, tillaga um að sótt verði um endurnýjun nýtingarleyfis til Orkustofnunar úr 210 lítrum/sek í 350 lítra/sek vegna Vatnsveitu Kópavogs.

Bæjarráð samþykkir tillöguna.

14.905315 - Guðmundarlundur. Leigusamningur.

Frá sviðsstjóra umhverfissviðs, drög að húsaleigusamningi og minnisblað frá sviðsstjóra menntasviðs.

Guðríður Arnardóttir óskaði eftir frestun á afgreiðslu málsins þar sem gögn bárust seint.

Bæjarráð frestar afgreiðslu en vísar jafnframt erindinu til leikskólanefndar til umfjöllunar.

15.1309574 - Fundir sveitarstjórna með fjárlaganefnd Alþingis haustið 2013

Frá fjárlaganefnd Alþingis, dags. 26. september, tilkynning um fyrirhugaða fundardaga sveitarfélaganna með nefndinni.

Bæjarráð felur bæjarstjóra að panta tíma með fjárlaganefnd Alþingis.

16.1309517 - Fræðsluþing vitundarvakningar í október 2013

Frá innanríkisráðuneytinu, dags. 18. september, tilkynning um fyrirhuguð fræðsluþing í október um eðli og afleiðingar kynferðislegs, andlegs og líkamlegs ofbeldis gagnvart börnum.

Lagt fram.

17.1309516 - Greiðsla framlaga til eflingar tónlistarfræðslu og jöfnunar á aðstöðumun nemenda

Frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga, dags. 24. september, tilkynning um að samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um eflingu tónlistarnáms og jöfnun á aðstöðumun nemenda er útrunnið, svo óvíst er hvenær fyrsta greiðsla framlaga fyrir skólaárið 2013 - 2014 verði möguleg.

Bæjarráð vísar erindinu til fjármála- og hagsýslustjóra til umsagnar.

18.1304433 - Umsóknir um framlög úr Jöfnunarsjóði til eflingar tónlistarnámi vegna skólaársins 2013-2014

Frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga, dags. 30. september, óskað eftir að endurskoðuð umsókn ásamt uppfærðu excel skjali berist sjóðnum fyrir 15. október.

Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra menntasviðs til úrvinnslu.

19.1309515 - Álfhólsvegur 75. Kæra vegna fasteignamats - beiðni um umsögn

Frá yfirfasteignamatsnefnd, dags. 23. september, óskað eftir umsögn um kæru vegna endurmats á fasteigninni Álfhólsvegi 75.

Bæjarráð vísar erindinu til bæjarlögmanns til úrvinnslu.

20.1303141 - Viðræður um rekstur Hrafnistu á Boðanum

Frá Hrafnistu DAS, dags. 24. september, óskað eftir að fá að taka við rekstri félagsmiðstöðvarinnar Boðans frá næstu áramótum.

Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra menntasviðs til umsagnar.

21.1309561 - Ályktun aðalfundar Skógræktarfélags Íslands 2013

Frá Skógræktarfélagi Íslands, dags. 25. september, ályktun aðalfundar félagsins þar sem skorað er á sveitarfélög og ríki að halda áfram framkvæmd og fjármögnun á gerð Græna stígsins ofan höfuðborgarsvæðisins allt frá Esjuhlíðum í norðri til Undirhlíða í suðri.

Lagt fram.

22.1309575 - Erindi vegna samnings um kvikmyndun atburða og menningarlífs í Kópavogi

Frá Marteini Sigurgeirssyni, dags. 26. september, óskað eftir samningi við bæinn til tveggja ára um gerð kvikmyndar um sögu Kópavogs frá 2005 til 2015, sem sýnd yrði á 60 ára afmæli bæjarins.

Bæjarráð vísar erindinu til bæjarritara til umsagnar.

23.1306581 - Beiðni um afrit af öllum gögnum sem fóru á milli Lúðvíks Bergvinssonar hdl. og Kópavogsbæjar varðand

Frá Gunnari Gunnarssyni, dags. 30. ágúst, óskað eftir gögnum varðandi íbúðir í Hamraborg 14.

Bæjarráð vísar erindinu til bæjarlögmanns til afgreiðslu.

24.1309608 - Styrkbeiðni vegna kaupa á húsnæði undir atvinnustarfsemi

Frá Ásgarði, dags. 3. september, styrkbeiðni að upphæð 2,5 m.kr. til húsnæðiskaupa fyrir handverkstæði.

Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra velferðarsviðs til umsagnar.

25.1310053 - Fjárhagsáætlun 2014. Fyrirspurn frá Ólafi Þór Gunnarssyni.

Ólafur Þór Gunnarsson lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

"Hvernig vindur fram vinnu að fjárhagsáætlun fyrir árið 2014. Er fyrirhugað að bjóða öllum flokkum, almennum starfsmönnum eða íbúum að borðinu við fjárhagsáætlunargerðina?

Ólafur Þór Gunnarsson"

Hjálmar Hjálmarsson óskaði fært til bókar að hann óski formlega eftir því að taka þátt í gerð fjárhagsáætlunar með meirihluta bæjarstjórnar.

26.1309105 - Staða bæjarlögmanns. Fyrirspurn frá Guðríði Arnardóttur.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

"Hvenær er þess að vænta að auglýst verði í stöðu bæjarlögmanns?

Guðríður Arnardóttir"

Fundi slitið - kl. 10:15.