Bæjarráð

2994. fundur 19. mars 2020 kl. 08:15 - 09:38 í bæjarstjórnarsal, Hábraut 2
Fundinn sátu:
 • Birkir Jón Jónsson formaður
 • Karen E. Halldórsdóttir varaformaður
 • Hjördís Ýr Johnson aðalmaður
 • Pétur Hrafn Sigurðsson aðalmaður
 • Einar Örn Þorvarðarson varamaður
 • Sigurbjörg Erla Egilsdóttir áheyrnarfulltrúi
Starfsmenn
 • Pálmi Þór Másson bæjarlögmaður
Fundargerð ritaði: Pálmi Þór Másson bæjarritari
Dagskrá

Erindi og umsagnir frá starfsmönnum

1.2003535 - Hækkun á lánalínum Kópavogsbæjar

Frá fjármálastjóra, dags. 17. mars, lagt fram erindi þar sem óskað er heimildar til þess hækka yfirdráttarheimild bæjarins í ljósi efnahagslegra afleiðinga Covid-heimsfaraldurs.
Bæjarráð vísar erindinu til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Gestir

 • Ingólfur Arnarson, fjármálastjóri

Erindi og umsagnir frá starfsmönnum

2.2002460 - Innleiðing á CareOn í sértæka heimaþjónustu

Frá deildarstjóra öldrunarþjónustu, dags. 18. febrúar, lögð fram greinargerð um innleiðingu CareOn kerfisins í sértækri heimaþjónustu sem kostar kr. 600.000.-. á ársgrundvelli. Velferðaráð samþykkti tillöguna fyrir sitt leyti og vísaði til afgreiðslu bæjarráðs. Bæjarráð frestaði málinu á fundi sínum þann 12. mars sl.
Bæjarráð samþykkir erindið með 5 atkvæðum.

Erindi og umsagnir frá starfsmönnum

3.2003505 - Rýmkaðar heimildir til að halda fjarfundi

Frá lögfræðideild, dags. 16. mars, lögð fram tillaga vegna rýmkaðra heimilda skv. frumvarpi til breytinga á sveitarstjórnarlögum til að halda fjarfundi í ljósi Covid19 faraldursins.
Bæjarráð vísar erindinu til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Ýmis erindi

4.2003518 - Til umsagnar: Tillaga til þingsályktunar um söfnun upplýsinga um dreifingu starfa, 530. mál.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis, dags. 16. mars, lögð fram til umsagnar þingsályktunartillaga um söfnun upplýsinga um dreifingu starfa (þingmannatillaga).
Lagt fram.

Ýmis erindi

5.2003519 - Til umsagnar: Drög að breytingu á reglugerð um framkvæmdaleyfi

Frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti, dags. 16. mars, lögð fram til umsagnar drög að breytingu á reglugerð um framkvæmdaleyfi, sem hafa verið birt inni á samráðsgátt stjórnvalda.
Bæjarráð vísar erindinu til afgreiðslu bæjarlögmanns.

Fundargerð

6.2002024F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 286. fundur frá 27.02.2020

Fundargerð í 11 liðum
Bæjarráð vísar erindinu til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Fundargerð

7.2003003F - Jafnréttis- og mannréttindaráð - 76. fundur frá 05.03.2020

Fundargerð í 3 liðum
Lagt fram.

Fundargerð

8.2001022F - Lista- og menningarráð - 111. fundur frá 12.03.2020

Fundargerð í 7 liðum.
Lagt fram.

Fundargerð

9.2003011F - Menntaráð - 58. fundur frá 12.03.2020

Fundargerð í 1 lið.
Lögð fram.

Fundargerð

10.2002015F - Skipulagsráð - 71. fundur frá 16.03.2020

Fundargerð í 14 liðum.
Lagt fram.
 • 10.3 2003236 Borgarlínan. Ártún - Hamraborg. Verk- og matslýsing aðalskipulagsbreytinga í Reykjavík og Kópavogi.
  Lögð fram, í samræmi við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006, verk- og matslýsing aðalskipulagsbreytinga í Reykjavík og Kópavogi dags. í febrúar 2020. Í lýsingunni sem nær til fyrstu lotu Borgarlínu frá Ártúni í Reykjavík að Hamraborg í Kópavogi er gerð grein fyrir þeim áherslum sem verða í komandi skipulagsvinnu, forsendum sem skipulagið byggir á, fyrirliggjandi stefnu, umfang umhverfismats, framsetningu skipulagsgagna og fyrirhuguðum kynningum og samráði við skipulagsgerðina. Hrafnkell Á. Proppé og Stefán Gunnar Thors hjá Borgarlínuteymi gera grein fyrir tillögunni. Niðurstaða Skipulagsráð - 71 Skipulagsráð samþykkir að framlöð tillaga að verk- og matlýsingu verði kynnt í samræmi við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga og laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.

  Kristinn Dagur Gissurarson situr hjá við afgreiðslu málsins.
  Niðurstaða Bæjarráð vísar málinu til bæjarstjórnar.
 • 10.5 1903010 Traðarreitir. B29. Tillaga að breyttu aðalskipulagi.
  Lögð fram tillaga skipulags- og byggingardeildar að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 fyrir Traðarreit - eystri (B29). Breytingin nær til svæðis sem afmarkast af Álftröð í austur, Digranesvegi í suður, Skólatröð í vestur og Hávegi í norður. Í gildandi aðalskipulagi er umrætt svæði skilgreint sem íbúðarsvæði. Stærð skipulagssvæðisins er um 7.800 m2 og á því standa nú 8 íbúðarhús með samtals 12 íbúðum sem byggð eru á árunum 1952 til 1955. Í framlagði tillögu er gert ráð fyrir óbreyttri landnotkun en svæðið verði skilgreint sem þróunarsvæði þar sem byggðar verði allt að 180 íbúðir í tveggja til fjögurra hæða fjölbýlishúsum með kjallara og inndreginni þakhæð. Gert er ráð fyrir allt að 200 m2 atvinnuhúsnæðis á jarðhæð með aðkomu frá Álftröð. Samkvæmt tillögunni er áætlað nýtingarhlutfall svæðisins ofanjarðar 2,45 og með kjallara 3,70. Í tillögunni er miðað við 1,3 bílastæði á íbúð og 1 bílastæði á hverja 50 m2 atvinnuhúsnæðis. Tillagan er sett fram í greinargerð ásamt umhverfisskýrslu dags. í mars 2020. Niðurstaða Skipulagsráð - 71 Skipulagsráð samþykkir með tilvísan til 3. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að vísa tillögunni til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar og að hún verði auglýst í samræmi við 31. gr. ofangreindra laga. Niðurstaða Bæjarráð vísar málinu til bæjarstjórnar.
 • 10.6 1901024 Traðarreitur - eystri. Reitur B29. Deiliskipulag.
  Lögð fram að tillaga að deiliskipulagi Traðarreits - eystri, reits B29 sem unnin er af Tark-arkitektum fh. lóðarhafa. Nánar tiltekið afmarkast deiliskipulags-svæðið af Digranesvegi í suður, Skólatröð í vestur, Hávegi í norður og Álftröð í austur. Stærð skipulagssvæðisins er um 7.800 m2 og á því standa nú 8 íbúðarhús með samtals 12 íbúðum sem byggð eru á árunum 1952 til 1955. Í framlagði tillögu er gert ráð fyrir að byggðar verði allt að 180 íbúðir í tveggja til fjögurra hæða fjölbýlishúsum með kjallara og inndreginni þakhæð. Gert er ráð fyrir allt að 200 m2 atvinnuhúsnæðis á jarðhæð með aðkomu frá Álftröð. Samkvæmt tillögunni er áætlað nýtingarhlutfall svæðisins ofanjarðar 2,45 og með kjallara 3,70. Í tillögunni er miðað við 1,3 bílastæði á íbúð og 1 bílastæði á hverja 50 m2 atvinnuhúsnæðis. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000, ásamt greinargerð og skipulagsskilmálum dags. 16. mars 2020. Þá lagt fram minnisblað VSÓ Ráðgjöf, Traðarreitir, - umferðargreining dags. 23. september 2019; minnisblað VSÓ Ráðgjöf Traðarreitur B29, Hljóðvistarreikningar, dags, 31. október 2019; Digranes í Kópavogi; Traðarreitur B29 áður Álftröð 1-7 og Skólatróð 2-8, Húsakönnun, dags. í nóvember 2019 unnin af Tark-arkitektum og Digranes í Kópavogi - Traðarreitur B29, Nágrannabyggð Digranesvegur og Hávegur, nóvember 2019 unnin af Tark-arkitektum. Niðurstaða Skipulagsráð - 71 Skipulagsráð samþykkir með tilvísan til 1. mgr. 43. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 að auglýsa framlagða tillögu að Traðarreit eystri. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarráð vísar málinu til bæjarstjórnar.
 • 10.8 2001590 Kársnesbraut 71. Kynning á byggingarleyfi.
  Lögð fram að nýju að lokinni kynningu tillaga Valgeirs Bergs Steindórssonar byggingartæknifræðings dags. í desember 2019 fh. lóðarhafa Kársnesbrautar 71. Í tillögunni er óskað eftir að stækka íbúðarhús á lóðinni, byggt 1960, til vesturs um 65,6 m2. Húsið er í dag 115 m2 en auk þess er á lóðinni stakstæð 48,8 m2 bílgeymsla. Eftir breytingu verður íbúðarhúsið 180,6 m2. Útlit viðbyggingar verður eins og eldra hús og þak og halli sömuleiðis. Á fundi skipulagsráðs 3. febrúar 2020 var samþykkt með tilvísan til 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að grenndarkynna framlagða tillögu fyrir lóðarhöfum Kársnesbrautar 69 og 75, Holtagerðis 20, 22, 26. Litluvör 9, 11 og 13. Kynningartíma lauk 9. mars 2020. Engar athugasemdir eða ábendingar bárust á kynningartímanum. Niðurstaða Skipulagsráð - 71 Skipulagsráð samþykkir erindið. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarráð vísar málinu til bæjarstjórnar.
 • 10.11 1911866 Grundarhvarf 10. Breytt deiliskipulag.
  Lögð fram tillaga Þorgeirs Þorgeirssonar, arkitekts fh. lóðarhafa að breyttu deiliskipulagi lóðarinnar nr. 10 við Grundarhvarf. Í gildandi deiliskipulagi lóðarinnar, samþykkt í bæjarstjórn 2007 og birt í B-deild Stjórnartíðinda 29. mars 2007 nr. 271, er gert ráð fyrir einbýlishúsi á einni hæð á lóðinni allt að 290 m2 að grunnfleti. Flatarmál lóðarinnar er 1.120 m2 og nýtingarhlutfall 0,26. Miðað er við þrjú bílastæði á lóð og hámarkshæð 4,0 m miðað við aðkomuhæð.

  Í tillögu að breyttu deiliskipulagi er gert ráð fyrir að á lóðinni rísi einnar hæðar parhús, Grundarhvarf 10b og 10c, samtals um 350 m2 að grunnfleti auk kjallara (tæknirými og geymslur) um 37 m2 að flatarmáli. Áætlað nýtingarhlutfall lóðarinnar er 0,34 og fyrirhuguð hámarkshæð er áætluð 3,9 m miðað við aðkomuhæð. Gert er ráð fyrir bílskýlum undir Grundarhvarfi 10b og 10c ´samt fjórum bílastæðum áa lóð. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. í mars 2020.
  Niðurstaða Skipulagsráð - 71 Skipulagsráð samþykkir með tilvían til 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að auglýsa framlagða tillögu. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarráð vísar málinu til bæjarstjórnar.
 • 10.13 2001090 Kársnesbraut 64. Kynning á byggingarleyfi.
  Lagt fram erindi Jakobs Líndal arkitekts dags. 21. nóvember 2019 fh. lóðarhafa Kársnesbrautar 64. Í erindinu er óskað eftir að breyta nýtingu hússins úr einbýlishúsi í gistiheimili í flokki II, gr. 12 samkv. reglugerð um gististaði 1277/2016. Uppdrættir í mkv. 1:100 og 1:500 dags. 21. nóvember 2019. Á fundi skipulagsráðs 20. janúar 2020 var afgreiðslu málsins frestað. Þá lagt fram minnisblað skipulags- og byggingardeildar dags. 12. mars 2020. Niðurstaða Skipulagsráð - 71 Hafnað. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarráð vísar málinu til bæjarstjórnar.

Fundi slitið - kl. 09:38.