Bæjarráð

3076. fundur 03. febrúar 2022 kl. 08:15 - 10:00 í bæjarstjórnarsal, Hábraut 2
Fundinn sátu:
 • Birkir Jón Jónsson formaður
 • Karen E. Halldórsdóttir varaformaður
 • Hjördís Ýr Johnson aðalmaður
 • Donata Honkowicz Bukowska varamaður
 • Einar Örn Þorvarðarson varamaður
 • Sigurbjörg Erla Egilsdóttir áheyrnarfulltrúi
Starfsmenn
 • Ármann Kristinn Ólafsson bæjarstjóri
 • Pálmi Þór Másson bæjarritari
Fundargerð ritaði: Pálmi Þór Másson bæjarritari
Dagskrá

Erindi og umsagnir frá starfsmönnum

1.2202032 - Geirland - viðræður um sölu hluta jarðar

Frá bæjarlögmanni, lögð fram umsögn vegna framkominnar beiðni Dyljáar Ernu Eyjólfsdóttur um kaup á hluta af Geirlandi við Suðurlandsveg ásamt fasteignum.
Bæjarráð frestar erindinu.

Erindi og umsagnir frá starfsmönnum

2.2008519 - Ósk um aðkomu Kópavogsbæjar að húsnæðismálum HSSK

Frá starfshópi um framtíðarhúsnæði fyrir Hjálparsveit skáta í Kópavogi, lögð fram skilagrein um valkosti nýs húsnæðis undir starfsemina.
Bæjarráð frestar erindinu.

Gestir

 • Valgeir Tómasson - mæting: 08:15
 • Gunnlaugur Briem - mæting: 08:15
 • Ásthildur Helgadóttir - mæting: 08:15

Ýmis erindi

3.2201805 - Ályktun skólanefndar Menntaskólans í Kópavogi. Bygging íþróttahúss við Menntaskólann í Kópavogi.

Frá skólanefnd Menntaskólans í Kópavogi, dags. 14. desember 2021, lögð fram ályktun varðandi byggingu íþróttahúss við skólann.
Bæjarráð samþykkir með fimm atkvæðum að vísa málinu til umsagnar sviðsstjóra umhverfissviðs og sviðsstjóra menntasviðs.

Ýmis erindi

4.2201914 - Geirland við Suðurlandsveg. Ósk um viðræður um leiguafnot af landi Kópavogs til moldarvinnslu

Frá Garðvélum ehf., dags. 28. janúar, lagt fram erindi með ósk um viðræður um leiguafnot af landi Kópavogsbæjar til moldarvinnslu í Geirlandi við Suðurlandsveg.
Bæjarráð vísar málinu til umsagnar sviðsstjóra umhverfissviðs.

Ýmis erindi

5.2201869 - Mat á áhrifum ákvarðana sveitarfélaga á börn og réttur barna til þátttöku og áhrifa

Frá umboðsmanni barna, dags. 28. janúar 2022, lagt fram erindi þar sem sveitarfélög eru hvött til þess að virða rétt barna til þátttöku og áhrifa og til að innleiða að fullu ákvæði Barnasáttmálans í allri framkvæmd og ákvarðanatöku á vettvangi þeirra.
Bæjarráð vísar erindinu til afgreiðslu sviðsstjóra stjórnsýslusviðs

Ýmis erindi

6.2202048 - Vallarkór 8. Umsókn um lóð

Frá Smáragörðum ehf., dags. 28. janúar, lögð fram umsókn um lóðina Vallakór 8.
Bæjarráð vísar málinu til umsagnar sviðsstjóra umhverfissviðs.

Kosningar

7.18051279 - Kosningar í heilbrigðisnefnd 2018-2022

Kosning fulltrúa í heilbrigðisnefnd.
Bæjarráð vísar málinu til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Fundargerðir nefnda

8.2201810 - Fundargerð 398. fundar Samstarfsnefndar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins frá 26.01.2022

Fundargerð í einum lið.
Lagt fram.
Fylgiskjöl:

Fundargerðir nefnda

9.2201842 - Fundargerð 233. fundar stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins frá 17.12.2021

Fundargerð í fimm liðum.
Lagt fram.

Fundargerðir nefnda

10.2201019F - Menntaráð - 91. fundur frá 01.02.2022

Fundargerð í sex liðum.
Lagt fram.

Fundargerðir nefnda

11.2201013F - Skipulagsráð - 113. fundur frá 31.01.2022

Fundargerð í 17 liðum.
Lagt fram.
 • 11.3 2201276 Nónsmári 1-7 og 9-15, breytt deiliskipulag.
  Lagt fram að nýju erindi Hrólfs Karls Cela arkitekts, f.h. Nónhæðar ehf. dags. 11. janúar 2022 þar sem sótt er um breytingu á deiliskipulagi á lóðunum Nónsmára 1-7 og 9-15. Í breytingunni felst að á lóðinni Nónsmára 1-7 fjölgar íbúðum úr 55 í 60 og á lóðinni Nónsmára 9-15 fölgar íbúðum úr 45 í 50. Heildarfjölgun íbúða er alls 10 íbúðir. Þá er sótt um hækkun byggingarreita þannig að hús nr. 1 og 9 hækki úr tveimur hæðum í þrjár og hús númer 5, 7, 13 og 15 úr fjórum hæðum í fimm hæðir. Byggingarmagn á lóðunum eykst úr 15.600 m2 í 17.300 m2 og nýtingarhlutfall hækkar úr 0,5 í 0,6. Bílastæðum neðanjarðar fjölgar úr 82 í 104 en bílastæðum ofanjarðar fækkar úr 125 í 122. Uppdrættir í mkv. 1:2000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 10. janúar 2022.
  Á fundi skipulagsráðs 17. janúar 2022 var afgreiðslu erindisins frestað.
  Þá lögð fram skuggavarpsgreining dags. 27. janúar 2022.
  Niðurstaða Skipulagsráð - 113 Skipulagsráð samþykkir með tilvísun í 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að auglýsa framlagða tillögu með fjórum atkvæðum gegn atkvæði Hjördísar Ýrar Johnson og hjásetu Helgu Hauksdóttur og Einars Arnar Þorvarðarsonar. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.

  Bókun frá Sigurbjörgu Erlu Egilsdóttur:
  Undirrituð samþykkir að fyrirliggjandi tillaga að breyttu deiliskipulagi verði auglýst. Í ljósi þess að ítarlegt samráð við íbúa næsta nágrennis fór fram á síðasta kjörtímabili, og lauk með málamiðlun, mun ég þó ekki samþykkja breytinguna komi fram andstaða frá þeim sem áttu hlut að máli á þeim tíma.
  Niðurstaða Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar.
 • 11.9 2108968 Ný Fossvallarétt. Umsókn um framkvæmdaleyfi.
  Lagt fram að nýju erindi Sigurbjörns Þorbergssonar f.h. Fjáreigendafélags Reykjavíkur og Sauðfjáreigendafélags Kópavogs dags. 8. september 2021. Sótt er um framkvæmdaleyfi fyrir því að hefja byggingu á nýrrri lögrétt innan afréttar Seltjarnarhrepps hins forna, nú Kópavogsbæjar, Reykjavíkur og Seltjarnarneskaupstaðar, í landi Kópavogs. Fyrirhuguð staðsetning nýrrar réttar er nyrst í Mosunum, neðan Neðri Fóelluvatna, nálægt syðri bakka Heiðarbrúnarkvíslar og austan Búrfellslínu. Uppdráttur í mkv: 1:2000 dags. 5. október 2021.
  Þá lagðar fram umsagnir umsagnaraðila ásamt minnispunktum um umhverfisáhrif dags. 26. janúar 2022.
  Niðurstaða Skipulagsráð - 113 Skipulagsráð samþykkir erindið. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar.
 • 11.10 2201623 Bláfjöll. Umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir rannsóknarborholum.
  Lagt fram erindi SSH dags. 20. janúar 2022 þar sem sótt er um framkvæmdaleyfi fyrir borun á fjórum nýjum rannsóknarholum til grunnvatsmælinga á Bláfjallasvæðinu.
  Fyrirhugaðar borholur eru vöktunarholur sem ætlað er að styrkja grunnvatnslíkan Vatnaskila með áherslu á Bláfjallasvæðið í tengslum við áform um framkvæmdir á skíðasvæðinu.
  Með umsókninni fylgja skýringargögn.
  Niðurstaða Skipulagsráð - 113 Skipulagsráð samþykkir erindið. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar.
 • 11.12 2110360 Mánalind 8. Breytt deiliskipulag.
  Lögð fram að nýju að lokinni kynningu tillaga Arnars Þórs Jónssonar arkitekts dags. 8. september 2021 fh. lóðarhafa að breyttu deiliskipulagi á lóðinni við Mánalind 8. Í breytingunni felst að komið verði fyrir geymslu á norðausturhluta lóðarinnar ásamt palli með pottasvæði og skjólvegg að hluta með timburbitum. Stærð geymslu er áætluð 27,5 m2 og hæð skjólveggs 2,4 m. Uppdráttur og skýringarmyndir í mkv. 1:1000 og 1:250 dags. 18. október 2021. Á fundi skipulagsráðs 18. október 2021 var samþykkt með tilvísun í 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að auglýsa framlagða tillögu að breyttu deiliskipulagi. Kynningartíma lauk 10. janúar 2022. Athugasemd barst á kynningartíma. Þá lögð fram umsgön skipulagsdeildar dags. 28. janúar 2022. Niðurstaða Skipulagsráð - 113 Skipulagsráð hafnar erindinu. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.
  Niðurstaða Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar.
 • 11.14 2201689 Fagraþing 2. Breytt deiliskipulag.
  Lagt fram erindi Sigurðar Hallgrímssonar arkitekts f.h. lóðarhafa dags. 20. janúar 2022 þar sem sótt er um breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar. Í breytingunni felst að í stað bílskýla verði lokaðar bílageymslur. Við það hækkar nýtingarhlutfall úr 0,43 í 0,49. Meðf. skýringaruppdráttur dags. nóvember 2021, mkv. 1:500. Niðurstaða Skipulagsráð - 113 Skipulagsráð samþykkir erindið með tilvísun í 3. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar.
 • 11.15 2201219 Öldusalir 2. Fjölgun bílastæða.
  Lagt fram erindi lóðarhafa dags. 10. janúar 2022, óskað er eftir að fjölga bílastæðum úr þremur í fjögur og breikka bílastæði á lóðinni um 3 metra til vesturs. Niðurstaða Skipulagsráð - 113 Skipulagsráð hafnar erindinu með sex atkvæðum gegn atkvæði Kristins D. Gissurarsonar. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar.

Fundargerðir nefnda

12.2201010F - Umhverfis- og samgöngunefnd - 149. fundur frá 25.01.2022

Fundargerð í fjórum liðum.
Lagt fram.

Erindi frá bæjarfulltrúum

13.2202049 - Ósk bæjarfulltrúa Péturs Hrafns Sigurðssonar um að málefni SÍK verði rædd og að fundargerðir verði lagðar fram í bæjarráði

Ósk frá bæjarfulltrúa Pétri Hrafni Sigurðssyni að málefni SÍK verði rædd og að allar fundargerðir SÍK frá upphafi verði lagðar fram í bæjarráði.
Bæjarráð frestar erindinu.

Fundi slitið - kl. 10:00.