Bæjarráð

2637. fundur 12. apríl 2012 kl. 08:15 - 10:15 í Fannborg 2, Bæjarráðsherbergi
Fundinn sátu:
  • Rannveig H Ásgeirsdóttir formaður
  • Ármann Kristinn Ólafsson aðalfulltrúi
  • Ómar Stefánsson aðalfulltrúi
  • Guðríður Arnardóttir aðalfulltrúi
  • Ólafur Þór Gunnarsson aðalfulltrúi
  • Hjálmar Hjálmarsson áheyrnarfulltrúi
  • Páll Magnússon bæjarritari
Fundargerð ritaði: Páll Magnússon bæjarritari
Dagskrá

1.1201279 - Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 3/4

170. fundur

Fundargerðinni vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar.

2.1203324 - Þorrasalir 13-15. Lóðarumsókn.

Fyrir liggja tvær umsóknir um lóðina Þorrasalir 13 - 15, frá Leigugörðum ehf. og Skuggabyggð ehf. Dregið var um byggingarrétt skv. úthlutunarreglum Kópavogsbæjar, sbr. endurrit úr gerðarbók sýslumannsins í Kópavogi. Ýr Vésteinsdóttir, fulltrúi sýslumanns mætti til að staðfesta framkvæmd útdráttar um byggingarrétt á lóðinni. Umsókn Skuggabyggðar ehf. var dregin vegna lóðarinnar Þorrasala 13 - 15. Bæjarstjórn vísaði afgreiðslu til fullnaðarafgreiðslu bæjarráðs.

Guðríður Arnardóttir lagði til að afgreiðslu málsins yrði frestað.

Hlé var gert á fundi kl. 8:58. Fundi var fram haldið kl. 8:59.

Bæjarráð frestar afgreiðslu.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

"Bæjarstjóri leggur nú til að bæjarstjórn úthluti nú lóðum til lögaðila með fyrirvara um að tengdir aðilar séu skuldlausir við bæinn.  Ekkert í úthlutunarreglum bæjarins kveður á um slíkt eins og þær eru í dag.   Það verður að gæta þess að slík ákvörðun sé tekin á grundvelli stjórnsýslulaga.  Ekkert skriflegt lögfræðiálit liggur til grundvallar þessari ákvörðun.  Áður en ákvörðun er tekin í þessu máli óskar undirrituð eftir skriflegri greinargerð á því hvernig slíkt ákvæði samræmist stjórnsýslulögum og þá að hversu miklu marki lögaðilar skulu vera tengdir svo líkt ákvæði verði virkt.  Áður en slíkir fyrirvarar eru settir við lóðaúthlutanir er eðilegt að  reglur séu endurskoðaðar.  Nú gæti allt eins verið að Kópavogsbær hafi þegar úthlutað lóðum til lögaðila sem tengjast fyrirtækjum í skuld við bæinn.  Hvernig samræmis slíkt jafnræðissjónarmiðum stjórnsýslulaga?  

Ég minni á fyrirspurn Samfylkingarinnar um KGR eignarhaldsfélag frá árinu 2006 sem Kópavogsbær átti milljarða viðskipti við í Glaðheimum.  Þar var óskað eftir því að kannað yrði hverjir væru eigendur þess félags og stæðu að fjármögnun uppkaupanna í Glaðheimum áður en Kópavogsbær keypti af þeim hluta Glaðheimalandsins fyrir milljarða.  Þá var svar núverandi meirihluta að Kópavogsbæ kæmi slíkt ekkert við.

Guðríður Arnardóttir"

Hlé var gert á fundi kl. 9:01. Fundi var fram haldið kl. 9:02

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, lagði fram eftirfarandi bókun:

"Framkvæmdaráð gerir tillögur til bæjarstjórnar varðandi úthlutun lóða. Tilgangur bæjarstjóra var eingöngu að tryggja fjárhagslega hagsmuni bæjarins. Í kjölfar meirihlutaskipta setti bæjarstjóri þá reglu að umsóknir skyldu einnig fara fyrir fjármálastjóra bæjarins og það er í kjölfar þess sem að fyrirvari í lóðaúthlutun er settur inn í tillögu að afreiðslu bæjarstjórnar en endanlegt vald liggur hjá henni. Ég hélt að bæjarfulltrúar væru sammála um það að þarna væri verið að bæta vinnubrögð og huga að hagsmunum bæjarins.

Ármann Kr. Ólafsson"

Ólafur Þór Gunnarsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Sá flýtir og fljótaskrift sem var á úthlutun lóða í framkvæmdaráði 4.4 2012  er með eindæmum. Nú er komið í ljós að upplýsingar lágu ekki fyrir fundinum sem nauðsynlegar voru til að ákveða um hæfi aðila til að fá úthlutað.  Þessi vinnubrögð eru alfarið á ábyrgð formanns framkvæmdaráðs, Gunnars I. Birgissonar. Undirritaður er samþykkur því að fresta málinu og fá þannig öll atriði upp á borðið sem skipta máli þegar ákvarðanir eru teknar er varða fjárhagslega hagsmuni bæjarins.

Ólafur Þór Gunnarsson"

Hjálmar Hjálmarsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Vinnubrögð framkvæmdaráðs í þessu máli eru ámælisverð.

Hjálmar Hjálmarsson"

Fulltrúar meirihlutans lögðu fram eftirfarandi bókun:

"Vinnubrögð og afgreiðsla framkvæmdaráðs voru í samræmi við úthlutunarreglur sem birtar eru á vefsíðu bæjarins. Tillaga lá fyrir um að dregið yrði milli umsækjenda þannig að ekkert athugavert var við vinnubrögð framkvæmdaráðs.

Ármann Kr. Ólafsson, Ómar Stefánsson, Rannveig Ásgeirsdóttir"

Lögfræðingur umhverfissviðs sat fundinn undir þessum lið.

3.1203371 - Þorrasalir 13-15. Lóðarumsókn.

Fyrir liggja tvær umsóknir um lóðina Þorrasalir 13 - 15, frá Leigugörðum ehf. og Skuggabyggð ehf. Dregið var um byggingarrétt skv. úthlutunarreglum Kópavogsbæjar, sbr. endurrit úr gerðarbók sýslumannsins í Kópavogi. Ýr Vésteinsdóttir, fulltrúi sýslumanns mætti til að staðfesta framkvæmd útdráttar um byggingarrétt á lóðinni. Umsókn Skuggabyggðar ehf. var dregin vegna lóðarinnar Þorrasala 13 - 15.
Bæjarstjórn vísaði afgreiðslu til fullnaðarafgreiðslu bæjarráðs.

Guðríður Arnardóttir lagði til að afgreiðslu málsins yrði frestað.

Bæjarráð frestar afgreiðslu.

Lögfræðingur umhverfissviðs sat fundinn undir þessum lið.

4.1203399 - Útgáfa starfsleyfis fyrir Goldfinger. Fyrirspurn frá Guðnýju Dóru Gestsdóttur, Guðríði Arnardóttur,

Frá bæjarritara, dags. 4/4, svar við fyrirspurn.

Lagt fram.

5.1203004 - Skipun hverfaráða. Tillaga frá Ómari Stefánssyni, Ármanni Kr. Ólafssyni og Rannveigu Ásgeirsdóttur

Frá bæjarritara, tillaga að skipunarbréfi hverfaráða.

Bæjarráð vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarstjórnar.

6.1203388 - Hamraborg 14, Al-Amir. Beiðni um umsögn

Frá bæjarlögmanni, dags. 29/3, lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 26. mars 2012 þar sem óskað er eftir umsögn bæjarráðs vegna umsóknar Tania ehf., kt. 470909-1610, um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Al-Amir að Hamraborg 14 í Kópavogi, en umsóknin fellur undir flokk I, sbr. 4. gr. laga nr. 85/2007.

Bæjarráð samþykkir umsóknina fyrir sitt leyti og staðfestir að afgreiðslutími og staðsetning staðar eru innan þeirra marka, sem reglur og skipulags sveitarfélagsins segja til um.

7.1204066 - Smáratorg 3, SMI Turninn. Óskað umsagnar um umsókn Bs Turnsins ehf. um leyfi til að halda árshátíð

Frá bæjarlögmanni, dags. 11/4, lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 10. apríl 2012 þar sem óskað er eftir umsögn bæjarráðs vegna umsóknar Bs Turn ehf. kt. 620207-1360, Smáratorgi 3, 201 Kópavogi, um tækifærisleyfi skv. lögum nr. 85/2007 til að mega halda árshátíð hárgreiðslu- og snyrtifólks miðvikudaginn 18. apríl kl. 18.00 - 02.00 í SMI Turninum, sem er viðbygging á 2. hæðinni, Smáratorgi 3, fyrir 500 manns.

Bæjarráð gerir ekki fyrir sitt leyti athugasemd við leyfisveitinguna, enda verði fyllsta öryggis gætt, m.a. með tilliti til brunavarna.

8.1203005 - Áskorun til Kópavogsbæjar varðandi afslátt á leikskólagjöldum fyrir námsmenn

Frá sviðsstjóra menntasviðs, dags. 29/3, umsögn um erindi stúdentaráðs Háskóla Íslands, sem óskað var eftir í bæjarráði 8/3, ásamt tillögu að breyttum reglum um greiðslu leikskólagjalda.

Bæjarráð samþykkir tillöguna.

9.1106249 - Starfsemi gæsluleikvalla

Frá sviðsstjóra menntasviðs, dags. 11/4, tillaga að breytingum á starfsemi gæsluleikvalla.

Bæjarráð samþykkir tillöguna.

10.1104300 - Reglur um styrki til náms-, verkfæra- og tækjakaupa fyrir fatlað fólk

Frá deildarstjóra þjónustudeildar fatlaðra, dags. 10/4, reglur um styrki til náms, verkfæra- og tækjakaupa, ásamt greinargerð um fyrirhugaðar breytingar.

Bæjarráð samþykkir reglur um styrki.

11.1110386 - Kæra til úrskurðarnefndar um upplýsingamál vegna afgreiðslu á beiðni um gögn varðandi vatnsvernd

Frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál, dags. 29/3, úrskurður í máli nr. A-412/2012 varðandi afhendingu gagna.

Lagt fram.

12.1112299 - Stefna vegna ágreinings um ferðaþjónustu fyrir fatlaða

Frá Héraðsdómi Reykjaness, dags. 3/4, úrskurður í máli E-79/2012 þar sem málinu er vísað frá dómi og málskostnaður fellur niður.

Lagt fram.

13.1109281 - Borgarholtsbraut 15. Stefna á hendur Kópavogsbæ vegna deiliskipulags

Frá Héraðsdómi Reykjaness, dags. 4/4, úrskurður í máli E-1482/2011, þar sem Kópavogsbær er sýknaður af kröfum stefnanda og málskostnaður fellur niður.

Lagt fram.

14.1203437 - Lagning raflína i jörð. Nefnd óskar umsagna hagsmunaaðila.

Frá iðnaðarráðuneytinu, dags 23/3, varðandi stefnumótun um lagningu raflína í jörð, ásamt tilkynningu um fyrirhugaða málstofu um málefnið þann 11. maí nk.

Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra umhverfissviðs og framkvæmdaráðs til úrvinnslu.

15.1204050 - Tímabundin breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga

Frá innanríkisráðuneytinu, jöfnunarsjóði sveitarfélaga, dags. 2/4, upplýsingar varðandi breytingu á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga vegna nýrra verkefna skv. samkomulagi frá 5/10 2011.

Bæjarráð vísar erindinu til fjármála- og hagsýslustjóra og óskar eftir greinargerð um áhrif samkomulagsins fyrir Kópavogsbæ.

16.708167 - Samþykkt um stjórn Kópavogsbæjar og fundarstjórn bæjarstjórnar

Frá innanríkisráðuneytinu, dags. 10/4, staðfesting á breytingum á samþykkt um stjórn Kópavogsbæjar og fundarstjórn bæjarstjórnar nr. 538/2010 með síðari breytingum. Samþykktin hefur verið send til B-deildar Stjórnartíðinda til birtingar.

Lagt fram.

17.1107040 - Framtíðarhópur SSH

Frá SSH, dags. 3/4, tillögur rýnihóps um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins ásamt lokaskýrslu hópsins.

Bæjarráð frestar afgreiðslu.

18.1001088 - Hávaðakort og kort yfir stóra vegi.

Frá Vegagerðinni, dags. 4/4, óskað eftir formlegu samstarfi við Kópavogsbæ um kortlagningu umferðarhávaða og gerð aðgerðaáætlana á höfuðborgarsvæðinu.

Bæjarráð vísar erindinu til umhverfis- og samgöngunefndar til úrvinnslu.

19.1204003 - Vatnsendakrikar. Nýting Kópavogsbæjar á grunnvatni yfir mörkum í nýtingarleyfi frá 2006.

Frá Orkustofnun, dags. 29/3, varðandi nýtingu á grunnvatni í Vatnsendakrikum.

Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra umhverfissviðs til úrvinnslu.

Guðríður Arnardóttir óskar eftir því að framkvæmdaráð fjalli um málið.

20.1204064 - Erindi frá íbúa: Ósk um að bæjarráð endurskoði umsögn um umsókn Gull riddarans ehf. um rekstrarleyfi

Frá íbúa í bænum, óskað eftir að umsögn Kópavogsbæjar um rekstrarleyfi Gull riddarans verði endurskoðað.

Bæjarráð vísar erindinu til bæjarlögmanns til umsagnar.

21.1204009 - Kvartað yfir vanefndum varðandi frágang í efra Kórahverfi

Frá íbúum við Akrakór, tölvupóstur dags. 1/4, óskað eftir umbótum á frágangi göngustíga, gatna og umgengni á auðum byggingarlóðum o.fl. í Kórahverfi.

Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra umhverfissviðs, umhverfis- og samgöngunefndar og framkvæmdaráðs til umsagnar.

22.1204048 - Gullsmári 9. Beiðni um niðurfellingu fasteignaskatta ásamt ársreikningi 2011

Frá FEBK, dags. 25/3, óskað eftir lagfæringu á fasteignagjöldum og niðurfellingu fasteignaskatta af húsnæði félagsins í Gullsmára 9.

Bæjarráð vísar erindinu til bæjarritara til umsagnar.

23.1202467 - XXVI. landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga 2012

Frá Sambandi ísl. sveitarfélaga, fundargerð frá 26. landsþingi Sambandsins dags. 23/3 sl.

Lagt fram.

24.1204060 - Kjörskrárstofnar vegna forsetakosninga 30. júní 2012

Frá Þjóðskrá Íslands, dags. 3/4, upplýsingar varðandi kjör forseta Íslands þann 30/6 nk.

Bæjarráð vísar erindinu til kjörstjórnar til úrvinnslu.

25.1204061 - Málþing um Kópavogsfundinn 28. júlí 2012. Ósk um að bæjarstjóri eða fulltrúi bæjarstjórnar setji mál

Frá Sögufélagi Kópavogs, dags. 4/4, drög að dagskrá málþings sem haldið verður þann 28/7 nk. í tilefni af 350. afmæli Kópavogsfundarins.

Bæjarráð vísar erindinu til bæjarstjóra og sviðsstjóra umhverfissviðs til afgreiðslu.

26.1204063 - Starfs- og siðareglur stjórnar Strætó bs

Frá Strætó bs., starfs- og siðareglur stjórnar Strætó, sem samþykktar voru á stjórnarfundi 30/3 sl.

Lagt fram.

27.1203398 - Aðalfundur Sunnuhlíðar. Ársskýrsla 2011.

Gögn frá aðalfundi 28.03.2012

Lagt fram.

28.1203002 - Orlofseign starfsmanna. Fyrirspurn frá Ólafi Þór Gunnarssyni

"Þann 1. 3. 2012 spurðist undirritaður fyrir um breytingar á orlofsgreiðslum, orlofseign o.fl. hjá Kópavogsbæ.  Undirritaður ítrekar þessa fyrirspurn.

Ólafur Þór Gunnarsson"

29.1204075 - Ársreikningur Kópavogsbæjar 2011

Bæjarráð samþykkir ársreikning Kópavogsbæjar fyrir árið 2011 ásamt ársreikningi stofnana bæjarins og vísar þeim til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Fjármála- og hagsýslustjóri sat fundinn undir þessum lið.

30.1203295 - Skipan starfshóps um vinnulag og vinnubrögð bæjarstjórnar. Tillaga frá Hafsteini Karlssyni.

Tillaga sem frestað var í bæjarráði þann 22. mars sl.

Bæjarráð samþykkir tillögu Hafsteins Karlssonar sem frestað var á bæjarráðsfundi  22. 3. 2012,  en þar er kveðið á um stofnun hóps bæjarfulltrúa sem komi með tillögur um vinnulag og vinnubrögð bæjarstjórnar. Bæjarráð skipar Karen Halldórsdóttur og Pétur Ólafsson.

Hlutverk þeirra er að koma með tillögur að breytingum á vinnulagi og vinnubrögðum á bæjarstjórnarfundum í samráði við starfsmenn á stjórnsýslusviði Kópavogsbæjar sem og tillögum á breytingu á fundarsköpum eftir því sem við á í samráði við bæjarritara og forseta bæjarstjórnar.

Tillögur skulu liggja fyrir til umræðu eigi síðar en um miðjan júní 2012.

31.1203001 - Yfirlit launagreiðslna. Fyrirspurn frá Guðríði Arnardóttur

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

"Undirrituð óskar skýringa á því hvers vegna svar við neðangreindri  fyrirspurn, sem var lögð fram í bæjarráði þann 1. mars sl. hefur ekki verið lagt fram þar sem undirritaðri er kunnugt um að gögnin hafa verið tekin saman fyrir þó nokkru síðan.

"1. Hversu margir starfsmenn sem starfa hjá Kópavogsbæ eru ráðnir skv. sérstökum samningum hvers laun taka breytingum skv. ákvörðun kjararáðs sundurliðað eftir stöðuheitum? Þar skuli koma fram sundurliðuð föst mánaðarlaun og önnur föst kjör þar með talið fjölda yfirvinnutíma. Jafnframt skuli koma fram heildarupphæð fastra mánaðarlauna og fastra yfirvinnutíma.

2. Yfirlit yfir föst laun allra deildarstjóra sundurliðað eftir stöðum þar sem komi fram grunnlaun og fjöldi fastra yfirvinnutíma ásamt heildar upphæð fastra launa og fastrar yfirvinnu.

Skulu þessar upplýsingar lagðar fram í bæjarráði á grundvelli 5. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996 þar sem segir í skýringum:

?Að því er snertir laun opinberra starfsmanna þá eru upplýsingar um föst laun og önnur föst kjör opinberra starfsmanna ekki undanþegnar aðgangi almennings." og skal jafnframt vísað í álit Umboðsmanns Alþingis nr. 5103/2007."

Guðríður Arnardóttir"

32.1001158 - Dagskrá bæjarstjórnarfundar

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

"Undirrituð óskar eftir því að á dagskrá næsta bæjarstjórnarfundar verði sér liður um skuldsett heimili í Kópavogi og annar sérstakur liður um fólksfjölgun í Kópavogi og uppbyggingu frá árinu 2002.

Guðríður Arnardóttir"

33.1204084 - Aðkeypt öryggisþjónusta. Fyrirspurn frá Hjálmari Hjálmarssyni

Hjálmar Hjálmarsson lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

"Undirritaður óskar eftir upplýsingum um kostnað vegna aðkeyptrar öryggisþjónustu og vöktunar við stofnanir bæjarins. Sundurliðað eftir einstaka stofnunum.

Hjálmar Hjálmarsson"

34.1204086 - Verðkönnun vegna 17. júní. Tillaga frá Hjálmari Hjálmarssyni.

Hjálmar Hjálmarsson lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Undirritaður leggur til að gerð verði verðkönnun á helstu kostnaðarliðum við hátíðardagskrá 17. júní í þeim tilgangi að spara peninga.

Hjálmar Hjálmarsson"

35.1203004 - Skipun hverfaráða.

Hjálmar Hjálmarsson lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

"Undirritaður óskar eftir nákvæmri kostnaðargreiningu vegna stofnunar hverfaráða.

Fyrri svör bæjarstjóra frá 8/3 sem segir kostnað við þetta verk "hverfandi", eru algerlega ófullnægjandi. Ljóst er að stofnun 5 hverfaráða með 80 aðalmönnum og 80 varamönnum hlýtur að fela í sér umtalsverðan kostnað.  Velja þarf í ráðin af utankomandi aðila, senda þarf að minnsta kosti 160 bréf, auglýsa þarf fundi, leggja til húsnæði, starfsfólk, tæki, veitingar og fundargögn. Auk þess er ljóst að töluverð umsýsla mun verða í kringum starfsemi hverfaráða  á stjórnsýslusviði í utanumhaldi funda, skjalafærslu og skipulagningu.  Gera má ráð fyrir að stjórn hverfaráða feli í sér talsverða vinnu. Setja má spurningamerki við þá aðferð að skipa íbúa með slembiúrtaki til vinnu án þess að greiðsla komi fyrir. Betra væri að mínu mati að greiða  a.m.k. þriggja manna stjórn hvers hverfaráðs þóknun fyrir þeirra vinnu.

Hjálmar Hjálmarsson"

36.1204089 - Stofnun ungmennaráðs og öldungaráðs. Fyrirspurn frá Hjálmari Hjálmarssyni.

Hjálmar Hjálmarsson lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

"Hver er staðan varðandi stofnun ungmennaráðs og öldungaráðs?

Hjálmar Hjálmarsson"

37.1204090 - Kostnaður við ritun sögu Kópavogs. Fyrirspurn frá Hjálmari Hjálmarssyni.

Hjálmar Hjálmarsson lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

"Hver er heildarkostnaður við ritun sögu Kópavogs?

Hjálmar Hjálmarsson"

Fundi slitið - kl. 10:15.