Bæjarráð

2581. fundur 03. febrúar 2011 kl. 08:15 - 10:15 í Fannborg 2, Bæjarráðsherbergi
Fundargerð ritaði: Páll Magnússon bæjarritari
Dagskrá

1.1101023 - Afgreiðslur byggingarfulltrúa 1/2

2. fundur

Bæjarráð staðfestir afgreiðslu byggingarfulltrúa.

2.1101025 - Félagsmálaráð 1/2

1301. fundur

 

3.1005076 - Ferðaþjónusta fatlaðra - útboð

Bæjarráð beinir því til félagsmálaráðs að endurskoða reglur um ferðaþjónustu sem fyrst.

4.1101026 - Sérnefnd vegna tilflutnings málefna fatlaðra 31/1

14. fundur

5.1012030 - Rekstrarupplýsingar frá Svæðisskrifstofu vegna yfirfærslunnar

Bæjarráð tekur undir áhyggjur sérnefndarinnar um vanáætlun fjárhagsáætlana starfsstöðva. Bæjarráð óskar eftir að félagsmálastjóri og fjármála- og hagsýslustjóri mæti til næsta fundar vegna málsins.

6.1101018 - Forvarnanefnd 28/1

29. fundur

7.1101848 - Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis 31/1

158. fundur

Bæjarráð vísar lið 7.2 til bæjarlögmanns til umsagnar.

8.1101022 - Skólanefnd 31/1

24. fundur

Gunnar Ingi Birgisson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Undirritaður telur að liðir 4, 5 og 6 séu óeðlileg stjórnsýsla.

Gunnar Ingi Birgisson"

9.11011004 - Uppsögn á stöðu skólastjóra Snælandsskóla

Bæjarráð frestar ákvörðun um auglýsingu stöðunnar.

10.809099 - Starfsreglur fyrir Dægradvöl

Gunnar Ingi Birgisson óskar eftir nánari útskýringu á gjaldskrárbreytingum.

11.1101857 - Skólanefnd MK 25/1

11. fundur

12.1002171 - Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga 10/12

782. fundur

13.1101862 - Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga 28/1

783. fundur

Bæjarráð beinir því til stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga að beita sér í málefnum almenningssamgangna. Leitað verði eftir þátttöku ríkisins í rekstri sveitarfélaga á því sviði og að álögur lækki.

14.1101996 - Stjórn Sorpu 24/1

282. fundur

 

15.1012007 - Svar við fyrirspurn um útboð

Frá bæjarritara, dags. 27/1, svar við fyrirspurn í bæjarráði 27/1 sl.

Ármann Kr. Ólafsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Bæjarstjóri hefur tvisvar sinnum gefið mér munnlegt svar. Í fyrra svarinu eftir bæjarráðsfund var mér sagt að verðið væri 350-600 þúsund, í síðara svarinu í bæjarstjórn var verðið orðið um milljón kr. með vsk. Í fyrra munnlega svarinu var sagt að gerð hefði verið verðkönnun en ekki hjá hvaða fyrirtækjum. Eins og fram kemur í svarinu þá spurði ég um útboð eða verðkönnun vegna úttektar á stjórnsýslu bæjarins 2. des sl. Fyrirspurnin hefur verið ítrekuð 5 sinnum. Hvar er svarið við fyrirspurninni, hvað er meirihlutinn að fela? Meirihlutinn verður að fara að stjórnsýslulögum.

Ármann Kr. Ólafsson"

 

Lagt fram svar bæjarstjóra við fyrirspurninni.

 

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun: 

"Ármann ætti að beina orðum sínum til bæjarstjóra en ekki meirihlutans.

Guðríður Arnardóttir"

16.1101078 - Mánaðarskýrslur 2011

Frá bæjarritara, mánaðarskýrslur Kópavogsbæjar febrúar 2011, yfirlit yfir starfsemi bæjarins í janúar 2011.

Lagt fram.

17.1102029 - Skólastjórastaða í Snælandsskóla. Óskað eftir tilflutningi

Frá bæjarritara, lagt fram erindi frá skólastjóra Álfhólsskóla, dags. 2/2, þar sem óskað er eftir tilfærslu í starfi milli skóla.

Bæjarráð frestar afgreiðslu erindisins.

18.1101098 - Fyrirspurn til bæjarstjóra um húsnæði sem bæjarsjóður leigir að Hamraborg 14a

Frá fjármála- og hagsýslustjóra, dags. 2/2, upplýsingar um húsnæðið Hamraborg 14a, sem óskað var eftir í bæjarráði 6/1.

Gunnar Ingi Birgisson lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

"Hvenær hætti bærinn að leigja af Hamraborg hf. en hóf að leigja húsnæðið af Sjúkraþjálfun Kópavogs?

Einnig óska ég eftir að fá upplýsingar um hver stendur á bakvið félagið Hamraborg hf.?

Gunnar Ingi Birgisson"

 

Formaður boðar að málið verði tekið fyrir að nýju á næsta fundi.

19.11011013 - Fyrirspurn bæjarfulltrúa

Frá starfsmannastjóra, dags. 1/2, upplýsingar, sem óskað var eftir í bæjarráði 27/1, varðandi launagreiðslur og kostnað vegna yfirvinnu.

Lagt fram.

 

Ármann Kr. Ólafsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Þakka svarið.
Eins og sjá má af svarinu þá eru launagreiðslur vegna yfirvinnu hjá stjórnsýslu bæjarins um 156 m.kr. á ársgrundvelli. Heildarlaunagreiðslur eru um 846 m.kr.á ársgrundvelli. Það eru um 18.5%.  Á þessu ári var 12 starfsmönnum sagt upp störfum sínum til að spara 60 m.kr. á þessu ári. Þetta er langt innan við helmingur launa fyrir greidda yfirvinnu. Við gerð fjárhagsáætlunar var samkomulag um að verja störf eins og frekast væri unnt. Uppsagnir á starfsfólks eru grafalvarlegt mál þegar augljóslega er hægt að fara aðrar leiðir sem ekki kæmu með svo harkalegum hætti niður á einstökum starfsmönnum og fjölskyldum þeirra. Ábyrgðinni er alfarið vísað á meirihlutann sem ekkert samráð hafði við minnihlutann.

Ármann Kr. Ólafsson"

 

Hlé var gert á fundi kl. 9:30. Fundi var fram haldið kl. 9:45.

 

Fulltrúar meirihlutans lögðu fram eftirfarandi bókun:

"Við bendum á að öll föst yfirvinna starfsmanna var ákvörðuð af fyrri meirihluta Sjálfstæðisflokks.  Launasetning í stjórnsýslu bæjarins er því á þeirra ábyrgð.  Endurskoðun á kostnaði við stjórnsýslu bæjarins er ekki lokið og ótímabært að leggja fram óábyrgar yfirlýsingar af þessu tagi. Fulltrúum minnihlutans var algjörlega ljóst að þegar ákvörðun um 70 milljóna sparnað í stjórnsýslu voru teknar við gerð fjárhagsáætlunar ársins myndi það fela í sér fækkun starfa, hvort tveggja til að draga úr kostnaði sem og viðbrögð við fækkun verkefna.  Af þessari bókun Sjálfstæðisflokksins má sjá að Sjálfstæðisflokkurinn er að sameinast á ný í faðmi Gunnars Birgissonar.

Guðríður Arnardóttir, Erla Karlsdóttir, Guðný Dóra Gestsdóttir, Rannveig Ásgeirsdóttir"

 

Hlé var gert á fundi kl. 9:47. Fundi var fram haldið kl. 10:02.

 

Fulltrúar minnihlutans lögðu fram eftirfarandi bókun:

"Bókun meirihlutans er vísað til föðurhúsanna.

Fjórflokka "selskapurinn" felur sig á bak við gamlar ákvarðanir og hefur ekki hugmyndaflug til að leita nýrra leiða. Síðasti meirihluti brást strax við árið 2008 með því að minnka yfirvinnu og draga verulega úr nýráðningum.  Þessi nýi meirihluti sér aðeins lausnir í því að segja upp fólki á mjög sérkennilegum forsendum og án alls rökstuðnings. Rétt hefði verið að leita mildari leiða s.s. með því að draga úr yfirvinnu og með því að bjóða tímabundna lækkun starfshlutfalls eins og algengt er í einkageiranum til að koma í veg fyrir algjört tekjufall einstakra fjölskyldna.

Ármann Kr. Ólafsson, Gunnar Ingi Birgisson og Ómar Stefánsson"

 

20.1006052 - Smiðjuvegur Efstaland. Kaup Kópavogsbæjar á húseigninni

Frá skrifstofustjóra framkvæmdadeildar umhverfissviðs, dags. 28/1, umsögn um erindi Magnúsar Bergssonar um að bærinn kaupi lóðina Efstaland ásamt húseign. Lagt er til að erindinu verði hafnað.

Bæjarráð hafnar erindinu.

21.709158 - Vatnsendablettur 184/3-6A. Uppsögn lóðarleigusamnings.Dómsmál

Frá skrifstofustjóra framkvæmdadeildar umhverfissviðs, dags. 31/1, afrit af dómi héraðsdóms Reykjaness vegna Vbl. 184/3-6A, þar sem Kópavogsbær var sýknaður af öllum kröfum stefnanda.

Lagt fram.

22.1001169 - Umhverfisstefna Kópavogs

Frá skipulagsstjóra, dags. 21/1, umsögn skipulagsnefndar um umhverfisstefnu Kópavogs, sem óskað var eftir í bæjarráði 9/12 sl.

Lagt fram.

23.1101970 - Gjaldskrá Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins

Frá Slökkviliði hbsv., dags. 21/1, óskað eftir staðfestingu sveitarfélagsins á gjaldskrá sem samþykkt var á stjórnarfundi slökkviliðsins 21/1 sl.

Bæjarráð óskar eftir umsögn bæjarlögmanns um gjaldskrána.

24.11011092 - Frumvarp til laga um fjöleignahús. Óskað umsagnar

Frá félags- og tryggingamálanefnd Alþingis, tölvup. dags. 31/1, óskað umsagnar um frumvarp til laga um fjöleignarhús (leiðsöguhundar o.fl.), 377. mál

Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra umhverfissviðs til umsagnar.

25.11011093 - Tillaga til þingsályktunar um áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

Frá félags- og tryggingamálanefnd Alþingis, tölvup. dags. 31/1, óskað umsagnar um tillögu til þingsályktunar um áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára, 334. mál.

Bæjarráð vísar erindinu til jafnréttisnefndar til umsagnar.

26.1102017 - Frumvarp til laga um félagslega aðstoð (hámark umönnunargreiðslna). Sent til umsagnar

Frá Alþingi, tilkynning um breytingu á lögum um félagslega aðstoð nr. 99/2007.

Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra velferðarsviðs og félagsmálaráðs til umsagnar.

27.1102008 - Almennar húsaleigubætur. Yfirlit yfir greiðslur sveitarfélags fjárhagsárið 2010

Frá innanríkisráðuneytinu, dags. 31/1, óskað eftir yfirliti yfir greiðslur almennra húsaleigubóta fyrir 2010.

Lagt fram.

28.1102007 - Sérstakar húsaleigubætur. Yfirlit yfir greiðslur sveitarfélags fjárhagsárið 2010

Frá innanríkisráðuneytinu, dags. 31/1, óskað eftir yfirliti yfir greiðslur sérstakra húsaleigubóta vegna 2010.

Lagt fram.

29.11011071 - Ósk um aðgang að gögnum og upplýsingum um gildandi afsláttarkjör og/eða arðgreiðslukjör Kópavogsbæja

Frá Íslenska gámafélaginu, dags. 28/1, óskað eftir upplýsingum varðandi fyrirkomulag um afsláttarkjör og/eða arðgreiðslukjör, bæði núgildandi og einnig fyrri ára.

Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra umhverfissviðs til afgreiðslu.

30.1101841 - Umsókn um æfingasvæði

Frá Skotfélagi Kópavogs, dags. 19/1, óskað eftir staðsetningu skotvallar á tilteknu svæði í landi Kópavogs.

Bæjarráð vísar erindinu til umhverfisráðs til umsagnar..

31.1101707 - Umsókn um styrk vegna framleiðslu á íslensku sjónvarpsefni fyrir heyrnarlaus börn

Frá Félagi heyrnarlausra, óskað eftir styrk fyrir verkefnið Tinnu táknmálsálf, sem er samstarfsverkefni milli RÚV og félagsins.

Bæjarráð sér sér ekki fært að verða við erindinu.

32.1101624 - Lífshlaupið, fræðslu- og hvatningarverkefni ÍSÍ, 2011.

Frá Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands, dags. 17/1, tilkynning um Lífshlaupið sem hófst 2. febrúar.

Lagt fram.

33.11011089 - Hamraborg 10. Umsókn um styrkveitingu til greiðslu fasteignaskatts

Frá Soroptimistasambandi Íslands, dags. 26/1, umsókn um styrk til greiðslu fasteignaskatts af húsnæði miðstöðvar landsambandsins að Hamraborg 10.

Bæjarráð vísar erindinu til bæjarritara til umsagnar.

34.1102013 - Smiðjuvegur 48 og 50. Óskað heimildar til gera bílastæði austan við lóð

Frá lóðarhöfum Smiðjuvegi 48 og 50, dags. 1/2, óskað heimildar til gera bílastæði austan við lóðirnar.

Bæjarráð vísar erindinu til skipulagsnefndar til úrvinnslu.

35.1102018 - Austurkór 97. Beiðni um afslátt af fasteignagjöldum vegna vöntunar á frágangi

Frá lóðarhafa Austurkór 97, dags. 26/1, óskað eftir staðgreiðsluafslætti á fasteignagjöldum á eigninni.

Bæjarráð vísar erindinu til bæjarritara til umsagnar.

36.1101179 - Almannakór 8.

Frá lóðarhöfum Almannakórs 8, dags. 17/1, óskað eftir breytingu á kjörum við yfirtöku á lóðínni, sem nýlega var úthlutað til þeirra.

Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra umhverfissviðs til umsagnar.

37.1001158 - Dagskrá bæjarstjórnarfundar

I. Fundargerðir nefnda.

II. Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar 2012 - 2014.

III. Kosningar.

38.11011090 - Nýárskveðja frá Klaksvík

Frá borgarstjóra Klaksvíkur, dags. 6/1, þakkarbréf til bæjarstjóra fyrir samveruna sumarið 2010 og móttöku færeyskra söngvara á árinu.

Lagt fram.

39.1102019 - Rannsókn á ofbeldi gegn konum

Frá Háskóla Íslands, skýrsla Rannsóknastofnunar í barna- og fjölskylduvernd sem unnin var fyrir félags- og tryggingamálaráðuneytið, reynsla kvenna 18 - 80 ára á Íslandi.

Lagt fram.

40.1101238 - Skjólbraut 1A. Framkvæmdir vegna sambýlis fyrir fatlaða.

Lagt fram til staðfestingar samkomulag Kópavogsbæjar og félags- og tryggingamálaráðuneytisins um styrk til breytinga og viðhalds á Skjólbraut 1a. Samkomulagið var undirritað með fyrirvara um samþykki bæjarráðs.

Gunnar Ingi Birgisson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Undirritaður bendir á að meðgjöf Kópavogsbæjar vegna þessa samkomulags eru 11,4 milljónir króna og hvar er gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun bæjarins?

Gunnar Ingi Birgisson"

 

Bæjarráð staðfestir samkomulagið.

 

Meirihluti bæjarráðs fagnar niðurstöðunni.

 

Ármann Kr. Ólafsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Kópavogsbær leggur fram Skjólbrautina í þetta verkefni auk 11,4 m.kr. til þess að bæta úr húsnæðismálum íbúa Borgarholtsbrautar, sem ekki var vanþörf á. Framlag ríkisins er lægri upphæð en andvirði Borgarholtsbrautar sem er núverandi húsnæði. Af þessu má sjá að þetta kostar mikil útgjöld fyrir bæinn í kjölfar flutnings málefna fatlaðra sem hefðu átt að lenda á ríkissjóði. Þetta er dæmi um ný útgjöld sem ég taldi að myndu leggjast á bæjarsjóð við flutninginn og margvaraði við. Ég fagna því að íbúar Borgarholtsbrautar skuli nú vera á leið í gott húsnæði að Skjólbraut því fyrrverandi húsnæði ríkisins uppfyllti engan veginn þarfir þeirra.

Ármann Kr. Ólafsson"

41.1102091 - Ráðning skipulagsstjóra

Með tilvísan í þær stjórnkerfisbreytingar sem afgreiddar voru í bæjarstjórn 25. janúar sl. leggur bæjarstjóri til við bæjarráð að það samþykki Birgi Hlyn Sigurðsson í stöðu skipulagsstjóra Kópavogs í samræmi við 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

Bæjarráð samþykkir tillögu bæjarstjóra.

 

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sátu hjá.

42.1101726 - Nýtt skipurit.

Ómar Stefánsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Augljóst er að illa var staðið að skipulagsbreytingum sem nú eru gengnar yfir og skora ég á "Selskapinn" hinn nýja meirihluta, að eiga frekara samstarf í framtíðinni við þá bæjarfulltrúa,  sem hafa  lýst því yfir að séu tilbúnir til samstarfs í öllum málum.

Ómar Stefánsson"

43.1102101 - Fyrirspurn um stöðu framkvæmda.

Ómar Stefánsson lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

"Undirritaður óskar eftir upplýsingum um stöðu framkvæmda við Norðurturn við Smáralind.

Ómar Stefánsson"

Fundi slitið - kl. 10:15.