Bæjarráð

2674. fundur 14. febrúar 2013 kl. 08:15 - 10:15 í Fannborg 2, Bæjarráðsherbergi
Fundinn sátu:
  • Rannveig H Ásgeirsdóttir formaður
  • Ármann Kristinn Ólafsson aðalfulltrúi
  • Ómar Stefánsson aðalfulltrúi
  • Guðríður Arnardóttir aðalfulltrúi
  • Hjálmar Hjálmarsson áheyrnarfulltrúi
  • Páll Magnússon bæjarritari
  • Arnþór Sigurðsson varafulltrúi
Fundargerð ritaði: Páll Magnússon bæjarritari
Dagskrá

1.1302005 - Framkvæmdaráð, 13. febrúar

45. fundur

Lagt fram.

2.1301113 - Austurkór 15-33, framsal byggingarréttar.

Kjarnabygg ehf., kt. 601109-0770 hefur óskað eftir heimild til að framselja lóðarréttindi að Austurkór 15-33 til félagsins Austurkór 15-33 ehf., kt. 621112-0310. Lagt er til við bæjarráð að framsal verði heimilað.

Bæjarráð samþykkir tillögu framkvæmdaráðs.

3.1302305 - Dimmuhvarf 2, fjárveiting til viðhalds og breytinga

Framkvæmdaráð leggur til við bæjarráð að 10 milljónir af þeim 70 milljónum sem ætlaðar eru í hönnun á Austurkór 3b samkvæmt fjárhagsáætlun 2013 verði nýttar í brýnt viðhald og endurbætur á fasteignum vegna málefna fatlaðra. Jafnframt er lagt til að fjárveitingu við hönnun á Austurkór 3b verði vísað til fjárhagsáætlunar 2014. Samþykkt með tveimur atkvæðum. Guðríður Arnardóttir greiðir atkvæði á móti.

Bæjarráð samþykkir tillögu framkvæmdaráðs.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

"Undirrituð bendir á þá staðreynd að um leið og meirihluti framkvæmdaráðs ætlar að ráðast í viðhald og breytingar á sambýlinu við Dimmuhvarf mun það fresta byggingu sérhannaðra íbúða við Austurkór ætlaðar til búsetu fyrir fatlað fólk. Það tel ég ekki ásættanlegt og hefði talið eðlilegt að félagsmálaráð veitti umsögn um málið. Á það skal bent að það er afar brýnt að framkvæmdir við íbúðir af þessu tagi hefjist sem fyrst enda þörfin mikil. Að skýla sér bak við íbúðalánasjóð dugar skammt enda stóð ekki annað til en hönnun og undirbúningur framkvæmda við Austurkór yrði fjármagnaður af Kópavogsbæ.

Guðríður Arnardóttir"

Ómar Stefánsson, Ármann Kr. Ólafsson og Rannveig Ásgeirsdóttir lögðu fram eftirfarandi bókun:

"Færsla á fjármunum til Dimmuhvarfs 2 er frá Austurkór 3b sem eru almennar leiguíbúðir fyrir fatlaða.  Fjármögnun frá íbúðalánasjóði hefur ekki enn fengist þar sem reglugerð frá velferðarráðuneyti vegna félagslegra leiguíbúða hefur ekki litið dagsins ljós í eina átta mánuði.  Ráðist verður í framkvæmdir þegar fjármögnun liggur fyrir.  Fjármunir til sambýlis í Austurkór 3, sem eru sérhannaðar íbúðir fyrir fatlaða verða samkvæmt samþykktri fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar 2013.

Ómar Stefánsson, Ármann Kr. Ólafsson, Rannveig Ásgeirsdóttir"

4.1302298 - Sumarstörf hjá Kópavogsbæ 2013, 18 ára og eldri.

Lagðar fram tillögur að almennum vinnureglum við ráðningar, ásamt greinargerð um fjölda starfsmanna. Framkvæmdaráð samþykkir tillögur að vinnureglum.

Bæjarráð frestar afgreiðslu.

Ómar Stefánsson vék af fundi undir þessum lið.

5.1302299 - Vinnuskóli Kópavogs 2013

Lagðar fram tillögur um laun og vinnutíma 14 - 17 ára unglinga, ásamt upplýsingum um vinnuskóla á höfuðborgarsvæðinu sumarið 2012. Framkvæmdaráð samþykkir tillögur um laun og vinnutíma 14 - 17 ára unglinga.

Bæjarráð staðfestir afgreiðslu framkvæmdaráðs.

6.1302300 - Skólagarðar Kópavogs 2013

Lögð fram tillaga um þátttökugjald, ásamt upplýsingum um starfsemina. Framkvæmdaráð samþykkir framlagða tillögu um þátttökugjald.

Bæjarráð staðfestir afgreiðslu framkvæmdaráðs.

7.1302301 - Garðlönd Kópavogsbæjar 2013

Lögð fram tillaga um leigugjald, ásamt upplýsingum um starfsemina. Framkvæmdaráð samþykkir framlagða tillögu um leigugjald.

Bæjarráð staðfestir afgreiðslu framkvæmdaráðs.

8.1211407 - Samningur um leigu á vatns- og kaffivélum.

Innkaupafulltrúi fór yfir málið. Lagt er til við framkvæmdaráð að samið verði við Hressingu um leigu á kaffivélum, vatnsvélum og kaup á kaffi og tengdum vörum fyrir allar stofnanir Kópavogsbæjar.
Samþykkt með tveimur atkvæðum. Guðríður Arnardóttir sat hjá við atkvæðagreiðslu um málið.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirafarandi bókun:

"Undirrituð tekur ekki þátt í vinnubrögðum af þessu tagi og situr hjá við afgreiðslu málsins.  Á það skal bent að lægstbjóðandi hafði möguleika á að skoða þau tvö tilboð sem reyndust hærri þar sem þegar hefur verið fjallað um þau í framkvæmdaráði og bæjarráði.  Nýr aðili hefur því haft tækifæri til þess að undirbjóða þessa tvo aðila með lægra tilboði.  Hér hefur auk þess bæjarstjóri tekið fram fyrir hendurnar á framkvæmdaráði og innkaupafulltrúa bæjarins með því að tefja málið og bjóða þriðja aðila að borðinu.

Guðríður Arnardóttir"

Ármann Kr. Ólafsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Bæjarstjóri fékk ábendingu um að einungis tveir aðilar af þremur sem bjóða upp á leigu á kaffivélum hjá Ríkiskaupum hefðu haft möguleika á að leggja inn tilboð. Það var af þeim ástæðum að óskað var eftir því að málið væri skoðað frekar. Það er í anda samningsins við Ríkiskaup að allir hafi möguleika á að bjóða í. Samkvæmt upplýsingum sem fram komu á fundi framkvæmdaráðs voru ekki gerðar athugasemdir við útboðið af hálfu tilboðsgjafa.

Ármann Kr. Ólafsson"

Arnþór Sigurðsson lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Lagt er til að öllum tilboðum sé hafnað og auglýst verði aftur eftir verðtilboðum í leigu á Kaffivélum og vatnsvélum og kaupum á kaffi. Tilboð tveggja aðila voru orðin opinber áður en þriðji aðilinn lagði sitt tilboð fram og er því óeðlilegt að halda málinu áfram með þessum hætti.

Arnþór Sigurðsson"

Hlé var gert á fundi kl. 8:44. Fundi var fram haldið kl. 8:46

Sviðsstjóri umhverfissviðs og deildarstjóri framkvæmdadeildar mættu á fundinn og gerðu grein fyrir málinu.

Hlé var gert á fundi kl. 9:01. Fundi var fram haldið kl. 9:02.

Bæjarráð samþykkir tillögu Arnþórs Sigurðssonar einróma.

9.1301050 - Stjórn Sorpu, 11. febrúar

313. fundur

Lagt fram.

 

Hjálmar Hjálmarsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Undirritaður leggur áherslu á að í undirbúningsvinnu við gasgerðarstöð verði samhliða hugað að því  hvernig megi nýta úrgang/affall frá metanframleiðslunni til landgræðslu, skógræktar og fl. í samvinnu við stofnanir og félagasamtök sem vinna að uppgræðslu lands.

Hjálmar Hjálmarsson"

10.1301110 - Hörðuvallaskóli, húsnæðismál

Tekin fyrir eftirfarandi tillaga Arnþórs Sigurðssonar varðandi tillögur um stækkun húsnæðis í Hörðuvallaskóla vísað til bæjarráðs til úrvinnslu á fundi bæjarstjórnar þann 12. febrúar:
"Lagt er til að fjórða möguleikanum verði bætt við tillögur um stækkun húsnæðis í Hörðuvallaskóla.
4. Innréttaðar 4 kennslustofur, mötuneyti og skrifstofur í Kórnum og viðbygging við Hörðuvallaskóla 4 kennslustofur.
Þessi leið yrði sú hagkvæmasta fyrir bæjarfélagið til lengri tíma litið, þó svo að hún sé ekki sú ódýrasta.
Þannig fengi skólinn 8 kennslustofur og Kórinn yrði innréttaður að hluta.
Arnþór Sigurðsson"

Bæjarráð samþykkir með þremur atkvæðum gegn tveimur að vísa tillögunni til skólanefndar og sviðsstjóra menntasviðs til umsagnar.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

"Hefði formaður bæjarráðs kosið að tjá sig á síðasta bæjarstjórnarfundi hefði hún getað lagt þessa afgreiðslu málsins til.

Guðríður Arnardóttir"

Rannveig Ásgeirsdóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

"Það er góður siður að gefa sér tíma til umþóttunar en auk þess ræður maður því ekki hvenær maður fær góðar hugmyndir.

Rannveig Ásgeirsdóttir"

11.1302156 - Bann við reykingum við stofnanir. Tillaga frá Ómari Stefánssyni.

Eftirfarandi tillaga, sem frestað var fundi bæjarráðs 7. febrúar sl.: Bæjarráð samþykkir að fela bæjarritara að skoða hvort hægt sé að setja í lögreglusamþykkt Kópavogsbæjar bann við reykingum utanhúss við stofnanir í Kópavogi, eins og t.d. heilsugæslu, söfn og sundlaugar. Jafnframt að athuga hvort möguleiki er á að banna alfarið reykingar í landi Kópavogs.

Hlé var gert á fundi kl. 9:29.  Fundi var fram haldið kl. 9:31.

Bæjarráð samþykkir tillöguna með fjórum atkvæðum. Einn bæjarráðsfulltrúi sat hjá.

Hjálmar Hjálmarsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Undirritaður telur að bæjarritari / sviðsstjóri stjórnsýslusviðs hafi nóg annað við sinn tíma að gera.

Hjálmar Hjálmarsson"

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

"Ég tel ekki skynsamlegt að ganga lengra hvað þetta varðar en önnur sveitarfélög og ríkisstofnanir.  Lagatækni mun engu breyta þar um.  Í 3. kafla laga nr. 6/2002 er fjallað um takmarkanir á reykingum, en þau lög eru aðgengileg á heimasíðu Alþingis.  Ég sé enga ástæðu til þess að setja starfsmenn bæjarins í vinnu við að rýna þessa tillögu Ómars Stefánssonar frekar.  

Guðríður Arnardóttir"

Ómar Stefánsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Í 1. mgr. laga um tóbaksvarnir segir: Virða skal rétt hvers manns til að þurfa ekki að anda að sér lofti sem er mengað tóbaksreyk af völdum annarra.

Ómar Stefánsson"

Hjálmar Hjálmarsson tekur undir bókun Ómars Stefánssonar.

Arnþór Sigurðsson lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Lagt er til að tillögunni verði vísað til bæjarlögmanns til umsagnar. Spurt er með hvaða hætti væri mögulegt að beita viðurlögum við reykingum í reykingabanni í landi Kópavogs. Lagt er til að tillögunni sé vísað til skipulagsnefndar til umsagnar. Spurt er með hvaða hætti sé mögulegt að koma því á framfæri í Kópavogi að ekki megi reykja í landi Kópavogs. Hvort að það væri heppilegt með skiltum og hversu víða slík skilti þyrftu að vera. Óskað er eftir kostnaðargreiningu á slíkri kynningu eða merkingum í bæjarfélaginu.

Arnþór Sigurðsson"

Tillagan felld en einn greiddi atkvæði með henni og einn greiddi atkvæði á móti. Þrír bæjarráðsfulltrúar sátu hjá.

Ármann Kr. Ólafsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Ég tel að tillaga Arnþórs sé tímabær þegar umsögn bæjarritara liggur fyrir svo ekki sé verið að setja fjölda manns í vinnu hugsanlega að óþörfu.

Ármann Kr. Ólafsson"

12.1302157 - Heildarendurskoðun lögreglusamþykktar. Tillaga frá Ómari Stefánssyni.

Bæjarráð samþykkir að fela bæjarritara að hefja heildarendurskoðun á lögreglusamþykkt Kópavogsbæjar.

13.1205367 - Samstarfsvettvangur fyrirtækja og stofnana

Skv. 7. gr. samþykkta fyrir Markaðsstofu Kópavogs ses. ber bæjarstjórn að tilnefna fjóra stjórnarmenn.
Bæjarstjórn vísaði á fundi sínum þann 12. feb. sl. tilnefningu stjórnarmanna til afgreiðslu bæjarráðs.

Ármann Kr. Ólafsson, Ómar Stefánsson og Rannveig Ásgeirsdóttir lögðu fram eftirfarandi tillögu:

"Undirrituð leggja til að breytingar verði gerðar á stofnsamþykktum þess efnis að stjórnarmönnum fjölgi í níu og fulltrúar bæjarins verði því fimm.

Ármann Kr. Ólafsson, Ómar Stefánsson, Rannveig Ásgeirsdóttir"

Bæjarráð frestar afgreiðslu málsins.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

"Nú viku áður en stofnfundur Markaðsstofu Kópavogs er haldinn vill bæjarstjóri breyta samþykktum félagsins svo í stjórn þess megi beita meirihlutavaldi.  Atvinnu- og þróunarráð hefur unnið að málinu í góðri sátt og var með vilja gert að í stjórn félagsins skyldu sitja 4 kjörnir fulltrúar bæjarstjórnar.  Verði samþykktum breytt skv. tillögu bæjarstjóra er hætt við að gamaldags pólitík svífi yfir vötnum við rekstur Markaðsstofu Kópavogs.

Undirrituð leggur til að bréf verði sent út hið fyrsta og öllum fyrirtækjum sem eiga lögheimili í Kópavogi verði boðið að senda fulltrúa á stofnfund Markaðsstofu Kópavogs.

Guðríður Arnardóttir"

Hlé var gert á fundi kl. 9:54. Fundi var fram haldið kl. 10:52.

Kl. 10:53 vék Hjálmar Hjálmarsson af fundi.

Hlé var gert á fundi kl. 10:53.  Fundi var fram haldið kl. 11:07.

Fulltrúar meirihlutans lögðu fram eftirfarandi bókun:

"Tilgangurinn með tillögunni er að skoða málið á milli funda án þess að setja það í gamaldags pólitískar umbúðir eins og Guðríður hefur valið að gera. Bæjarstjóri ætlar í kjölfarið að ræða við fulltrúa í atvinnu- og þróunarráði og taka málið upp á næsta bæjarráðsfundi sem væri þá í takt við vilja ráðsins.

Ármann Kr. Ólafsson, Ómar Stefánsson, Rannveig Ásgeirsdóttir"

14.1302232 - Til umsagnar: Frumvarp til laga um velferð dýra (heildarlög)

Frá nefndasviði Alþingis, dags. 8. febrúar, þar sem sent er til umsagnar frumvarp til laga um velferð dýra (heildarlög), 283. mál. Þess er óskað að umsögn berist í síðasta lagi 13. febrúar nk.

Lagt fram.

15.1302180 - Til umsagnar: Þingsályktunartillaga um breytta framtíðarskipan refaveiða á Íslandi

Frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, dags. 7. febrúar, þar sem sent er til umsagnar tillaga til þingsályktunar um breytta framtíðarskipan refaveiða á Íslandi, 84. mál. Óskað er eftir að umsögn berist fyrir 22. febrúar nk.

Bæjarráð vísar málinu til heilbrigðisnefndar til úrvinnslu.

16.1302316 - Breyting á reglugerð um húsaleigubætur

Frá innanríkisráðuneytinu, jöfnunarsjóði sveitarfélaga, varðandi reglugerð nr. 1205/2012 um breytingu á reglugerð velferðarráðuneytisins um húsaleigubætur, nr. 118/2003 með síðari breytingum.

Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra velferðarsviðs til úrvinnslu.

17.1211101 - Tónlistarsafn Íslands. Samningur um ráðstöfun styrktar-/rekstrarframlags í fjárlögum vegna starfsemi

Lagt fram bréf mennta- og menningarmálaráðuneytisins, dags. 6. febrúar, þar sem bréfi bæjarstjóra, dags. 14. nóvember sl. er svarað varðandi samning um Tónlistarsafn Íslands.

Bæjarráð vísar erindinu til lista- og menningarráðs til umsagnar.

18.1302214 - Ósk um samstarf við áframhaldandi uppbyggingu GKG

Lagt fram erindi GKG, dags. 5. febrúar, þar sem óskað er eftir að gengið verði til samninga við GKG um uppbyggingu á félagsaðstöðu, æfingasvæði og áhaldahúsi.

Bæjarráð vísar erindinu til viðræðunefndar við íþróttafélög sem í sitja sviðsstjórar stjórnsýslu-, umhverfis- og menntasviðs.

19.1302221 - 19. Unglingalandsmót UMFÍ 2016. Auglýst eftir umsóknum um að halda mótið

Lagt fram bréf UMFI, dags. 7. febrúar, þar sem auglýst er eftir umsóknum frá sambandsaðilum UMFÍ um að taka að sér undirbúning og framkvæmd 19. Unglingalandsmóts UMFÍ sem haldið verður um verslunarmannahelgina 2016. Umsóknum skal skila fyrir 30. apríl nk.

Bæjarráð vísar erindinu til íþróttaráðs til afgreiðslu.

20.1302220 - 5. Landsmót UMFÍ 50 árið 2015. Auglýst eftir umsóknum um að halda mótið

Lagt fram bréf UMFI, dags. 7. febrúar, þar sem auglýst er eftir umsóknum frá sambandsaðilum UMFÍ um að taka að sér undirbúning og framkvæmd 5. landsmóts UMFÍ50+, árið 2015. Umsóknum skal skila fyrir 30. apríl nk.

Bæjarráð vísar erindinu til íþróttaráðs til afgreiðslu.

21.1302222 - 28. Landsmót UMFÍ 2017 og 29. Landsmót UMFÍ 2021. Auglýst eftir umsóknum um að halda mótin

Lagt fram bréf UMFI, dags. 7. febrúar, þar sem auglýst er eftir umsóknum frá sambandsaðilum UMFÍ um að taka að sér undirbúning og framkvæmd 28. landsmót UMFÍ 2017 og 29. landsmót UMFÍ 2021.Umsóknum skal skila fyrir 30. apríl nk.

Bæjarráð vísar erindinu til íþróttaráðs til afgreiðslu.

22.1302440 - Greiðslur vegna Markaðsstofu. Fyrirspurn frá Guðríði Arnardóttur.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi fyrirpurn:

"Hafa einhverjir fulltrúar atvinnu- og þróunarráðs, eða fyrirtæki í þeirra eigu, fengið greiðslur frá Kópavogsbæ aðrar en fyrir hefðbundna fundarsetu?  

Óskað er eftir sundurliðuðum kostnaði vegna undirbúnings og stofnunar Markaðsstofu Kópavogs, þar skuli tilgreina allan kostnað sem fallið hefur til, greiðslur til einstaklinga og fyrirtækja, aksturspeninga, risnukostnað, dagpeninga eða sambærilegt.

Guðríður Arnardóttir"

23.1302443 - Starfslok bæjarstjóra. Fyrirspurn frá Guðríði Arnardóttur.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

"Óskað er eftir samantekt bæjarlögmanns á stöðu starfslokasamnings fyrrverandi bæjarstjóra sem núverandi meirihluti gerði við hana fyrir um ári síðan, þegar þau viku henni úr starfi.  Í þeim samningi er kveðið á um að bæjarstjóri skuli snúa til baka í sitt fyrra starf í september 2012.  Til þess hefur ekki komið, sem þýðir væntanlega brot á því samkomulagi.  Hver er lagaleg staða bæjarins gagnvart slíkum breytingum á upphaflega samkomulaginu?

Guðríður Arnardóttir"

24.1301739 - Ósk um minnisblað um úttekt séreignarlífeyris. Beiðni frá Guðríði Arnardóttur.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

"Undirrituð ítrekar fyrirspurn sína varðandi lagalegar heimildir Kópavogsbæjar til þess að reikna útgreiddann séreignarsparnað til tekna þegar afsláttur á fasteignagjöld eldri borgara er reiknaður.  Óskað var eftir minnisblaði frá bæjarlögmanni sem enn hefur ekki verið lagt fram í bæjarráði.

Guðríður Arnardóttir"

Fundi slitið - kl. 10:15.