Bæjarráð

2680. fundur 04. apríl 2013 kl. 08:15 - 10:15 í Fannborg 2, Bæjarráðsherbergi
Fundinn sátu:
  • Rannveig H Ásgeirsdóttir formaður
  • Ármann Kristinn Ólafsson aðalfulltrúi
  • Ómar Stefánsson aðalfulltrúi
  • Guðríður Arnardóttir aðalfulltrúi
  • Hjálmar Hjálmarsson áheyrnarfulltrúi
  • Páll Magnússon bæjarritari
  • Arnþór Sigurðsson varafulltrúi
Fundargerð ritaði: Páll Magnússon bæjarritari
Dagskrá

1.1303022 - Afgreiðslur byggingarfulltrúa, 26. mars

77. fundur

Lagt fram.

2.1303010 - Jafnréttis- og mannréttindanefnd,27. mars

19. fundur

Lagt fram.

3.1301050 - Stjórn Sorpu, 25. mars

316. fundur

Lagt fram.

4.1303227 - Framkvæmdir við Hressingarhælið. Fyrirspurn frá Arnþóri Sigurðssyni.

Frá bæjarstjóra, dags. 3. apríl, svar við fyrirspurn.

Arnþór Sigurðsson þakkaði skjót svör.

 

Lagt fram.

5.1301054 - Mánaðarskýrslur 2013

Frá bæjarritara, mánaðarskýrsla í mars yfir starfsemi í febrúar 2013.

Lagt fram.

 

Fjármála- og hagsýslustjóri sat fundinn undir þessum lið.

6.1303112 - Ráðningar á árinu 2012. Fyrirspurn frá Guðríði Arnardóttur.

Frá starfsmannastjóra, dags. 28. mars, upplýsingar um ráðningar á árinu 2012 sem óskað var eftir í bæjarráði 7. mars.

Lagt fram.

 

Starfsmannastjóri sat fundinn undir þessum lið.

 

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

"Undirrituð þakkar svörin og óskar eftir því að upplýsingar um lengd umsóknarfrests frá því að auglýsing birtist í fjölmiðlum öðrum en á vef bæjarins verði lagðar fram. Jafnframt er óskað upplýsinga um hvaða stöður sem eingöngu hafa verið auglýstar á vef bæjarins skv. framlögðu yfirliti hafi mögulega verið auglýstar í safnauglýsingu í dagblöðum.

Kópavogsbær er nú að leita að einstaklingum í stöður Skólastjóra Lindaskóla, Aðstoðarskólastjóra Álfhólsskóla og deildarstjóra húsnæðismála. Undirrituð óskar eftir upplýsingum um í hvaða fjölmiðlum og hvenær umræddar stöður hafa verið auglýstar og hvenær umsóknarfrestur rann út.

Guðríður Arnardóttir"

7.1303230 - Launakönnun. Fyrirspurn frá Erlu Karlsdóttur.

Frá starfsmannastjóra, dags. 28. mars, svar við fyrirspurn í bæjarráði þann 14. mars varðandi fyrirhugaða launakönnun.

Lagt fram.

8.1303275 - Til umsagnar: Frumvarp um vatnalög og rannsóknir á auðlindum í jörðu, 634. mál

Frá sviðsstjóra umhverfissviðs, dags. 26. mars, varðandi ósk um umsögn um frumvarp til laga, vatnalög og rannsóknir á auðlindum í jörðu (samræming reglna um vatnsréttindi), 634. mál. Ekki gafst tækifæri til að senda inn umsögn, þar sem umsagnarfrestur var of stuttur.

Lagt fram.

9.1302608 - Þorrasalir. Framkvæmda- og skipulagshugmynd

Frá sviðsstjóra umhverfissviðs, dags. 22. mars, umsögn sem óskað var eftir í bæjarráði 21. febrúar varðandi hugmyndir um framkvæmdir á svæðinu milli Þorrasala og kirkjugarðsins. Lagt er til að sviðsstjóra umhverfissviðs verði falið að kanna og ræða hugmyndir um framtíðarskipulag við Arnarnesveg við viðkomandi aðila.

Bæjarráð samþykkir erindið með þremur atkvæðum. Tveir bæjarráðsfulltrúar sátu hjá.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun:

"Ég sé ekki ástæðu til að setja starfsmenn bæjarins í þessa vinnu.

Guðríður Arnardóttir"

Ómar Stefánsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Hér er um að ræða góða hugmynd sem vert er að skoða.

Ómar Stefánsson"

10.1304039 - Starfshópur um framtíðarskipan bókasafnsmála.

Fulltrúar meirihluta bæjarráðs lögðu fram eftirfarandi tillögu:
Bæjarráð samþykkir að skipa starfshóp um framtíðarskipan Bókasafns Kópavogs. Skoða skal sérstaklega hvort ástæða sé til þess að breyta áherslum safnsins og staðsetningu útibús í ljósi mikilla umskipta sem orðið hafa á upplýsingamiðlun með tilkomu síbreytilegrar upplýsingatækni, stækkunar bæjarins og hvort æskilegt sé að safnið veiti bæjarbúum fjölbreyttari þjónustu en nú er.

Starfshópurinn verði skipaður eftirtöldum aðilum:
Páll Magnússon formaður
Guðrún Pálsdóttir
Steingrímur Hauksson
Hrafn Andrés Harðarson
Arna Schram"

Bæjarráð vísar afgreiðslu tillögunnar til bæjarstjórnar.

11.1303432 - Heildaryfirlit yfir framlög úr Jöfnunarsjóði 2012

Frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, dags. 18. mars, heildaryfirlit yfir framlög á árinu 2012.

Bæjarráð vísar erindinu til fjármála- og hagsýslustjóra til umsagnar.

12.1204050 - Tímabundin breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga

Frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, dags. 7. mars, tilkynning um tímabundna breytingu á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga.

Lagt fram.

13.1303499 - Arðgreiðsla Lánasjóðs sveitarfélaga vegna ársins 2012

Frá Lánasjóði sveitarfélaga ohf., dags. 26. mars, tilkynning um arðgreiðslu til Kópavogsbæjar að upphæð kr. 22.509.360, sem að frádregnum 20% fjármagnstekjuskatti kemur til greiðslu kr. 18.007.488.

Lagt fram.

14.1303435 - Til umsagnar: Frumvarp til laga um slysatryggingar almannatrygginga, 635. mál

Frá nefndasviði Alþingis, dags. 13. mars, óskað umsagnar um frumvarp til laga um slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög), 635. mál.

Lagt fram.

15.1303438 - Til umsagnar: Frumvarp til laga um lífeyrisréttindi almannatrygginga og félagslegan stuðning, 636. m

Frá nefndasviði Alþingis, dags. 13. mars, óskað umsagnar um frumvarp til laga um lífeyrisréttindi almannatrygginga og félagslegan stuðning (heildarlög), 636. mál.

Lagt fram.

16.1303497 - Gullsmári 7,9,11 og 13. Kostnaður við umhirðu lóðar

Frá íbúum Gullsmára 7, 9 og 11, dags. 27. mars, óskað eftir að vinnuflokkar frá vinnuskólanum vandi til verka þegar unnið er að umhirðu lóðanna.

Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra umhverfissviðs til afgreiðslu.

17.1304014 - Óskað eftir fundi um aðstöðu skíðafólks á höfuðborgarsvæðinu

Frá Skíðasambandi Íslands, dags. 19. mars, óskað eftir sameiginlegum fundi með borgarstjóra og bæjarstjórunum á höfuðborgarsvæðinu um aðstöðumál skíðamanna.

Bæjarráð vísar erindinu til bæjarstjóra til úrvinnslu.

18.1212061 - Þakkir vegna hátalarakerfis í sundlaug

Frá sundleikfimihópi í Sundlaug Kópavogs, dags. 2. apríl, þakkir færðar fyrir fjárhagsstuðning við kaup á hátalarabúnaði í lauginni.

Lagt fram.

19.1103160 - Kosningar í hverfakjörstjórnir

Kosning í hverfakjörstjórnir, þrjá aðalmenn í hvora kjörstjórn, Kórinn og Smárann.

Eftirfarandi voru kjörnir í hverfakjörstjórnir:

Kórinn:

Gísli Rúnar Gíslason

Helgi Þór Jónasson

Ingibjörg Hinriksdóttir

 

Smárinn:

Haukur Guðmundsson

Birna Bjarnadóttir

Steingrímur Steingrímsson

20.1304012 - Boð um þátttöku í fundi norrænna bæjar- og borgarstjóra í Norrköping 24-25. október 2013.

Frá Norrköping, dags. 21. mars, tilkynning um fyrirhugaða ráðstefnu bæjarstjóra vinabæja sem haldin verður í Norrköping 24. - 25. október nk. og óskað eftir svari varðandi þátttöku Kópavogsbæjar.

Lagt fram.

21.1304041 - Samgöngusamningur við starfsmenn. Tillaga frá Guðríði Arnardóttur.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Í samræmi við Umhverfisstefnu Kópavogsbæjar leggur undirrituð fram fyrir hönd bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar þá tillögu að Kópavogsbær gefi starfsmönnum sínum kost á að gera samgöngusamning við bæinn frá og með 1. maí nk.  Slíkur samningur felur í sér að bærinn greiðir starfsmanni allt að 7 þús. kr. á mánuði fyrir að nýta sér umhverfisvænar samgöngur til og frá vinnustað að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Greinargerð:

Samgöngusamningar eru samningar sem vinnustaðir gera við starfsmenn sína, og snúast ofast um að hvetja til notkunar á umhverfisvænum samgöngumátum sem ekki krefjast bílastæðis í nálægð við vinnustaðinn. Starfsmenn sem skrifa undir samgöngusamning fá gjarnan fjárstyrk sem samsvarar til dæmis kostnaði við afsláttarkort í Strætó bs.  Fólk skuldbindur sig til að mæta mun sjaldnar á bíl og nota sjaldan bílastæði við vinnustaðinn. Í staðinn er gengið til vinnu, farið í strætó, á reiðhjóli, skokkað eða notast við aðra virka ferðamáta. Miða mætti við að starfsmaður mæti á bíl í vinnuna að hámarki 1 eða 2 daga vikunnar.  Með samgöngusamningum er verið að hvetja til hreyfingar, sem eflir lýðheilsu og dregur úr kostnaði vegna veikinda. Þá hefur minni bílaumferð jákvæð áhrif fyrir umhverfið og ímynd Kópavogs.

Guðríður Arnardóttir, Hafsteinn Karlsson, Pétur Ólafsson"

Bæjarráð frestar afgreiðslu tillögunnar.

22.1210416 - Stöðugildi barnaverndar

Arnþór Sigurðsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Undirritaður undrast yfir því að ekki sé á dagskrá fundarins óskir um aukin stöðugildi barnaverndarnefndar.  Á síðasta fundi bæjarráðs þann 21. mars var málinu frestað þar sem vinna átti í málinu á milli funda. Hægagangur í málinu sýnir augljóslega áhugaleysi meirihlutans í bæjarstjórn Kópavogs.

Arnþór Sigurðsson"

Hlé var gert á fundi kl. 9:10.  Fundi var fram haldið kl. 9:40.

Fulltrúar meirihlutans lögðu fram eftirfarandi bókun:

"Vegna ofangreindrar bókunar skal tekið fram að fjárhagsáætlun er afgreidd í nóvember.  Áætlun er unnin með aðferðum rammaáætlana sem gerir stjórnendum kleift að forgangsraða starfsemi innan sviða og stofnana og þar með að setja m.a. barnavernd í forgang.  Meirihlutinn leggur áherslu á að slíkur forgangur sé hafður að leiðarljósi.  Af þessu tilefni hefur bæjarstjóri fundað með sviðsstjóra velferðarsviðs og er unnið markvisst að því að leysa málið innan ramma fjárhagsáætlunar.

Ávirðingar um áhugaleysi eru að öðru leyti ekki svara verðar.

Ármann Kr. Ólafsson, Ómar Stefánsson, Rannveig Ásgeirsdóttir"

Hlé var gert á fundi kl. 9:41.  Fundi var fram haldið kl. 9:46.

Arnþór Sigurðsson lagði fram eftirfarandi bókun:

"Aukið álag í barnavernd gerir ekki boð á undan sér og hefst ekki alltaf á nýju fjárhagsári. Skýringar meirihlutans eru dapurlegar þegar þeir hinir sömu hafa farið fram úr áætlun á öðrum sviðum, meðal annars þegar fjölgað var í nefndum bæjarins og kostnaður við rekstur framkvæmdaráðs var aukinn.

Arnþór Sigurðsson"

Hlé var gert fundi kl. 9:48.  Fundi var fram haldið kl. 9:57.

Fulltrúar meirihlutans lögðu fram eftirfarandi bókun:

"Eðlilegt er að nefndarkerfi bæjarins breytist þegar nýr meirihluti tekur við.  Hvað varðar aukafundi í framkvæmdaráði þá voru þeir til þess að flýta fyrir framkvæmdum sem skilar auknum tekjum til bæjarins.  Ramma fjárhagsáætlun gengur út á það að stjórnendur hafi möguleika á að bregðast við m.a. því sem er ófyrirséð. En ítrekað er að verið er að vinna að lausn málsins.

Ármann Kr. Ólafsson, Ómar Stefánsson, Rannveig Ásgeirsdóttir"

Fundi slitið - kl. 10:15.