Bæjarstjórn

1034. fundur 22. mars 2011 kl. 16:00 - 18:00 í bæjarstjórnarsal
Fundargerð ritaði: Páll Magnússon bæjarritari
Dagskrá

1.1103005 - Bæjarráð 10/3

2586. fundur

Til máls tóku Ármann Kr. Ólafsson um liði 10, 14, 15, 16, 17 og 18, Gunnar Ingi Birgisson um liði 7 og 14 og lagði til að afgreiðslu þess liðar yrði frestað. Þá fjallaði Gunnar Ingi Birgisson um liði 15 og 16 og lagði til að afgreiðslu þess liðar yrði frestað. Þá fjallaði Gunnar Ingi Birgisson um liði 31, 35 og 36. Því næst tóku til máls Ármann Kr. Ólafsson um lið 15, Ómar Stefánsson um liði 10, 15 og 37, Hildur Dungal um lið 14, Hjálmar Hjálmarsson um lið 7 og 9, Guðríður Arnardóttir um liði 10, 14, 15, 16, 17, 31 og 37 og lagði til að tillögu undir þeim lið yrði vísað til bæjarráðs. Þá tóku til máls Ómar Stefánsson um lið 14, 16, 17 og 37, Gunnar Ingi Birgisson um lið 14, Hildur Dungal um lið 14, Guðný Dóra Gestsdóttir um lið 11, 14 og 15, Margrét Björnsdóttir um lið 14, Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri, um liði 31, 15, 14 og 10 og Hjálmar Hjálmarsson um liði 37 og 14. Þá óskaðu Ómar Stefánsson, Gunnar Ingi Birgisson og Ármann Kr. Ólafsson eftir að bera af sér sakir.

 

Hlé var gert á fundi kl. 17:40.  Fundi var fram haldið kl. 17:52.

2.1102253 - Uppsögn á leigusamningi milli Kópavogsbæjar og HK

Tillaga frá sviðsstjóra menntasviðs, dags. 9/2, varðandi uppsögn leigusamnings milli Kópavogsbæjar og HK, sem vísað var til bæjarstjórnar á fundi bæjarráðs 10/3 sl.

Tillagan var samþykkt með sex atkvæðum gegn fimm.

3.1011243 - Fjárhagsáætlun fyrir leikskóla 2011

Tillaga frá sviðsstjóra menntasviðs, dags. 2/3, varðandi uppsögn þjónustusamnings við leikskólann Kjarrið, sem ágreiningur var um í bæjarráði 10/3 sl., sbr. lið 14 í fundargerð.

Tillaga Gunnars Inga Birgissonar um frestun var felld með sex atkvæðum en fimm greiddu atkvæði með henni.

 

Tekin var til afgreiðslu fyrirliggjandi tillaga um uppsögn á þjónustusamningi við Kjarrið og 7 milljón króna sparnað hjá leikskólum. Óskað var eftir nafnakalli og féllu atkvæði með eftirfarandi hætti:

Guðríður Arnardóttir sagði já,

Gunnar Ingi Birgisson sagði nei,

Hjálmar Hjálmarsson sagði já,

Hildur Dungal sagði nei,

Margrét Björnsdóttir sagði nei,

Ómar Stefánsson sagði já,

Pétur Ólafsson sagði já,

Rannveig Ásgeirsdóttir sagði já,

Ármann Kr. Ólafsson sagði nei,

Guðný Dóra Gestsdóttir sagði já og

Hafsteinn Karlsson sagði já.

 

Var tillagan samþykkt með sjö atkvæðum gegn fjórum.

4.1102029 - Skólastjórastaða í Snælandsskóla. Óskað eftir tilflutningi

Erindi frá skólastjóra Álfhólsskóla, dags. 2/2, þar sem óskað er eftir tilfærslu í starfi milli skóla, vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar á fundi bæjarráðs 10/3 sl., sbr. lið 16 í fundargerð.

Tillaga Gunnars Inga Birgissonar um frestun var felld með sjö atkvæðum en fjórir greiddu atkvæði með henni.

 

Þá var tekið til afgreiðslu erindi skólastjóra Álfhólsskóla um tilfærslu í starfi. Var erindinu hafnað.  Fimm greiddu atkvæði með erindinu en sex greiddu atkvæði gegn.

5.11011004 - Staða skólastjóra Snælandsskóla

Ákvörðun um auglýsingu stöðu skólastjóra Snælandsskóla vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar á fundi bæjarráðs 10/3 sl., sbr. lið 17 í fundargerð.

Tillagan samþykkt með sex samhljóða atkvæðum.

6.1103052 - Tillaga um áheyrnarfulltrúa

Tillaga Ómars Stefánssonar um að leitað verði álits ráðuneytis á skipan áheyrnarfulltrúa, sem ágreiningur var um í bæjarráði 10/3., sbr. lið 33 í fundargerð.

 Tillagan var samþykkt með átta atkvæðum gegn tveimur en einn bæjarfulltrúi sat hjá.

7.1103143 - Tillaga varðandi skipan áheyrnarfulltrúa og launagreiðslur til þeirra

Tillaga Hjálmars Hjálmarssonar á fundi bæjarráðs 10/3 sl., sbr. lið 37 í fundargerð, vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Tillaga Guðríðar Arnardóttur um að vísa tillögunni til bæjarráðs til úrvinnslu var samþykkt með sjö samhljóða atkvæðum.

8.1103061 - Framlög til íþróttafélaga í fjárhagsáætlun 2011

Til máls tóku Ármann Kr. Ólafsson, Guðríður Arnardóttir, Aðalsteinn Jónsson, Ómar Stefánsson og Guðný Dóra Gestsdóttir sem lagði fram eftirfarandi tillögu:

""Bæjarstjórn staðfestir umsögn menntasviðs um erindi íþróttafélaganna Breiðabliks, Gerplu og HK en felur bæjarráði að skipa viðræðunefnd við félögin á næsta fundi ráðsins. Nefndin fjalli um framlög til félaganna á yfirstandandi ári og hefji viðræður við félögin um breytingar á rekstrarsamningum.

 

Í kjölfar fjárhagsáætlunar Kópavogsbæjar hefur komið fram mismunandi skilningur fulltrúa bæjarins annarsvegar og fulltrúa íþróttafélaganna hinsvegar á því sem rætt var á fundum þeirra í aðdraganda fjárhagsáætlunar. Forsvarsmenn íþróttafélaganna hafa sett fram sinn skilning í bréfum sínum til bæjarins og skilningur fulltrúa bæjarins kemur fram í umsögn sviðsstjóra menntasviðs og deildarstjóra íþróttadeildar sem hér liggur fyrir.

 

Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2011 var rætt um að ganga til samninga við íþróttafélögin. Hugmyndin var að þeirri vinnu væri lokið á vormánuðum 2011. Undirritaðir bæjarfulltrúar leggja til að nú þegar verði ágreiningur sá sem upp er kominn lagður til hliðar og gengið til samninga milli íþróttafélaganna og Kópavogsbæjar. Þeim skal verða lokið eigi síðar en 15. maí nk..

Guðríður Arnardóttir, Hafsteinn Karlsson, Pétur Ólafsson, Rannveig Ásgeirsdóttir, Guðný Dóra Gestsdóttir, Hjálmar Hjálmarsson""

 

Hlé var gert á fundi kl. 18:49.  Fundi var fram haldið kl. 18:55.

 

Til máls tók Ómar Stefánsson og lagði til eftirfarandi breytingartillögu:

"Úr fyrstu setningu framlagðar tillögu falli orðin: "staðfestir umsögn menntasviðs um erindi íþróttafélaganna Breiðabliks, Gerplu og HK en".

Ómar Stefánsson"

 

Þá tóku til máls Rannveig Ásgeirsdóttir, Hjálmar Hjálmarsson, Gunnar Ingi Birgisson, Guðríður Arnardóttir, Aðalsteinn Jónsson og Ármann Kr. Ólafsson.

 

Breytingartillaga Ómars Stefánssonar var felld með sex atkvæðum gegn fimm.

 

Bæjarstjórn samþykkir framlagða tillögu með sex samhljóða atkvæðum.

9.1103010 - Bæjarráð 17/3

2587. fundur

Hlé var gert á fundi kl. 20:08. Fundi var fram haldið kl. 20:26.

 

Til máls tók Gunnar Ingi Birgisson um liði 31, 30, 28 og 13. Þá vék Gunnar Ingi Birgisson af fundi og tók Aðalsteinn Jónsson sæti hans á fundinum.

 

Því næst tók til máls Hildur Dungal um lið 13 og lagði til að málið yrði tekið til afgreiðslu á fundi bæjarstjórnar. Þá tók til máls Erla Karlsdóttir um lið 31.

 

Hlé var gert á fundi kl. 20:36.  Fundi var fram haldið kl. 20:44.

 

Hildur Dungal dró tillögu sína til baka og lagði fram eftirfarandi bókun:

"Með vísan til skilnings forseta bæjarstjórnar þess efnis að málið hafi hlotið fullnaðarafgreiðslu á fundi bæjarráðs á grundvelli 48. gr. um stjórn Kópavogsbæjar dreg ég tillögu mína til baka.

Hildur Dungal"

Til máls tóku Ármann Kr. Ólafsson um lið 13 og lagði til að málinu yrði vísað að nýju til bæjarráðs.

 

Þá tóku til máls Ómar Stefánsson um lið 13, Aðalsteinn Jónsson um lið 13, Guðný Dóra Gestsdóttir um lið 13, Pétur Ólafsson um lið 13, Margrét Björnsdóttir um lið 13, Guðríður Arnardóttir um lið 13 og Hildur Dungal um lið 13.

 

Guðríður Arnardóttir vék af fundi og tók Elfur Logadóttir sæti hennar.

 

Hlé var gert á fundi kl. 21:13. Fundi var fram haldið kl. 21:16.

 

Hafsteinn Karlsson vék af fundi og tók Rannveig Ásgeirsdóttir við stjórn fundarins.

 

Borin var fram tillaga Ármanns Kr. Ólafssonar um að vísa tölulið 13 til bæjarráðs og var hún felld með fimm atkvæðum en fimm greiddu atkvæði með henni.

 

Hlé var gert á fundi kl. 21:18. Fundi var fram haldið kl. 21:24.

 

Hafsteinn Karlsson tók sæti aftur á fundinum og tók við stjórn hans.

 

Aðalsteinn Jónsson tók til máls og lagði fram eftirfarandi bókun:

"Tillaga um að samþykkja greiðslu málskostnaðar bæjarfulltrúa meirihlutans er ómálaefnaleg og órökstudd. Hún felur í sér að hagsmunir þriggja einstaklinga sem eru þátttakendur í stjórnmálum og opinberri umræðu eru teknir fram yfir almannahagsmuni íbúa Kópavogsbæjar. Það skýtur skökku við að bærinn sé að samþykkja að bera þennan kostnað, þegar íbúar, börn, unglingar, foreldrar, lífeyrisþegar og starfsmenn bæjarins taka á sig skerðingar og auknar skattbyrðar. Kópavogsbær er ekki aðili að þessu máli og ber ekki lagaskylda til að greiða þennan kostnað. Það er óásættanlegt að íbúar Kópavogs þurfi að greiða lögmannskostnað í einkamálum einstaklinga sem taka þátt í stjórnmálum, það er á þeirra ábyrgð en ekki íbúanna.

Ármann Kr. Ólafsson, Hildur Dungal, Margrét Björnsdóttir, Aðalsteinn Jónsson."

 

Hlé var gert á fundi kl. 21:26.  Fundi var fram haldið kl. 21:35.

 

Til máls tók Guðný Dóra Gestsdóttir og lagði fram eftirfarandi bókun:

"Tillagan var ítarlega rökstudd. Henni fylgdi tveggja blaðsíðna greinargerð þar sem m.a. var vitnað í lögfræðiálit lögfræðings Sambands íslenskra sveitarfélaga. Rétt er að árétta að bæjarfulltrúarnir þrír voru að verja almannahagsmuni Kópavogsbúa.

Mikilvægt er að kjörnir fulltrúar geti sinnt eftirlitshlutverki sínu á opinberum vettvangi án þess að þurfa að óttast að hægt sé að draga þá fyrir dóm með tilheyrandi málskostnaði.  Með því að þrengja að tjáningarfrelsi þeirra er verið að draga úr möguleikum þeirra til að uppfylla sínar lýðræðislegu skyldur. Á þessum forsendum var ákveðið að bærinn greiddi málskostnaðinn.

Guðný Dóra Gestsdóttir, Erla Karlsdóttir, Rannveig Ásgeirsdóttir, Pétur Ólafsson"

 

Guðríður Arnardóttir tók sæti sitt á fundinum og vék Elfur Logadóttir af fundi.

10.1103009 - Afgreiðslur byggingarfulltrúa 15/3

5. fundur

11.1103008 - Félagsmálaráð 15/3

1304. fundur

12.1103004 - Framkvæmdaráð 9/3

8. fundur

13.1103003 - Skipulagsnefnd 15/3

1188. fundur

14.1101857 - Skólanefnd MK 8/3

12. fundur

15.1101641 - Stjórn Héraðskjalasafns 10/3

71. fundur

16.1101303 - Stjórn SSH 7/3

360. fundur

17.1001154 - Stjórn skíðasvæða hbsv. 30/11

309. fundur

18.1001154 - Stjórn skíðasvæða hbsv. 20/12

310. fundur

19.1101865 - Stjórn skíðasvæða hbsv. 7/3

311. fundur

20.1101996 - Stjórn Sorpu bs. 7/3

283. fundur

Til máls tók Hafsteinn Karlsson.

21.1101878 - Stjórn Strætó bs. 4/3

153. fundur

22.1010192 - Rjúpnahæð vesturhluti, breytt aðalskipulag.

Lögð fram tillaga skipulags- og byggingardeildar að breyttu aðalskipulagi Rjúpnahæðar vesturhluta. Tillagan nær til um 16 ha svæðis sem afmarkast af lögsögumörkum Kópavogs og Garðabæjar í suður og vestur, skógræktarsvæði í Smalaholti og Rjúpnahæð í norður og opnu svæði meðfram fyrirhugaðri byggð við Austurkór og Auðnukór í austur.

Í tillögunni felst að íbúðum er fjölgað á svæðinu úr 120 íbúðum í liðlega 162 íbúðir í sérbýli og fjölbýli. Þéttleiki byggðarinnar eykst úr 9 íbúðum á ha í ca. 11. Íbúum fjölgar á svæðinu og er áætlað að á því fullbyggðu verði fjöldi íbúa um 500 miðað við 3 í íbúð.

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:10.000 ásamt greinargerð dags. 19. október 2010.

Tillagan var auglýst frá 7. desember 2010 til 11. janúar 2011 með athugasemdafresti til 25. janúar 2011. Athugasemdir og ábendingar bárust.

Ásamt ofangreindri tillögu að breyttu aðalskipulagi var til kynningar samhljóða tillaga að breyttu deiliskipulagi fyrir Rjúpnahæð vesturhluta.

Enn fremur lögð fram umsögn skipulags- og byggingardeildar við framkomnar athugasemdir og ábendingar. Er umsögnin dags. 15. mars 2011.

Til máls tók Guðný Dóra Gestsdóttir.

Bæjarstjórn samþykkir framlagða tillögu að breyttu aðalskipulagi Rjúpnahæðar vesturhluta dags. 19. október 2010 ásamt ofangreindri umsögn dags. 15. mars 2011 um athugasemdir og ábendingar er bárust á kynningartíma.

23.1103101 - Kosningar í jafnréttis- og mannréttindaráð 2011

Þorsteinn Ingimarsson kjörinn í jafnréttis- og mannréttindaráð í stað Garðars Vilhjálmssonar.

24.1103160 - Þjóðaratkvæðagreiðsla 9. apríl 2011

Frá bæjarritara, dags. 18/3, lögð fram tillaga um umboð bæjarráðs vegna þjóðaratkvæðagreiðslu.

""Bæjarstjórn Kópavogs veitir bæjarráði umboð til að fara með vald bæjarstjórnar á kjördag, þann 9. apríl nk., vegna þjóðaratkvæðagreiðslu.

Þá veitir bæjarstjórn bæjarráði umboð til að skipa hverfis- og undirkjörstjórnir við sömu þjóðaratkvæðagreiðslu.""

Bæjarstjórn samþykkti tillöguna einróma.

Fundi slitið - kl. 18:00.