Byggingarnefnd

1322. fundur 14. desember 2010 kl. 08:00 - 09:15 í Fannborg 6, fundarherbergi 2. hæð
Fundargerð ritaði: Guðrún Hauksdóttir
Dagskrá

1.1011023 - Bæjarstjórn - 1026

Afgreiðslur bæjarráðs og bæjarstjórnar.
Bæjarstjórn samþykkti, á fundi sínum, 23. nóvember 2010, fundargerð byggingarnefndar nr. 1321 frá 16. Nóvember 2010

2.1011028 - Sérafgreiðslur byggingarfulltrúa - 11

Afgreiðslur byggingarfulltrúa.
Fylgiskjal nr. 11/2010 með fundargerð þessari er í samræmi við reglugerð nr. 555/2000 um afgreiðslur byggingarfulltrúans í Kópavogi á málum skv. skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997, með síðari breytingum

3.1012072 - Aflakór 21, umsókn um byggingarleyfi.

1.
Aflakór 21
Ögurhvarf 3 ehf., Akralind 2, Kópavogi, sækir um leyfi til að byggja parhús að Aflakór 21.
Teikn. Guðrún Fanney Sigurðardóttir

Byggingarnefnd felur byggingarfulltrúa að ljúka afgreiðslu málsins, að uppfylltum framlögðum athugasemdum

4.1012074 - Aflakór 23, umsókn um byggingarleyfi.

2.
Aflakór 23
Ögurhvarf 3 ehf., Akralind 2, Kópavogi, sækir um leyfi til að byggja parhús að Aflakór 23
Teikn. Guðrún Fanney Sigurðardóttir

Byggingarnefnd felur byggingarfulltrúa að ljúka afgreiðslu málsins, að uppfylltum framlögðum athugasemdum.

5.1011381 - Hamraendi 23, umsókn um byggingarleyfi.

3.
Hamraendi 23
Guðmundur Hagalínsson, Kleifarseli 15, Reykjavík, sækir um leyfi fyrir að byggja hesthús að Hamraenda 23
Teikn. Sveinn Ívarsson.

Samþykkt, þar sem teikningar eru í samræmi við byggingar- og skipulagslög nr. 73/1997, með síðari breytingum.

Nefndin leggur til að bæjarstjórn samþykki afgreiðslu byggingarnefndar.

6.1007116 - Hjallabrekka 16, umsókn um byggingarleyfi.

4.
Hjallabrekka 16
Viðar Sýrusson, Hjallabrekku 16, Kópavogi, sækir um leyfi til að byggja viðbyggingu að Hjallabrekku 16.
Teikn. Halldór Þór Arnarson.
Byggingarleyfið hefur verið grenndarkynnt og athugasemdir bárust frá eiganda að Hjallabrekku 14 dags. 12. september 2010. Lögð fram umsögn skipulagsnefndar dags. 16. nóvember 2010.

Hafnað með tilvísun í niðurstöður í álitsgerð skipulagsnefndar frá 16. nóvember 2010.

7.1012075 - Þorrasalir 10, umsókn um byggingarleyfi.

5.
Þorrasalir 10
Ævar Valgeirsson og Sigrún Berglind Andrésdóttir, Vindakór 5, Kópavogi, sækja um leyfi til að byggja einbýlishús að Þorrasölum 10
Teikn. Ragnar Ómarsson.

Hafnað þar sem hús er ekki í samræmi við skipulag.

 

 

8.1012084 - Örvasalir 4, umsókn um byggingarleyfi.

6.
Örvasalir 4
Arnór Gunnarsson og Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Hlynsölum 3, Kópavogi, sækja um leyfi til að byggja einbýlishús að Örvasölum 4
Teikn. Sigurður Hallgrímsson

Byggingarnefnd felur byggingarfulltrúa að ljúka afgreiðslu málsins, að uppfylltum framlögðum athugasemdum

9.1012148 - Álfhólsvegur 32, umsókn um byggingarleyfi.

1.
Álfhólsvegur 32
Haffrú ehf. sækir um leyfi til að rífa húsið að Álfhólsvegi 32 þar sem skipulag gerir ráð fyrir að nýtt hús verði byggt á lóðinni.

Samþykkt

10.912630 - Dalvegur 6 - 8, gegnum akstur.

2.
Dalvegur 6-8
Á fundi byggingarnefndar 16. nóvember s.l. var lagt fram bréf byggingarfulltrúa varðandi gegnum akstur á lóðinni að Dalvegi 6-8.
Þrátt fyrir ítrekuð tilmæli byggingarfulltrúa hefur eigandi ekki enn tjáð sig um hvenær ætlunin er að ganga frá akstursleið í gegnum lóðina að Dalvegi 6-8 eins og deiliskipulag gerir ráð fyrir.
Byggingarnefnd ákvað að á fundi 21. desember n.k. yrði tekið til skoðunar beiting dagsekta til að þrýsta á um að gegnum keyrslan verði framkvæmd.
Eiganda var gefinn kostur á að koma að athugasemdum og andmælum fyrir 7. desember 2010.
Eigandi hefur ekki lagt fram athugasemdir eða andmæli.

Byggingarnefnd gefur eiganda frest til 1. maí 2011 til að gera umrædda gegnum keyrslu á lóðinni Dalvegi 6-8. Verði þessu ekki sinnt innan tilskilins frest leggur byggingarnefnd til við bæjarstjórn að samþykkja kr. 10.000 í dagsektir þar til gegnum keyrslan verði gerð.

Byggingarnefnd gefur eiganda frest til 1. maí 2011 til að gera umrædda gegnum keyrslu á lóðinni Dalvegi 6-8. Verði þessu ekki sinnt innan tilskilins frest leggur byggingarnefnd til við bæjarstjórn að samþykkja kr. 10.000 í dagsektir þar til gegnum keyrslan verði gerð.

11.907189 - Kópavogsbakki 4, umsókn um byggingarleyfi.

3.
Kópavogsbakki 4 og 6

1.            Kópavogsbakki 4 og 6

 

Byggingarnefnd Kópavogs samþykkir:

 

a.

Að frágangur lóða við Kópavogsbakka 4 og 6 skuli vera í samræmi við samþykkta aðaluppdrætti/byggingarnefndarteikningar. Fyrir Kópavogsbakka 4 skal frágangur lóðarinnar við austur og suður hliðar hússins vera í samræmi við samþykkta aðaluppdrætti frá 21. febrúar 2007 og við vestur hlið hússins í samræmi við aðaluppdrætti frá 30. júlí 2008. Fyrir Kópavogsbakka 6 skal frágangur lóðarinnar vera í samræmi við aðaluppdrætti dagsettir 18. apríl 2007.

b.

Hæðarlega lóðamarka milli Kópavogsbakka 4 og Kópavogsbakka 6 skal vera í samræmi við úrskurð Úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála frá 1. mars 2010 þ.e. bein lína milli hæðakóta G=9.87 (við götu) og L=7.2 (á suðurmörkum lóða).

c.

Lóðir Kópavogsbakka 4 og 6 skulu jafnaðar í þá hæð sem fram kemur á samþykktum aðaluppdráttum (samanber liði a og b hér að ofan) fyrir 31. mars 2011. Að þeim tíma liðnum mun Kópavogsbær vinna verkið á kostnað lóðarhafa.

d.

Samþykkt þessi gildir nema að lóðarhafar Kópavogsbakka 4 og 6 komist að samkomulagi um annan frágang lóða sinna en hér að ofan greinir. Verði samkomulag lóðarhafanna um frágang á lóðamörkum fyrir 31. mars 2011 skal það lagt fyrir bæjaryfirvöld til afgreiðslu.

 

Byggingarnefnd vísar samþykkt þessari til afgreiðslu bæjarstjórnar Kópavogs.

 

Greinargerð.

Í 46. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 um Hönnunargögn  kemur með skýrum hætti fram, að á aðaluppdráttum skal m.a. gera grein fyrir ??skipulagi lóðar og hvernig mannvirkið fellur að næsta umhverfi?.? Á aðaluppdráttur komi m.ö.o. fram hvernig hús skuli standa í lóð og síðan hvernig hvoru tveggja falli að næstu lóðum og næsta umhverfi.

Á aðaluppdráttum fyrir Kópavogsbakka 6 samþykktum 18. apríl 2007,- uppdrættir merktir A-01, A-02 og A-03, kemur fyrirhugður frágangur lóðarinnar skýrt fram, bæði skipulag lóðarinnar og hvernig mannvirkið fellur að næsta umhverfi. Sýnt er hvernig lóð hússins muni stallast á milli uppgefinna hæðartalna samkvæmt útgefnu hæðarblaði. Milli götuhæðar G og L kóta á suðurmörkum lóðarinnar er hæð lóðamarka miðuð við beina línu og hvernig fyrirhugað er að stalla lóðina að gólfkóta hússins sem er í 9.0. Á uppdrætti A-03 er sýnt hvernig nota eigi grjóthleðslur til að taka upp hæðarmun.

Samkomulag er milli lóðarhafa Kópavogsbakka 6 og Kópavogsbakka 8 um frágang á lóðamörkum og er sá hluti lóðanna að mestu frágengin,- lóðir komnar í hæð, stoðveggur á lóðamörkum og tyrft. Lóð Kópavogsbakka 6 er því að mestu frágengin að undanskildum þeim hluta lóðarinnar er snýr að Kópavogsbakka 4.

Aftur á móti hafa lóðarhafar Kópavogsbakka 4 og 6 tekist á um frágang á mörkum lóða þeirra og þó svo að bæjaryfirvöld hafa reynt að miðla málum hefur engin sátt fundist þrátt fyrir að fjölmargar tillögur hafi verið lagðar fram í því skyni.

Hvað varðar Kópavogsbakka 4 þá eru í gildi aðaluppdrættir frá 21. febrúar 2007. Á aðaluppdráttum, uppdrættir BN03-6 í mkv. 1:100, er sýnt einbýlishús á einni hæð og þar kemur skýrt fram hvernig hönnuður hússins hugsaði sér frágang lóðarinnar. Samkvæmt uppdráttunum er jarðvegshæð lóðarinnar við húsvegg í plötuhæð (Gn. 9.90) á vestur-, suður- og austurhliðum hússins. Þessu til áréttingar er á aðaluppdráttum, merktir BN04 og BN06 sýnt að sunnan við húsið taki land ekki að falla að kótum L:7.00 og L: 7.20 fyrr en um 2.5 m frá húsvegg (að hluta undir svölum).

Á ofangreindum uppdráttum kemur jafnframt fram hvernig hönnuður hússins að Kópavogsbakka 4 hugsi sér frágang á lóðamörkum við Kópavogsbakka 2 og 6. Á aðaluppdrætti merktur BN03, sem sýnir útlit suðurhliðar hússins eru sýndir hæðarkótar við götu L:9.87 við austurmörk og L:9.75 við vesturmörk lóðarinnar. Á suðurmörkum lóðarinnar koma fram kótarnir L:7.20 við austurmörk og L:7.00 við vesturmörk. Beinar línur eru dregnar á milli þessara kóta og er það í samræmi við úrskurð USB frá 1. mars 2010.

Af ofanskráðu verður ekki annað ráðið en að hönnun hússins miði við að fyllt verði að húsinu allan hringinn og að hæðarlega lóðamarka Kópavogsbakka 4 sé bein lína milli uppgefinna kóta á útgefnu hæðarblaði þ.e. frá götu að lóðamörkum sunnan við húsin.

Þann 30. júlí 2008 var samþykkt sú breyting á aðaluppdráttum hússins að heimiluð var notkun á óráðstöfuðu rými undir húsinu. Er breytingin samkvæmt uppdráttum merktir BN07 og BN08 í mkv. 1:100. Aðaluppdráttur BN07 sýnir vesturhlið hússins ásamt sneiðingu B-B og BN08 sýnir grunnmynd óráðstafa rýmisins. Ekki eru í breytingunni sýndar aðrar hliðar en vesturhlið hússins.

Á útlitsmynd vesturhliðar á aðaluppdráttum frá 30. júlí 2008 er sýndur sökkull undir húsinu. Jafnframt er sýnd bein lína sem dregin er milli götukóta og landkóta sunnan við húsið.

Af samþykktum aðaluppdráttum frá 30. júli 2008 verður ekki ráðið hvort umrædd lína sýni lóðamörk Kópavogbakka 2 og 4, hvort hún sýni jarðvegshæð við húsvegg eða hvoru tveggja. En uppdrættirnir sýna ekki að jarðvegshæð vestan við húsið sé fyrirhuguð í gólfhæð óráðstafaða rýmisins (sökkuls) eins og nú er háttað á lóðinni. Uppdrættirnir, merktir BN07 og BN08, sýna heldur ekki skipulag lóðarinnar eins og aðaluppdráttum er ætlað að sýna samkvæmt 46. gr. ofangreindra laga eða á hvern hátt taka eigi upp hæðamun innan lóðarinnar hvort heldur með flágum eða stöllun. Því er það líklegast að umrædd lína sýni bæði landhæð á lóðamörkum Kópavogsbakka 2 og 4 og jarðvegshæð við húsvegg.

Svo sem hér að ofan greinir þá eru í gildi aðaluppdrættir/byggingarnefndarteikningar fyrir Kópavogsbakka 4 samþykktir 21. febrúar 2007 og  breyttir aðaluppdrættir vegna óráðsstafaðs rýmis undir húsinu samþykkir 30. júlí 2008. Líta verður svo á að fyrri uppdrátturinn sýni fyrirhugaðan frágang austan við húsið að Kópavogsbakka 4 en sú síðari þ.e. frá 30. júlí 2008 sýni fyrirhugaðan frágang lóðar vestan við húsið.

Hvað varðar frágang lóðar sunnan við húsið þá verður jafnframt að líta svo á að miða skuli við aðaluppdrætti samþykktir 21. febrúar 2007 þar sem breytingin frá 30. júlí 2008 sýnir eingöngu snið og útlit vesturhliðar hússins og hið óráðstafaða rými undir húsinu. Því gildi aðaluppdrættir frá 21. febrúar 2007 fyrir suðurhlið þess.

Miðað við aðalteikningar samþykktar 21. febrúar 2007 er yfirborð lóðar sunnan við húsið í plötuhæð við húsvegg (kóta 9.90) og þaðan er jarðvegsyfirborðið því sem næst lárétt í um 2.5 m frá veggnum til suðurs. Þar taki við flái niður í landkóta á lóðarmörkum þ.e. L 7.20 í austur og L 7.00 í vesturmörkum lóðarinnar eins og að ofan greinir.

Miðað við samþykkta uppdrætti verður ekki séð á hvern hátt hönnuður hússins hafi hugsað sér að ganga frá hæðarlegu lóðarinnar út frá suðvesturhorni hússins að Kópavogsbakka 4 og telur byggingarnefnd því að hönnuður þurfi að leggja fyrir byggingaryfirvöld gögn sem skýri þann frágang.

12.907189 - Kópavogsbakki 4, umsókn um byggingarleyfi.

4.
Kópavogsbakki 4
Lögð fram tillaga bæjarlögmanns dags. 21. september 2010.
Byggingarnefnd fyrirhugaði að á fundi 19. október 2010 yrði tekin til afgreiðslu tillaga um hvort afturkalla ætti byggingarleyfi fyrir Kópavogsbakka 4 frá 30. júlí 2008. Lóðahafa var gefinn kostur á að koma að athugasemdum og andmælum fyrir 15. október 2010.
Á fundi byggingarnefndar 16. nóvember s.l. voru lögð fram bréf Guðjóns Ólafs Jónssonar hrl. f.h. eigenda dags. 13. október og 11. nóvember 2010. Byggingarnefnd frestaði erindinu og mun kynna sér framkvæmdir á vettvangi.

Byggingarnefnd tekur ekki ákvörðun um afturköllun byggingarleyfis frá 30. júlí 2008 enda verði gengið frá lóð á Kópavogsbakka 4 í samræmi við bókun í 3 dagskrálið

13.1012150 - Lækjasmári 78-108, bílastæðahús

5.
Lækjasmári 78-108
Lagt fram bréf Jóns Stefánssonar Lækjasmára 96 varðandi skráningar bílastæða í bílageymsluhúsi að Lækjarsmára 78-108.
Lögð fram greinargerð byggingarfulltrúa dags. 30. nóvember 2010.

Byggingarnefnd samþykkir greinargerðina.

14.1002166 - Vindakór 2-8, umsókn um byggingarleyfi.

6.
Vindakór 2-8
Á fundi bæjarráðs 9. september s.l. var lagt til við byggingarnefnd að ákvarða dagsektir vegna byggingarframkvæmda að Vindakór 2-8 til að knýja á um að frágangi utanhúss verði lokið og lóð komið í viðunandi horf.
Byggingarnefnd samþykkir á fundi sínum 21. september s.l. að á næsta fundi 19. október 2010 verði tekin til afgreiðslu tillaga um beitingu dagsekta og felur skrifstofustjóra Framkvæmda- og tæknisviðs undirbúning.
A fundi byggingarnefndar 19. október s.l. var lagt fram bréf Íbúðalánasjóðs dags. 1. október 2010 vegna málsins og óskaði nefndin eftir framkvæmdaáætlun um að ljúka frágangi utanhúss og frágangi lóðar.
Lagður fram tölvupóstur Íbúðalánasjóðs dags. 11. nóvember 2010.
Lagt fram bréf Íbúðalanasjóðs dags. 6. desember s.l. þar sem fram kemur framvinda verkáætlunar.

Byggingarnefnd samþykkir að veita Íbúðalánasjóði umbeðinn frest til 1. apríl 2011.

Fundi slitið - kl. 09:15.