Skipulagsráð

5. fundur 03. apríl 2017 kl. 16:30 - 19:15 í Fannborg 6, fundarherbergi 2. hæð
Fundinn sátu:
 • Theódóra S Þorsteinsdóttir formaður
 • Anna María Bjarnadóttir varamaður
 • Guðmundur Gísli Geirdal varaformaður
 • J. Júlíus Hafstein aðalmaður
 • Ása Richardsdóttir aðalmaður
 • Kristinn D Gissurarson aðalmaður
 • Margrét Júlía Rafnsdóttir áheyrnarfulltrúi
 • Ármann Kristinn Ólafsson bæjarstjóri
Starfsmenn
 • Birgir Hlynur Sigurðsson
 • Berglind Ósk Kjartansdóttir
 • Smári Magnús Smárason
 • Steingrímur Hauksson
 • Salvör Þórisdóttir
 • Valdimar Gunnarsson
Fundargerð ritaði: Berglind Ósk Kjartansdóttir ritari
Dagskrá

1.1703015F - Bæjarráð - 2863. fundur frá 23.03.2017

1509910 Brekkuhvarf 20. Breytt deiliskipulag.
Bæjarráð vísar málinu til bæjarstjórnar.

1703429 Geislalind 6. Viðbygging.
Bæjarráð vísar málinu til bæjarstjórnar.

1703287 Austurkór 127. Breytt deiliskipulag.
Bæjarráð vísar málinu til bæjarstjórnar.

1703551 Dalaþing 7. Breytt deiliskipulag.
Bæjarráð vísar málinu til bæjarstjórnar.

1703626 Austurkór 85. Breytt deiliskipulag.
Bæjarráð vísar málinu til bæjarstjórnar.

1703846 Melahvarf 3. Breytt deiliskipulag.
Bæjarráð vísar málinu til bæjarstjórnar.

2.1703018F - Bæjarstjórn - 1154. fundur frá 28.03.2017

Brekkuhvarf 20. Breytt deiliskipulag.
Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 9 atkvæðum og hjásetu Birkis Jóns Jónssonar og Ólafs Þórs Gunnarssonar.

1703429 Geislalind 6. Viðbygging.
Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 11 atkvæðum.

1703287 Austurkór 127. Breytt deiliskipulag.
Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 11 atkvæðum.

1703551 Dalaþing 7. Breytt deiliskipulag.
Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 11 atkvæðum.

1703626 Austurkór 85. Breytt deiliskipulag.
Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 11 atkvæðum.

1703846 Melahvarf 3. Breytt deiliskipulag.
Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 11 atkvæðum.

3.1702285 - Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024. Borgarlína.

Borgarlína er nýtt hágæðakerfi almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Hrafnkell Proppé, Eyjólfur Árni Rafnsson og Lilja Karlsdóttir gera grein fyrir stöðu verkefnisins.
Lagt fram og kynnt.

4.1701009 - Sandskeiðslína 1. Umsókn um framkvæmdarleyfi.

Á fundi skipulagsráðs 20. mars sl. var lagt fram erindi Landsnets hf. dags. 29. desember 2016 þar sem óskað er eftir að fá útgefið framkvæmdaleyfi Kópavogsbæjar fyrir Sandskeiðslínu 1, 220/400 kV háspennulínu í upplandi Kópavogs. Afgreiðslu erindisins var frestað og óskað eftir samantekt um málið.
Lagt fram að nýju. Þórarinn Bjarnason, Landsneti, Ólafur Árnason og Sigurður Thorlacius verkfræðistofunni Eflu gera grein fyrir málinu.
Lagt fram og kynnt.

bókun frá Ásu Richardsdóttur:
Lagning Sandskeiðslínu.
"Það er óðsmannsæði að taka áhættu með vatnsból íbúa Höfuðborgarsvæðisins. Gögn málsins sýna að slík áhætta er fyrir hendi, sama til hvaða varúðarráðstafana eða "áhættuminnkandi aðgerða" yrði gripið.
Hæstiréttur dæmdi nú í febrúar 2017 að umhverfismat það sem fram fór vegna Suðvesturlínu hafi verið haldið svo verulegum annmörkum að óheimilt hafi verið að gefa út framkvæmdaleyfi á grundvelli þess. Sandskeiðslína var hluti af því sama umhverfismati og byggir umsókn um framkvæmdaleyfi til Kópavogsbæjar á því."

Margrét Júlía Rafnsdóttir tekur undir bókun Ásu Richardsdóttur.

5.17031300 - 201 Smári. Reitur A 02 a og b. Byggingaráform.

Með tilvísan í skipulagsskilmála fyrir Smárann vestan Reykjanesbrautar frá 25. nóvember 2016 kafla 5 um "Sérstöðu svæðisins og byggingaráform" er lögð fram tillaga TARK arkitekta fh. lóðarhafa að byggingaráformum á reit A02 a og b í 201 Smári. Samkvæmt framlögðum byggingaráformum er ráðgert að byggja á reitnum 5 hæða fjölbýlishús með 6. hæðinni inndreginni með alls 76 íbúðum. Halldór Eiríksson, arkitekt og Ingvi Jónasson, framkævmdastjóri Klasa ehf. kynna byggingaráformin.
Skipulagsráð telur framlögð byggingaráform vera í samræmi við þau viðmið sem sett eru fram í skipulagsskilmálum fyrir reit A02 í deiliskipulagi Smárans vestan Reykjanesbrautar og veitir lóðarhafa heimild til að skila gögnum til byggingarfulltrúa. Skipulagsráð samþykkir framlagða tillögu með vísan í 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og vísar til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.

6.1611452 - 201 Smári. Nafnasamkeppni. Tillögur.

Lagt fram vinnuskjal dags. 28. mars 2017 með tillögum er bárust í nafnasamkeppni - götur og torg í 201 Smári. Alls bárust liðlega 1.200 tillögur um nöfn.
Skipulagsráð felur skipulags- og byggingardeild að taka saman í samvinnu við Klasa ehf. lista með amk. 10 tillögum er bárust í nafnasamkeppni um götur og torg í 201 Smári og leggja fyrir næsta afgreiðslufund ráðsins.

7.17031297 - Hverfisáætlun Fífuhvamms 2017. Drög.

Skipulags- og byggingardeild Kópavogs hefur frá ársbyrjun 2014, í kjölfar Aðalskipulags Kópavogs 2012-2024, unnið að mótun hverfisáætlana fyrir hverfin fimm í Kópavogi; Kársnes, Digranes, Smárann, Fífuhvamm og Vatnsenda. Hlutverk hverfisáætlana er að kveða nánar en gert er í aðalskipulagi á um helstu þætti hvers bæjarhluta, með áherslu á hvar breytinga er að vænta eða hvar þeirra er þörf. Í hverfisáætlunum er fyrst og fremst fjallað um byggðina, þjónustu, umhverfi, umferð og íbúa. Hverfisáætlun Fífuhvamms (Linda- og Salahverfa) er þriðja áætlunin sem unnin er í bænum. Þegar hafa verið unnar hvarfisáætlanir fyrir Smárann og Kársnes.
Lögð er fram greinargerð, greiningar- og gátlisti.
Frestað.

8.17031359 - Auðbrekka - þróunarsvæði. Svæði 1 - reitur 5. Nýbýlavegur 10 og Auðbrekka 29. Byggingaráform.

Með tilvísan í skipulagsskilmála fyrir Auðbrekku - Þróunarsvæði - deiliskipulag svæði 1, 2 og 3 frá því í apríl 2016, kafla um "Sérstöðu svæðisins og byggingaráform og áfangaskipting", er lögð fram tillaga Kristins Ragnarssonar, arkitekts fh. lóðarhafa að byggingaráformum á svæði 1, reit 5, (Nýbýlavegur 10 og Auðbrekka 29). Samkvæmt framlögðum byggingaráformum er ráðgert að byggja 36 íbúðir á reitnum, liðlega 1.000 m2 í verslun og þjónustu og um 3.300 m2 í aðra atvinnustarfsemi (hótel). Uppdrættir í mkv. 1:500 ásamt greinargerð og skýringarmyndum. Þá lagt fram samþykki lóðarhafa Nýbýlavegar 8 og 12 dags. 31. mars 2017.
Skipulagsráð telur framlögð byggingaráform vera í samræmi við þau viðmið sem sett eru fram í skipulagsskilmálum fyrir svæði 1, reit 5, í deiliskipulagi Auðbrekku samþykkt í apríl 2016 og veitir lóðarhafa heimild til að skila gögnum til byggingarfulltrúa. Skipulagsráð samþykkir framlagða tillögu með vísan í 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og vísar til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.

9.1409395 - Erindisbréf. Stefnumótun.

Með tilvísan í erindisbréf skipulagsráðs skal ráðið í samráði við aðrar nefndir umhverfissviðs, móta heildarstefnu í skipulagsmálum og umhverfis- og samgöngumálum. Í stefnu skal sett fram hugmyndafræði um framangreind málefni, framtíðarsýn, gildi og markmið.

Eftirfarandi lagt fram:
1.
Aðgerðaráætlun Aðalskipulags Kópavogsbæjar 2012-2024.
Aðgerðaráætluninni er ætlað að skapa yfirsýn yfir markmið aðalskipulagsins og útfæra nánar leiðir að markmiðum þess.
2.
Samgöngustefna - Nýja línan. Hugmyndafræði.
Markmið samgöngustefnu er að framfylgja framtíðarsýn Kópavogsbæjar um þróun samgangna í sveitarfélaginu. Í samgöngustefnunni "Nýja línan" tengjast saman þættir eins og lýðheilsa, öryggi, byggðamynstur, náttúra og umhverfi.
3.
Umhverfisstefna.
Sjálfbær þróun er höfð að leiðarljósi í umhverfisstefnu Kópavogsbæjar varðandi alla ákvarðanatöku, framkvæmdir, rekstur, innkaup og aðra starfssemi á vegum bæjarins. Í stefnunni eru tengdir saman umhverfisþættir, félagsleg velferð og hagrænir þættir.
4.
Heildrænt skipulag.
Í skipulagi svæða og hönnun mannvirkja sé tekið tillit til lýðheilsu, fagurfræði, hagkvæmni, vistkerfis og þeim arfi sem felst í náttúru, landslagi, sögu og menningu.
Með tilvísan í ofangreind gögn samþykkir Skipulagsráð að funda nk. mánudag 10. apríl kl. 17:30-20.

Fundi slitið - kl. 19:15.