Bæjarstjórn

1078. fundur 28. maí 2013 kl. 16:00 - 18:00 í bæjarstjórnarsal
Fundinn sátu:
 • Margrét Björnsdóttir forseti
 • Ármann Kristinn Ólafsson aðalfulltrúi
 • Gunnar Ingi Birgisson aðalfulltrúi
 • Aðalsteinn Jónsson 1. varaforseti
 • Rannveig H Ásgeirsdóttir aðalfulltrúi
 • Ómar Stefánsson aðalfulltrúi
 • Guðríður Arnardóttir aðalfulltrúi
 • Hafsteinn Karlsson aðalfulltrúi
 • Pétur Ólafsson aðalfulltrúi
 • Ólafur Þór Gunnarsson aðalfulltrúi
 • Hjálmar Hjálmarsson aðalfulltrúi
 • Páll Magnússon bæjarritari
 • Karen Elísabet Halldórsdóttir varafulltrúi
 • Böðvar Jónsson varafulltrúi
Fundargerð ritaði: Páll Magnússon bæjarritari
Dagskrá
Áður en gengið var til dagskrár bar forseti undir fundinn að teknar væru á dagskrá fundargerðir skipulagsnefndar frá 27. maí og umhverfis- og samgöngunefndar frá 27. maí með afbrigðum.

Kl. 16.06 mætti Gunnar Ingi Birgisson til fundarins.

Kl. 16.07 var gert hlé á fundi. Fundi var fram haldið kl.

1.1202610 - Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024

Tillaga að Aðalskipulagi Kópavogs 2012 - 2024, dags. 12. apríl 2013, greinargerð, umhverfisskýrsla, þéttbýlisuppdráttur í mkv. 1:10.000 og sveitarfélagsuppdráttur í mkv. 1:50.000.
Skipulagsnefnd samþykkti að framlögð tillaga að Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024, greinargerð, umhverfisskýrsla, þéttbýlisuppdráttur í mkv. 1:10.000 og sveitarfélagsuppdráttur í mkv. 1:50.000 dags. 12. apríl 2012 verði auglýst í samræmi við 3. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og send Skipulagsstofnun til afgreiðslu.
Bæjarstjórn frestaði afgreiðslu málsins á síðasta fundi sínum.
Lögð fram lögfræðiálit sem óskað var eftir á síðasta fundi bæjarstjórnar.

Gunnar Ingi Birgisson og Aðalsteinn Jónsson drógu til baka breytingartillögu um að núgildandi deiliskipulag í Stapaþingi verði ekki fellt út úr Aðalskipulagi 2012 - 2024, sem lögð var fram á síðasta fundi og lögðu fram eftirfarandi bókun:

"Undirritaðir samþykkja að tillaga að Aðalskipulagi Kópavogs fari í auglýsingu, en eru á móti því að deiliskipulag á svokölluðum Bolabás verði fellt út. Ástæður þessarar afstöðu er að í fyrsta lagi rýrnar eignastaða Kópavogsbæjar og einnig er að okkar mati uppi lögfræðileg álitamál um þessa aðgerð.

Gunnar Ingi Birgisson, Aðalsteinn Jónsson"

Bæjarstjórn samþykkir einróma að tillaga að Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024, greinargerð, umhverfisskýrsla, þéttbýlisuppdráttur í mkv. 1:10.000 og sveitarfélagsuppdráttur í mkv. 1:50.000 dags. 12. apríl 2012 verði auglýst í samræmi við 3. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og send Skipulagsstofnun til afgreiðslu.

2.1305194 - Málefni lífeyrissjóðs starfsmanna Kópavogsbæjar

Lagt fram minnisblað fjármála- og hagsýslustjóra og bæjarlögmanns um málefni lífeyrissjóðs starfsmanna Kópavogsbæjar og hugsanlega sameiningu lífeyrissjóða.

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, lagði fram eftirfarandi tillögu f.h. bæjarfulltrúa meirihlutans:

"Bæjarstjórn Kópavogs leggur til við stjórn LSK að lífeyrissjóðurinn verði ekki sameinaður öðrum lífeyrissjóðum fyrr en Kópavogsbær hefur látið gera úttekt á rekstri sjóðsins. Skal í úttektinni skoða sérstaklega hagkvæmni hvers rekstrarforms fyrir sig. Í fyrsta lagi óbreytt form, í öðru lagi sameining við aðra sjóði, í þriðja lagi að sjóðurinn verði rekinn eins og áður var af Kópavogsbæ, þ.e. ekki útvistaður eins og nú er.

Ármann Kr. Ólafsson, Margrét Björnsdóttir, Gunnar Ingi Birgisson, Karen Halldórsdóttir, Rannveig Ásgeirsdóttir, Ómar Stefánsson"

Hlé var gert á fundi kl. 17:52.  Fundi var fram haldið kl. 18:02.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi breytingartillögu við framlagða tillögu f.h. minnihlutans:

"Að í stað leggur til við stjórn LSK komi beinir því til stjórnar LSK og í stað Kópavogsbær komi stjórnin hefur látið gera óháða úttekt í fyrstu setningu tillögunnar.

Guðríður Arnardóttir, Hafsteinn Karlsson, Pétur Ólafsson, Ólafur Þór Gunnarsson, Hjálmar Hjálmarsson"

Hlé var gert á fundi kl. 18:20.  Fundi var fram haldið kl. 18:22.

Hlé var gert á fundi kl. 18:27.  Fundi var fram haldið kl. 18:33.

Ómar Stefánsson lagði fram eftirfarandi tillögu f.h. bæjarfulltrúa meirihlutans og dró fyrri tillögu til baka:

"Bæjarstjórn Kópavogs leggur til við stjórn LSK að lífeyrissjóðurinn verði ekki sameinaður öðrum lífeyrissjóðum fyrr en Kópavogsbær hefur látið gera óháða úttekt á rekstri sjóðsins. Skal í úttektinni skoða sérstaklega hagkvæmni hvers rekstrarforms fyrir sig. Í fyrsta lagi óbreytt form, í öðru lagi sameining við aðra sjóði, í þriðja lagi að sjóðurinn verði rekinn eins og áður var af Kópavogsbæ, þ.e. ekki útvistaður eins og nú er.

Ómar Stefánsson, Margrét Björnsdóttir, Gunnar Ingi Birgisson, Karen Halldórsdóttir, Ármann Kr. Ólafsson, Rannveig Ásgeirsdóttir"

Hlé var gert á fundi kl. 18:36.  Fundi var fram haldið kl. 18:43.

Forseti bar undir fundinn tillögu bæjarfulltrúa meirihlutans og var hún samþykkt með sex atkvæðum gegn einu. Fjórir bæjarfulltrúar sátu hjá.

3.1305500 - Fundargerðir nefnda. Afgreiðsla bæjarstjórnar.

Lagðar fram fundargerðir bæjarráðs frá 16. og 23. maí, barnaverndarnefndar frá 7. maí, félagsmálaráðs frá 7. og 21. maí, forsætisnefndar frá 24. maí, framkvæmdaráðs frá 7. maí, íþróttaráðs frá 16. maí, leikskólanefndar frá 7. maí, lista- og menningarráðs frá 16. maí, skólanefndar frá 13. maí, stjórnar SSH frá 6. maí og stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins frá 17. maí.

Hlé var gert á fundi kl. 19:25. Fundi var fram haldið kl. 19:27.

Lagt fram.

4.1305010 - Bæjarráð, 16. maí.

2687. fundur.

Lagt fram.

5.1305015 - Bæjarráð, 23. maí.

2688. fundur.

Lagt fram.

6.1305017 - Barnaverndarnefnd, 7. maí

28. fundur

Lagt fram.

7.1305003 - Félagsmálaráð, 7. maí.

1350. fundur.

Lagt fram.

8.1305014 - Félagsmálaráð, 21. maí.

1351. fundur.

Lagt fram.

9.1305019 - Forsætisnefnd, 24. maí

9. fundur

Lagt fram.

10.1305002 - Framkvæmdaráð, 7. maí.

50. fundur.

Lagt fram.

11.1305008 - Íþróttaráð, 16. maí.

25. fundur.

Lagt fram.

12.1304029 - Leikskólanefnd, 7. maí.

38. fundur.

Lagt fram.

13.1305009 - Lista- og menningarráð, 16. maí.

16. fundur.

Lagt fram.

14.1305007 - Skólanefnd, 13. maí.

58. fundur.

Lagt fram.

15.1301043 - Stjórn SSH, 6. maí.

389. fundur.

Lagt fram.

16.1301049 - Stjórn slökkviliðs hbsv., 17. maí.

122. fundur.

Lagt fram.

17.1305013 - Umhverfis- og samgöngunefnd - 35

Lagt fram.

18.1203144 - Dalvegur - hringtorg, breytt deiliskipulag

Umhverfis- og samgöngunefnd samþykkir framlagða tillögu.
Lögð fram að nýju tillaga skipulags- og byggingardeildar að breyttu deiliskipulagi fyrir Dalveg austan Fífuhvammsvegar að Dalvegi 30. Skipulagsnefnd samþykkti framlagða tillögu dags. 7. maí 2013 ásamt umsögn og vísaði tillögunni til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn samþykkir með átta atkvæðum tillögu að breyttu deiliskipulagi á Dalvegi austan Fífuhvammsvegar. Þrír bæjarfulltrúar sátu hjá við afgreiðslu málsins.

Guðríður Arnardóttir lagði fram eftirfarandi bókun f.h. bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar:

"Undirrituð fulltrúar Samfylkingarinnar sitja hjá og telja  að fremur hefði átt að setja hringtorg við Dalveg nr. 18 en slíkt hefði betur tryggt öryggi vegna forgangsaksturs og útkalls lögreglu.  Á þetta hefur lögreglan m.a. margoft bent á.

Guðríður Arnardóttir, Hafsteinn Karlsson, Pétur Ólafsson"

19.1301183 - Vatnsendahlíð. Tillaga að breyttu deiliskipulagi.

Tillögunni var frestað á síðasta fundi bæjarstjórnar. Tekið fyrir að nýju.

Bæjarstjórn samþykkir framlagða tillögu einróma.

20.1205367 - Markaðsstofa - Samstarfsvettvangur fyrirtækja og stofnana

Tilnefning bæjarstjórnar í stjórn Markaðsstofu Kópavogs.

Bæjarstjórn tilnefnir Hildi Magneu Jónsdóttur aðalmann í stjórn Markaðsstofu í stað Péturs Ólafssonar og Matthías Björnsson og Pétur Ólafsson sem varamenn í stjórn Markaðsstofu.

21.1202292 - Kosningar í atvinnu- og þróunarráð 2012-2014

Ólafur Örn Karlsson kjörinn aðalmaður í stað Theódóru Þorsteinsdóttur.

22.1103099 - Kosningar í barnaverndarnefnd

Ingibjörg Hinriksdóttir kjörin varamaður í stað Hafsteins Karlssonar í barnaverndarnefnd.

23.1006249 - Kosningar í heilbrigðisnefnd 2010 - 2014

Margrét Júlía Rafnsdóttir kjörin varamaður í heilbrigðisnefnd í stað Þórs Ásgeirssonar.

24.1006253 - Kosningar í skólanefnd

Gísli Baldvinsson kjörinn aðalmaður í stað Þórs Ásgeirssonar í skólanefnd.

25.1202248 - Kosningar í skipulagsnefnd

Helga Jónsdóttir kjörin aðalmaður í stað Guðmundar Arnar Jónssonar í skipulagsnefnd.

 

Tjörvi Dýrfjörð kjörinn varamaður í stað Helgu Jónsdóttur.

Fundi slitið - kl. 18:00.