Bæjarstjórn

1226. fundur 24. nóvember 2020 kl. 16:00 - 19:14 Fjarfundur - Microsoft Teams
Fundinn sátu:
 • Ármann Kristinn Ólafsson aðalfulltrúi
 • Margrét Friðriksdóttir aðalfulltrúi
 • Karen E. Halldórsdóttir aðalfulltrúi
 • Hjördís Ýr Johnson aðalfulltrúi
 • Guðmundur Gísli Geirdal aðalfulltrúi
 • Theódóra S Þorsteinsdóttir aðalfulltrúi
 • Ragnhildur Reynisdóttir varafulltrúi
 • Pétur Hrafn Sigurðsson aðalfulltrúi
 • Bergljót Kristinsdóttir aðalfulltrúi
 • Birkir Jón Jónsson aðalfulltrúi
 • Sigurbjörg Erla Egilsdóttir aðalfulltrúi
 • Jón Finnbogason varafulltrúi
Starfsmenn
 • Pálmi Þór Másson bæjarlögmaður
Fundargerð ritaði: Pálmi Þór Másson bæjarritari
Dagskrá

Dagskrármál

1.1901916 - Boðaþing 11-13, seinni áfangi hjúkrunarheimilis.

Frá heilbrigðisráðuneyti, lögð fram uppfærð drög að samningi vegna byggingar hjúkrunarheimilis í Boðaþingi ásamt fylgiskjölum.
Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 12. nóvember sl. að vísa samningnum til afgreiðslu bæjarstjórnar með bókun í fylgiskjali 3 svo breyttri. Bókun bæjarráðs: "Kópavogsbær lýsir yfir ánægju með að samningar um stækkun hjúkrunarheimilis að Boðaþingi skuli vera að takast en vill þó árétta, með vísan til bókunar svo breyttri í fylgiskjali 3 með samningi, að málefni aldraðra eru á hendi ríkisins og þar með talinn rekstur hjúkrunarheimilisins. Kópavogsbær er eftir sem áður reiðubúinn að standa við að greiða 15% hluta byggingarkostnaðar. Aukinheldur leggur Kópavogsbær til lóð að verðmæti um 200 m.kr. undir hjúkrunarheimilið. Þá mun nýja hjúkrunarheimilið tengjast þjónustumiðstöð sem þegar hefur verið byggð og kostuð af Kópavogsbæ við fyrri áfanga þess. Þar sem skipulag svæðisins liggur fyrir er ekkert að vanbúnaði að hefja uppbyggingu nú þegar."
Bæjarstjórn samþykkir samninginn með 11 atkvæðum.

Bókun:
"Framsóknarflokkurinn fór mikinn í greinaskrifum fyrir síðustu kosningar og sló pólitískar keilur í allar áttir með því að halda því fram að Sjálfstæðisflokkinn og Bjarta framtíð skorti pólitíska forystu til að knýja málið áfram. Skrifað gegn betri vitund. Fulltrúi flokksins, Birkir Jón Jónsson lagði til að Kópavogsbær ætti að höggva á hnútinn og taka yfir hönnun og framkvæmd við hjúkrunarheimilið af því það væri óásættanlegt að horfa upp á núverandi stöðu mála. Hann hélt því m.a. fram að framsóknarmenn myndu taka af skarið fengju þeir umboð til þess frá íbúum Kópavogs. Hin pólitíska forysta framsóknarmanna var ekki meiri en svo að frá því þeir tóku að sér pólitíska forystu hjá Kópavogsbæ þá hefur verkefninu seinkað enn frekar. Undirrituð fagnar því að ríkið taki nú af skarið og fari strax í að reisa hjúkrunarheimili við Boðaþing enda er málaflokkurinn á hendi ríkisins."
Theódóra S. Þorsteinsdóttir
Ragnhildur Reynisdóttir

Bókun:
"Á undanförnum árum hafa óskir borist frá ungu fólki í Kópavogi um sólahringsþjónustu vegna lömunar og eða mikillar færniskerðingar þar sem þjónustuþörf er fyrirliggjandi.
Óskir þessa fólks eiga það sameiginlegt að ekkert þeirra getur hugsað sér að fá þjónustu með mun eldra fólki á hjúkrunarheimilum.
Við teljum því brýnt að horft verði til þessara einstaklinga við hönnun hjúkrunarheimilisins þar sem tekið væri tillit til félagslegra og tilfinningalegra þátta þessara skjólstæðinga um leið og almenn og sértæk þjónusta væri tryggð."
Guðmundur Geirdal
Karen Elisabet Halldórsdóttir.

Bókun:
"Ég tek undir bókun Guðmundar og Karenar."
Margrét Friðriksdóttir

Bókun:
"Ég tek undir bókun Guðmundar og Karenar."
Bergljót Kristinsdóttir

Bókun:
"Ég tek undir bókun Guðmundar og Karenar."
Pétur H. Sigurðsson.

Bókun:
"Ég tek undir bókun Guðmundar og Karenar."
Theódóra S. Þorsteinsdóttir.

Bókun:
"Ég tek undir bókun Guðmundar og Karenar."
Birkir Jón Jónsson.

Bókun:
"Ég tek undir bókun Guðmundar og Karenar."
Ragnhildur Reynisdóttir.

Bókun:
"Ef til stendur að byggja upp stofnanaúrræði fyrir fatlað fólk er mikilvægt að það sé gert í samráði við notendur og tryggt að það komi ekki niður á frelsi þeirra til þess að velja hvers konar þjónustu það kýs að þiggja."
Sigurbjörg E. Egilsdóttir

Fundarhlé hófst kl. 17:22, fundi fram haldið kl. 17:35.

Bókun:
"Ég tek undir bókun Sigurbjargar E. Egilsdóttur."
Pétur H. Sigurðsson.

Bókun bæjarstjórnar:
"Bæjarstjórn Kópavogs lýsir yfir ánægju með að loks skuli vera að komast á samningur milli Kópavogsbæjar og heilbrigðisráðuneytisins um byggingu 64 hjúkrunarrýma við Boðaþing. Hjúkrunarrýmin eru kærkomin viðbót við þau 44 hjúkrunarrými sem ríkið rekur nú þegar í Boðaþingi og koma til með að leysa úr brýnni þörf fjölda þeirra sem eru á biðlista eftir hjúkrunarrýmum."

Fundargerð

2.2011002F - Bæjarráð - 3023. fundur frá 12.11.2020

Fundargerð í 23 liðum.
Lagt fram.

Fundargerð

3.2011009F - Bæjarráð - 3024. fundur frá 19.11.2020

Fundargerð í 19 liðum.
Lagt fram.
 • 3.2 1901024 Traðarreitir. Reitur B29. Deiliskipulag.
  Frá skipulagsráði, lögð fram að nýju tillaga að deiliskipulagi Traðarreits - eystri, reits B29, sem unnin er af Tark-arkitektum f.h. lóðarhafa. Nánar tiltekið afmarkast deiliskipulagssvæðið af Álftröð í austur, Digranesvegi í suður, skólalóð Kópavogsskóla í vestur og Hávegi í norður. Skólatröð er hluti deiliskipulagssvæðis. Stærð skipulagssvæðisins er um 8.300 m2 og á því standa nú 8 íbúðarhús með samtals 12 íbúðum sem byggð eru á árunum 1952 til 1955. Í framlagðri tillögu er gert ráð fyrir að byggðar verði allt að 180 íbúðir í tveggja til fjögurra hæða fjölbýlishúsum með kjallara og inndreginni þakhæð. Gert er ráð fyrir allt að 200 m2 atvinnuhúsnæðis á jarðhæð með aðkomu frá Álftröð. Samkvæmt tillögunni er áætlað nýtingarhlutfall svæðisins ofanjarðar 2,45 og með kjallara 3,70. Í tillögunni er miðað við 1,3 bílastæði á íbúð og 1 bílastæði á hverja 50 m2 atvinnuhúsnæðis. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000, ásamt greinargerð og skipulagsskilmálum dags. 16. mars 2020. Þá lagt fram minnisblað VSÓ Ráðgjafar, Traðarreitur-eystri, samgöngugreining dags. 16. mars 2020; minnisblað VSÓ Ráðgjafar Traðarreitur-eystri, Hljóðvistarreikningar, dags. 16.03.2020; Traðarreitur-austur, Digranesi Kópavogi, áður Álftröð 1-7 og Skólatróð 2-8, Húsakönnun, dags. í nóvember, 2019 unnin af Tark-arkitektum og Traðarreitur-austur, Digranes Kópavogi, Nágrannabyggð (Digranesvegi og Hávegi), nóvember 2019 unnin af Tark-arkitektum. Einnig lagðar fram innsendar athugasemdir frá stofnunum, íbúum og hagsmunaaðilum. Á fundi skipulagsráðs 17. ágúst 2020 var afgreiðslu málsins frestað og vísað til umsagnar skipulags- og byggingardeildar. Þá lögð fram umsögn um innkomnar athugasemdir dags. 2. september 2020 ásamt fylgigögnum. Niðurstaða Bæjarráð - 3024 Bæjarráð samþykkir með fimm atkvæðum að vísa málinu til afgreiðslu bæjarstjórnar. Niðurstaða
  Karen E. Halldórsdóttir vék af fundi kl. 17:50, hennar sæti tók Jón Finnbogason.

  Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 11 atkvæðum.
 • 3.6 2011407 Samstarfssamningur um hugbúnaðarþróun Nightingale
  Frá forstöðumanni upplýsingatæknideildar, dags. 17. nóvember, lagt fram erindi þar sem óskað er heimildar bæjarráð til að ganga til samninga við Félagsmálaráðuneytið um opna hugbúnaðarþróun á Nightingale, ásamt drögum að samningi. Niðurstaða Bæjarráð - 3024 Bæjarráð samþykkir með fimm atkvæðum að vísa samningnum til afgreiðslu bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarstjórn samþykkir framlagðan samning með 11 atkvæðum.

Fundarger?

4.2011005F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 303. fundur frá 05.11.2020

Fundargerð í 9 liðum.
Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslur byggingarfulltrúa með 11 atkvæðum.

Fundargerð

5.2010024F - Embættisafgreiðslur skipulagsstjóra - 7. fundur frá 12.11.2020

Fundargerð í 5 liðum.
Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslur skipulagsstjóra með 11 atkvæðum.
 • 5.1 2010171 Helgubraut 6. Kynning á byggingarleyfi.
  Lagt fram að nýju að lokinni kynningu erindi Einars Ólafsonar arkitekts dags. 17. september 2020 fh. lóðarhafa Helgubrautar 6. Óskað er eftir að reisa viðbyggingu við húsið, alls 110,7 m2. Fyrir breytingu er húsið 86,8 m2 en verður eftir breytingu 197,5 m2. Rífa þarf hluta hússins, það sem er ónýtt, og verður húsið því endurbyggt að hluta auk þess að stækka það. Nýtingarhlutfall fyrir stækkun er 0,11 en verður 0,26 eftir breytingu. Uppdráttur í mkv. 1:100 og 1:500 dags. 17. september 2020. Á embættisafgreiðslufundi skipulagsstjóra 12. október 2020 var samþykkt með tilvísan til 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að grenndarkynna framlagt erindi fyrir lóðarhöfum Helgubrautar 1-33. Kynningartíma lauk 12. nóvember 2020. Ábending barst á kynningartímanum. Niðurstaða Embættisafgreiðslur skipulagsstjóra - 7 Embætti skipulagsstjóra samþykkir framlagt erindi.Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsstjóra með 11 atkvæðum.

Fundarger?

6.2011018F - Forsætisnefnd - 166. fundur frá 19.11.2020

Fundargerð í 1 lið.
Lagt fram.

Fundarger?

7.2011006F - Íþróttaráð - 106. fundur frá 12.11.2020

Fundargerð í 6 liðum
Lagt fram.

Önnur mál fundargerðir

8.2010017F - Jafnréttis- og mannréttindaráð - 79. fundur frá 22.10.2020

Fundargerð í 4 liðum.
Lagt fram.

Fundarger?

9.2009022F - Lista- og menningarráð - 119. fundur frá 05.11.2020

Fundargerð í 12 liðum.
Lagt fram.

Fundarger?

10.2010028F - Menntaráð - 69. fundur frá 03.11.2020

Fundargerð í 13 liðum.
Lagt fram.

Fundarger?

11.2011010F - Menntaráð - 70. fundur frá 17.11.2020

Fundargerð í 5 liðum.
Lagt fram.

Fundargerð

12.2010021F - Skipulagsráð - 86. fundur frá 16.11.2020

Fundargerð í 19 liðum.
Lagt fram.
 • 12.2 2010691 Skógarlind 1. Breytt deiliskipulag.
  Lögð fram tillaga Zeppilín arkitekta að breyttu deiliskipulagi við Skógarlind 1. Í breytingunni felst að að byggingarreitur breytist og hann breikkar um 1 m, þ.e. úr 32 m í 33 m. Í stað 3 og 4 hæða byggingar auk kjallara eins og fram kemur í gildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir að byggja 4 hæða byggingu auk kjallara. Hámarkshæð fyrirhugaðrar byggingar er óbreytt 41.0 m h.y.s. Heildarbyggingar-magn á lóð er jafnframt óbreytt miðað við gildandi deiliskipulag 12.200 m2. Gert er ráð fyrir um 350 bílastæðum á lóð þar af um 185 stæði í kjallara.Stærð bílakjallarans er áætluð 5.500 m2. Byggingarreitur bílastæðakjallara kemur fram á deiliskipulags-uppdrætti. Miðað er við 35 m2 húsnæðis á hvert bílastæði á lóð. Í tillögunni er gert ráð fyrir 60 hjólastæðum á jarðhæð hússins eða í sérstökum hjólaskýlum á lóð. Að öðru leyti gildir deiliskipulag af svæðinu Skógarlind - Lindir IV frá janúar 2007 með síðari breytingum.
  Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 11. nóvember 2020.
  Niðurstaða Skipulagsráð - 86 Skipulagsráð samþykkir að auglýsa framlagða tillögu í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 11 atkvæðum.
 • 12.5 2010274 Kópavogsbraut 65. Breytt deiliskipulag.
  Lagt fram erindi Jakobs Líndals arkitekts dags. 12. október 2020 fh. lóðarhafa Kópavogsbrautar 65 þar sem óskað er eftir breytingu á deiliskipulagi. Á lóðinni stendur steinsteypt 236 m2 einbýlishús byggt 1972 auk 112 m2 bílskúrs. Óskað er eftir að fá samþykkta auka íbúð í húsinu á sér fastanúmeri, samtals um 63 m2 að stærð. Fyrirhuguð íbúð er inngrafin til norðurs og hefur gluggahliðar til suðurs og austurs. Eftir breytingu verða tvær íbúðir í húsinu, önnur 175 m2 og hin 63 m2. Gert er ráð fyrir 5 bílastæðum innan lóðar. Ekki er fyrirhugað að stækka hús eða auka nýtingu lóðar. Uppdráttur í mkv. 1:1000 dags. 12. október 2020. Niðurstaða Skipulagsráð - 86 Erindi hafnað. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.

  Sigurbjörg Erla Egilsdóttir og Einar Örn Þorvarðarson sitja hjá við afgreiðslu málsins.
  Niðurstaða Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs sem hafnaði erindinu með 8 atkvæðum, gegn atkvæði Theódóru S. Þorsteinsdóttur og hjásetu Sigurbjargar E. Egilsdóttur og Ragnhildar Reynisdóttur.
 • 12.8 2005566 Hljóðalind 9. Breytt deiliskipulag.
  Lagt fram að nýju að lokinni kynningu erindi Auðuns Elíssonar byggingafræðings dags. 20. apríl 2020 fh. lóðarhafa Hljóðalind 9 með ósk um breytt deiliskipulag. Í breytingunni felst að reisa 12 m2 viðbyggingu á vesturgafl hússins. Uppdráttur í mkv. 1:100 og 1:500 dags. 20. apríl 2020. Á fundi skipulagsráðs 18. maí 2020 var samþykkt að framlögð tillaga verði grenndarkynnt skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir lóðarhöfum Hljóðalindar 7, 8, 10, 11, 12, 13 Heimalindar 8 og 10. Kynningartíma lauk 7. október 2020. Ábendingar og athugasemdir bárust á kynningartíma. Á embættisafgreiðslufundi skipulagsstjóra 12. október 2020 var afgreiðslu málsins frestað og vísað til umsagnar skipulags- og byggingardeildar. Þá lögð fram umsögn skipulags- og byggingardeildar dags. 2. nóvember 2020. Á fundi skipulagsráðs 2. nóvember 2020 var afgreiðslu málsins frestað. Niðurstaða Skipulagsráð - 86 Skipulagsráð samþykkir framlagða tillögu. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.

  Sigurbjörg Erla Egilsdóttir situr hjá við afgreiðslu málsins.
  Niðurstaða Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 8 atkvæðum og hjásetu Sigurbjargar E. Egilsdóttur, Theódóru S. Þorsteinsdóttur og Ragnhildar Reynisdóttur.
 • 12.11 2009780 Hrauntunga 60. Kynning á byggingarleyfi.
  Lagt fram að lokinni kynningu erindi Hildar Bjarnardóttur arkitekts dags. 10. september 2020 fh. lóðarhafa Hrauntungu 60. Óskað er eftir að fá einbýlishúsinu að Hrauntungu 60 breyttu í tvíbýli. Húsið er byggt 1965 sem tvíbýlishús og ekki gert ráð fyrir stiga á milli hæða. Síðar fékkst það skráð sem einbýlishús en nú er óskað eftir að það verði fært í fyrra horf. Íbúð neðri hæðar verður 91 m2 og íbúð efri hæðar 184,7 m2 auk bílskúrs á tveimur hæðum, alls 56 m2. Þrjú bílastæði eru innan lóðar. Uppdráttur í mkv. 1:100 dags. 10. september 2020. Á embættisafgreiðslufundi skipulagsstjóra 12. október 2020 var samþykkt með tilvísan til 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að grenndarkynna framlagt erindi fyrir lóðarhöfum Hrauntungu 58, 61, 62, 64, 69, 77 og Hlíðarvegar 39 og 41. Kynningartíma lauk 12. nóvember 2020. Engar athugasemdir eða ábendingar bárust á kynningartímanum. Niðurstaða Skipulagsráð - 86 Skipulagsráð samþykkir erindið. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 11 atkvæðum.
 • 12.12 2010273 Selbrekka, lóðarleigusamningar. Sameiginlegar lóðir.
  Lagt fram erindi Steingríms Haukssonar sviðsstjóra umhverfissviðs og varðar sameiginlegar lóðir raðhúsanna við Selbrekku 1-11, 13-25 og 28-42. Í lóðaleigusamningum frá 1968-1971 kemur fram að auk lóðar hvers húss fylgi hluti í sameiginlegri lóð. Skráning lóðanna í Þjóðskrá er þó einungis lóðin, án sameiginlegrar lóðar. Lóðarhafar fengu sent bréf dags. 15. október 2020 þar sem útskýrt var að fyrirhugað væri, í endurnýjuðum lóðaleigusamningum, að skilgreina lóðir án sameiginlegrar lóðar, möo. að sameiginlegar lóðir raðhúsanna verði framvegis bæjarland. Engar athugasemdir eða fyrirspurnir hafa borist vegna bréfsins og er því óskað eftir að skipulagsráð samþykki að sameiginlegar lóðir raðhúsanna við Selbrekku verði ekki lengur hluti lóðanna í endurnýjuðum lóðarleigusamningum. Erindinu fylgir afrit af bréfi til lóðarhafa Selbrekku, mæliblöð raðhúsanna og afrit lóðarleigusamnings Selbrekku 1.
  Niðurstaða Skipulagsráð - 86 Skipulagsráð samþykkir erindið. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 11 atkvæðum.

Önnur mál fundargerðir

13.2011247 - Fundargerð 510. fundar stjórnar SSH frá 27.10.2020

Fundargerð í 3 liðum.
Lagt fram.

Önnur mál fundargerðir

14.2011248 - Fundargerð 511. fundar stjórnar SSH frá 02.11.2020

Fundargerð í 19 liðum.
Lagt fram.

Önnur mál fundargerðir

15.2011150 - Fundargerð 94. fundar svæðisskipulagsnefndar frá 19.06.2020

Fundargerð í 10 liðum.
Lagt fram.

Önnur mál fundargerðir

16.2011151 - Fundargerð 95. fundar svæðisskipulagsnefndar frá 25.09.2020

Fundargerð í 10 liðum.
Lagt fram.

Önnur mál fundargerðir

17.2011152 - Fundargerð 96. fundar svæðisskipulagsnefndar frá 23.10.2020

Fundargerð í 7 liðum.
Lagt fram.

Önnur mál fundargerðir

18.2010015F - Umhverfis- og samgöngunefnd - 133. fundur frá 27.10.2020

Fundargerð í 9. liðum.
Lagt fram.
 • 18.2 2010519 Hætta við gatnamót Melgerðis og Vallargerðis, að Suðurbraut
  Lagt fram erindi frá Dubravku Laufey Milkevic varðandi hættu sem skapast á gatnamótum Melgerðis og Vallargerðis að Suðurbraut sökum þess að það vantar gangbrautir og ekki er biðskylda. Hægri réttur er við gatnamót út frá einstefnugötum Vallargerðis og Melgerðis inn á Suðurbraut dagsett 27. ágúst 2020. Í erindi fylgja myndir. Niðurstaða Umhverfis- og samgöngunefnd - 133 Umhverfis- og samgöngunefnd samþykkir að afnema hægri rétt frá Melgerði og Vallargerði inn á Suðurbraut og sett verði upp biðskylda. Gangbraut verði sett yfir Melgerði og Vallargerði meðfram Suðurbraut. Kostnaðarliðum vísað til bæjarráðs og bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu umhverfis- og samgöngunefndar með 11 atkvæðum.

Fundarger?

19.2010027F - Ungmennaráð - 20. fundur frá 04.11.2020

Fundargerð í 2 liðum.
Lagt fram.

Önnur mál fundargerðir

20.2009438 - Velferðarráð. 73. fundur frá 09.11.2020

Fundargerð í 13 liðum.
Lagt fram.

Fundi slitið - kl. 19:14.