Bæjarstjórn

1231. fundur 09. febrúar 2021 kl. 16:00 - 19:51 Fjarfundur - Microsoft Teams
Fundinn sátu:
 • Ármann Kristinn Ólafsson aðalfulltrúi
 • Margrét Friðriksdóttir aðalfulltrúi
 • Karen E. Halldórsdóttir aðalfulltrúi
 • Hjördís Ýr Johnson aðalfulltrúi
 • Guðmundur Gísli Geirdal aðalfulltrúi
 • Theódóra S Þorsteinsdóttir aðalfulltrúi
 • Einar Örn Þorvarðarson aðalfulltrúi
 • Pétur Hrafn Sigurðsson aðalfulltrúi
 • Bergljót Kristinsdóttir aðalfulltrúi
 • Birkir Jón Jónsson aðalfulltrúi
 • Sigurbjörg Erla Egilsdóttir aðalfulltrúi
Starfsmenn
 • Pálmi Þór Másson bæjarritari
Fundargerð ritaði: Pálmi Þór Másson bæjarritari
Dagskrá

Fundarger?

1.2101021F - Bæjarráð - 3033. fundur frá 28.01.2021

Fundargerð í 19 liðum.
Lagt fram.

Önnur mál fundargerðir

2.2101026F - Bæjarráð - 3034. fundur frá 04.02.2021

Fundargerð í 23 liðum.
Lagt fram.
 • 2.6 1710516 Lýðheilsustefna: innleiðing
  Frá verkefnastjóra lýðheilsumála, dags. 1. febrúar, lögð fram umsögn um notkun hressingarhælisins undir Geðræktarhús. Niðurstaða Bæjarráð - 3034 Bæjarráð samþykkir að vísa málinu til afgreiðslu bæjarstjórnar.

  Bókun:
  "Ég fagna því að Geðræktarhús fái nú tilang til að efla líðan og heilsu Kópavogsbúa. Ég er hins vegar ekki sammála þeirri hugmyndafræði og útfærslu sem hér er lögð fram. Ég hef ávalt talið að þetta húsnæði ætti að nýtast fleirum og þá sérstaklega frjálsum félagasamtökum sem halda úti mikilvægu fyrstu hjálpar starfi er varðar geðheilbrigði og treysta algerlega á skilning hins opinbera og fjárstyrkja fyrirtækja til að halda úti sínu starfi."
  Karen E. Halldórsdóttir
  Niðurstaða Tillaga 1:
  Að gamla hressingarhælið fái heitið GEÐRÆKTARHÚS.
  Bæjarstjórn samþykkir tillöguna með 7 atkvæðum og hjásetu þeirra Péturs H. Sigurðssonar, Bergljótar Kristinsdóttur, Karenar E. Halldórsdóttur og Guðmundar G. Geirdal.

  Bókun:
  "Undirrituð telja heppilegra að það fari fram samkeppni um nafn á húsinu meðal þeirra sem koma til með að nýta húsið, það er barna og ungmenna í Kópavogi. Félagsmiðstöðvar hafa ákveðið nafn eins og skólarnir og íþróttahúsin og því eðlilegt að þetta hús fái sérstakt nafn.

  Það er betri bragur að því að þau sem eiga að nota þjónustu hússins fái tækifæri til að velja nafn á það. Það er í samræmi við barnasáttmálann og heimsmarkmiðin að gefa börnum og ungmennum tækifæri til að hafa áhrif á málefni sem þeim tengjast.

  Leiða má líkum að því að nafnasamkeppni meðal barna og ungmenna mun líka vekja nauðsynlega athygli á starfseminni sem fram á að fara í húsinu."

  Pétur Hrafn Sigurðsson
  Bergljót Kristinsdóttir
  bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar

  Bókun:
  "Undirrituð minnir á að það var einmitt unga fólkið okkar sem fékk tækifæri til þess að hafa áhrif á starfsemina (með rýnihópum og könnun) um það hvernig nýta eigi Geðræktarhúsið, allt í samræmi við barnasáttmálann og Heimsmarkmiðin. Hér er um að ræða mikilvægt verkefni til þess að undirstrika forgangsmarkmið lýðheilsustefnunnar."
  Theódóra S. Þorsteinsdóttir

  Tillaga 2:
  Að fyrstu þrjú árin haldi Kópavogsbær úti starfsemi í húsinu. Að þar verði starf sem byggir á jákvæðri sálfræði (e. positive psychology) þar sem unnið er með styrkleika og jákvæða þætti mannlegrar hegðunar til að bæta líðan. Starfsemin verði metin með tilliti til árangurs að þremur árum liðnum og afstaða tekin til framhaldsins.
  Bæjarstjórn samþykkir tillöguna með 11 atkvæðum

  Bókun:
  "Ég fagna því að Geðræktarhús fái nú tilang til að efla líðan og heilsu Kópavogsbúa. Ég er hins vegar ekki sammála þeirri hugmyndafræði og útfærslu sem hér er lögð fram. Ég hef ávalt talið að þetta húsnæði ætti að nýtast fleirum og þá sérstaklega frjálsum félagasamtökum sem halda úti mikilvægu fyrstu hjálpar starfi er varðar geðheilbrigði og treysta algerlega á skilning hins opinbera og fjárstyrkja fyrirtækja til að halda úti sínu starfi."
  Karen E. Halldórsdóttir


  Tillaga 3:
  Að sett verði saman fagráð sem komi að skipulagningu faglegs starfs í húsinu í samstarfi við verkefnisstjóra.
  Bæjarstjórn samþykkir tillöguna með 11 atkvæðum

  Bókun:
  "Óska eftir að tillögur verði bornar undir bæjarstjórn til umræðu"
  Karen E. Halldórsdóttir

Fundarger?

3.2101029F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 308. fundur frá 29.01.2021

Fundargerð í 8 liðum.
Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslur byggingarfulltrúa með 11 atkvæðum.

Fundarger?

4.2102005F - Forsætisnefnd - 171. fundur frá 04.02.2021

Fundargerð í 2 liðum.
Lagt fram.

Önnur mál fundargerðir

5.2101718 - Fundargerð 262. fundar Heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis frá 25.01.2021

Fundargerð í 41 lið.
Lagt fram.

Önnur mál fundargerðir

6.2101014F - Íþróttaráð - 108. fundur frá 15.01.2021

Fundargerð í 5 liðum.
Lagt fram.

Fundarger?

7.2101012F - Jafnréttis- og mannréttindaráð - 80. fundur frá 14.01.2021

Fundargerð í einum lið.
Lagt fram.

Fundargerð

8.2101020F - Leikskólanefnd - 125. fundur frá 21.01.2021

Fundargerð í 7 liðum.
Lagt fram.

Fundarger?

9.2101030F - Menntaráð - 73. fundur frá 02.02.2021

Fundargerð í 6 liðum.
Lagt fram.

Fundargerð

10.2101007F - Skipulagsráð - 91. fundur frá 01.02.2021

Fundargerð í 19 liðum.
Lagt fram.
 • 10.5 2003236 Borgarlínan 1. lota. Vinnslutillaga að rammahluta Aðalskipulags Kópavogs 2019-2040.
  Lögð fram að nýju vinnslutillaga að rammahluta Aðalskipulags Kópavogs 2019-2040, Borgarlínan í Kópavogi dags. í janúar 2021. Viðfangsefni tillögunnar er nánari útfærsla fyrir Borgarlínuna í Kópavogi. Þar er lögð fram tillaga að legu, staðsetningu stöðva, áherslum á forgang og skipulag göturýmis. Jafnframt eru kynnt þau viðmið sem líta ber til við útfærslu Borgarlínunnar, hvort sem er í deiliskipulagi göturýmis eða hönnun innviða Borgarlínunnar. Rammahlutinn um 1. lotu Borgarlínunnar er ítarlegri stefna tillögu að Aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040 til að tryggja framfylgd meginmarkmiða skipulagsins um Borgarlínuna. Viðfangsefni tillögunnar eru liður í því að stuðla að framfylgd samgöngusáttmála ríkis- og sveitafélaganna og tryggja framfylgd samgönguáætlunar 2020-2034. Kynning á vinnslutillögu að rammahluta er ætlað að tryggja að sjónarmið og ábendingar íbúa og hagaðila nýtist við mótun skipulagstillögu og hönnunarvinnu fyrir Borgarlínuna. Samhliða kynningu á vinnslutillögunni verða kynnt frumdrög 1. lotu Borgarlínunnar, Ártúnshöfði - Hamraborg dags. í janúar 2021. Frumdrögin eru fylgigögn til hliðsjónar vinnslutillögunni. Á fundi skipulagsráðs 18. janúar 2021 var afgreiðslu málsins frestað. Niðurstaða Skipulagsráð - 91 Skipulagsráð samþykkir að framlögð vinnslutillaga að rammahluta tillögu að Aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040, Borgarlínan í Kópavogi, verði kynnt ítarlega fyrir íbúum Kópavogs og í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.

  Kristinn Dagur Gissurarson og Júlíus Hafstein sitja hjá við afgreiðslu málsins.

  Niðurstaða Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 11 atkvæðum.
 • 10.9 2010691 Skógarlind 1. Breytt deiliskipulag.
  Lögð fram að nýju að lokinni kynningu tillaga Zeppilín arkitekta að breyttu deiliskipulagi við Skógarlind 1. Í breytingunni felst að að byggingarreitur breytist og hann breikkar um 1 m, þ.e. úr 32 m í 33 m. Í stað 3 og 4 hæða byggingar auk kjallara eins og fram kemur í gildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir að byggja 4 hæða byggingu auk kjallara. Hámarkshæð fyrirhugaðrar byggingar er óbreytt 41.0 m h.y.s. Heildarbyggingar-magn á lóð er jafnframt óbreytt miðað við gildandi deiliskipulag 12.200 m2. Gert er ráð fyrir um 350 bílastæðum á lóð þar af um 185 stæði í kjallara.Stærð bílakjallarans er áætluð 5.500 m2. Byggingarreitur bílastæðakjallara kemur fram á deiliskipulags-uppdrætti. Miðað er við 35 m2 húsnæðis á hvert bílastæði á lóð. Í tillögunni er gert ráð fyrir 60 hjólastæðum á jarðhæð hússins eða í sérstökum hjólaskýlum á lóð. Að öðru leyti gildir deiliskipulag af svæðinu Skógarlind - Lindir IV frá janúar 2007 með síðari breytingum.
  Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 11. nóvember 2020.
  Á fundi skipulagsráðs 16. nóvember 2020 var samþykkt að auglýsa framlagða tillögu í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Á fundi bæjarstjórnar 24. nóvember 2020 var afgreiðsla skipulagsráðs staðfest. Kynningartíma lauk 22. janúar 2021. Engar ábendingar eða athugasemdir bárust á kynningartímanum.
  Niðurstaða Skipulagsráð - 91 Skipulagsráð samþykkir framlagða tillögu. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.

  Sigurbjörg Erla Egilsdóttir situr hjá við afgreiðslu málsins.
  Niðurstaða Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 10 atkvæðum og hjásetu Sigurbjargar E. Egilsdóttur.
 • 10.10 2010251 Vesturvör, Litlavör, Naustavör. Breytt deiliskipulag.
  Lögð fram að nýju að lokinni kynningu tillaga umhverfissviðs að breyttu deiliskipulagi göturýmis við Vesturvör og Litluvör. Í breytingunni felst að austari tengingu Litluvarar við Vesturvör verði lokað og hljóðvarnir meðfram Vesturvör lengdar til austurs. Við þetta verður Litlavör botngata með tengingu við Vesturvör um hringtorg í vesturenda götunnar. Á fundi skipulagsráðs 19. október 2020 var samþykkt að grenndarkynna framlagða tillögu að breyttu deiliskipulagi í samræmi við 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir lóðarhöfum Litluvarar 1-23, Kársnesbrautar 78, 82a, 84 og Vesturvarar 7. Kynningartíma lauk 26. nóvember 2020. Athugasemdir og ábendingar bárust á kynningartíma. Á fundi skipulagsráðs 7. desember 2020 var afgreiðslu málsins frestað og vísað til umsagnar skipulags- og byggingardeildar. Þá lögð fram umsögn skipulags- og byggingardeildar, dags. 18. janúar 2021. Niðurstaða Skipulagsráð - 91 Skipulagsráð samþykkir framlagða tillögu. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 11 atkvæðum.
 • 10.11 2011563 Hlíðarvegur 26. Kynning á byggingarleyfi.
  Lagt fram að nýju að lokinni kynningu erindi Páls Poulsen byggingarfræðings dags. 5. október 2020 fh. lóðarhafa Hlíðarvegar 26. Á lóðinni stendur steinsteypt tvíbýlishús á þremur hæðum með sambyggðum tvöföldum bílskúr, byggt á tímabilinu 1963-1967. Óskað er eftir að fjölga íbúðum í húsinu og fá jarðhæðina samþykkta sem íbúð á sér fastanúmeri. Með breytingunni væru þrjár íbúðir í húsinu; íbúð á jarðhæð 76,3 m2, íbúð á 1. hæð: 148,6 m2 og íbúð á 2. hæð: 143,4 m2. Samþykki meðeigenda liggur fyrir. Uppdrættir í mkv. 1:100 og 1:500 dags. 5. október 2020. Á fundi skipulagsráðs 7. desember 2020 var samþykkt með tilvísan í 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að grenndarkynna framlagða tillögu fyrir lóðarhöfum Hlíðarvegar 24, 28, Reynihvamms 12 og 15. Athugasemdafresti lauk 14. janúar 2021. Engar athugasemdir eða ábendingar bárust á kynningartímanum.
  Á fundi skipulagsráðs 18. janúar 2021var afgreiðslu frestað. Vísað til umsagnar skipulagsdeildar. Þá lögð fram umsögn skipulagsdeildar dags. 29. janúar 2021.
  Niðurstaða Skipulagsráð - 91 Skipulagsráð hafnar erindinu. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.

  Einar Örn Þorvarðarson, Sigurbjörg Erla Egilsdóttir og Bergljót Kristinsdóttir sitja hjá við afgreiðslu málsins.
  Niðurstaða Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 6 atkvæðum og hjásetu Péturs H. Sigurðssonar, Bergljótar Kristinsdóttur, Sigurbjargar E. Egilsdóttur, Theódóru S. Þorsteinsdóttur og Einars Ö. Þorvarðarsonar
 • 10.13 2011088 Selbrekka 25. Ósk um stækkun lóðar.
  Lagt fram erindi lóðarhafa Selbrekku 25 í Kópavogi þar sem óskað er eftir stækkun lóðar til vesturs. Um er að ræða uþb. 90 m2 sem ná frá núverandi lóðarmörkum að göngustíg vestan við húsið, sjá skýringarmynd. Á embættisafgreiðslufundi skipulagsstjóra 12. nóvember 2020 var afgreiðslu frestað og vísað til umsagnar skipulags- og byggingardeildar. Þá lagt fram minnisblað skipulagsdeildar dags. 28. janúar 2021. Niðurstaða Skipulagsráð - 91 Skipulagsráð hafnar erindinu. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 11 atkvæðum.
 • 10.15 2101663 Grófarsmári 6. Breytt aðkoma að bílastæði.
  Lagt fram erindi lóðarhafa Grófarsmára 6 dags. 5. nóvember 2020 þar sem óskað er eftir að koma fyrir tveimur auka bílastæðum við hlið þeirra sem fyrir eru. Með breyttu fyrirkomulagi væru fjögur bílastæði á lóðinni sbr. skýringarmynd. Undirritað samþykki aðliggjandi lóðarhafa í Grófarsmára 4, dags. 28. janúar 2021, liggur fyrir. Niðurstaða Skipulagsráð - 91 Skipulagsráð samþykkir erindið. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 11 atkvæðum.
 • 10.18 2101468 Þróunaráætlun höfuðborgarsvæðisins 2020-2024.
  Lögð fram tillaga að Þróunaráætlun höfuðborgarsvæðisins 2020-2024, dags. 15. janúar 5021 ásamt fylgigögnum: kortagrunni og skapalóni fyrir sveitafélögin Garðabæ, Hafnarfjörð, Kópavog, Mosfellsbæ, Reykjavík og Seltjarnarnes. Einnig lagt fram minnisblað svæðisskipulagsstjóra dags. 11. janúar 2021. Niðurstaða Skipulagsráð - 91 Skipulagsráð samþykkir framlagða áætlun. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Niðurstaða Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsráðs með 11 atkvæðum.

Önnur mál fundargerðir

11.2102071 - Fundargerð 893. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 16.12.2020

Fundargerð í 2 liðum.
Lagt fram.

Önnur mál fundargerðir

12.2102073 - Fundargerð 894. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 29.01.2021

Fundargerð í 48 liðum.
Lagt fram.

Önnur mál fundargerðir

13.2101446 - Fundargerð 333. fundar stjórnar Strætó frá 29.12.2020

Fundargerð í 2 liðum.
Lagt fram.

Önnur mál fundargerðir

14.2101447 - Fundargerð 334 fundar stjórnar Strætó frá 08.01.2021

Fundargerð í 3 liðum.
Lagt fram.

Önnur mál fundargerðir

15.2102058 - Fundargerð 335. fundar stjórnar Strætó frá 29.01.2021

Fundargerð í 7 liðum.
Lagt fram.

Fundarger?

16.2101015F - Ungmennaráð - 22. fundur frá 20.01.2021

Fundargerð í 4 liðum.
Lagt fram.

Fundargerð

17.2101024F - Velferðarráð - 77. fundur frá 25.01.2021

Fundargerð í 12 liðum.
Lagt fram.

Fundi slitið - kl. 19:51.