Skipulagsnefnd

1180. fundur 06. júlí 2010 kl. 16:30 - 18:30 í Fannborg 6, fundarherbergi 2. hæð
Fundargerð ritaði: Guðmundur Gunnarsson
Dagskrá
Formaður óskaði eftir samþykki fundarins við að bætt verði tveimur málum á dagskrá undir liðnum ''önnur mál.''
23. Endurskoðun aðalskipulags Kópavogs 2008 - 2020: Staða máls.
24. Skráning gamalla húsa: Tillaga.
Samþykkt samhljóða.

1.1005012 - Bæjarráð-2550, 20. maí 2010. Bæjarráð-2551, 27. maí 2010. Bæjarstjórn-1017, 25. maí 2010.

Bæjarráð-2550, 20. maí 2010:

1005062 - Ásakór 13 - 15, breytt lóðarmörk.

Bæjarráð samþykkir erindið.

 

Bæjarráð-2551, 27. maí 2010:

1002067 - Asparhvarf 12.

Bæjarráð samþykkir erindið á grundvelli samkomulags.

 

Bæjarstjórn-1017, 25. maí 2010:

1003112 - Þrymsalir 13, breytt deiliskipulag.

Bæjarstjórn hafnar erindinu.

1005018 - Gunnarshólmi, fyrirspurn.

Bæjarstjórn hafnar erindinu.

1005066 - Tunguheiði 8, þakhýsi-fyrirspurn.

Bæjarstjórn hafnar erindinu.

 

2.1007043 - Stefnumótun í skipulagsmálum - Helstu áherslur.

Skipulagsmál.
Stefnumótun í skipulagsmálum á fyrst og fremst að taka mið af hagsmunum bæjarbúa.
Þar vegur þyngst aukið samstarf og samráð við íbúa.

Helstu áherslur.
Aukið samráð við bæjarbúa við mótun nýrra svæða og vegna skipulagsbreytinga.
Aukið samstarf um skipulag höfuðborgarsvæðisins.
Endurskoða skipulag á Kársnesi, í Smára, Glaðheimum og nærliggjandi svæðum.
Hafist verði handa við endurskipulagningu Hamraborgarsvæðisins.
Lóðum verði úthlutað á réttlátan og gagnsæjan hátt og úthlutunarreglur endurskoðaðar
Farið verði í hugmyndavinnu um nýtingu Kópavogstúns.
Bæjaryfirvöld stuðli að því að húseigendur og fyrirtækjaeigendur fegri umhverfi sitt.

 

3.812063 - Skíðasvæðið í Bláfjöllum, breytt deiliskipulag

Á fundi skipulagsnefndar 16. desember 2008 var lagt fram erindi stjórnar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins dags. 25. nóvember 2008. Lögð voru fram drög að breytingum á deiliskipulagi á skíðasvæðinu í Bláfjöllum. Á fundi skipulagsnefndar 14. júlí var lögð fram tillaga að deiliskipulagi, greinargerð, uppdráttur í mkv 1:5000, skilmálar og matslýsing. Dags. í júlí 2009.
Frestað. Skipulagsnefnd vísaði erindinu til umsagnar umhverfisráðs og Heilbrigðiseftirlits og fól skipulagsstjóra að hafa samráð við Skipulagsstofnun um feril málsins.
Á fundi skipulagsnefndar 20. apríl 2010 var erindið dags. í mars 2010 lagt fram að nýju ásamt umhverfisskýrslu dags. í mars 2010
Halldóra Narfadóttir frá Landslagi ehf. kynnti málið. Óskað var upplýsinga um áhrif vatnstöku á vatnsból höfuðborgarsvæðisins, aukið álag á svæðið og aukna vatnsþörf á höfuðborgarsvæðinu. Skipulagsnefnd samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarráðs.
Á fundi bæjarráðs 23. apríl 2010 var samþykkt að tillagan verði auglýst.
Tillagan var auglýst 4. maí til 8. júní 2010, með athugasemdafresti til 22. júní 2010. Athugasemdir bárust.
Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var erindið lagt fram að nýju ásamt athugasemdum.

Frestað. Skipulagsnefnd samþykkir að vísa bréfi Heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðisins dags. 1. júní 2010 til Samvinnunefndar um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisis til umfjöllunar.

4.1002115 - Fífuhvammsland vesturhluti, breytt deiliskipulag

Á fundi skipulagsnefndar 16. febrúar 2010 var lögð fram tillaga Skipulags- og umhverfissviðs að breyttu deiliskipulagi Fífuhvammslands, vesturhluta. Atvinnu- og íbúarsvæði sunnan Fífuhvammsvegar sem samþykkt var í bæjarstjórn 21. desember 1994 m.s.br. samþykkt í bæjarstjórn 11. apríl 1995. Í tillögunni felst að Lindarvegur breikkar um eina akrein við gatnamót Fífuhvammsvegar og Lindarvegar. Lega göngustíga og mana/ hljóðveggja breytist. Lögð fram drög að umhverfisskýrslu og matslýsingu.
Skipulagsnefnd samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarráðs.
Á fundi skipulagsnefndar 16. mars 2010 er lögð fram umhverfismatsskýrsla dags. mars 2010.
Skipulagsnefnd samþykkti umhverfismatsskýrslu dags. mars 2010 og vísar til afgreiðslu bæjarráðs.
Á fundi bæjarráðs 18. febrúar 2010 var samþykkt að tillagan verði auglýst.
Tillagan var auglýst 30. mars til 4. maí 2010, með athugasemdafresti til 18. maí 2010. Athugasemdir bárust.
Á fundi skipulagsnefndar 18. maí 2010 var tillagan lögð fram á ný ásamt athugasemdum.
Skipulagsnefnd fól Skipulags- og umhverfissviði að taka saman umsögn um innsendar athugasemdir.
Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var tillagan lögð fram á ný.

Frestað. Skipulagsnefnd felur Skipulags- og umhverfissviði að halda fund með fulltrúum íbúa, sem sendu inn athugasemdir við tillöguna.

5.910464 - Götureitur Kópavogsbraut, Kópavör, Þinghólsbraut, Suðurvör.

Á fundi skipulagsnefndar 3. nóvember 2009 var lagt fram erindi Ingibjargar Baldursdóttur fh. eigenda nr. 69 við Kópavogsbraut. Í erindi felst að óskað er eftir heimild til að skipta lóðinni í tvær lóðir, með annað hvort parhúsi eða tveimur einbýlishúsum.
Meðfylgjandi: Skýringarmyndir.
Skipulagsnefnd samþykkti að fela Skipulags- og umhverfissviði að vinna deiliskipulagstillögu fyrir götureitinn milli Kópavarar, Kópavogsbrautar, Þinghólsbrautar og Suðurvarar.
á fundi skipulagsnefndar 15. desember 2009 var tillaga varðandi götureitinn lögð fram. Í tillögu skipulags- og umhverfissviðs dags. 4. desember 2009, kemur fram m.a. umfang skráðra bygginga í götureitnum, fjöldi íbúða, hæð byggingar og stærð lóða. Einnig eru sýndar hugmyndir að nýjum og breyttum byggingarreitum ásamt nýtingarhlutfalli hverrar lóðar.
Skipulagsnefnd felur skipulagsstjóra að leita eftir áliti hlutaðeigandi lóðarhafa á skipulagssvæðinu sbr. framlagða hugmynd.
Haldinn var kynningarfundur með hlutaðeigandi 28. janúar 2010, þar sem óskað var eftir hugmyndum lóðarhafa í götureitnum.
Í bréfi dags. 29. janúar 2010 til viðkomandi lóðarhafa var gefinn frestur til að skila erindum til 15. febrúar 2010.
Á fundi skipulagsnefndar 16. mars 2010 var erindið lagt fram á ný ásamt tillögu að deiliskipulagi reitsins dags. 12. mars 2010.
Skipulagsnefnd samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarráðs.
Fulltrúar Samfylkingarinnar bóka: "Fögnum því að barátta okkar í skipulagsnefnd fyrir bættum vinnubrögðum hafi borið árangur og hér eftir verði götureitir í ódeiliskipulögðum hverfum að jafnaði skipulagðir sem ein heild."
Fulltrúar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks "mótmælum því harðlega að ekki hafi verið ástunduð góð vinnubrögð við vinnu að skipulagsmálum í Kópavogi, hvort sem er í skipulagsnefnd eða á Skipulags- og umhverfissviði."
Áheyrnarfulltrúi Vinstri grænna ""fagnar því skrefi sem nú hefur verið stigið í átt til þess að deiliskipuleggja heila götureiti í stað einstakra lóða í ódeiliskipulögðum hverfum bæjarins."
Fulltrúar Samfylkingar bóka: "Samfylkingin harmar að meirihluti Sjálfstæðis- og Framsóknarmanna skuli velja að snúa út úr okkar orðum með því að draga starfsmenn Skipulags- og umhverfissviðs inn í umræðuna. Við erum á engan hátt að saka starfsmenn Skipulags- og umhverfissviðs um ófagleg vinnubrögð. Hér er um að ræða pólitískan ágreining um framkvæmd skipulags, og hefur m.a. Úrskurðarnefnd skipulagsmála fellt úrskurð í samræmi við okkar sjónarmið."
Á fundi bæjarráðs 18. mars 2010 var samþykkt að tillagan væri auglýst.
Tillagan var auglýst 30. mars til 4. maí 2010, með athugasemdafresti til 18. maí 2010. Athugasemdir og ábendingar bárust.
Á fundi skipulagsnefndar 18. maí 2010 var tillagan lögð fram á ný ásamt athugasemdum og ábendingum.
Skipulagsnefnd felur Skipulags- og umhverfissviði að taka saman umsögn um innsendar athugasemdir.
Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var tillagan lögð fram á ný.

Skipulagsnefnd felur Skipulags- og umhverfissviði að taka saman umsögn um innsendar athugasemdir.

6.903151 - Kársnesbraut 78-84, Vesturvör 7 og göng undir Vesturvör að bryggjuhverfi, deiliskipulag.

Á fundi skipulagsnefndar 17. mars 2009 var lagt fram erindi byggingarfulltrúa varðandi nr. 78 við Kársnesbraut dags. 17. mars 2009. Erindið varðar leyfi til þess að byggja bílskúr á norðurhluta lóðarinnar.
Meðfylgjandi: Skýringaruppdráttur í mkv. 1:100 dags. 10. feb. ´09.
Skipulagsnefnd samþykkir að vísa erindinu til umsagnar bæjarskipulags.
Á fundi skipulagsnefndar 15. september 2009 var erindið lagt fram á ný ásamt umsögn bæjarskipulags dags. 15. september 2009.
Frestað. Skipulagsnefnd fól skipulagsstjóra að vinna að gerð deiliskipulags fyrir Kárnesbraut 78, bæjarland við Kárnesbraut 76-80 og undirgöng undir Vesturvör að Bryggjuhverfi.
Á fundi skipulagsnefndar 19. janúar 2010 var erindið lagt fram á ný og staða málsins kynnt.
Skipulagsnefnd fól skipulagsstjóra að kynna framlagða hugmynd lóðarhöfum Kársnesbraut 76, 78, 80, 82, 82a, 84 og Vesturvör 7.
Haldinn var kynningarfundur með hlutaðeigandi um skipulagsvinnuna 10. febrúar 2010. Í bréfi dags. 11. febrúar 2010 var gefinn frestur til að koma að ábendingum eða tillögum til 12. apríl 2010. Engar ábendingar eða tillögur bárust.
Á fundi skipulagsnefndar 16. mars 2010 er erindið lagt fram á ný ásamt tillögu að deiliskipulagi reitsins dags. 12. mars 2010.
Skipulagsnefnd samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarráðs.
Á fundi bæjarráðs 18. mars 2010 var samþykkt að tillagan verði auglýst.
Tillagan var auglýst 30. mars til 4. maí 2010, með athugasemdafresti til 18. maí 2010. Ábendingar og athugasemdir bárust.
Á fundi skipulagsnefndar 18. maí 2010 var tillagan til umfjöllunar á ný ásamt ábendingum og athugasemdum.
Skipulagsnefnd felur Skipulags- og umhverfissviði að taka saman umsögn um innsendar athugasemdir.
Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var tillagan til umfjöllunar á ný.

Skipulagsnefnd felur Skipulags- og umhverfissviði að taka saman umsögn um innsendar athugasemdir.

7.1004260 - Elliðahvammur, starfsleyfi eggja- og kjúklingaframleiðslu

Á fundi skipulagsnefndar 20. apríl 2010 var lagt fram erindi Heilbrigðiseftirlits dags. 14. apríl 2010. Erindið varðar umsókn Hvamms ehf. um endurnýjun á starfsleyfi fyrir eggja- og kjúklingaframleiðslu í Elliðahvammi í landi Vatnsenda. Óskað er "umsagnar Skipulags- og umhverfissviðs Kópavogs um forsendur skipulags vegna starfseminnar og nálægð hennar við íbúðasvæði."
Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu erindisins og fól Skipulags- og umhverfissviði að taka saman umsögn um stöðu máls í samráði við Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis.
Á fundi skipulagsnefndar 18. maí 2010 var erindið lagt fram að nýju ásamt umsögn sviðstjóra Skipulags- og umhverfissviðs dags. 6. maí 2010. Einnig lagðar fram ábendingar og athugasemdir frá íbúum og öðrum hagsmunaaðilum í Þingum og Hvörfum varðandi endurnýjun starfsleyfis. Þá lagt fram erindi Sigurbjörns Þorbergsson hrl. fh. eiganda Vatnsenda, varðandi starfsleyfi fyrir hænsnabúið Elliðahvammi dags. 15. maí 2010.
Skipulagsnefnd frestaði afgreiðslu málsins og óskar umsagnar lögmanns Skipulags- og umhverfissviðs um efnisatriði erindis lögmanns eiganda Vatnsenda dags. 15. maí 2010.
Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var erindið lagt fram að nýju ásamt umsögn lögmanns Skipulags- og umhverfissviðs dags. 28. júní 2010.

Skipulagsnefnd samþykkir að leggja til við bæjarráð að umsögn sviðsstjóra dags. 6. maí 2010 og umsögn lögmanns Skipulags- og umhverfissviðs dags. 15. maí 2010 verði vísað til Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis.

8.1005061 - Vesturvör 26, tímabundin afnot lands.

Á fundi skipulagsnefndar 18. maí 2010 var lagt fram erindi Járn og blikk ehf. dags. 24. mars 2010, lóðarhafa nr. 26 við Vesturvör. Erindið varðar ósk um afnot af landi norðan lóðarinnar til skamms tíma.
Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu erindisins og óskar eftir umsögn Framkvæmda- og tæknisvið.
Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var erindið lagt fram að nýju ásamt umsögn Framkvæmda- og tæknisviðs dags. 5. júlí 2010.

Frestað, skipulagsnefnd felur Skipulags- og umhverfissviði að skoða mögulega útfærslu, til þess að geta orðið við erindinu. 

9.904140 - Álaþing 5, stækkun lóðar.

Á fundi skipulagsnefndar 21. apríl 2009 var lagt fram erindi lóðarhafa nr. 5 við Álaþing dags. 17. apríl 2009. Erindið varðar leyfi til stækkunar lóðar til vesturs um 4 metra. Meðfylgjandi: Skýringaruppdráttur í mkv. 1:100 og 1:500 dags. 17. apríl 2009. Skipulagsnefnd óskar umsagnar sviðsstjóra skipulags og umhverfissviðs og framkvæmda- og tæknisviðs.
Á fundi skipulagsnefndar 19. maí 2009 var erindið lagt fram að nýju ásamt umsögn sviðsstjóranna.
Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs fór yfir málið.
Skipulagsnefnd samþykkir að erindið verði kynnt lóðarhöfum Álaþingi 1, 16, 18, 20 og 22. Skipulagsnefnd vekur athygli á samningum um lóðargjöld.
Kynning fór fram 24. júní til 28. júlí 2009. Engar athugasemdir bárust.
Á fundi skipulagsnefndar 26. ágúst 2009 var erindið lagt fram á ný.
Skipulagsnefnd samþykkir framlagt erindi og vísar því til afgreiðslu bæjarráðs. Skipulagsnefnd vekur athygli á samningum um lóðargjöld.
Þrátt fyrir bréf dags. 14. september 2009 og ítrekað 30. nóvember 2009, hefur ekki verið gengið frá formsatriðum varðandi stækkun lóðarinnar.
Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var erindið lagt fram að nýju.


Skipulagsnefnd fellur frá samþykkt skipulagsnefndar frá 26. ágúst 2009, þar sem lóðarhafi hefur ekki uppfyllt skilyrði um greiðslu vegna stækkunar lóðarinnar og vísar afgreiðslunni til bæjarráðs.

10.1004001 - Engjaþing 5 - 7, breytt deiliskipulag.

Á fundi skipulagsnefndar 20. apríl 2010 var lagt fram erindi lóðarhafa nr. 5 - 7 við Engjaþing. Í erindi felst að óskað er eftir því að breyta parhúsi í fjölbýli með fjórum tveggja herbergja íbúðum. Byggingarmagn minnkar úr 468 m² 300 m² miðað við samþykktar byggingarnefndarteikningar. Bílastæðum fjölgi úr 4 í 6.
Meðfylgjandi: Skýringaruppdráttur dags. 18. mars´10 í mkv. 1:500
Skipulagsnefnd samþykkti að senda erindið í kynningu til lóðarhafa Fróðaþings 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og Engjaþings 1 og 3 og Frostaþings 1, 2, 2a og 3.
Kynning fór fram 30. apríl til 31. maí 2010. Engar athugasemdir bárust.
Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var erindið lagt fram að nýju.

Skipulagsnefnd samþykkir erindið og vísar því til afgreiðslu bæjarráðs.

11.1006138 - Sunnubraut 46, bílageymsla.

Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var lagt fram erindi byggingarfulltrúa dags. 25. maí 2010. Erindið varðar ósk um leyfi til að byggja bílageymslu við austurhlið hússins nr. 46 við Sunnubraut.
Meðfylgjandi: Skýringaruppdrættir dags. 20. maí 2010 í mkv. 1:100

Skipulagsnefnd samþykkir að senda erindið í kynningu skv. 7. mgr. 43. greinar skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, til lóðarhafa Sunnubraut 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48. Þinghólsbraut 39, 41, 43, 45.

12.1006139 - Laufbrekka 13, einbýli í tvíbýli.

Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var lagt fram erindi byggingarfulltrúa dags. 25. maí 2010. Erindið varðar óks um leyfi til að breyta einbýli í tvíbýli með bílskúr nr. 13 við Laufbrekku.
Meðfylgjandi: Skýringaruppdrættir dags. 18. maí 2010 í mkv. 1:100.

Skipulagsnefnd samþykkir að senda erindið í kynningu skv. 7. mgr. 43. greinar skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, til lóðarhafa Laufbrekku. Löngubrekku 10, 12, 14, 16. Enda liggi fyrir samþykki aðliggjandi lóðarhafa.

13.1006211 - Vatnsendablettur 8, ársbústaðaleyfi.

Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var lagt fram erindi lóðarhafa nr. 8 við Vatnsendablett dags. 29. mars 2009. Erindið varðar leyfi til ársbúsetu.

Frestað.

14.1006213 - Kópavogsbraut 6, bílskúr og stúdíó íbúð.

Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var lagt fram erindið byggingarfulltrúa dags. 11. júní 2010. Erindið varðar ósk um leyfi til að byggja bílskúr og stúdíóíbúð á norðurhluta lóðarinnar.
Meðfylgjandi: Skýringaruppdrættir dags. apríl ´10 í mkv. 1:100, 1:500

Skipulagsnefnd hafnar erindinu og vísar því til afgreiðslu bæjarráðs. 

15.1006312 - Deiliskipulagsgreinargerðir

Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var lagt fram erindi Skipulagsstofnunar dags. 15. júní 2010. Erindið varðar beiðni um gögn vegna skipulagsskilmála.

Lagt fram.

16.1006315 - Björtusalir 17, breytt deiliskipulag.

Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var lagt fram erindi byggingarfulltrúa dags. 21. júní 2010. Erindið varðar leyfi til að þegar reist 5,3 m² útigeymsla fái að standa á suður hluta lóðarinnar.
Meðfylgjandi: Skýringaruppdráttur dags. 14. júní ´10 í mkv. 1:100

Frestað. Skipulagsnefnd samþykkir að fela Skipulags- og umhverfissviði að ræða við lóðarhafa. 

17.1005072 - Vallakór 1-3, aðkoma

Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var lagt fram erindi frá bæjarráði dags. 16. júní 2010. Erindið varðar skoðun á breyttri aðkomu að Kórnum og afmörkun bílastæða íbúðarhúsa við Vallakór.

Frestað. Skipulagsnefnd vísar erindinu til Skipulags- og umhverfissviðs.

18.912630 - Dalvegur 6 - 8, gegnum akstur.

Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var lagt fram erindi byggingarfulltrúa dags. 22. júní 2010. Í erindinu felst að óskað er álits skipulagsnefndar á því hvort forsendur um umferðarkvöð hafi breyst, vegna breyttra forsendna í skipulagi.

Frestað. Skipulagsnefnd óskar eftir tillögum Skipulags- og umhverfissviðs.

19.1006448 - Grundarsmári 16, stækkun húss

Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var lagt fram erindi lóðarhafa nr. 16 við Grundarsmára dags. 25. júní 2010. Erindið varðar leyfi til stækkunar hússins til vesturs um 5 m² og tengja stækkunina við sólhýsi á suðurhlið.
Meðfylgjandi: Skýringaruppdrættir dags. 5. júní 2010 í mkv. 1:100

Skipulagsnefnd samþykkir að senda erindið í kynningu skv. 2. mgr. 26. greinar skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, til lóðarhafa Grundarsmára 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20. Grófarsmára 27, 29, 31, 33, 35.

20.1006494 - Kópavogsbær - Kópavogshæli

Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var lagt fram erindi Skipulags- og umhverfissviðs Kópavogs dags. 1. júlí 2010. Þar sem óskað er heimildar skipulagsnefndar til að leita álits Húsfriðunarnefndar um varðveislu Kópavogsbæjar og hælis og endurreisn þeirra.
Meðfylgjandi: Greinargerð Skipulags- og umhverfissviðs dags. júní 2010.

Skipulagsnefnd samþykkir að mæla með við bæjarráð að leitað verði álits Húsfriðunarnefndar um varðveislu gamla Kópavogsbæjarins (Kópavogstún 14) og Kópsvogshælis (Kópavogsgerði 9) og endurreisn þeirra.

21.1007018 - Breiðahvarf 6, hesthús

Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var lagt fram erindi lóðarhafa nr. 6 við Breiðahvarf og varðar leyfi til byggingar hesthúss á lóðinni.
Meðfylgjandi: Skýringaruppdráttur dags. 1. júli 2010 í mkv. 1:100 og 1:500

Skipulagsnefnd samþykkir skv. 2. mgr. 26. greinar skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, að senda erindið í kynningu til lóðarhafa Breiðahvarfi 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17. Faxahvarf 3, 12. Fákahvarf 13, 18.

22.1007019 - Smiðjuvegur 9a, viðbygging

Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí 2010 var lagt fram erindi byggingarfulltrúa dags. 5. júlí 2010 varðandi nr. 9 við Smiðjuveg. Erindið varðar leyfi til að byggja við húsið vegna aðstöðu starfsfólks, alls um 87,9 m² á tveimur hæðum með grunnfleti 43,8 m² og önnur hæð 44,1 m².
Meðfylgjandi: Skýringaruppdráttur dags. 1. júlí 2010 í mkv. 1:200

Skipulagsnefnd samþykkir að senda erindið í kynningu skv. 7. mgr. 43. greinar skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, til lóðarhafa Smiðjuvegi 9 og 9a, enda liggi fyrir samþykki skráðra lóðarhafa Smiðjuvegi 9a.

23.701100 - Endurskoðun Aðalskipulags Kópavogs 2008-2020

Sviðsstjóri greindi stuttlega frá stöðu við endurskoðun Aðalskipulags Kópavogs.

 Skipulagsnefnd samþykkir að á næsta fundi skipulagsnefndar verði ítarleg kynning á endurskoðun Aðalskipulags Kópavogs.

24.1007118 - Skráning gamalla húsa.

Sviðsstjóri greindi frá því að nokkur hús standa enn af fyrstu byggð í Kópavogi. Þau eru lítil einlyft hús, sum hver með risi, flest bárujárnsklædd eða forskölluð timburhús. Þessi hús eru að hverfa og týnast og lítið er gert til að varðveita sögu þeirra.

Skipulagsnefnd samþykkir að fela Skipulags- og umhverfissviði að taka saman upplýsingar um íbúðarhúsnæði í Kópavogi sem byggt er fyrir 1950.

Fundi slitið - kl. 18:30.