Almenn störf

Vinsamlega fyllið út upplýsingar á því umsóknarformi sem birtist þegar sótt er um starf. Það er yfirleitt beðið um að a.m.k. starfsferilskrá fylgi útfylltri umsókn.

Starfsmaður í athvarf fyrir fólk með geðraskanirUmsóknarfrestur til: 24. maí 2017

Starfsmaður óskast til starfa í Dvöl

Dvöl er athvarf fyrir fólk með geðraskanir. Fólk kemur á eigin forsendum til að njóta samveru við aðra. Í starfinu er áhersla lögð á að efla sjálfstæði og virkni. Í Dvöl er unnið eftir þeim meginhugmyndum sem birtast í lögum um málefni fatlaðs fólks, lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og mannréttindasáttmálum sem Ísland er aðili að.

Starfshlutfall Um er að ræða 50% starf í dagvinnu

Menntunar- og hæfniskröfur

· Góð almenn menntun sem nýtist í starfi.

· Reynsla af vinnu með fötluðu fólki

· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Starfið getur verið líkamlega krefjandi

Helstu verkefni og ábyrgð

· Að veita persónulegan stuðning og efla frumkvæði

· Að sinna innkaupum, matseld, þrifum, frágangangi ýmiskonar o.s.frv.

· Að sinna verkum sem fylgja heimilishaldi hvort sem er innan húss eða utan s.s. hreingerningar á húsnæði og fl.

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og Launanefndar sveitarfélaga.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogs þurfa að skila sakavottorði eða veita heimild til að leitað sé upplýsinga af sakaskrá.

Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2017

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórður Ingþórsson í síma 5541260 og einnig er hægt að senda fyrirspurn á netafangið thorduri@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Sérkennari í námsver í KópavogsskólaUmsóknarfrestur til: 25. maí 2017

Kópavogsskóli óskar eftir að ráða sérkennaraí Námsver

Nú erum við að leita að nýjum kennurum í góða kennarahópinn okkar því nokkrir reynsluboltar eru að minnka við sig og aðrir að fara á eftirlaun. Kópavogsskóli er heildstæður grunnskóli með um 340 nemendur og 60 starfsmenn. Í skólanum er sérdeild fyrir nemendur á mið- og unglingastigi og dægradvöl fyrir nemendur í 1. ? 4. bekk. Unnið er samkvæmt uppeldisstefnunni Uppeldi til ábyrgðar og skólinn er heilsueflandi grunnskóli. Lögð er áhersla á skapandi og framsækið skólastarf og ýmis þróunarverkefni eru í gangi. Í Kópavogsskóla er allir nemendur í 5. ? 10. bekk með spjaldtölvur og mikil áhersla er lögð á einstaklingsmiðun náms og fjölbreytta kennsluhætti. Einkennisorð skólans er vinátta, virðing, vellíðan. Góður starfsandi er í skólanum og vinnuaðstæður góðar.

Ráðningarhlutfall og tími

Um er að ræða 100% starf í Námsveri (sérdeild) skólans frá 1. ágúst 2017. Um framtíðarstarf er að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Kennsluréttindi í grunnskóla

· Sérkennaranám og reynsla á sviði sérkennslu.

 • Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og rík þolinmæði
 • Góð þekking á tölvum og upplýsingatækni
 • Æskilegt er að umsækjendur hafi þekkingu á Uppeldi til ábyrgðar
 • Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður og drífandi og til í að taka þátt í þróunarstarfi

Frekari upplýsingar

Í Námsveri eru 14 nemendur að jafnaði og flestir fara einnig í kennslustundir í almennum bekk. Starfið gerir kröfu um mjög mikla dagleg samvinna kennara. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði. Mjög viðamiklar upplýsingar um Kópavogsskóla og skólastarfið er að finna á www.kopavogsskoli.is. Einungis er hægt að sækja um starfið á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2017.

Upplýsingar gefur Guðmundur Ásmundsson skólastjóri í síma 441 3400. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið goa@kopavogur.is.

Karlar jafnt sem konur er hvött til að sækja um starfið.

Sækja um starf

Umsjónarkennari á yngsta stig í HörðuvallaskólaUmsóknarfrestur til: 27. maí 2017

Umsjónarkennari á yngsta stig í Hörðuvallaskóla

Hörðuvallaskóli var stofnaður árið 2006 og starfar undir einkunnarorðunum ?það er gaman í skólanum?. Í skólanum fer fram metnaðarfullt starf með framangreind einkunnarorð að leiðarljósi. Skólaárið 2017 til 2018 er gert ráð fyrir liðlega 920 nemendum og rúmlega 130 starfsmönnum. Skólinn einkennist af góðum starfsanda og vinalegu viðmóti.

Ráðningartími og starfshlutfall

Ráðið er í starfið frá 1. ágúst 2017.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla

· Þekking og áhugi á kennslu- og uppeldisfræði

· Einlægur áhugi á að vinna með börnum og unglingum

 • Þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Stundvísi og áreiðanleiki er skilyrði

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí 2017

Upplýsingar gefur Ágúst Jakobsson skólastjóri í síma 441 3600 eða gsm. 8478812. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið agustj@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Náms- og starfsráðgjafi í HörðuvallaskólaUmsóknarfrestur til: 27. maí 2017

Náms- og starfsráðgjafi í Hörðuvallaskóla

Hörðuvallaskóli var stofnaður árið 2006 og starfar undir einkunnarorðunum ?það er gaman í skólanum?. Í skólanum fer fram metnaðarfullt starf með framangreind einkunnarorð að leiðarljósi. Skólaárið 2017-2018 er gert ráð fyrir liðlega 920 nemendum og rúmlega 130 starfsmönnum. Skólinn einkennist af góðum starfsanda og vinalegu viðmóti.

Ráðningartími og starfshlutfall

Ráðið er í starfið frá 1. ágúst 2017, fullt starf.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Starfsréttindi sem náms- og starfsráðgjafi

· Reynsla af námsráðgjöf í grunnskóla

· Þekking og áhugi á skólastarfi- og uppeldisfræði

· Einlægur áhugi á að vinna með börnum og unglingum

 • Þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Stundvísi og áreiðanleiki er skilyrði

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí 2017

Upplýsingar gefur Ágúst Jakobsson skólastjóri í síma 441 3600 eða gsm. 8478812. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið agustj@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Einungis er hægt aðsækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Kennari í upplýsingaveri í HörðuvallaskólaUmsóknarfrestur til: 27. maí 2017

Kennari í upplýsingaveri Hörðuvallaskóla

Hörðuvallaskóli var stofnaður árið 2006 og starfar undir einkunnarorðunum ?það er gaman í skólanum?. Í skólanum fer fram metnaðarfullt starf með framangreind einkunnarorð að leiðarljósi. Skólaárið 2017-2018 er gert ráð fyrir liðlega 920 nemendum og rúmlega 130 starfsmönnum. Skólinn einkennist af góðum starfsanda og vinalegu viðmóti.

Ráðningartími og starfshlutfall

Ráðið er í starfið frá 1. ágúst 2017, 75-100% starf

Menntunar- og hæfniskröfur

· Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla

· Góð tölvukunnátta og reynsla/áhugi á nýtingu upplýsingatækni í skólastarfi

· Þekking og áhugi á kennslu- og uppeldisfræði

· Einlægur áhugi á að vinna með börnum og unglingum

 • Þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Stundvísi og áreiðanleiki er skilyrði

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí 2017

Upplýsingar gefur Ágúst Jakobsson skólastjóri í síma 441 3600 eða gsm. 8478812. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið agustj@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Frístundaleiðbeinandi í LindaskólaUmsóknarfrestur til: 28. maí 2017

Lindaskóli óskar eftir frístundaleiðbeinanda

Lindaskóli er heildstæður grunnskóli í Kópavogi. Í skólanum eru 480 nemendur í 1. -10. bekk og rúmlega 70 starfsmenn. Þar ríkir góður starfsandi og vinnuaðstæður eru góðar. Lindaskóli leggur rækt við listir og menningu í skólastarfinu. Hann leggur jafnframt áherslu á umhverfismennt og tekur þátt í Grænfánaverkefninu. Virk heilsuefling er eitt einkenna skólans og hefur til margra ára verið í forystusveit skóla sem hafa tekið þátt í Skólahreysti. Mikil og góð samvinna hefur verið milli skólans og heimila í nærumhverfinu.

Ráðningartími og starfshlutafall

Starfshlutfall er 50% eftir hádegi. Ráðið verður í starfið frá 8. ágúst 2017

Menntunar- og hæfniskröfur

· Framhaldsskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi

· Reynsla og áhugi á að starfa með börnum

· Hæfni í mannlegum samskiptum og samstarfi

· Frumkvæði og sköpunargleði

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Starfsmannafélags Kópavogs.

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí

Upplýsingar gefur Guðrún G. Halldórsdóttir, skólastjóri, í síma 441-3000/862-8778 og á netfanginu gudrungh@lindaskoli.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Starfsmaður við Salalaug - KarlUmsóknarfrestur til: 28. maí 2017

Starfsmaður við Salalaug ? Karl

Salalaug er staðsett við Versali í salahverfi Kópavogs. Sundlaugin var formlega opnuð á sumardaginn fyrsta árið 2005. Þar eru sundlaugar úti og inni ásamt heitum pottum, gufubaði og rennibraut. Hjá lauginni starfa rúmlega tuttugu manns, við þjónustustörf, þrif og öryggisgæslu.

Nánar um starfið

Laust er til umsóknar fullt starf við laugarvörslu, þrif, baðvörslu í búningsklefum karla og í móttöku sundlaugarinnar. Unnið er á vöktum. Um framtíðarstarf er að ræða í 100% starfshlutfalli.

Menntunar og hæfniskröfur

Allgóð sundkunnátta áskilin. Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og vera reglusamir, samviskusamir, vinnusamir og þjónustulundaðir. Athugið að starfið hentar ekki síður þeim sem eru komnir á og yfir miðjan aldur en þeim sem yngri eru. Eingöngu karlmenn koma til greina í starfið.

Laun eru samkvæmt samningi Starfsmannafélags Kópavogs og Launanefndar sveitafélaga.

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2017.

Frekari upplýsingar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Halldórsson í síma 570-0485 eða í gegnum netfangið gudmundur.h@kopavogur.is .

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Stærðfræðikennari á unglingastigi í KársnesskólaUmsóknarfrestur til: 29. maí 2017

Kársnesskóli óskar eftir að ráða stærðfræðikennara á unglingastigi

Kársnesskóli er heildstæður framsækinn grunnskóli í vesturbæ Kópavogs. Í skólanum eru 570 nemendur í 1. til 10. bekk og 75 starfsmenn og þar ríki góður starfsandi. Við skólann er starfrækt dægradvöl fyrir börn í 1. til 4. bekk sem staðsett er í íþróttahúsi skólans við Holtagerði. Gildi skólans eru virðing, þekking, ábyrgð og ánægja. Verið er að innleiða hugmyndafræði sem byggir á teymiskennslu. . Í Kársnesskóla eru allir nemendur í 5.-10.bekk með spjaldtölvur og áhersla er á fjölbreytta kennsluhætti.

Ráðningartími og starfshlutfall

Um 100% starf er að ræða og ráðning frá 1.ágúst 2017

Helstu verkefni

· Kennsla í stærðfræði

· Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við samstarfsfólk og stjórnendur

Menntunar- og hæfniskröfur

· Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla

· Einlægur áhugi á að vinna með börnum og unglingum

· Þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum

· Stundvísi og áreiðanleiki er skilyrði

· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Frekari upplýsingar

Umsóknarfrestur er til 29.maí 2017

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ

Upplýsingar gefur skólastjóri, Björg Baldursdóttir skólastjóri í síma 441-4600 og gsm 6994181 einnig má senda fyrirspurnir á netfangið bjorgb@kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is .

Sækja um starf

Kennarar í Lindaskóla fyrir næsta skólaárUmsóknarfrestur til: 29. maí 2017

Lindaskóli óskar eftir kennurum fyrir skólaárið 2017 til 2018

Lindaskóli er heildstæður grunnskóli í Kópavogi. Í skólanum um 480 nemendur í 1. -10. bekk og 70 starfsmenn. Þar ríkir góður starfsandi og vinnuaðstæður eru góðar. Lindaskóli leggur rækt við listir og menningu í skólastarfinu. Hann leggur jafnframt áherslu á umhverfismennt og tekur þátt í Grænfánaverkefninu. Virk heilsuefling er eitt einkenna skólans og hefur til margra ára verið í forystusveit skóla sem hafa tekið þátt í Skólahreysti. Mikil og góð samvinna er milli skólans og heimila í nærumhverfinu.

Kennslugreinar

Umsjónarkennari í 5. til 7. bekk.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Kennsluréttindi í grunnskóla

· Góð þekking á tölvum og upplýsingatækni

· Frumkvæði og metnaður í vinnubrögðum

· Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi umhverfi

· Stundvísi og samviskusemi

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga ogKÍ.

Umsóknarfrestur er til og með 29. maí 2017.

Nánari upplýsingar um starfið gefur Guðrún G. Halldórsdóttir skólastjóri, gudrungh@lindaskoli.is í síma 862-8778.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www. kopavogur.is

Sækja um starf

Umsjónarkennari á mið- og yngsta stig KársnesskólaUmsóknarfrestur til: 29. maí 2017

Kársnesskóli óskar eftir að ráða umsjónarkennara á mið- og yngsta stig á næsta skólaári

Kársnesskóli er heildstæður framsækinn grunnskóli í vesturbæ Kópavogs. Í skólanum eru 570 nemendur í 1. til 10. bekk og 75 starfsmenn og þar ríki góður starfsandi. Við skólann er starfrækt dægradvöl fyrir börn í 1. til 4. bekk sem staðsett er í íþróttahúsi skólans við Holtagerði. Gildi skólans eru virðing, þekking, ábyrgð og ánægja. Verið er að innleiða hugmyndafræði í Kársnesskóla sem byggir á teymiskennslu. Í Kópavogi er verið að innleiða spjaldtölvur í kennslu sem hefur það að markmiði að bæta skólastarf þannig að árangur verði áfram í fremstu röð.

Ráðningarhlutfall og tími

Um 100% starf er að ræða og ráðning frá 1.ágúst 2017

Helstu verkefni

· Annast almenna kennslu

· Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við samstarfsfólk og stjórnendur

Menntunar- og hæfniskröfur

· Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla

· Einlægur áhugi á að vinna með börnum og unglingum

· Þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum

· Stundvísi og áreiðanleiki er skilyrði

· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Frekari upplýsingar

Umsóknarfrestur er til 29.maí

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ

Upplýsingar gefur skólastjóri, Björg Baldursdóttir skólastjóri í síma 441-4600 og gsm 6994181 einnig má senda fyrirspurnir á netfangið bjorgb@kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is .

Sækja um starf

Sérkennari í KársnesskólaUmsóknarfrestur til: 29. maí 2017

Kársnesskóli óskar eftir að ráða sérkennara

Kársnesskóli er heildstæður framsækinn grunnskóli í vesturbæ Kópavogs. Í skólanum eru 570 nemendur í 1. til 10. bekk og um 75 starfsmenn og þar ríki góður starfsandi. Við skólann er starfrækt dægradvöl fyrir börn í 1. til 4. bekk sem staðsett er í íþróttahúsi skólans við Holtagerði. Gildi skólans eru virðing, þekking, ábyrgð og ánægja. Í Kársnesskóla eru allir nemendur í 5.-10.bekk með spjaldtölvur og áhersla er á fjölbreytta kennsluhætti. Verið er að innleiða hugmyndafræði sem byggir á teymiskennslu.

Ráðningarhlutfall og tími

Um 100% stöðu er að ræða og ráðning frá 1.ágúst 2017 og um framtíðarráðningu er að ræða

Menntunar- og hæfniskröfur

· Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla

· Viðbótarmenntun í sérkennslu æskileg

· Einlægur áhugi á að vinna með börnum og unglingum

· Þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum

· Stundvísi og áreiðanleiki er skilyrði

· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Frekari upplýsingar

Umsóknarfrestur er til 29.maí 2017

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ

Upplýsingar gefur skólastjóri, Björg Baldursdóttir skólastjóri í síma 441-4600 og gsm 6994181 einnig má senda fyrirspurnir á netfangið bjorgb@kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is .

Sækja um starf

Dönskukennari í SmáraskólaUmsóknarfrestur til: 30. maí 2017

Smáraskóli óskar eftir dönskukennara fyrir skólaárið 2017 - 2018

Smáraskóli er tveggja hliðstæðu, heildstæður grunnskóli með um 400 nemendur. Skólinn er staðsettur neðst í Kópavogsdal í fallegu umhverfi nálægt íþróttavelli Kópavogs, Fífunni og Kópavogslæk. Skólinn er þekktur fyrir útivistarátak sitt og blómlegt tónlistarlíf. Einkunnarorð skólans eru; virðing, vöxtur, viska og víðsýni.

Ráðningartími og starfshlutfall

Um er að ræða 100% starf vegna leyfis skólaárið 2017 - 2018. Ráðningartími er frá 1. ágúst 2017 til 31. júlí 2018.

Menntunar og hæfniskröfur

· Kennsluréttindi í grunnskóla.

· Viðkomandi þarf að vera vel talandi á dönsku og fær um að nýta sér rafræna miðla í kennslu.

 • Mjög góð þekking á tölvum og upplýsingatækni.
 • Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður og drífandi.
 • Æskilegt er að umsækjendur hafi þekkingu á Uppeldi til ábyrgðar.
 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum.

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2017.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Anna María Skúladóttir, skólastjóri, í símum 441-4800 og 865-2959. Einnig má senda fyrirspurnir á annamarias@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Grunnskólakennarar í SmáraskólaUmsóknarfrestur til: 30. maí 2017

Smáraskóli óskar eftir umsjónarkennurum á yngsta stig og miðstig fyrir skólaárið 2017 - 2018

Smáraskóli er tveggja hliðstæðu, heildstæður grunnskóli með um 400 nemendur. Skólinn er staðsettur neðst í Kópavogsdal í fallegu umhverfi nálægt íþróttavelli Kópavogs, Fífunni og Kópavogslæk. Skólinn er þekktur fyrir útivistarátak sitt og blómlegt tónlistarlíf. Einkunnarorð skólans eru; virðing, vöxtur, viska og víðsýni.

Ráðningartími og starfshlutfall

Þurfum við að bæta við umsjónarkennurum á yngsta ?og miðstig í okkar frábæra og samheldna hóp starfsmanna. Viðkomandi kennarar þurfa að geta hafið störf 1. ágúst 2017. Starfshlutfall er 80 ? 100%.

Menntunar og hæfniskröfur

Helstu verkefni og ábyrgð:

· Annast almenna kennslu á yngsta- og miðstigi í samráði við skólastjórnendur, aðra kennara og foreldra.

· Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk

· Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk

· Vinnur samkvæmt uppeldisstefnu skólans Uppeldi til ábyrgðar sem ætlað er að skapa góðan skólabrag og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks.

Hæfniskröfur:

· Kennsluréttindi í grunnskóla

· Áhugi á að starfa með börnum

· Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni

· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum,

· Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi

· Stundvísi og samviskusemi.

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2017.

Nánari upplýsingar um störfin veitirAnna María Skúladóttir, aðstoðarskólastjóri, í símum 441-4800 og 865-2959. Einnig má senda fyrirspurnir á annamarias@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Starfsmenn í dægradvöl SmáraskólaUmsóknarfrestur til: 30. maí 2017

Starfsmenn í dægradvöl óskast í Smáraskóla

Smáraskóli er tveggja hliðstæðu, heildstæður grunnskóli með um 400 nemendur. Skólinn er staðsettur neðst í Kópavogsdal í fallegu umhverfi nálægt íþróttavelli Kópavogs, Fífunni og Kópavogslæk. Skólinn er þekktur fyrir útivistarátak sitt og blómlegt tónlistarlíf. Einkunnarorð skólans eru; virðing, vöxtur, viska og víðsýni.

Ráðningartími og starfshlutafall

Lausar eru stöður starfsmanna í dægradvöl skólaárið 2017 - 2018. Starfshlutfall 40 - 50%

Ráðið er í stöðurnar frá 1. ágúst 2017.

Menntunar- og hæfniskröfur

Nauðsynlegt að viðkomandi hafi reynslu af vinnu með börnum.

 • Uppeldisnám æskilegt.
 • Reynsla af vinnu með börnum æskileg.
 • Þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Stundvís og áreiðanleiki skilyrði.

Fekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og Stfk.

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2017.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Anna María Skúladóttir, skólastjóri, í símum 441-4800 og 865-2959. Einnig má senda fyrirspurnir á annamarias@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Forstöðumaður dægradvalar í SmáraskólaUmsóknarfrestur til: 30. maí 2017

Smáraskóli óskar eftir að ráða forstöðumann dægradvalar skólaárið 2017 - 2018

Smáraskóli er tveggja hliðstæðu, heildstæður grunnskóli með um 400 nemendur. Skólinn er staðsettur neðst í Kópavogsdal í fallegu umhverfi nálægt íþróttavelli Kópavogs, Fífunni og Kópavogslæk. Skólinn er þekktur fyrir útivistarátak sitt og blómlegt tónlistarlíf. Einkunnarorð skólans eru; virðing, vöxtur, viska og víðsýni.

Ráðningartími og starfshlutfall

Vegna fæðingarorlofs vantar okkur forstöðumann í 100 % starf. Ráðningartími er skólaárið 2017 ? 2018.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í byrjun ágúst 2017.

Menntunar og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun á sviði tómstunda- og/eða uppeldisfræða er skilyrði
 • Reynsla af starfi með börnum og ungmennum er skilyrði
 • Sjálfstæði í vinnubrögðum, skipulagshæfileikar, frumkvæði og metnaður
 • Einlægur áhugi á að vinna með börnum
 • Þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Stundvísi og áreiðanleiki

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ eða viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2017.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Anna María Skúladóttir, skólastjóri, í símum 441-4800 og 865-2959. Einnig má senda fyrirspurnir á annamarias@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Matreiðslumaður í SalaskólaUmsóknarfrestur til: 31. maí 2017

Matreiðslumaður óskast í Salaskóla

Í Salaskóla eru 580 nemendur og 80 starfsmenn. Góður andi, gott starfsumhverfi. Í skólanum er gott mötuneytiseldhús og áhersla lögð á að elda sem mest frá grunni. Skólinn er heilsueflandi grunnskóli.

Salaskóli eftir matreiðslumanni til að sjá um mötuneyti nemenda og starfsmanna. Um er að ræða 100% starf.

Hæfniskröfur

 • menntun á sviði matreiðslu
 • áhugi, frumkvæði og metnaður í starfi
 • sjálfstæði í vinnubrögðum
 • skipulagshæfileikar
 • lipurð og færni í samskiptum
 • stundvísi, þolinmæði og umburðarlyndi
 • reynsla og áhugi á að starfa með börnum

Frekari upplýsingar

Einungis er hægt að sækja um starfið á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2017.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Upplýsingar gefur Hafsteinn Karlsson, skólastjóri í síma 441 3200 eða 821 1630

Netfang hafsteinn@salaskoli.is

Sækja um starf

Skólaliðar í dægradvöl í SalaskólaUmsóknarfrestur til: 31. maí 2017

Skólaliðar í dægradvöl Salaskóla

Í Salaskóla eru 590 nemendur og rúmlega 80 starfsmenn. Góður andi, gott starfsumhverfi. Í skólanum er rekin dægradvöl fyrir yngri nemendur og fjölbreytt klúbbastarf fyrir nemendur. Starfið í dægradvöl er fjölbreytt þar sem leitast er við að allir finni eitthvað við sitt hæfi.

Um er að ræða 50% starf eftir hádegi frá kl. 13 til 17.

Hæfniskröfur

 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Stundvísi og reglusemi
 • Frumkvæði og jákvæðni
 • Áhugi á að starfa með börnum

Frekari upplýsingar

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá grunnskólum Kópavogs þurfa að skila sakavottorði. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2017.

Upplýsingar gefur Hafsteinn Karlsson skólastjóri eða Auðbjörg Sigurðardóttir forstöðukona dægradvalar í síma 441 3200

Karlar jafnt sem konur eru karlar til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Leikskólakennari í leikskólann NúpUmsóknarfrestur til: 31. maí 2017

Leikskólinn Núpur óskar eftir leikskólakennara

Leikskólinn Núpur er 5 deilda leikskóli sem staðsettur er í Núpalind 3.Einkunnarorð Núps eru sjálfstæði og sköpun í samvinnu og gleði. Við leggjum áherslu á Fjölgreindir í leikskólastarfi og að hin siðferðislegu gildi samfélagsins endurspeglist í öllu leikskólastarfinu s.s. virðing fyrir einstaklingnum, samábyrgð, umhyggja, sáttfýsi og tjáningarfrelsi allra.

Fjölgreindir í leikskólastarfi hjálpa okkur að sjá hvernig hvert barn lærir best og hvað við getum gert til að auðvelda því að nýta allar greindir til náms. Í leikskólanum eru börn með mismunandi atgervi og frá ólíkum menningarheimum. Hvert barn fær viðfangsefni við sitt hæfi. Upplýsingar um leikskólann má finna á http://nupur.kopavogur.is/

Ráðningartími og starfshlutafall

Starfið felst í kennslu og umönnun barna á aldrinum eins til sex ára. Starfið er laust og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall er 100%

Menntunar- og hæfniskröfur

· Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun.

· Ábyrgur og jákvæður einstaklingur sem á auðvelt með mannleg samskipti.

· Skapandi og metnaðarfullur einstaklingur.

· Sjálfstæði í vinnubrögðum.

· Góð íslenskukunnátta skilyrði

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Unnið er samkvæmt starfslýsingum Félags leikskólakennara en starfslýsingar má finna á http://ki.is

Þeir sem ráðnir eru til starfa á leikskólum Kópavogs þurfa að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk.

Upplýsingar gefa Svana Kristinsdóttir, leikskólastjóri, og Bryndís Baldvinsdóttir aðstoðarleikskólastjóri, í síma 441-6600. Einnig má senda fyrirspurnir á nupur@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Enskukennari á unglingastigi í HörðuvallaskólaUmsóknarfrestur til: 31. maí 2017

Hörðuvallaskóli óskar eftir að ráða enskukennara á unglingastig

Hörðuvallaskóli var stofnaður árið 2006 og starfar undir einkunnarorðunum ?það er gaman í skólanum?. Í skólanum fer fram metnaðarfullt starf með framangreind einkunnarorð að leiðarljósi. Skólaárið 2017-2018 er gert ráð fyrir liðlega 920 nemendum og rúmlega 130 starfsmönnum. Skólinn einkennist af góðum starfsanda og vinalegu viðmóti.

Ráðningartími og starfshlutfall

Um er að ræða fullt starf frá 1. ágúst 2017

Menntunar- og hæfniskröfur

· Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla

· Þekking og áhugi á kennslu- og uppeldisfræði

· Einlægur áhugi á að vinna með börnum og unglingum

 • Þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Stundvísi og áreiðanleiki er skilyrði

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2017

Upplýsingar gefur Ágúst Jakobsson skólastjóri í síma 441 3600 eða gsm. 8478812. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið agustj@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Námsráðgjafi í SalaskólaUmsóknarfrestur til: 31. maí 2017

Námsráðgjafi óskast í Salaskóla

Salaskóli var stofnaður árið 2001. Í Salaskóla eru um 580 nemendur í 1. til 10. bekk og starfsmenn eru um rúmlega 80. Í skólanum eru góður andi ogstarfsumhverfi er gott. Kennarar vinna saman í teymisvinnu við undirbúning og skipulagningu námsins. Skólaþróun er ríkur þáttur í starfinu og mikil áhersla lögð á fjölbreytta kennsluhætti. Rauður þráður í starfi skólans er að nemendur fái að njóta sín og að þeim líði vel í skólanum. Fyrir skólaárið 2017 til 2018 viljum við fá til liðs við okkur gott starfsfólk til sem er tilbúið að takast á við krefjandi og gefandi starf og að vinna eftir stefnu skólans.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Menntun í náms- og starfsráðgjöf

· Leyfi til að starfa sem námsráðgjafi

· Þekking og/eða reynsla af vinnu í eineltismálum

· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

· Skipulagshæfileikar

· Lipurð og færni í samskiptum,

· Samstarfshæfni

· Stundvísi, þolinmæði og umburðarlyndi

Nánari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ / BHM.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá grunnskólum Kópavogs þurfa að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2017.

Upplýsingar gefur Hafsteinn Karlsson skólastjóri í síma 441 3200 og 821 1630

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Kennari á yngsta stig í SnælandsskólaUmsóknarfrestur til: 01. júní 2017

Kennari óskast á yngsta stig í Snælandsskóla

Snælandsskóli er heildstæður 434 nemenda grunnskóli staðsettur í Fossvogsdal. Skólinn byggir á langri hefð fyrir framsæknu og árangursríku skólastarfi þar sem áhersla hefur verið lögð á þátttöku í margs konar þróunar- og nýbreytniverkefnum. Einkunnarorð skólans eru: Viska ? virðing ? víðsýni ? vinsemd.

Ráðningartími og starfshlutfall

Umsjónarkennara vantar í 4. bekk í 80 % starf.

Menntunar- og hæfniskröfur

Grunnskólakennari með kjörvið í kennslu yngri barna.

Reynsla af kennslu yngri barna er æskileg

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og FG.

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2017.

Upplýsingar um starfið veitir Magnea Einarsdóttir skólastjóri í símum 6980828, og 4414202 og á netfanginu mein@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

.

Sækja um starf

Aðstoð í eldhús í leikskólanum BaugUmsóknarfrestur til: 02. júní 2017

Aðstoð í eldhúsi óskast við leikskólann Baug

Leikskólinn Baugur tók til starfa í október 2007 og er 8 deilda leikskóli fyrir 152 börn og eru rúmlega 40 starfsmenn. Leikskólinn er staðsettur við Baugakór í Kópavogi. Upplýsingar um leikskólann má finna á http://baugur.kopavogur.is/

Ráðningartími og starfshlutafall

Sem fyrst Starfshlutfall 40% í eldhúsi, möguleiki er á hærra starfshlutfalli inn á deild á móti.

Menntunar- og hæfniskröfur

Starfið felst í að aðstoða matráð í þeim verkefnum sem tilheyra eldhúsi.

Við leitum að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt og hefur frumkvæði,

er með skipulagshæfileika, ábyrgur og með færni í mannlegum samskiptum.

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2017

Upplýsingar gefa Margrét Magnúsdóttir, leikskólastjóri, og Guðbjörg Þorgeirsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri, í síma 570-4350. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið baugur@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Aðstoð í eldhúsi í leikskólanum BaugUmsóknarfrestur til: 02. júní 2017

Aðstoð í eldhúsi óskast við leikskólann Baug

Leikskólinn Baugur tók til starfa í október 2007 og er 8 deilda leikskóli fyrir 152 börn og eru rúmlega 40 starfsmenn. Leikskólinn er staðsettur við Baugakór í Kópavogi. Upplýsingar um leikskólann má finna á http://baugur.kopavogur.is/

Ráðningartími og starfshlutafall

Sem fyrst Starfshlutfall 40% í eldhúsi, möguleiki er á hærra starfshlutfalli inn á deild á móti.

Menntunar- og hæfniskröfur

Starfið felst í að aðstoða matráð í þeim verkefnum sem tilheyra eldhúsi.

Við leitum að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt og hefur frumkvæði,

er með skipulagshæfileika, ábyrgur og með færni í mannlegum samskiptum.

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2017

Upplýsingar gefa Margrét Magnúsdóttir, leikskólastjóri, og Guðbjörg Þorgeirsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri, í síma 570-4350. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið baugur@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Starfsmaður í sérkennslu í leikskólann LækUmsóknarfrestur til: 05. júní 2017

Starfsmaður í sérkennslu á leikskólann Læk

Lækur er 6 deilda leikskóli, í skólanum eru 130 börn og 40 starfsmenn. Deildir skólans eru aldursskiptar, eldri börnin eru í Stóra-Læk og yngri börnin í Litla-Læk. Leikskólinn er staðsettur í Kópavogsdal, þar sem stutt er í góð og skemmtileg útivistarsvæði á öllum árstímum. Í Læk er lagt upp með lýðræðislega nálgun í starfi með börnunum og starfsfólki. Sérkennsla er unnin í teymisvinnu þar sem sjónarmið fjölbreyttra fagstétta mætast í góðu og skemmtilegu samstarfi. Í teyminu eru til dæmis sérkennslustjóri með leikskólakennara og iðjuþjálfamenntun, þroskaþjálfi, grunnskólakennari og nemi á lokaári í B.A í sálfræði. Sérkennari kemur að kennslu hjá fleiri en einu barni hverju sinni en hefur aukna ábyrgð varðandi skipulagningu hjá einu til tveimur börnum í senn. Það er því mikilvægt að viðkomandi geti bæði unnið í teymisvinnu og hafi góð sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði. Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu hans http://laekur.kopavogur.is/

Einkunnarorð leikskólans eru sjálfræði, hlýja og virðing

Ráðningartími og starfshlutfall

Staðan er laus nú þegar. Starfshlutfall er 100%.

Hæfniskröfur:

· Leikskólakennnari/þroskaþjálfi eða önnur menntun sem nýtist í sérkennslu.

· Ábyrgur og jákvæður einstaklingur sem er með góða færni í samskiptum og er sjálfstæður í vinnubrögðum.

· Færni til að vinna samkvæmt einstaklingsnámskrám í teymisvinnu.

· Hæfni til að beita lausnamiðaðri nálgun við úrvinnslu verkefna.

· Góð íslenskukunnátta skilyrði.

· Ef ekki fæst leikskólakennari verður ráðinn starfsmaður með aðra uppeldismenntun eða leiðbeinandi.

Nánari upplýsingar

Unnið er samkvæmt starfslýsingum Félags leikskólakennara.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá leikskólum Kópavogs þurfa að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní 2017.

Upplýsingar um starfið gefa María Vilborg Hauksdóttir leikskólastjóri og Daðey Arnborg Sigþórsdóttir sérkennslustjóri í síma 441 5900. Einnig má senda fyrirspurnir á laekur@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar http://www.kopavogur.is

Sækja um starf

Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólann AusturkórUmsóknarfrestur til: 06. júní 2017

Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum Austurkór

Leikskólinn Austurkór er nýlegur sex deilda leikskóli staðsettur við götuna Austurkór í Kórahverfinu í Kópavogi. Í leikskólanum eru 120 börn á aldrinum 1-6 ára og um 30 manna fjölbreytt starfslið sem er einbeitt í að byggja upp metnaðarfullt starf í fallegum skóla. Í skólanum eru góðar vinnuaðstæður og liðsheild mikil. Hornsteinar skólastarfsins í Austurkór eru: útinám, námslotur byggðar á gildum skólans og lýðræðisleg vinnubrögð. Gildi skólans eru Samvinna, Lýðræði, Atorka og einkunnarorð leiksskólans eru Austurkór ? þar sem ævintýrin gerast.

Menntunar- og hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun skilyrði Framhaldsmenntun í stjórnun eða leikskólafræðum æskileg Reynsla af starfi í leikskóla skilyrði Reynsla af stjórnun og rekstri mikilvæg Forystuhæfileikar og góð samskiptahæfni skilyrði Góð tölvukunnátta

Frekari upplýsingar

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FSL.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá leikskólum Kópavogs þurfa að skila sakavottorði. Nánari upplýsingar veita Guðný Anna Þóreyjardóttir leikskólastjóri aðstoðarleikskólastjóri í síma 4415100 eða í netfangið: austurkor@kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. Júní 2017.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Sérkennari í sérdeild í ÁlfhólsskólaUmsóknarfrestur til: 07. júní 2017

Álfhólsskóli óskar eftir sérkennara í sérdeild fyrir einhverfra

Álfhólsskóli er heildstæður grunnskóli í Kópavogi. Í skólanum eru um 660 nemendur í 1. til 10. bekk og 130 starfsmenn. Skólinn byggir á langri hefð fyrir framsæknu og árangursríku skólastarfi þar sem áhersla hefur verið lögð á þátttöku í margs konar þróunarverkefnum.Í skólanum eru námsver fyrir einhverfa nemendur og móttökudeild fyrir nýbúa. Hafin er innleiðing á notkun spjaldtölva í kennslu með markvissum hætti og öflugum stuðningi kennsluráðgjafa. Í Álfhólsskóla er skapandi starf með fjölbreyttum kennsluháttum og nám við hæfi hvers og eins óháð menningarlegum bakgrunni.

Einkunnarorð skólans eru: menntun ? sjálfstæði - ánægja.

Ráðningartími og starfshlutfall

Starfshlutfall er 100%. Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2017

Menntunar- og hæfniskröfur

· Kennsluréttindi í grunnskóla

· Nám sem nýtist í starfi

· Viðbótarnám í sérkennslufræðum er kostur

· Mjög góð þekking á tölvum og upplýsingatækni

· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

· Jákvæðni og áhuga á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi

· Stundvísi og samviskusemi

Nánari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá grunnskólum Kópavogs þurfa að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 7. júní 2017.

Upplýsingar gefur Sigrún Bjarnadóttir skólastjóri í síma 4413800 og á netfanginu sigrunb@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar

Sækja um starf

Starfsmenn í dægradvöl ÁlfhólsskólaUmsóknarfrestur til: 07. júní 2017

Álfhólsskóli óskar eftir starfsmanni í dægradvöl fyrir næsta skólaár

Álfhólsskóli er heildstæður grunnskóli í Kópavogi. Í skólanum eru um 660 nemendur í 1. til 10. bekk og 130 starfsmenn. Skólinn byggir á langri hefð fyrir framsæknu og árangursríku skólastarfi þar sem áhersla hefur verið lögð á þátttöku í margs konar þróunarverkefnum.Í skólanum eru námsver fyrir einhverfa nemendur og móttökudeild fyrir nýbúa. Í Álfhólsskóla er skapandi starf með fjölbreyttum kennsluháttum og nám við hæfi hvers og eins óháð menningarlegum bakgrunni.

Einkunnarorð skólans eru: menntun ? sjálfstæði - ánægja.

Ráðningartími og starfshlutfall

Um er að ræða 50% starf.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Hafa áhuga á því að vinna með börnum

· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

· Hæfni í mannlegum samskiptum, þolinmæði og umburðarlyndi.

· Mikil áhersla á samstarfshæfni og stundvísi

Nánari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga starfsmannafélags Kópavogs.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá grunnskólum Kópavogs þurfa að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 7. júní 2017

Upplýsingar gefur Sigrún Bjarnadóttir skólastjóri í síma 4413800 og á netfanginu sigrunb@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar

Sækja um starf

Tónmenntakennari í ÁlfhólsskólaUmsóknarfrestur til: 07. júní 2017

Álfhólsskóli óskar eftir tónmenntakennara

Álfhólsskóli er heildstæður grunnskóli í Kópavogi. Í skólanum eru um 660 nemendur í 1. til 10. bekk og 130 starfsmenn. Skólinn byggir á langri hefð fyrir framsæknu og árangursríku skólastarfi þar sem áhersla hefur verið lögð á þátttöku í margs konar þróunarverkefnum.Í skólanum eru námsver fyrir einhverfa nemendur og móttökudeild fyrir nýbúa. Í Álfhólsskóla er skapandi starf með fjölbreyttum kennsluháttum og nám við hæfi hvers og eins óháð menningarlegum bakgrunni.

Einkunnarorð skólans eru: menntun ? sjálfstæði - ánægja.

Ráðningartími og starfshlutfall

Um er að ræða framtíðarstarf og ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2017.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Kennsluréttindi í grunnskóla

· Sérhæfing í tónmennt

· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

· Uppbyggjandi í samskiptum, ríkur sveigjanleiki og mikil samstarfshæfni

· Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi og efla sterka liðsheild enn frekar

· Stundvísi og samviskusemi

Nánari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá grunnskólum Kópavogs þurfa að skilasakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 7. júní 2017.

Upplýsingar gefur Sigrún Bjarnadóttir skólastjóri í síma 4413800 og á netfanginu sigrunb@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar

Sækja um starf

Tónmenntakennari í VatnsendaskólaUmsóknarfrestur til: 08. júní 2017

Vatnsendaskóli óskar eftir tónmenntakennara.

Vatnsendaskóli er heildstæður grunnskóli með 580 nemendur. Skólinn er staðsettur í fallegu umhverfi við Elliðavatn.

Áhersla er lögð á náttúrufræði og umhverfismennt í skólastarfinu, útikennslu og fjölbreytta kennsluhætti, sjá nánar á heimasíðu skólans: www.vatnsendaskoli.is

Ráðningartími og starfshlutafall

Staða tónmenntakennara er laus frá 1. ágúst 2017. Stöðuhlutfall er 100%.

Menntunar og hæfniskröfur

· Kennsluréttindi í grunnskóla.

· Æskilegt að kjörsvið sé tónlist.

· Áhugi á kórstarfi.

· Hæfni og ánægja af mannlegum samskiptum.

· Stundvísi.

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknarfrestur er til og með 8. júní, 2017.

Upplýsingar gefur Guðrún Soffía Jónasdóttir, skólastjóri, í síma 4414000 og 690-0168. Einnig má senda fyrirspurnir á gudrunj@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Umsjónarkennari á yngsta stig í VatnsendaskólaUmsóknarfrestur til: 08. júní 2017

Vatnsendaskóli óskar eftir að ráða umsjónarkennara á yngsta stig

Vatnsendaskóli er heildstæður grunnskóli með 580 nemendur og 85 starfsmenn. Skólinn er staðsettur í fallegu umhverfi við Elliðavatn. Áhersla er lögð á náttúrufræði og umhverfismennt í skólastarfinu, útikennslu og fjölbreytta kennsluhætti. Unnið er samkvæmt uppeldisstefnunni Uppeldi til ábyrgðar. Einkunnarorð skólans eru virðing, vinátta, samvinna og skapandi starf. Hafin er innleiðing á notkun spjaldtölva í kennslu með markvissum hætti og öflugum stuðningi kennsluráðgjafa. Góður starfsandi er í skólanum og vinnuaðstæður góðar.

Ráðningarhlutfall og tími

Umsjónarkennara vantar í kennslu á yngsta stigi í 100% starf frá 1. ágúst 2017.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Kennsluréttindi í grunnskóla.

· Áhugi á að starfa með börnum.

 • Þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
 • Stundvísi og áreiðanleiki skilyrði.

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ. Viðamiklar upplýsingar um Vatnsendaskóla og skólastarfið er að finna á www.vatnsendaskoli.is. Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 8. júní 2017

Upplýsingar gefur Guðrún Soffía Jónasdóttir skólastjóri 441 4000. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið gudrunj@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur er hvattir til að sækja um starfið.

Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar

Sækja um starf

Umsjónarkennari á miðstig í VatnsendaskólaUmsóknarfrestur til: 08. júní 2017

Vatnsendaskóli óskar eftir að ráða umsjónarkennara á miðstig

Vatnsendaskóli er heildstæður grunnskóli með 580 nemendur og 85 starfsmenn. Skólinn er staðsettur í fallegu umhverfi við Elliðavatn. Áhersla er lögð á náttúrufræði og umhverfismennt í skólastarfinu, útikennslu og fjölbreytta kennsluhætti. Unnið er samkvæmt uppeldisstefnunni Uppeldi til ábyrgðar. Einkunnarorð skólans eru virðing, vinátta, samvinna og skapandi starf. Hafin er innleiðing á notkun spjaldtölva í kennslu með markvissum hætti og öflugum stuðningi kennsluráðgjafa. Góður starfsandi er í skólanum og vinnuaðstæður góðar.

Ráðningarhlutfall og tími

Umsjónarkennara vantar í kennslu á miðstigi í 100% starf frá 1. ágúst 2017.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Kennsluréttindi í grunnskóla.

· Áhugi á að starfa með börnum.

 • Þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
 • Stundvísi og áreiðanleiki skilyrði.

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ. Viðamiklar upplýsingar um Vatnsendaskóla og skólastarfið er að finna á www.vatnsendaskoli.is. Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 8. júní 2017

Upplýsingar gefur Guðrún Soffía Jónasdóttir skólastjóri í síma 441 4001. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið gudrunj@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur er hvattir til að sækja um starfið.

Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar

Sækja um starf

Skólaliðar í HörðuvallaskólaUmsóknarfrestur til: 09. júní 2017

Hörðuvallaskóli óskar eftir að ráða skólaliða

Hörðuvallaskóli var stofnaður árið 2006 og starfar undir einkunnarorðunum ?það er gaman í skólanum?. Í skólanum fer fram metnaðarfullt starf með framangreind einkunnarorð að leiðarljósi. Skólaárið 2017-2018 er gert ráð fyrir liðlega 920 nemendum og rúmlega 130 starfsmönnum. Skólinn einkennist af góðum starfsanda og vinalegu viðmóti.

Ráðningartími og starfshlutfall

Um er að ræða 65-100% störf frá 8. ágúst 2017.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Einlægur áhugi á að vinna með börnum

 • Hæfni í mannlegum samskiptum, þolinmæði og umburðarlyndi
 • Frumkvæði og jákvæðni
 • Stundvísi og áreiðanleiki er skilyrði

Frekari upplýsingar

Laun eru skv. kjarasamningum Sambands ísl. sveitarfélaga og Eflingar.

Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði.

Nánari upplýsingar um Hörðuvallaskóla má finna á heimasíðu skólans www.horduvallaskoli.is

Umsóknarfrestur er til og með 9. júní 2017

Upplýsingar gefur Ágúst Jakobsson skólastjóri í síma 441 3600 eða gsm. 8478812. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið agustj@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.

Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Leikskólasérkennari í leikskólann SólhvörfUmsóknarfrestur til: 09. júní 2017

Leikskólasérkennari vegna stuðnings óskast á leikskólanum Sólhvörfum

Leikskólinn Sólhvörf er 6 deildar leikskóli þar sem starfa 33. starfsmenn. Unnið er í anda hugsmíðahyggju og er lögð rík áhersla á sjálfræði, siðferði og samvinnu. Áhersla er lögð á teymisvinnu í sérkennslu á leikskólanum Sólhvörfum.

Ráðningartími.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 15. maí 2017 eða eftir nánara samkomulag. Um er að ræða skólaárið 2017 til 2018.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Leikskólasérkennari og eða þroskaþjálfi.

· Ábyrgur og jákvæður einstaklingur sem á auðvelt með mannleg samskipti.

· Sjálfstæði og metnaður í vinnubrögðum.

· Áhugi á að tileinka sér starfsaðferðir hugsmíðakennara.

Ef ekki fæst leikskólasérkennari og eða þroskaþjálfi verður ráðinn starfsmaður með aðra uppeldismenntun.

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Unnið er samkvæmt starfslýsingum Félags leikskólakennara en starfslýsingar má finna á http://ki.is

Þeir sem ráðnir eru til starfa á leikskólum Kópavogs þurfa að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 9. júní 2017

Upplýsingar gefur Bjarney Magnúsdóttir, leikskólastjóri, í síma 441-7700. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið solhvorf@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Leikskólakennarar í leikskólann SólhvörfUmsóknarfrestur til: 09. júní 2017

Lausar stöður leikskólakennara á leikskólanum Sólhvörfum

Lausar eru stöður leikskólakennara á leikskólanum Sólhvörfum skólaárið 2017-2018. Leikskólinn Sólhvörf er sex deilda leikskóli þar sem starfa 35 starfsmenn. Unnið er í anda hugsmíðahyggju og er lögð rík áhersla á sjálfræði, siðferði og samvinnu.

Ráðningartími.

Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst eða eftir nánari samkomulagi.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Leikskólakennari eða önnur uppeldismenntun.

· Ábyrgur og jákvæður einstaklingur sem á auðvelt með mannleg samskipti.

· Sjálfstæði og metnaður í vinnubrögðum.

· Áhugi á að tileinka sér starfsaðferðir hugsmíðakennara.

Ef ekki fæst leikskólakennari verður ráðinn starfsmaður með aðra uppeldismenntun eða leiðbeinandi.

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Unnið er samkvæmt starfslýsingum Félags leikskólakennara en starfslýsingar má finna á http://ki.is

Þeir sem ráðnir eru til starfa á leikskólum Kópavogs þurfa að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 9. júní 2017

Upplýsingar gefur Bjarney Magnúsdóttir, leikskólastjóri, í síma 4417700. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið solhvorf@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Leikskólasérkennari í leikskólann AusturkórUmsóknarfrestur til: 12. júní 2017

Leikskólinn Austurkór óskar eftir að ráða leikskólasérkennara/þroskaþjálfa/iðjuþjálfa

Leikskólinn Austurkór er nýlegur sex deilda leikskóli staðsettur við götuna Austurkór í Kórahverfinu í Kópavogi. Í leikskólanum eru 120 börn á aldrinum 1-6 ára og um 30 manna fjölbreytt starfslið sem er einbeitt í að byggja upp metnaðarfullt starf í fallegum skóla. Í skólanum eru góðar vinnuaðstæður og liðsheild mikil. Hornsteinar skólastarfsins í Austurkór eru: útinám, námslotur byggðar á gildum skólans og lýðræðisleg vinnubrögð. Gildi skólans eru Samvinna,Lýðræði, Atorka og einkennisorð skólans eru Austurkór ? þar sem ævintýrin gerast.

Ráðningarhlutfall og tími

 • Viðkomandi þarf að geta hafið störf í síðasta lagi í september 2017
 • Starfshlutfall er 75% - 100%

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Leikskólakennara-, þroskaþjálfa- eða iðjuþjálfamenntun
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 • Frumkvæði í starfi og reynsla af sérkennslu æskileg
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta

Starfskröfur

Um er að ræða sérkennslu á deild fyrir börn á aldrinum 2 til 5 ára. Unnið er samkvæmt starfslýsingum Félags leikskólakennara en starfslýsingu leikskólasérkennara má finna á http://ki.is

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félag leikskólakennara/ Þroskaþjálfafélagi Íslands/Iðjuþjálfafélag Íslands.

Upplýsingar um skólann og starfsemi hans er hægt að nálgast á heimasíðunni austurkor.kopavogur.is og á facebook síðu skólans - https://www.facebook.com/austurkor/

Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 12. Júní 2017

Upplýsingar gefur Guðný Anna Þóreyjardóttir, leikskólastjóri, í síma 4415101/8989092 og Unnur Ólöf Gunnarsdóttir, sérkennslustjóri í síma 4415102. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið austurkor@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur er hvattir til að sækja um starfið.

Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Leikskólakennari í leikskólan UrðarhólUmsóknarfrestur til: 16. júní 2017

Leikskólakennari í heilsuleikskólann Urðarhól / Skólatröð

Urðarhóll er heilsuleikskóli í vesturbæ Kópavogs og var opnaður árið 2000. Leikskólanum tilheyra tvö lítil hús sem eru reknar sem sjálfstæðar deildar: Skólatröð og Stubbasel. Starf leikskólans byggir á Heilsustefnu Unnar Stefánsdóttur.Markmið skólans er að auka gleði og vellíðan barnanna með áherslu á næringu, hreyfingu og sköpun. Á Urðarhóli er samheldinn hópur starfmanna sem hefur unnið lengi saman og leitar að jákvæðum einstaklingi í hópinn. Starfsmannahópurinn er fjölbreyttur og skemmtilegur þar sem 50% þeirra eru leikskólakennarar, 20% háskólamenntaðir og 30% leiðbeinendur. Sjá nánar á www.urdarholl.kopavogur.is

Starfið

Um er að ræða starf í Skólatröð sem er lítið hús við Kópavogsskóla þar sem er 26 barna deild fyrir börn á aldrinum 3 til 5 ára.

Menntunar og hæfniskröfur

 • Leikskólakennaramenntun
 • Við leitum að einstaklingi sem hefur mikinn áhuga á að starfa samkvæmt markmiðum skólans með áherslu á útinám og umhverfismennt.
 • Viðkomandi þarf að vera ábyrgur, jákvæður og skapandi einstaklingur sem á auðvelt með mannleg samskipti.
 • Sjálfstæði í vinnubrögðum og fullt vald á íslenskri tungu skilyrði.

Ráðningartími og starfshlutafall

 • Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
 • Laun eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og FL.
 • Unnið er samkvæmt starfslýsingum Félags leikskólakennara en starfslýsingar má finna á http://ki.is
 • Þeir sem ráðnir eru til starfa á leikskólum Kópavogs þurfa að skila sakavottorði.
 • Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 16. júní 2017.

Upplýsingar gefur Sigrún Hulda Jónsdóttir, leikskólastjóri, í síma 840-2686/441 5001 og Ágústa Dröfn Kristleifsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri í síma 441 5002. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið urdarholl@kopavogur.is

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf

Frístundaleiðbeinendur í HörðuvallaskólaUmsóknarfrestur til: 08. ágúst 2017

Hörðuvallaskóli óskar eftir að ráða frístundaleiðbeinendur í Hörðuheima

Hörðuvallaskóli var stofnaður árið 2006 og starfar undir einkunnarorðunum ?það er gaman í skólanum?. Í skólanum fer fram metnaðarfullt starf með framangreind einkunnarorð að leiðarljósi. Dægradvöl skólans ber nafnið Hörðuheimar og þar dvelja um 300 nemendur í 1.-4. bekk að loknum skóladegi dag hvern.

Ráðningartími og starfshlutfall

Um er að ræða 35-50% störf frá 8. ágúst 2017.

Menntunar- og hæfniskröfur

· Framhaldsskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi

· Reynsla og áhugi á að vinna með börnum

 • Hæfni í mannlegum samskiptum, þolinmæði og umburðarlyndi
 • Frumkvæði, jákvæðni og sköpunargleði
 • Stundvísi og áreiðanleiki er skilyrði

Frekari upplýsingar

Laun eru skv. kjarasamningum Sambands ísl. sveitarfélaga og Starfsmannafélags Kópavogs.

Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði.

Nánari upplýsingar um Hörðuvallaskóla má finna á heimasíðu skólans www.horduvallaskoli.is

Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst 2017

Upplýsingar gefa Birta Baldursdóttir forstöðumaður í síma 8463484 netfang birta.b@kopavogur.iseða Ágúst Jakobsson skólastjóri í síma 441 3600 eða gsm. 8478812 netfang agustj@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.

Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf