Lóðagjöld

Lóðagjöld eru gjald fyrir byggingarrétt, gatnagerðargjöld og tengd gjöld.

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 13. janúar 2015 gjöld fyrir byggingarrétt. 

Gatnagerðargjöld eru skv. samþykkt bæjarstjórnar 26. mars 2013 og samþykkt (gjaldskrá) um gatnagerðargjald nr. 850/2007.

Lóðagjöldin taka breytingum til samræmis við byggingarvísitölu.

Við úthlutun lóðar fyrir íbúðarhúsnæði eru reiknuð lóðagjöld vegna byggingarréttar og gatnagerðargjöld. Lágmarksgjald fyrir byggingarrétt og gatnagerðargjöld við úthlutun lóðar er 70% af hámarksfermetrum byggingar, sem reisa má á viðkomandi lóð, skv. gildandi deiliskipulagi (án sameiginlegrar bílageymslu).

Endanlegt gjald vegna byggingarréttar og gatnagerðargjald miðast við endanlega stærð mannvirkis og er lagt á við samþykkt byggingaráforma og aðalteikninga. Gjöld fyrir sameiginlega bílageymslu reiknast 25% af gatnagatnagerðargjaldi íbúðarhúsnæðis.

Lágmarksgjald við úthlutun lóðar er ekki endurgreitt þó leyfi fáist fyrir byggingu undir 70% stærðar skv. deiliskipulagi.

Við útgáfu byggingarleyfis eru einnig lögð á tengd gjöld; byggingarleyfisgjald, heimæðagjald vatnsveitu og fráveitu, mælingargjald og gjöld fyrir úttektir og vottorð.

Gjaldskrá lóðagjalda er birt með fyrirvara um villur.

 • Greiðslufyrirkomulag

  Ganga þarf frá greiðslum lóðagjalda innan 30 daga frá staðfestri úthlutun.

  Heimilt er að greiða 90% lóðagjalda, sem lögð eru á við úthlutun, með skuldabréfi til allt að 8 ára, verðtryggt með 5% vöxtum. Fyrsti vaxtadagur 6 mánuðum eftir staðfesta úthlutun. Fyrsti gjalddagi þremur árum eftir staðfesta úthlutun.

  Veittur er 5% staðgreiðsluafsláttur, séu álögð gjöld við úthlutun greidd innan 30 daga frá staðfestri úthlutun.

   

 • Gjaldskrá

  Prenta gjaldskrá

  Mars 2017
  B. vísitala 130,3

  Gatnagerðargjald

  Samkvæmt 2. gr. gjaldskrár frá 1. janúar 2008

  Kr./m² húss
  Byggingarkostnaður vísitöluhúss
  203.636
  Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu
  15,0%
  30.545
  Raðhús, parhús, tvíbýlishús og keðjuhús
  10,3%
  20.975
  Fjölbýlishús
  4,9%
  9.978
  Verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarhús
  8,5%
  17.309
  Annað húsnæði
  8,5%
  17.309

  Byggingarréttargjald

  Samkvæmt samþykkt bæjarráðs 13. janúar 2015

  Kr./m² húss
  Einbýlishús
  (24.084=120,5)
  26.043 húss
  Raðhús, parhús, tvíbýlishús og keðjuhús
  (26.090=120,5)
  28.212 húss
  Fjölbýli
  (32.111=120,5)
  34.723 húss
  Fjölbýli í vesturbæ
  (40.139=120,5)
  43.403 húss
  Kr./m² lóðar
  Atvinnuhús á hafnarsvæði
  (11.038=120,5)
  11.936
  Atvinnuhúsnæði
  (8.028=120,5)
  8.681
  Hesthús á Kjóavöllum
  (2.709=120,5)
  2.929
  Annað húsnæði
  (8.028=120,5)
  8.681

  Byggingarleyfisgjald

  Gjald fyrir öll hús
  119 Kr./m³ húss
  Lágmarks afgreiðslugjald
  11.900 Kr.

  Heimaæðagjald fyrir vatnsveitu

  Kr. m³ húss
  Einbýlishús, raðhús, tvíbýlishús
  (284=120,5)
  307
  Fjölbýlishús
  (265=120,5)
  287
  Atvinnuhúsnæði að 2000 rM
  (185=120,5)
  200
  Atvinnuhúsnæði umfram 2000 rM
  (93=120,5)
  101
  Annað húsnæði
  (284=120,5)
  307

  Heimaæðagjald frárennslis

  Kr. á tengingu
  Einbýlishús, raðhús, tvíbýlishús
  (148.478=120,5)
  160.553
  Fjölbýlishús
  (235.461=120,5)
  253.529
  Atvinnuhúsnæði og annað
  (235.461=120,5)
  254.611

  Mælingagjald

  Mælingagjald
  54.500 Kr. á hús

  Gjald pr. úttekt

  Gjald per úttekt
  11.200 Kr.

  Gjald fyrir fokheldisvottorð og fokheldisúttekt

  Gjald fyrir fokheldisvottorð og fokheldisúttekt
  34.800 Kr. á hús

  Gjald fyrir lokaúttektarvottorð og lokaúttekt

  Gjald fyrir lokaúttektarvottorð og lokaúttekt
  34.800 Kr. á hús

  Lóðarleiga

  Kr./m² lóðar
  Íbúðarhúslóðir
  21,43
  Atvinnuhúsalóðir
  190,00
  Lækjarbotnaland
  21,43