Umhverfisviðurkenningar

Frá 1964 hefur Kópavogsbær veitt viðurkenningar fyrir garða og lóðir bæjarins.

Á árinu 1995 var gerð breyting á því fyrirkomulagi sem verið hafði á viðurkenningum. Ár hvert veitir umhverfis- og samgöngunefnd einstaklingum, félagasamtökum og/eða fyrirtækjum viðurkenningar í ýmsum flokkum s.s. umhirða húss og lóðar, endurgerð húsnæðis, frágangur húss og lóðar á nýbyggingarsvæðum, framlag til ræktunarmála og framlag til umhverfis og samfélags. Bæjarstjórn Kópavogs velur hinsvegar götu ársins.

Fyrirkomulagi viðurkenninganna er í sífelldri endurskoðun og hefur áhersla síðustu ára verið að veita viðurkenningar til einstaklinga, félagasamtaka og fyrirtækja sem einbeita sér að því að daglegar athafnir þeirra snúist um að bæta umhverfið sitt og annarra á hverjum degi.

Viðurkenningar umhverfis- og samgöngunefndar og bæjarstjórnar 1995-2020.

 • Umhverfi og samfélag - heiðursviðurkenning

  2020
  Kári Stefánsson fékk heiðursviðurkenningu bæjarstjórnar og umhverfisráðs Kópavogs fyrir framlag sitt til bætts samfélags.

  2010
  Ævar Jóhannesson fékk heiðursviðurkenningu bæjarstjórnar og umhverfisráðs Kópavogs fyrir framlag sitt til bætts samfélags.

 • Umhverfi og samfélag

  2012
  Leikskólarnir Arnarsmári
  Leikskólinn Kópasteinn
  Heilsuleikskólinn Kór
  Lyfja hf.

  2011
  Einar Clausen
  Hreint ehf. 
  Svansprent

 • Umhirða húss og lóðar til fyrirmyndar

  2023
  Skjólsalir 11
  Grænatunga 7

  2022
  Reynihvammur 39
  Þinghólabraut 58

  2021
  Kópavogstún 3-5.
  Álfhólsvegur 59.
  Langabrekka 21

  2020
  Austurkór 47

  2019
  Skólagerði 22
  Hrauntunga 93

  2018:
  Álfhólsvegur 40
  Hlíðarvegur 6

  2017:
  Kópavogsbakki 15
  Vallargerði 10

  2016:
  Akurhvarf 16 
  Jöklalind 1

  2015:
  Hjallabrekka 6
  Kaldalind 1
  Lækjasmári 8

  2014:
  Gnitakór 15 

  2013: 
  Birkihvammur 7

  2012: 
  Fífuhvammur 5
  Sunnubraut 22

  2011: 
  Hófgerði 14

  2010: 
  Kópavogsbraut 4

 • Endurgerð húsnæðis

  2023
  Kársnesbraut 33
  Mánabraut 7

  2022
  Barmahlíð, Fífuhvammur 47

  2019
  Álfhólsvegur 48
  Víghólastígur 24

  2018
  Hófgerði 5

  2016
  Hávegur 17

  2014
  Kópavogsbraut 76

  2013
  Huldubraut 31

  2008
  Fífuhvammur 39

  2007
  Bjarnhólastígur 3

  2006
  Digranesheiði 3

  2005
  Reynihvammur 23

  2003
  Kársnesbraut 55

  2002
  Grundarhvarf 12

  2001
  Álfhólsvegur 51

  2000
  Elliðahvammur, - endurgerð burstabæjar.

  1999
  Sunnubraut 22

  1998
  Sunnubraut 42

  1997
  Hlíðarvegur 1

  1996
  Melgerði 9

  1995
  Kópavogsbraut 80

 • Framlag til umhverfismála

  2020
  Byko

  2015
  Kríunes, Björn Ingi Stefánsson
  Álfhólsskóli

  2013
  Kársnesskóli  
  Smáraskóli 
  Vatnsendaskóli.
  Siglingafélagið Ýmir
  Menntaskólinn í Kópavogi

  2010
  Fyrirtækið Toyota fyrir framúrskarandi vinnu að umhverfismálum.

  2009
  Leikskólinn Álfaheiði fyrir stefnu sína í umhverfismálum.
  Leikskólinn Fífuhvammur fyrir stefnu sína í umhverfismálum.
  Leikskólinn Furugrund fyrir stefnu sína í umhverfismálum.

  2008
  JB Byggingafélag fyrir hönnun og framkvæmdir opins svæðis við Grandahvarf.

  2007
  Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar
  Lindaskóli
  Salaskóli 
  Snælandsskóli

  2006
  Teiknistofan Landmótun og Aubert Högnason vegna hönnunar og framkvæmda við Tjörnina í Kópavogsdal.

  2005
  Málning hf.
  Skógræktarfélag Kópavogs vegna Guðmundarlundar.

  2004
  Heilsuleikskólinn Urðarhóll
  Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð

  2003
  Einar Þorgeirsson, skrúðgarðyrkjumeistari

  2002
  Sóknarnefnd Hjallakirkju

  2001
  Umhverfisstefna í leikskólum bæjarins.

  2000
  Hleðsla á Víghól. Viðurkenning fyrir gamalt og gott handbragð. Björn og Guðni sf.

  1998
  Sjálfsbjörg við Elliðavatn.

  1997
  Siglingamálastofnun Íslands fyrir endurgerð á nausti í Fossvogi.

  1996
  Furuhjalli 16, notkun á torfi.

  1995
  Hauður Kristinsdóttir, myndmenntakennari, v/ merkinga á miðbæjarsvæði.

 • Frágangur húss og lóðar á nýbyggingarsvæðum

  2021
  Sky Lagoon, Vesturvörn 44-48.

  2020
  Álalind 14

  2019
  Sunnusmári 24 - 28

  2018
  Naustavör 7
  Austurkór 46

  2017
  Örvasalir 9
  Akrakór 7

  2016
  Dalaþing 6

  2015
  Frostaþing 6
  Aflakór 21 - 23
  Þorrasalir 17

  2014
  Álmakór 22
  Lundur 86 - 92
  Þorrasalir 9 - 11

  2010
  K.S. Verktakar fyrir Kópavogstún 6-8

  2009
  Sóknarnefnd Kársnessóknar fyrir Safnaðarheimili Kópavogskirkju.

  2008
  Hólmaþing 10

  2007
  Íslenskir aðalverktakar hf. fyrir Ásakór 2 - 4

  2006
  Baugakór 4
   Asparhvarf 16

  2005
  Álfkonuhvarf 59- 61
  Álfahvarf 1

  2004
  Lómasalir 2-4

  2003
  BYKO Breiddinni
  Logasalir 7

  2002
  Jórsalir 6 og 8
  Ársalir 1-3

  2001 
  Askalind 1(Habitathúsið)
  Jórsalir 4

  2000
  Kraftvélar við Dalveg
  Mánalind 2

  1999
  Iðalind 3

  1998
   
  Fjallalind 25

  1997
  Lækjasmári 66-76

  1996
   
  Eyktarsmári 1

  1995
  Lindasmári 44-54

 • Hönnun

  2020
  Dalaþing 23 hannað af Guðmundi Gunnlaugssyni, ogTeikstofunni Archus fyrir Elvu Björk Sigurðardóttur og Ríkaharð Jensen.

  2019
  Bæjarlind 5 hannað af Hornsteinar arkitektar fyrir Byggingarfélagið Beslu

  2018
  Naustavör 16-18 hönnuð af Guðmundi Gunnlaugssyni hjá Teiknistofunni Archus og Gunnar Páll Kristinsson hjá Rýma arkitektum fyrir Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
  Hönnuður Björgvin Snæbjörnsson hjá Apparat og eigendur Bergrún Svava Jónsdóttir og Ragnar Baldursson fá viðurkenningu fyrir hönnun Örvasala 18. Hönnuður Björn Skaptason hjá Atelier arkitektum og MótX fá viðurkenningu umhverfis- og samgöngunefndar 2018 fyrir hönnun á Bæjarlind 7-9. 

  2017
  ALARK arkitektar ehf. fyrir parhúsið að Huldubraut 15A og Huldubraut 15B
  Adamsson ehf. arkitektarstofa, Reynir Adamsson fyrir einbýlishúsið Dimmuhvarfi 15
  Krark ehf., Kristinn Ragnarsson fyrir Norðurturnin (Smáralind).

  2016
  Bh studio ehf., Björgvin Halldórsson fyrir einbýlishúsið að Almannakór 11.
  Krark arkitektar ehf., Kristinn Ragnarsson fyrir einbýlishúsið að Asparhvarfi 22. 
  Kollgáta arkitektar ehf., Logi Már Einarsson fyrir Frostaþing 8.

  2015
  Krark arkitektar ehf., Kristinn Ragnarsson fyrir fjölbýlishúsin að Austurkór 63 - 65.
  EON arkitektar ehf., fyrir einbýlishúsið að Fagraþingi 5.
  Arkiteo ehf., fyrir einbýlishúsið að Fagraþingi 14. 
  Krark arkitektar ehf., Kristinn Ragnarsson fyrir fjölbýlishúsin að Kópavogstúni 10 - 12.

  2014
  Jón Hrafn Hlöðversson fyrir einbýlishúsið að Aflakór 12.
  Valdimar Harðarson fyrir einbýlishúsið að Austurkór 78.
  THG arkitektar ehf., Alda Rós Ólafsdóttir fyrir fjölbýlishúsin að Boðaþingi 22 - 24.

  2009
  Kári Eiríksson, arkitekt, fyrir einbýlishús að Kópavogsbakka 1.
  Gunnar Páll Kristinsson og Guðmundur Gunnlaugsson,  fyrir fjölbýlishúsin að Lundi 1 og 3.
  GASSA arkitektar, fyrir atvinnuhúsnæði eða safnaðarheimili Kópavogskirkju.

  2008
  Baldur Ó. Svavarsson og Jón. Þ. Þorvaldsson, Úti-Inni, fyrir hönnun fjölbýlishúss að Tröllakór 12 - 16. 
  Jón Hrafn Hlöðversson, Sigurður Hafsteinsson  og Vífill Björnsson hjá teiknistofunni Vektor, fyrir hönnun íþróttamannvirkis, stúkan við Kópavogsvöll.

  2007
  Arkþing ehf., fyrir atvinnuhúsnæði að Smiðjuvegi 76. 
  Björn Ólafs fyrir fjölbýlishús að Hörðukór 1. 
  Björgvin Snæbjörnsson fyrir einbýlishús að Kleifakór 20.

  2006
  Sveinn Ívarsson fyrir hönnun leikskólanna Hvarfs og Kórs.  
  ASK arkitektar og Íslenskir Aðalverktakar fyrir hönnun klasahúsa að Perlukór 3.
  KR arkitektar og Björgvin Snæbjörnsson fyrir hönnun einbýlishúss að Fákahvarfi 12

  2005
  Hönnun einbýlis: Dimmuhvarf 27.
  Hönnun fjölbýlis: Álfkonuhvarf 59-61, h
  Hönnun atvinnuhúsnæðis: Hlíðasmári 1-3,
  Hönnun lóðar: Fífusalir, Salavegi 4.

  2004
  Björgvin Snæbjörnsson fyrir hönnun einbýlishússins að Laxalind 6.

  2003
  Kristinn Ragnarsson og samstarfsmenn hans, Carlos A. D. Nunez Gonxález, Rafael Cao Romero Millán og Jorge González Eríquez fyrir hönnun fjölbýlishúsanna Hlynsalir 1-3 og 5-7.  
  Sveinn Ívarsson fyrir hönnun einbýlishússins að Logasölum 7.

  2002
  BDP og Arkitektar Skógarhlíð ehf. vegna atvinnuhúsnæðisins Smáralind.

  2001
  Kanon arkitektar vegna einbýlishússins Dimmuhvarfs 2

  2000
  Albína Thordarson fyrir einbýlishúsið Mánalind 2 og Guðmundur Gunnlaugsson fyrir atvinnuhúsnæðið að Hlíðarsmára 11.

  1999: 
  ALARK, arkitektar, fyrir atvinnuhúsnæði Tónlistarhússins.

  1998
  Oddur Víðisson fyrir einbýlishúsið að Bergsmára 7.

  1997
  Eyjólfur E. Bragason fyrir einbýlishúsið að Funalind 13.

  1996
  Hildigunnur Haraldsdóttir fyrir einbýlishúsið að Hólahjalla 12.

  1995
  Benjamín Magnússon fyrir atvinnuhúsnæðin Listasafns Kópavogs og Digraneskirkju.

 • Gata ársins

  2023
  Fellasmári

  2022
  Álalind 1-20

  2021
  Blikahjalli 1-18

  2020
  Lundur 1 -13, 17 - 25 og 86 -92

  2019
  Heimalind

  2018
  Selbrekka

   2017
  Litlavör

  2016
  Hveralind

  2015
  Baugakór

  2014
  Jórsalir

  2013
  Lindasmári 18 - 54

  2012
  Bollasmári

  2011
  Hlíðarhjalli 16- 44

  2010
  Hlynsalir 

  2009
  Brekkusmári

  2008
  Ísalind

  2007
  Vogatunga 1 - 49 (oddatölur)

  2006
  Bakkahjalli

  2005
  Fjallalind 1- 47.

  2004: 
  Sæbólsbraut 1-31

  2003
  Lækjasmári 2-8

  2002
  Fífuhvammsvegur

  2001
  Mánabraut

  2000
  Nýbýlavegur (vestan Þverbrekku)

  1999
  Víghólastígur

  1998
  Skjólbraut

  1997
  Hlíðarvegur

  1996
  Birkigrund 49-71

  1995 
  Brekkutún

Síðast uppfært 04. mars 2021