Heilbrigðiseftirlit og dýrahald

Hlutverk Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis (HHK) er að fara með hollustuhátta-, matvæla- og mengunarvarnareftirlit í bænum og sinna umhverfisvöktun. Þá hefur HHK  eftirlit með öllu dýrahaldi á svæðinu

Hlutverk HHK er að fara með heilbrigðis- og mengunarvarnareftirlit, matvælaeftirlit og eftirlit með eiturefni og hættulegum efnum. Heilbrigðisnefnd eða embætti heilbrigðiseftirlits í hennar umboði, gefur út starfsleyfi fyrir allan starfsleyfisskyldan atvinnurekstur og sinnir reglubundnu eftirliti með honum.   HHK sinnir þjónustu og fræðslu til starfsleyfisskyldra fyrirtækja og íbúa er snýr að heilbrigðiseftirliti og vöktun umhverfis.

Leyfisveitingar og eftirlit vegna dýrahald er einnig í höndum HHK og ber umsóknum um slíkt að berast til þeirra  að undanskildu leyfi til hænsnahalds sem þarf að koma til Þjónustuvers Kópavogsbæjar.

Allar umsóknir um starfsleyfi og dýrahald í Kópavogi má nálast á heimasíðu HHK.

Sími HHK er 550 5400.