Heilbrigðiseftirlit og dýrahald

Hlutverk Heilbrigðiseftirlits sveitafélaga umhverfis Reykjavík er að fara með hollustuhátta-, matvæla- og mengunarvarnareftirlit í bænum og sinna umhverfisvöktun.  

Hlutverk Heilbrigðiseftirlits er að fara með heilbrigðis- og mengunarvarnareftirlit, matvælaeftirlit og eftirlit með eiturefni og hættulegum efnum. Heilbrigðisnefnd eða embætti heilbrigðiseftirlits í hennar umboði, gefur út starfsleyfi fyrir allan starfsleyfisskyldan atvinnurekstur og sinnir reglubundnu eftirliti með honum.   Heilbrigðiseftirlitið  sinnir þjónustu og fræðslu til starfsleyfisskyldra fyrirtækja og íbúa er snýr að heilbrigðiseftirliti og vöktun umhverfis. Þá hefur Heilbrigðiseftirlitið  eftirlit með öllu dýrahaldi á svæðinu.

Leyfisveitingar og eftirlit vegna dýrahald er í höndum Heilbrigðiseftirlits  og ber umsóknum um slíkt að berast til þeirra  að undanskildu leyfi til hænsnahalds sem þarf að koma til Þjónustuvers Kópavogsbæjar.

Allar umsóknir um starfsleyfi og dýrahald í Kópavogi má nálgast á heimasíðu Heilbrigðiseftirlitsins.

Sími Heilbrigðiseftirlits er 550 5400

Síðast uppfært 18. janúar 2022