Stuðnings-og stoðþjónusta

Stuðnings- og stoðþjónusta er ætluð þeim sem búa á eigin heimilum og þurfa stuðning vegna fötlunar.

Stuðningsþjónusta hefur það markmið að aðstoða og hæfa notendur sem þurfa aðstæðna sinna vegna á stuðningi að halda við athafnir daglegs lífs, við heimilishald og/eða til þess að rjúfa félagslega einangrun. Stuðningsþjónusta skal stefna að því að efla viðkomandi til sjálfsbjargar og gera honum kleift að búa sem lengst í heimahúsi. Þjónustan getur verið veitt bæði innan og utan heimilis til lengri eða skemmri tíma. Séu stuðningsþarfir notanda með þeim hætti að stuðningsþjónusta dugi ekki til er einnig veitt stoðþjónusta.

Þjónustan getur falið í sér eftirfarandi þjónustuþætti:

  • Stuðningur við athafnir daglegs lífs, sem tekur mið af þörfum notanda.
  • Stuðningur við heimilishald er stuðningur við þau verk sem þarf að leysa af hendi á heimili
    notanda svo hann geti búið heima þar með talið heimilisþrif.
  • Félagslegur stuðningur sem miðar einkum að því að rjúfa félagslega einangrun og hefur það markmið að styðja og hvetja notanda til félagslegrar þátttöku.
  • Heimsending matar er fyrir þá notendur sem ekki geta annast matseld sjálfir og hafa ekki tök á að borða í félagsmiðstöðvum aldraðra.
  • Aðstoð viðbragðsteymis er veitt á heimilum þar sem verulegrar tiltektar er þörf áður en önnur stuðningsþjónusta getur hafist.
  • Hópstuðningur er stuðningur sem veittur er í hópi, þegar við á, að höfðu samráði við viðkomandi einstakling.

Hvernig er sótt um stuðnings- og stoðþjónustu fyrir fatlað fólk?

Sækja þarf um stuðnings- og stoðþjónustu rafrænt í gegnum þjónustugátt eða skila inn skriflegri umsókn í þjónustuver. Í kjölfarið er stuðningsþörf umsækjanda metin og umsóknin tekin til afgreiðslu.

Börn og ungmenni undir 18 ára aldri geta fengið stuðningsþjónustu sem er sniðin að þeirra þörfum sjá upplýsingar hér.

    Síðast uppfært 03. júní 2024