Dagforeldrar

Dagforeldrar eru sjálfstætt starfandi, en Kópavogsbær sér um leyfisveitingar og sinnir lögbundnu eftirliti með starfseminni auk ráðgjafar til dagforeldra og foreldra

Dagforeldrar sjá sjálfir um skráningu og innritun barna. Kópavogsbær greiðir framlag með börnum hjá dagforeldrum.

 • Listi yfir starfandi dagforeldra

 • Hvernig er sótt um pláss hjá dagforeldri ?

  Dagforeldrar sjá um innritun og skráningu barna.

 • Hvað kostar daggæslan?

  Dagforeldrar eru sjálfstætt starfandi. Gjaldskrá er frjáls og hvert dagforeldri setur fram sína gjaldskrá. Kópavogsbær greiðir ákveðna upphæð með hverju barni sem er vistað hjá dagforeldrum. Framlag með barni ræðst af hjúskapar- og námsstöðu foreldra. Sjá gjaldskrá.

 • Hvernig er sótt um framlag?

  Dagforeldri og foreldri gera dvalarsamning og staðfesta með undirskrift. Dagforeldri sendir samninginn til daggæslufulltrúa Kópavogs sem einnig undirritar samninginn f.h. Kópavogsbæjar og skráir barnið í skráningarkerfi bæjarins.

  Þegar vistun lýkur er dvalarsamningi sagt upp á þar til gerðu eyðublaði með undirskrift foreldris og dagforeldris.

 • Fyrirspurnir, ábendingar og ráðgjöf

  Þú getur komið ábendingu eða kvörtun um þjónustu dagforeldra á framfæri við daggæslufulltrúa Kópavogsbæjar. Með kvartanir og ábendingar er farið samkvæmt Reglum Kópavogsbæjar um dvöl barna í heimahúsum.

  Þér er einnig velkomið að leita ráða um það sem þér liggur á hjarta og varðar barnið þitt eða annað varðandi daggæslu.

 • Starfsleyfi dagforeldra

  Kópavogsbær veitir daggæsluleyfi að uppfylltum ákveðnum skilyrðum  og dagforeldrar gera þjónustusamning við bæinn. Í fyrstu er leyfi veitt til eins árs og má dagforeldri þá hafa 4 börn samtímis í gæslu að meðtöldum eigin börnum undir 6 ára, að ári liðnu er veitt leyfi til 4 ára í senn og má þá dagforeldri hafa 5 börn í daggæslu. Sjá reglugerð.

 • Eftirlit og ráðgjöf

  Dagforeldrar og foreldrar gegna ákveðnu eftirliti, en auk þess er eftirlit og ráðgjöf á höndum starfsfólks á menntasviði Kópavogs. Eftirlitsaðili fer a.m.k. í þrjár óboðaðar heimsóknir árlega til dagforeldra og daggæslufulltrúi fer að lágmarki í tvö skipti árlega í heimsóknir.

  Dagforeldrar skila skráningarblöðum mánaðarlega með upplýsingum um fjölda barna. Einnig er upplýsinga aflað einu sinni á ári með formlegum hætti hjá foreldrum um viðhorf þeirra til daggæslunnar hjá dagforeldrum.

 • Framlög vegna dvalar barna hjá dagforeldrum

  Prenta gjaldskrá

  Bæjarstjórn Kópavogs samþykkir að greiða mánaðarlega í ellefu mánuði á ári framlag vegna dvalar barna hjá dagforeldri. *Ekki er greitt fyrir sumarleyfismánuði, júlí eða ágúst.

  Skilyrði fyrir greiðslu framlags vegna barns hjá dagforeldri eru eftirfarandi:

  1. Barn sé með lögheimili í Kópavogi
  2. Barn sé slysatryggt hjá dagforeldri
  3. Fyrir liggi dvalarsamningur milli dagforeldris, foreldra og Kópavogsbæjar
  4. Viðkomandi dagforeldri hafi starfsleyfi samkvæmt reglugerð um daggæslu í heimahúsum

  Framlög hefjast í þeim mánuði þegar barn er níu mánaða, sex mánaða hjá einstæðu foreldri.

  Einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira greiða lægra gjald og er framlag Kópavogsbæjar því hærra í þeim tilvikum.

  Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

  Kópavogsbær veitir 50% systkinaafslátt með öðru barni og 75% vegna þriðja barns ef um er að ræða systkini í dvöl hjá dagforeldri. 

  Frá 1. ágúst 2018 samþykkti Bæjarstjórn Kópavogs nýja gjaldskrá vegna framlaga til dagforeldra, það eru framlög vegna barna að 15 mánaða aldri og framlög vegna barna 15 mánaða og eldri. Miðað er við mánuðinn sem barnið verður 15 mánaða.

  Ný gjaldskrá tekur gildi 1. Janúar 2020 

  Framlög vegna barna að 15 mánaða aldri

  Tímafjöldi
  Hjón og foreldrar í sambúð
  Einstæðir foreldrar, foreldrar í námi, öryrkjar
  4,0
  36.659
  45.465
  4,5
  41.365
  51.149
  5,0
  46.071
  56.831
  5,5
  50.779
  62.512
  6,0
  55.484
  68.199
  6,5
  60.190
  73.881
  7,0
  64.898
  79.565
  7,5
  69.603
  85.248
  8,0
  74.311
  90.931
  8,5
  74.311
  90.931
  9,0
  74.311
  90.931

  Subsidisation of fees to day parents

  Framlög vegna barna 15 mánaða og eldri

  Tímafjöldi
  Hjón og foreldrar í sambúð
  Einstæðir foreldrar, foreldrar í námi, öryrkjar
  4,0
  44.690
  55.428
  4,5
  50.430
  62.356
  5,0
  56.168
  69.285
  5,5
  61.906
  76.212
  6,0
  67.642
  83.144
  6,5
  73.381
  90.072
  7,0
  79.119
  97.000
  7,5
  84.855
  103.929
  8,0
  90.594
  110.857
  8,5
  90.594
  110.857
  9,0
  90.594
  110.857
Síðast uppfært 19. nóvember 2020