Dagforeldrar

Dagforeldrar eru sjálfstætt starfandi, en Kópavogsbær sér um leyfisveitingar og sinnir lögbundnu eftirliti með starfseminni auk ráðgjafar til dagforeldra og foreldra

Dagforeldrar sjá sjálfir um skráningu og innritun barna. Kópavogsbær greiðir framlag með börnum hjá dagforeldrum.

 • Listi yfir starfandi dagforeldra

 • Hvernig er sótt um pláss hjá dagforeldri ?

  Dagforeldrar sjá um innritun og skráningu barna.

 • Hvað kostar daggæslan?

  Dagforeldrar eru sjálfstætt starfandi. Gjaldskrá er frjáls og hvert dagforeldri setur fram sína gjaldskrá. Kópavogsbær greiðir ákveðna upphæð með hverju barni sem er vistað hjá dagforeldrum. Framlag með barni ræðst af hjúskapar- og námsstöðu foreldra. Sjá gjaldskrá.

 • Hvernig er sótt um framlag?

  Dagforeldri og foreldri gera dvalarsamning og staðfesta með undirskrift. Dagforeldri sendir samninginn til daggæslufulltrúa Kópavogs sem einnig undirritar samninginn f.h. Kópavogsbæjar og skráir barnið í skráningarkerfi bæjarins.

  Þegar vistun lýkur er dvalarsamningi sagt upp á þar til gerðu eyðublaði með undirskrift foreldris og dagforeldris.

 • Fyrirspurnir, ábendingar og ráðgjöf

  Þú getur komið ábendingu eða kvörtun um þjónustu dagforeldra á framfæri við daggæslufulltrúa Kópavogsbæjar. Með kvartanir og ábendingar er farið samkvæmt Reglum Kópavogsbæjar um dvöl barna í heimahúsum.

  Þér er einnig velkomið að leita ráða um það sem þér liggur á hjarta og varðar barnið þitt eða annað varðandi daggæslu.

 • Starfsleyfi dagforeldra

  Kópavogsbær veitir daggæsluleyfi að uppfylltum ákveðnum skilyrðum  og dagforeldrar gera þjónustusamning við bæinn. Í fyrstu er leyfi veitt til eins árs og má dagforeldri þá hafa 4 börn samtímis í gæslu að meðtöldum eigin börnum undir 6 ára, að ári liðnu er veitt leyfi til 4 ára í senn og má þá dagforeldri hafa 5 börn í daggæslu. Sjá reglugerð.

 • Eftirlit og ráðgjöf

  Dagforeldrar og foreldrar gegna ákveðnu eftirliti, en auk þess er eftirlit og ráðgjöf á höndum starfsfólks á menntasviði Kópavogs. Eftirlitsaðili fer a.m.k. í þrjár óboðaðar heimsóknir árlega til dagforeldra og daggæslufulltrúi fer að lágmarki í tvö skipti árlega í heimsóknir.

  Dagforeldrar skila skráningarblöðum mánaðarlega með upplýsingum um fjölda barna. Einnig er upplýsinga aflað einu sinni á ári með formlegum hætti hjá foreldrum um viðhorf þeirra til daggæslunnar hjá dagforeldrum.

 • Framlög vegna dvalar barna hjá dagforeldrum

  Prenta gjaldskrá

  Reglur um framlög Kópavogsbæjar vegna dvalar barna hjá dagforeldrum. Bæjarstjórn Kópavogs samþykkir að greiða mánaðarlega í ellefu mánuði á ári framlag vegna dvalar barna hjá dagforeldri.

  Skilyrði fyrir greiðslu framlags vegna barns hjá dagforeldri eru eftirfarandi:

  1. Barn eigi lögheimili í Kópavogi.
  2. Greiðslur geta hafist í þeim mánuði þegar barn er níu mánaða en sex mánaða hjá einstæðu foreldri.
  3. Að viðkomandi dagforeldri hafi starfsleyfi samkvæmt reglugerð um daggæslu í heimahúsum.
  4. Að barnið sé slysatryggt.
  5. Að fyrir liggi dvalarsamningur milli dagforeldris, foreldris og Kópavogsbæjar.

  Einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira greiða lægra gjald og er framlag Kópavogsbæjar því hærra í þeim tilvikum.

  Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

  Kópavogsbær veitir 50% systkinaafslátt með öðru barni og 75% vegna þriðja barns ef um er að ræða systkini í daggæslu. Systkinaafsláttur er einnig veittur til viðbótar við aðra afslætti. 

  Breyting á gjaldskrá gildir frá 1. janúar 2019

  Frá 1. ágúst 2018 verður breyting á framlögum vegna barna hjá dagforeldrum. Annars vegar tekur gildi hækkun á almennri gjaldskrá og hins vegar tekur gildi ný gjaldskrá sem gildir fyrir börn sem eru 15 mánaða eða eldri. Sjá báðar gjaldskrár hér að neðan:

  Tímafjöldi
  Hjón og foreldrar í sambúð
  Einstæðir foreldrar, foreldrar í námi, öryrkjar
  4,0
  34.748
  43.095
  4,5
  39.209
  48.483
  5,0
  43.670
  53.869
  5,5
  48.132
  59.254
  6,0
  52.592
  64.644
  6,5
  57.053
  70.030
  7,0
  61.515
  75.418
  7,5
  65.975
  80.804
  8,0
  70.437
  86.191
  8,5
  70.437
  86.191
  9,0
  70.437
  86.191

  Subsidisation of fees to day parents

  Gjaldskrá 15 mánaða og eldri

  Tímafjöldi
  Hjón og foreldrar í sambúð
  Einstæðir foreldrar, foreldrar í námi, öryrkjar
  4,0
  42.361
  52.539
  4,5
  47.801
  59.106
  5,0
  53.240
  65.673
  5,5
  58.679
  72.239
  6,0
  64.116
  78.810
  6,5
  69.556
  85.377
  7,0
  74.995
  91.944
  7,5
  80.432
  98.511
  8,0
  85.872
  105.078
  8,5
  85.872
  105.078
  9,0
  85.872
  105.078
Síðast uppfært 13. nóvember 2019