Félagsleg heimaþjónusta

Félagsleg heimaþjónusta hefur það markmið að aðstoða einstaklinga og fjölskyldur sem ekki geta séð hjálparlaust um heimilishald.

Samkvæmt lögum um málefni aldraðra og lögum um félagslega þjónustu sveitarfélaga eiga þeir rétt á félagslegri heimaþjónustu sem búa í heimahúsum og geta ekki sinnt heimilishaldi eða öðru hjálparlaust. Þjónustan getur verið veitt tímabundið eða til lengri tíma, allt eftir aðstæðum.

Þjónustan getur falið í sér eftirfarandi þjónustuþætti:

 • Félagslegan stuðning og hvatningu
 • Heimsendan mat
 • Aðstoð við heimilishald
 • Aðstoð við innkaup
 • Ráðgjöf iðjuþjálfa og félagsráðgjafa

Sækja þarf skriflega um félagslega heimaþjónustu og gert er heildstætt mat á þjónustuþörf umsækjenda. Umsókn þurfa að fylgja læknisvottorð og tekjuupplýsingar. Þegar mat liggur fyrir er gengið frá þjónustusamningi þar sem nánar er tiltekið hvaða gjald er tekið fyrir þjónustuna og hvaða verkefni starfsmaður skuli inna af hendi.

Þjónustustjórar veita allar nánari upplýsingar í síma 441 0000.
Símatímar eru alla virka daga kl. 9:30-10:30 en utan þess tíma má skilja eftir skilaboð í þjónustuveri bæjarins. Einnig má hafa samband við þjónustustjóra í tölvupósti:

Katrín María Lehmann (Vesturbær: Kársnes og Lundur)

Halldóra Hauksdóttir (Austurbær: Frá Digranesvegi að Lindum, Smárar utan Gullsmára)

Ingibjörg Sunna Friðriksdóttir (Gullsmári, Salir, Kórar, Hvörf og Þing)

  • Gjaldskrá félagsleg heimaþjónusta

   Prenta gjaldskrá

   Gildir frá apríl 2019

    

   Neðri mörk
   Efri mörk
   Gjaldflokkar
   Kr./klst.
   310.800
   Flokkur 0
   0
   310.800
   372.960
   Flokkur I
   490
   372.961
   Flokkur II
   990
   Tekjumörk hjóna og sambýlisfólks
   505.050
   Flokkur 0
   0
   505.051
   606.060
   Flokkur I
   490
   606.061
   Flokkur II
   990

   Heimsendur matur

   Máltíð
   Verð kr.
   Stök máltíð
   850
   Akstur
   360
  Síðast uppfært 03. desember 2019