Stuðningsþjónusta í formi heimaþjónustu

Stuðningsþjónusta er ætluð þeim sem búa á eigin heimilum og þurfa stuðning vegna skertrar getu, fötlunar, fjölskylduaðstæðna, álags eða veikinda. 

Stuðningsþjónusta hefur það markmið að aðstoða og hæfa notendur sem þurfa aðstæðna sinna vegna á stuðningi að halda við athafnir daglegs lífs, við heimilishald og/eða til þess að rjúfa félagslega einangrun.  Stuðningsþjónusta skal stefna að því að efla viðkomandi til sjálfsbjargar og gera honum kleift að búa sem lengst í heimahúsi. Þjónustan getur verið veitt bæði innan og utan heimilis til lengri eða skemmri tíma. 

Þjónustan getur falið í sér eftirfarandi þjónustuþætti:

 • Stuðningur við athafnir daglegs lífs, sem tekur mið af þörfum notanda. 
 • Stuðningur við heimilishald er stuðningur við þau verk sem þarf að leysa af hendi á heimili
  notanda svo hann geti búið heima þar með talið heimilisþrif.
 • Félagslegur stuðningur sem miðar einkum að því að rjúfa félagslega einangrun og hefur það markmið að styðja og hvetja notanda til félagslegrar þátttöku.
 • Heimsending matar er fyrir þá notendur sem ekki geta annast matseld sjálfir og hafa ekki tök á að borða í félagsmiðstöðvum aldraðra.
 • Aðstoð viðbragðsteymis er veitt á heimilum þar sem verulegrar tiltektar er þörf áður en önnur stuðningsþjónusta getur hafist.
 • Hópstuðningur er stuðningur sem veittur er í hópi, þegar við á, að höfðu samráði við viðkomandi einstakling.

Hvernig er sótt um stuðningsþjónustu í formi heimaþjónustu?

Sækja þarf um stuðningsþjónustu rafrænt í gegnum þjónustugátt eða skila inn skriflegri umsókn í þjónustuver. Í kjölfarið er stuðningsþörf umsækjanda metin og umsóknin tekin til afgreiðslu.

Nánari upplýsingar má fá í þjónustuveri Kópavogsbæjar í síma 441 0000.

  • Gjaldskrá stuðningsþjónustu

   Prenta gjaldskrá

   Gildir frá janúar 2024

   Neðri mörk
   Efri mörk
   Gjaldflokkar
   Kr./klst.
   Einstaklingar
   417.391
   Flokkur 0
   0
   417.392
   522.991
   Flokkur I
   655
   522.992
   Flokkur II
   1.324
   Tekjumörk hjóna og sambýlisfólks
   678.260
   Flokkur 0
   0
   678.261
   849.860
   Flokkur I
   655
   849.861
   Flokkur II
   1.324

   Heimsendur matur

   Máltíð
   Verð kr.
   Stök máltíð
   1.200
   Akstur
   467

   Akstur

   Akstur með þjónustuþega
   Verð per km
   141 kr
  Síðast uppfært 20. júní 2024