Félagsleg heimaþjónusta

Félagsleg heimaþjónusta hefur það markmið að aðstoða einstaklinga og fjölskyldur sem ekki geta séð hjálparlaust um heimilishald.

Samkvæmt lögum um málefni aldraðra og lögum um félagslega þjónustu sveitarfélaga eiga þeir rétt á félagslegri heimaþjónustu sem búa í heimahúsum og geta ekki sinnt heimilishaldi eða öðru hjálparlaust. Þjónustan getur verið veitt tímabundið eða til lengri tíma, allt eftir aðstæðum.

Þjónustan getur falið í sér eftirfarandi þjónustuþætti:

 • Félagslegan stuðning og hvatningu
 • Heimsendan mat
 • Aðstoð við heimilishald
 • Aðstoð við innkaup
 • Ráðgjöf iðjuþjálfa og félagsráðgjafa

Sækja þarf skriflega um félagslega heimaþjónustu og gert er heildstætt mat á þjónustuþörf umsækjenda. Umsókn þurfa að fylgja læknisvottorð og tekjuupplýsingar. Þegar mat liggur fyrir er gengið frá þjónustusamningi þar sem nánar er tiltekið hvaða gjald er tekið fyrir þjónustuna og hvaða verkefni starfsmaður skuli inna af hendi.

Þjónustustjórar veita allar nánari upplýsingar í síma 441 0000.
Símatímar eru alla virka daga kl. 9:30-10:30 en utan þess tíma má skilja eftir skilaboð í þjónustuveri bæjarins. Einnig má hafa samband við þjónustustjóra í tölvupósti:

Katrín María Lehmann (Vesturbær: Kársnes og Lundur)

Halldóra Hauksdóttir (Austurbær: Frá Digranesvegi að Lindum, Smárar utan Gullsmára)

Ingibjörg Sunna Friðriksdóttir (Gullsmári, Salir, Kórar, Hvörf og Þing)

  • Gjaldskrá félagsleg heimaþjónusta

   Prenta gjaldskrá

   Gildir frá janúar 2020

    

   Neðri mörk
   Efri mörk
   Gjaldflokkar
   Kr./klst.
   326.300
   Flokkur 0
   0
   326.301
   391.560
   Flokkur I
   515
   391.561
   Flokkur II
   1.040
   Tekjumörk hjóna og sambýlisfólks
   530.238
   Flokkur 0
   0
   530.239
   636.285
   Flokkur I
   515
   636.286
   Flokkur II
   1.040

   Heimsendur matur

   Máltíð
   Verð kr.
   Stök máltíð
   870
   Akstur
   370
  Síðast uppfært 10. september 2020