Breytingar í leikskólamálum

Gjaldfrjáls leikskóli í sex tíma á dag og aukinn sveigjanleiki í dvalartíma, tekjutenging leikskólagjalda og heimgreiðslur til foreldra/forsjáraðila eru meðal breytinga sem taka gildi 1. september.

SPURT OG SVARAÐ

 • Reiknivél leikskólagjalda

  Reiknivél leikskólagjalda er nú aðgengileg á vef bæjarins. Hægt er að nota hana til þess að skoða hvernig leikskólagjöld koma út miðað við dvalartíma barns. Bent er á að hægt er að hafa mismunandi dvalartíma milli daga og að öll stytting á dvalartíma kemur til lækkunar á leikskólagjöldum. Útreikningur leikskólagjalda byggir á nákvæmu meðaltali dvalartíma á dag og geta dvalargjöld því verið milli gjaldflokka eins og þeir birtast í gjaldskrá. Í reiknivélinni er einnig unnt að setja inn afslætti eftir því sem við á. Sjá nánar um afslætti hér að neðan.

  Reiknivél leikskólagjalda

 • Hvar get ég komið með ábendingar varðandi breytingar í leikskólamálum?

  Foreldrar geta komið með ábendingar og sent fyrirspurnir á netfangið leikskolatillogur(hjá)kopavogur.is

 • Gjaldfrjáls 6 tíma dvöl í leikskóla – hvað felst í því?

  Frá og með 1. september 2023 mun ný gjaldskrá fyrir leikskóla taka gildi. Samkvæmt nýrri gjaldskrá verða dvalargjöld gjaldfrjáls fyrir dvöl allt að 6 tíma á dag en áfram verða greidd fæðisgjöld. Dvalargjöld fyrir dvöl umfram sex tíma á dag munu taka hækkunum sem fara stigvaxandi með auknum dvalartíma.

  Gert er ráð fyrir að dvöl hefjist eigi síðar en kl. 9:00 að morgni. Þannig reiknast 6 tíma dvöl frá þeim tíma sem barn er skráð til dvalar að morgni. Dæmi: Ef dvöl hefst kl. 8:00 að morgni er 6 tíma gjaldfrjálsri dvöl lokið kl. 14:00 en kl. 15:00 ef dvöl hefst kl. 9:00.

  Minnsti dvalartími á dag er 4 klukkustundir. Foreldrar/forsjáraðilar hafa þannig ákveðið svigrúm til að skrá mismunandi dvalartíma fyrir hvern dag. Greitt er fyrir dvalartíma á viku sem er umfram 6 tíma meðaltalsdvöl á dag. Dæmi: Ef barn dvelur þrjá daga í 6 klst., einn dag í 8 klst., og einn dag í 4 klst. er heildardvalartími á viku 30 klukkustundir og dvölin því gjaldfrjáls.

 • Hvernig óska ég eftir nýjum dvalartíma í leikskóla barnsins míns?

  Foreldrar/forsjáraðilar skrá beiðni um dvalartíma í þjónustugátt. Hægt er að skrá dvalartíma í 15 mín, 30 mín, 45 mín, eða í heila klukkustund. Alla jafna er þess óskað að dvalartími haldist óbreyttur í að minnsta kosti 2-3 mánuði en sá sveigjanleiki er fyrir hendi að breyta lengd dvalar í undantekningartilvikum gerist þess þörf.

  Leikskólastjóri þarf að samþykkja beiðni um dvalartíma hverju sinni. 

  Skoða nýja gjaldskrá leikskóla.

 • Er leikskóli í alvöru gjaldfrjáls fyrir 6 tíma dvöl?

  Leikskóli er gjaldfrjáls fyrir 6 tíma dvöl á dag en greidd eru fæðisgjöld samkvæmt gjaldskrá. Ný gjaldskrá dvalar- og fæðisgjalda tekur gildi 1. september .

 • Eru einhver takmörk fyrir því klukkan hvað dvöl barna getur hafist?

  Já, skráður dvalartími getur ekki hafist seinna en 09:00 á degi hverjum. Lágmarksdvalarlengd er 4 klukkustundir á dag, hvern dag vikunnar. Dvalartími getur verið sveigjanlegur umfram 4 klukkustundir. 

 • Getur dvalartími verið mismunandi milli daga?

  Já, hægt er að hafa mismunandi dvalartíma milli daga en lágmarksdvalarlengd er 4 klukkustundir á dag. Breytingar á dvalartíma eru gerðar í þjónustugátt. Við útreikning leikskólagjalda er miðað við meðalfjölda dvalartíma á dag.

  Sem dæmi þá er hægt að skrá barna í 8 tíma dvöl þrjá daga vikunnar og 6 tíma tvo daga, samtals 36 tíma á viku og taka leikskólagjöld mið af því. 

  Einnig er hægt að skrá barn í 7,5 tíma fjóra daga vikunnar og 4 tíma einn dag, samtals 34 tíma á viku og taka leikskólagjöld mið af því. 

  Alla jafna er þess óskað að dvalartími haldist óbreyttur í að minnsta kosti 2-3 mánuði en sá sveigjanleiki er fyrir hendi að breyta lengd dvalar í undantekningartilvikum gerist þess þörf.

 • Hvaða áhrif hefur það á starfsumhverfi leikskóla að stytta dvalartíma barna?

  Öll stytting hefur jákvæð áhrif á leikskólastarfið, minnkar álag, styrkir faglegt starf og auðveldar mönnun. Styttri dvalartími hefur jákvæð áhrif á börnin sem og skipulag og starfsemi leikskóla. 

  Við útreikning leikskólagjalda er miðað við meðalfjölda dvalartíma á dag. Ef foreldrar stytta dvalartíma eins og kostur er lækka leikskólagjöld í samræmi við það.

 • Dæmi um dvalartíma og verð

  Hér eru nokkur dæmi um samsetningu á dvalartíma barna í leikskólum og gjald fyrir þá dvöl. Athugið að eingöngu er um dæmi að ræða og þau er ekki tæmandi hvað varðar útfærslur á dvalartíma barna. Athugið upphæðir í dæmum miðast við fullt gjald án afslátta. 

   • Tveir dagar 9 tímar, einn dagur 8,5 tímar, tveir dagar 8 tímar, alls 42,5 tímar: Dvalargjald á mánuði 48.012 kr., með fæði 58.474 kr.
   • Allir dagar 8,5 tímar, alls 42,5 tímar: Dvalargjald á mánuði 48.012 kr., með fæði 58.474 kr.
   • Fjórir dagar 8,5 en einn 6 tímar, alls 40 tímar: Dvalargjald á mánuði 39.012 kr., með fæði 49.474 kr.
   • Allir dagar 8 tímar, alls 40 tímar: Dvalargjald á mánuði 39.012 kr., með fæði 49.474 kr.
   • Þrír dagar 8,5 tímar, einn 8 tímar og einn 4 tímar, alls 37,5 tímar. Dvalargjald 32.512 kr., með fæði 42.974 kr.
   • Allir dagar 7,5 tímar, alls 37,5 tímar: Dvalargjald 32.512 kr., með fæði 42.974 kr.
   • Þrír dagar 8 tímar, einn dagur 7 tímar og einn dagur 4 tímar, alls 35 tímar: Dvalargjald 26.012 kr., með fæði 36.474 kr.
   • Allir dagar 7 tímar, alls 35 tímar: Dvalargjald 26.012 kr., með fæði 36.474 kr.
   • Þrír dagar 8 tímar, einn dagur 4,5 og einn dagur 4 tímar, alls 32,5 tímar: Dvalargjald 24.154, með fullu fæði 34.616 kr.
   • Allir dagar 6,5 tímar, alls 32,5 tímar: Dvalargjald 24.154, með fullu fæði 34.616 kr.
   • Þrír dagar 8 tímar, tveir dagar 4 tímar, alls 30 tímar: Ekkert dvalargjald, einungis greitt fæðisgjald 10.462 kr.
   • Einn dagur 8 tímar, einn 7 tímar, þrír 5 tímar, alls 30 tímar: Ekkert dvalargjald, einungis greitt fæðisgjald 10.462 kr.
   • Allir dagar 6 tímar á dag, alls 30 tímar: Ekkert dvalargjald, einungis greitt fæðisgjald 10.462 kr.

  Athugið að leikskólagjöld eru reiknuð nákvæmlega eftir dvalartíma þannig að ef heildartími styttist eða lengist þá breytast gjöld sem því nemur, þannig að korters stytting eða lenging á viku hefur áhrif á dvalargjöld svo dæmi sé tekið.

  Skoða gjaldskrá

  Ósk um breytingu á dvalartíma eru gerðar í þjónustugátt

 • Eru einhver takmörk fyrir því klukkan hvað dvöl barna getur hafist?

  Já, skráður dvalartími getur ekki hafist seinna en 9 á degi hverjum. Lágmarksdvalarlengd eru 4 klukkustundir á dag, hvern dag vikunnar. Dvalartími getur verið sveigjanlegur umfram 4 klukkustundir.

 • Af hverju breytist gjaldskráin?

  Markmið gjaldskrárbreytinga er tvíþætt. Annars vegar til að búa til hvata meðal foreldra/forsjáraðila til að draga eins og kostur er úr dvalartíma barna sinna. Þörf er á að stytta dvalartíma til að minna álag innan leikskóla, auðvelda mönnun og tryggja stöðugleika í leikskólastarfinu. Styttri dvalartími hefur sömuleiðis jákvæð áhrif á börn með tillliti til vellíðunar og skapar aukin tækifæri til samveru fjölskyldunnar.

  Hins vegar er markmið gjaldskrárbreytinga að tryggja áframhaldandi uppbyggingu leikskólastarfsins, með tilliti til breytinga á rými barna og starfsfólks og fækkun barna á hvern starfsmann.

  Í þessu sambandi er vert að minnast á að hlutfall foreldra/forsjáraðila í rekstrarkostnaði lækkað mikið síðastliðin ár og gjaldskrárhækkanir hafa ekki fylgt vísitöluhækkunum. Árið 2003 voru leikskólagjöld fyrir 8 stunda dvöl með fæði 29.188 kr. Framreiknuð gjaldskrá miðað við verðlag 2023 væri 95.010 kr. Núverandi gjöld fyrir 8 tíma með fæði er 38.126 kr. en verður eftir breytingar 49.474 kr.

   

  Sjá gjaldskrá í PDF

 • Tekjutengdur afsláttur – hvað felst í því?

  Frá 1. september 2023 býðst foreldrum/forsjáraðilum að sækja um tekjutengdan afslátt. Tekjutengdur afsláttur er 40% af dvalargjöldum til 31.12.2023. Ný tekjuvið taka gildi frá 1. janúar 2024. Sjá reglur um tekjutengda afslætti frá 1. janúar.

  Viðmiðunartekjur eru:

  Tekjur einstæðra foreldra allt að 750.000 kr á mánuði.
  Tekjur sambúðarfólks allt að 980.000 kr á mánuði.

  Núverandi afslættir fyrir einstæða, öryrkja og námsmenn haldast óbreyttir til áramóta 2023-2024 hjá þeim sem uppfylla ekki tekjuviðmið en falla svo niður. Tekjutengdur afsláttur kemur í staðinn fyrir aðra mögulega afslætti til áramóta en reiknast ekki ofan á aðra afslætti.

  Systkinaafsláttur helst óbreyttur (30% fyrir annað barn og 100% fyrir þriðja barn) og er eini afslátturinn sem reiknast ofan á aðra afslætti.

  Hægt er að sækja um afslátt af leikskólagjöldum.

  Hægt verður að sækja um tekjutengda afslætti í þjónustugátt þegar opnað hefur verið fyrir umsóknir.

 • Hvað er tekjutengdur afsláttur hár?

  Tekjutengdur afsláttur er 40% af dvalargjöldum leikskóla til 31.12.2023. Ný tekjuvið taka gildi frá 1. janúar 2024. Sjá reglur um tekjutengda afslætti frá 1. janúar.

 • Hvar sæki ég um tekjutengdan afslátt?

  Sótt er um tekjutengdanafsátt í þjónustugátt

 • Hvaða skilyrði þarf að uppfylla til þess að fá tekjutengdan afslátt?

  Tekjuviðmið fyrir einstæða foreldra/forsjáraðila miðast við að heildartekjur séu 750.000 kr. á mánuði. Tekjuviðmið fyrir sambúðarfólk miðast við að heildartekjur séu 980.000 kr. á mánuði. Ný tekjuvið taka gildi frá 1. janúar 2024. Sjá reglur um tekjutengda afslætti frá 1. janúar.

 • Hvað með aðra afslætti, svo sem fyrir öryrkja, einstæða og námsmenn?

  Tekjutengdir afslættir koma í stað afsláttar fyrir öryrkja, afsláttar fyrir einstæða og námsmannaafsláttar. Framangreindir afslættir verða þó í gildi til næstu áramóta (31.12.23) og falla þá niður. Systkinaafsláttur helst óbreyttur og er eini afslátturinn sem reiknast ofan á aðra afslætti.

 • Hvernig virkar systkinaafsláttur?

  Systkinaafsláttur reiknast af dvalargjöldum en ekki fæðisgjöldum. Systkinaafsláttur fer eftir fjölda yngri systkina. Við útreikning á systkinaafslætti leikskólabarna eru talin með öll yngri systkini sem eru í leikskóla eða hjá dagforeldri.

  Systkinaafsláttur í leikskóla er 30% ef barn á eitt yngra systkin, en 100% ef barn á tvö yngri systkini eða fleiri.

  Systkinaafsláttur í frístund grunnskóla er 30% ef barn á eitt yngra systkin, 75% ef barn á tvö yngri systkini og 100% ef barn á þrjú yngri systkini eða fleiri sem eru í frístund, leikskóla eða hjá dagforeldri.

  Systkinaafsláttur er eini afslátturinn sem reiknast ofan á aðra afslætti.

  Ekki þarf að sækja sérstaklega um systkinaafslátt þar sem hann reiknast sjálfkrafa í skráningarkerfinu Völu sem heldur utan um skráningar barna hjá dagforeldrum, sem og í leikskóla og frístund.

 • Hvernig verður leikskólastarfi háttað í kringum jól og nýár, í dymbilviku og í vetrarfríum?

  Gert er ráð fyrir að flestir leikskólar verði lokaðir milli jóla og nýárs, í dymbilviku og í vetrarleyfum. Til að mæta þeim foreldrum/forsjáraðilum sem þurfa á að halda verða þó ávallt opnir að lágmarki tveir leikskólar, eða fleiri í samræmi við fjölda þeirra barna sem óska eftir dvöl þessa daga. Sótt er sérstaklega um leikskóladvöl þessa daga. Tryggt verður að starfsfólk í heimaleikskóla viðkomandi barna sinni þeim þá daga sem einstaka skólar verða lokaðir.

  Leikskólagjöld verða felld niður hjá þeim sem ekki nýta þjónustu þá daga sem lokað er.

  Hægt verður að sækja um leikskóladvöl þá daga sem starfsemi er skert þegar nær dregur.

 • Af hverju er verið að takmarka starfsemi í kringum jól og nýár, í dymbilviku og í vetrarfríum?

  Markmið lokana er að draga úr álagi á leikskólastarfið og bæta starfsaðstæður barna og starfsfólks í leikskólum, meðal annars með tilliti til skipulags og breytinga á vinnufyrirkomulagi starfsmanna. Starfsfólki er þannig gert kleift að taka út vinnutímastyttingu á þessum dögum, sem dregur úr álagi og skapar meiri gæðaviðveru starfsfólks með börnum innan leikskóladagsins. Jafnframt er með þessu skapað aukið samræmi milli starfsumhverfis leikskóla og grunnskóla.

  Reynslan hefur sýnt að mun færri börn mæta í leikskólann á þessum tímabilum. Tryggt verður að öll börn sem þess óska, fái örugga og góða leikskóladvöl á þessum dögum og kunnugleg andlit úr þeirra heimaskóla mæti þeim í þeim leikskólum sem eru opnir hverju sinni.

 • Hvernig sæki ég um dvöl fyrir barnið mitt þá daga sem flestir leikskólar verða lokaðir?

  Foreldri/forsjáraðili sækir um dvöl í þjónustugátt þegar opnað verður fyrir umsóknir. Umsóknarfrestir verða auglýstir tímanlega fyrir hvert tímabil. Foreldrar/forsjáraðilar eru ábyrgir fyrir því að sækja um dvöl fyrir börn sín þá daga sem almennt er lokað.

 • Þarf að borga gjöld þá daga sem flestir leikskólar verða lokaðir?

  Gjöld falla niður fyrir þá sem ekki nýta sér þjónustuna þá daga sem flestir leikskólar eru lokaðir, milli jóla og nýárs, í vetrarfríum og í vetrarfríum (október/febrúar). Þeir sem nýta sér þjónustu þessa daga greiða dvalargjöld eftir skráðri dvalartíma

 • Af hverju er Kópavogsbær að ráðast í breytingar á starfsumhverfi og skipulagi leikskólanna?

  Markmið Kópavogsbæjar með breytingum á skipulagi og starfsumhverfi leikskólanna er að skapa meiri stöðugleika í leikskólastarfinu og tryggja vellíðan og velferð barna og starfsfólks í leikskólum bæjarins.

  Breytingunum er ætlað að hafa langtímaáhrif á þróun leikskólamála og þann djúpstæða vanda sem leikskólastigið stendur frammi fyrir, sem felst meðal annars í viðvarandi álagi á starfsfólk og hárri veikindatíðni, skorti á nýliðun leikskólakennara og vöntun á starfsfólki almennt ásamt löngum dvalartíma barna.

  Breytingar á kjarasamningum frá 2020 hafa haft mikil áhrif á starfsemi leikskóla um allt land, svo sem vinnutímastytting, hækkun orlofs í 30 daga og fjölgun undirbúningstíma leikskólakennara. Þessar breytingar hafa haft margfeldisáhrif á mönnunarvanda. Niðurstaðan er mikið álag og ein birtingarmynd álagsins er hækkuð veikindatíðni meðal starfsfólks og tímabundnar lokanir deilda eins og dæmi voru um síðastliðinn vetur.

  Áherslur breytinganna miða að því að draga úr álagi í starfsumhverfi barna og starfsfólks í leikskólum, tryggja faglegt starf og fullnægjandi viðveru starfsfólks með börnum. Jafnframt er lögð áhersla á að velferð og vellíðan barna og starfsfólks sé höfð að leiðarljósi í allri stefnumörkun í málaflokknum.

  Hafa skal í huga að leikskólastigið er fyrsta skólastigið, stuðlar að menntun barna í gegnum leik og er afar mikilvægt tímabil í þroskaferli barna.

  Hér má sjá skýrslu starfshóps

 • Heimgreiðslur til foreldra – hvað er það og hver er upphæðin?

  Heimgreiðslur verða teknar upp í haust fyrir foreldra/forsjáraðila barna sem ekki eru í vistun í leikskóla eða hjá dagforeldri frá 15 mánaða aldri og þar til þau komast í leikskóla eða í dvöl til dagforeldris. Upphæð heimgreiðslna er 107.176 krónur og er upphæðin skattfrjáls. Greiðslur falla niður ef dvöl í leikskóla er hafnað vegna barna sem eru 30 mán. eða eldri. Sjá nánar í reglum um heimgreiðslur hér að neðan.

  Heimgreiðslur verða greiddar eftir á. Fyrstu heimgreiðslur verða greiddar í október 2023 (vegna september) til þeirra sem sótt hafa um og uppfylla skilyrði sem fram koma í reglum um heimgreiðslur. Greiðslur fara fram í fyrstu viku hvers mánaðar með rafrænum hætti.

  Hægt er að sækja um heimgreiðslur í þjónustugátt.

 • Hvar sæki ég um heimgreiðslur?

  Hægt er að sækja um heimgreiðslur í þjónustugátt.

 • Hverjir eiga rétt á heimgreiðslum?

  Foreldrar/forsjáraðilar barna eiga rétt á heimgreiðslum frá þeim degi sem barn hefur náð 15 mánaða aldri. Skilyrði fyrir heimgreiðslum er að barn sé með lögheimili í Kópavogi og að barn sé ekki í annarri dvöl sem niðurgreidd er af Kópavogsbæ, það er að segja að barn sé ekki í leikskóla eða í dvöl hjá dagforeldri í Kópavogi eða í öðru sveitarfélagi.

Gjaldskrár

Leikskólagjöld

Prenta gjaldskrá

Ný gjaldskrá leikskóla tekur gildi 1. september þar sem dvalargjöld verða gjaldfrjáls fyrir vistun sem er 6 stundir á dag eða skemur.

Fæðisgjöld

1. janúar 2024

Fæðisgjöld
Hádegisverður
7.894 kr.
Hressing
2.721 kr.
Fullt fæði
10.615 kr.

Almennt gjald 1.janúar 2024

Dvalarstundir
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
0
2.721 kr.
7.894 kr.
10.615 kr.
4,5 stundir
0
2.721 kr..
7.894 kr
10.615 kr.
5,0 stundir
0
2.721 kr.
7.894 kr
10.615 kr.
5,5 stundir
0
7.894 kr
10.615 kr..
6,0 stundir
0
7.894 kr
10.615 kr.
6,5 stundir
24.154 kr.
32.042 kr.
34.769 kr.
7,0 stundir
26.012 kr.
33.906 kr.
36.627 kr.
7,5 stundir
32.512 kr.
40.406 kr.
43.127 kr.
8,0 stundir
39.012 kr.
46.906 kr.
49.627 kr.
8,5 stundir
48.012 kr.
55.906 kr.
58.627 kr.
9,0 stundir
67.012 kr.
74.906 kr.
77.627 kr.

Afslættir af dvalargjöldum

Afslættir

Frá 1. september 2023 hefur gefist kostur á að sækja um tekjutengda afslætti af dvalargjöldum.
Nýjar reglur um tekjutengdan afslátt taka gildi frá 1. janúar 2024. Sérstakir afslættir fyrir einstæða foreldra, öryrkja og námsmenn falla úr gildi 31.12.2023.

Starfsfólk í leikskólum í 75% eða hærra starfshlutfalli eiga rétt á 40% afslætti.

Systkinaafsláttur helst óbreyttur og reiknast ofan á tekjutengdan afslátt þegar við á.

Tekjutengdir afslættir
Tekjutengdan afslátt og tekjuviðmið frá 1. janúar 2024 má sjá hér að neðan:

Einstæðir:                                                                 Í sambúð:

Tekjuviðmið Afsláttur   Tekjuviðmið Afsláttur
 0 - 460.000 kr. 50%    0 - 660.000 kr. 50%
 461.001 - 750.000 kr. 40%    660.001 - 980.000 kr. 40%
 750.001 - 790.000 kr. 30%    980.001 - 1.020.000 kr. 30%
 790.001 - 830.000 kr. 20 %    1.020.001 - 1.060.000 kr 20 %
 830.001 - 870.000 kr. 10%    1.060.001 - 1.100.000 kr 10%

Frekari upplýsingar um tekjutengdan afslátt er að finna í reglum um tekjutengdan afslátt.

Hægt er að sækja um tekjutengdan afslátt í þjónustugátt. Umsókn um afslátt þarf að berast fyrir 20. dag mánaðar til þess að taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir. Afsláttur er ekki veittur afturvirkt.

Samþykkt í bæjarráði Kópavogs, 6. júlí 2023

Systkinaafsláttur

Systkinaafsláttur fer eftir fjölda yngri systkina. Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi ef barn á eitt yngra systkini, en 100% af dvalargjaldi ef barn á tvö yngri systkini eða fleiri í leikskóla eða í dvöl hjá dagforeldri. Systkinaafsláttur reiknast af dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur reiknast ofan á aðra afslætti. Ekki er veittur afsláttur af fæðisgjöldum. Ekki þarf að sækja um systkinaafslátt.

Hægt er að skoða leikskólagjöld útfrá mismunandi fjölda dvalartíma og afsláttum í reiknivél leikskólagjalda.

Hér að neðan eru dæmi um dvalargjöld með afsláttum.

Dvalargjöld með 30% afslætti:

Dvalarstundir 30% afsl.
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
0
2721 kr.
7.894 kr.
10.615 kr.
4,5 stundir
0
2721 kr.
7.894 kr.
10.615 kr.
5,0 stundir
0
2721 kr.
7.894 kr.
10.615 kr.
5,5 stundir
0
7.894 kr.
10.615 kr.
6,0 stundir
0
7.894 kr.
10.615 kr.
6,5 stundir
16.908 kr.
24.802kr.
27.523 kr.
7,0 stundir
18.208 kr.
26.102 kr.
28.823 kr.
7,5 stundir
22.758 kr.
30.652 kr.
33.373 kr.
8,0 stundir
27.308 kr.
35.202kr.
37.923 kr.
8,5 stundir
33.608 kr.
41.502 kr.
44.223 kr.
9,0 stundir
46.908 kr.
54.802 kr.
57.523 kr.

Tekjutengdur afsláttur

Boðið verður upp á að sækja um tekjutengdan afslátt vegna dvalargjalda í leikskóla frá 1. september 2023. Tekjutengdur afsláttur er 40% af dvalargjöldum.

Samþykkt í bæjarráði Kópavogs, 6. júlí 2023

Dvalarstundir 40% afsl.
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
0
2.721 kr.
7.894 kr.
10.615 kr.
4,5 stundir
0
2.721 kr.
7.894 kr.
10.615 kr.
5,0 stundir
0
2.721 kr.
7.894 kr.
10.615 kr.
5,5 stundir
0
7.894 kr.
10.615 kr.
6,0 stundir
0
7.894 kr.
10.615 kr.
6,5 stundir
14.492 kr.
22.386 kr.
25.107 kr.
7,0 stundir
15.607 kr.
23.501 kr.
26.222 kr.
7,5 stundir
19.507 kr.
27.401 kr.
30.122 kr.
8,0 stundir
23.407 kr.
31.301 kr.
34.022 kr.
8,5 stundir
28.807 kr.
36.701 kr.
39.422 kr.
9,0 stundir
40.207 kr.
48.101 kr.
50.822 kr.

Reglugerðir

Reglur um innritun og dvöl barna í leikskólum Kópavogs

Leikskólinn er fyrsta skólastigið í menntakerfinu. Leikskólinn er á forsendum barnsins, en leitast er við að hafa sem mestan sveigjanleika í dvalartíma barnanna til að koma til móts við óskir foreldra. Grundvallaratriði er þó að það komi ekki niður á börnunum og leikskólamenntun þeirra.

Umsókn
Sækja þarf um leikskóladvöl fyrir barn í Þjónustugátt Kópavogsbæjar sem þá skráist á biðlista eftir aldri þess.
Skilyrði fyrir leikskóladvöl er að barn eigi lögheimili í Kópavogi, en barnið getur verið á biðlista þó lögheimili sé annars staðar.

Innritun
Börn raðast á biðlista eftir aldri og er sérstakur biðlisti fyrir hvern leikskóla. Foreldrar geta merkt við allt að fimm leikskóla á umsóknarblaðinu. Börnum er almennt einungis boðin dvöl í þeim leikskólum sem sótt er um.

Röð á biðlista ræður hvaða barn er næst inn, eldri börn ganga fyrir yngri börnum. Ýmislegt getur þó haft áhrif á biðlistann, t.d. forgangur.

Þiggja foreldrar vistun fyrir barn sitt í öðrum leikskóla en þau óskuðu eftir í fyrsta vali er möguleiki á að sækja um flutning. Til að tryggja stöðugleika barns og skólastarfs er reynt að verða við flutningsbeiðni í upphafi næsta skólaárs.

Leitast er við að systkini fái dvöl í sama leikskóla en aldur barna á biðlista ræður innritun.

Forgangur
Samkvæmt innritunarreglum má sækja um forgang í leikskóla Kópavogs vegna:
         1. Fatlaðra barna og barna með alvarleg þroskafrávik. Vottorð frá viðurkenndumgreiningaraðila skal fylgja forgangsumsókn.
         2. Barna sem búa við erfiðleika í félagsumhverfi.
              a. Barnaverndarmál. Vottorð frá Velferðarsviði skal fylgja forgangsumsókn.
              b. Alvarleg veikindi eða fötlun hjá nánustu fjölskyldumeðlimum barnsins. Vottorð frá lækni eða öðrum opinberum aðilum skal fylgja
                   forgangsumsókn. Ef gögn systkinis liggja fyrir á skrifstofu Menntasviðs er nóg að vísa í þau, nafn og kennitala þarf að fylgja.
              c. Börn foreldra undir lögaldri.
              d. Börn einstæðra foreldra með þrjú börn eða fleiri undir níu ára aldri á framfæri.
              e. Þríbura.
         3. Barna starfsfólks í leikskólum Kópavogs.
              Starfsmenn leikskóla geta sótt um forgang í leikskóla Kópavogs, svo fremi sem leikskólastjóri mæli með forgangi. Láti starfsmaðurinn af störfum
              áður en komið er að barni hans á biðlista, missir barnið forgangsrýmið og hættir um leið og starfsmaðurinn.

Deildarstjóri leikskóladeildar úrskurðar um forgang í samráði við viðeigandi starfsmenn leikskóladeildar. Leikskóladvöl barns með forgang hefst í fyrsta lagi við
tólf mánaða aldur.

Dvöl
Leikskólar Kópavogs eru opnir frá kl. 7:30 til 16:30. Daglegur dvalartími stendur á heilli eða hálfri klukkustund og heimilt er að skipta hálfri klukkustund í 2x15 mínútur. Ef að hausti er ekki óskað eftir dvöl fyrir fleiri en þrjú börn í byrjun og/eða lok dags, er heimilt að hafa skólann lokaðan sem því nemur. Gildir sú ákvörðun leikskólaárið. Hvert barn hefur ákveðinn dvalartíma dag hvern, miðað skal við að börn komi og fari innan dvalartíma.

Öll börn taka þátt í þeim máltíðum sem falla innan dvalartíma þeirra.

Óski foreldrar eftir breytingu á dvalartíma metur leikskólastjóri hvort og hvenær hægt sé að verða við beiðninni. Breyting á dvalartíma miðast við mánaðamót eða
fimmtánda hvers mánaðar. Ekki er alltaf hægt að verða við beiðni foreldra um lengingu dvalartíma barns. Leikskólastjórar taka tillit til fjölda starfsmanna pr. deild á
þeim tíma sem óskað er eftir lengingu, aðstæðna barnsins og foreldra. Það foreldri sem barn á lögheimili hjá hefur heimild til að sækja um í leikskóla. Ef
foreldrar óska eftir tímabundinni styttingu á dvalartíma t.d. vegna fæðingarorlofs eða atvinnumissis, er orðið við þeirri beiðni. Foreldrum er jafnframt tryggð lenging í
upprunalegan dvalartíma þegar starf hefst að nýju. 

Dvalargjald
Dvalargjöld reiknast samkvæmt gildandi gjaldskrá.

Einstæðir foreldrar, öryrkjar með metna örorku 75% eða meira og námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi greiða lægra gjald. Einstæðir foreldrar þurfa að
endurnýja umsókn um afslátt af leikskólagjöldum í ágúst ár hvert. Við útreikning á afslætti fyrir einstæða foreldra er stuðst við upplýsingar úr þjóðskrá. Öryrkjar
framvísa vottorði þegar dvalarsamningur er útfylltur. Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og kemur þá afsláttur til
framkvæmda næsta mánuð/mánuði. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi. Afsláttur er einungis veittur afturvirkt hjá námsmönnum sbr. ofangreint.

Gjald reiknast á það foreldri sem barnið á lögheimili hjá. Óski einstæðir foreldrar eftir
breytingu á því þurfa þeir báðir að undirrita beiðnina.
Systkinaafsláttur er veittur í samræmi við gildandi gjaldskrá.
Foreldrum ber að tilkynna um breytta stöðu sem hefur áhrif á greiðslu dvalargjalds.
Kópavogsbær greiðir ekki fyrir barn sem dvelur í leikskóla í öðru sveitarfélagi
samtímis því að halda rými í Kópavogi.

Uppsagnarfrestur
Gagnkvæmur uppsagnarfrestur er einn mánuður og miðast við fyrsta eða fimmtánda dag hvers mánaðar. Foreldrar þurfa að skila uppsögn á leikskóladvöl til
leikskólastjóra. Skuldi foreldrar þrjá mánuði er barninu sagt upp leikskóladvöl.

Samkomulag milli sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu kveður á um að barn sem flytur á milli þeirra sé heimilt að dvelja áfram í leikskóla í því sveitarfélagi sem flutt
er úr í allt að sex mánuði frá flutningi lögheimilis eða þar til það fær vistun í nýja leikskólanum. Foreldrar þurfa að sækja um leikskóla hjá sveitarfélaginu sem flutt er í
og skila umsókn um framlengingu á dvöl barns vegna flutnings til núverandi leikskólastjóra. Ef þjónusta sem börn þurfa á að halda er ekki í sveitarfélaginu sem
flutt er í geta tímamörk verið rýmri. Barn á lokaári hefur tækifæri til að ljúka leikskólagöngu sinni í sveitarfélaginu sem flutt er úr. Nýja sveitarfélagið greiðir
kostnað við leikskóladvöl barnsins samkvæmt gjaldskrá Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

Endurskoðað í febrúar 2021

Reglur um heimgreiðslur

1. gr. Markmið
Kópavogsbær veitir foreldrum/forsjáraðilum barna 15 mánaða og eldri heimgreiðslur vegna barna sem hvorki
eru í dvöl hjá dagforeldri né í leikskóla.

2. gr. Skilyrði
Greiðslur eru bundnar eftirfarandi skilyrðum:

 • Barn sé með lögheimili í Kópavogi.
 • Barn njóti ekki annarra niðurgreiðslna frá Kópavogsbæ vegna dvalar barnsins.
 • Barn sé á biðlista eftir dvöl í leikskóla í Kópavogi.

3. gr. Umsókn
Sækja þarf um heimgreiðslur vegna barns í Þjónustugátt Kópavogsbæjar. Umsókn um heimgreiðslur
þarf að berast fyrir 20. dag mánaðar til þess að taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir.
Aðeins þarf að sækja um heimgreiðslur einu sinni. Heimgreiðslur eru ekki afturvirkar.


4. gr. Afgreiðsla
Heimgreiðslur eru greiddar eftir á frá næstu mánaðamótum eftir að barn hefur náð 15 mánaða aldri.
Heimgreiðslur reiknast frá þeim degi sem barn verður 15 mánaða.

Greiðslur falla niður þegar barn hefur dvöl í leikskóla eða hjá dagforeldri með starfsleyfi.
Greiðslur falla niður ef dvöl í leikskóla er hafnað vegna barna sem eru 30 mán. eða eldri.
Greiðslur falla niður við flutning á lögheimili barnsins úr sveitarfélaginu.

Heimgreiðslur fást að hámarki greiddar í 11 mánuði á ári, ekki er greitt vegna júlí mánaðar

5. gr. Upphæð
Mánaðarleg heimgreiðsla er 107.176 kr.

6. gr. Uppgjör
Menntasvið hefur umsjón með framkvæmd heimgreiðslna Kópavogsbæjar. Greiðslur fara
fram í fyrstu viku hvers mánaðar með rafrænum hætti.

7. gr. Leiðréttingar
 Verði um ofgreiðslu að ræða áskilur Kópavogsbær sér rétt til endurgreiðslu, m.a. í tilvikum þar sem ofgreiðsla kann
að vera á grundvelli þess að umsækjandi hafi gefið upp rangar upplýsingar eða ekki tilkynnt um breytingar á
högum sínum sem hafa áhrif á rétt til greiðslu.


Reglur þessar gilda frá 1. janúar 2024
Reglur þessar voru samþykktar í bæjarstjórn Kópavogs í nóvember 2023


Reglur um tekjutengda afslætti af dvalargjöldum í leikskóla

 1. gr. Markmið
Reglur þessar eiga við um dvalargjöld í leikskólum í Kópavogi.

Kópavogsbær veitir foreldrum/forsjáraðilum með lágar tekjur tekjutengdan afslátt af dvalargjöldum í leikskóla með það að markmiði að koma til móts við fjölskyldur með ung börn í sveitarfélaginu.

2. gr. Skilyrði

Til þess að eiga rétt á að tekjutengdum afslætti þurfa meðaltekjur fyrir skatta að vera innan tekjuviðmiða í neðangreindri töflu. Upphæð afsláttar fer eftir því undir hvaða tekjuviðmið meðaltekjur falla og hvort umsækjandi er einstæður eða í sambúð.

Tekjuviðmið:

 Í Sambúð

 Tekjuviðmið   Afsláttur
 0 - 660.000 kr.  50 %
 660.001 - 980.000 kr.  40 %
 980.001 - 1.020.000 kr.  30 %
 1.020.001 - 1.060.000 kr.  20 %
 1.060.001 - 1.100.000 kr.  10 %


Einstæðir

 Tekjuviðmið  Afsláttur
 0 - 460.000 kr.  50 %
 460.001 - 750.000 kr.  40 %
 750.001 - 790.000 kr.  30 %
 790.001 - 830.000 kr.  20 %
 830.001 - 870.000 kr.

 10 %


Við mánaðarlegan útreikning á tekjutengdum afsláttum er miðað við meðaltekjur umsækjanda og maka ef við á, samkvæmt staðgreiðsluskrá fyrir síðustu þrjá mánuði sem aðgengilegir eru í skattaupplýsingum hjá Skattinum hverju sinni. Athygli er því vakin á því að afslættir geta verið breytilegir milli mánaða ef tekjur eru breytilegar milli mánaða.

Með umsókn um tekjutengdan afslátt veitir umsækjandi Kópavogsbæ heimild til þess að sækja skattaupplýsingar mánaðarlega til staðfestingar á því að tekjur séu innan tekjuviðmiða.
Hægt er að afturkalla ofangreinda heimild hvenær sem er og þá mun möguleiki á tekjutengdum afslætti einnig falla niður. Afturköllun þarf að gera með rafrænni undirritun og hægt er að óska eftir því með tölvupósti eða með skilaboðum á Þjónustugátt.

Skattaupplýsingarnar verða hvergi geymdar en starfsmenn sem vinna með fjármál leikskólans munu sjá að barnið er með tekjutengdan afslátt af leikskólagjöldum á reikningum til foreldra, ef skilyrði um tekjutengdan afslátt eru uppfyllt.

 Í tilviki sambúðarfólks þarf maki umsækjanda einnig að skrifa rafrænt undir umsókn og staðfestingu um heimild Kópavogsbæjar um uppflettingu í skattaskrá. Umsókn telst ekki gild fyrr en rafrænar undirskriftir liggja fyrir.

 3. gr. Umsókn

 Foreldrar/forsjáraðilar sækja um tekjutengdan afslátt af dvalargjöldum í leikskóla í gegnum þjónustugátt.
Umsókn um afslátt þarf að berast fyrir 20. dag mánaðar til þess að taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir.
Afsláttur er ekki veittur afturvirkt.

 

4. gr. Gjaldskrá

 Frekari upplýsingar um afslætti og gjöld má finna undir „Leikskólagjöld“ á vefsvæði fyrir Gjaldskrár á vefsíðu sveitarfélagsins.

 

5. gr. Leiðréttingar

 Ef veittir eru afslættir á röngum forsendum eða umfram það sem þessar reglur segja til um, áskilur Kópavogsbær sér rétt til leiðréttingu gjalda, m.a. í tilvikum þar sem leiðrétting kann að vera á grundvelli þess að umsækjandi hafi gefið upp rangar upplýsingar eða hann hafi ekki tilkynnt um breytingar á högum sínum sem hafa áhrif á rétt til afsláttar.

 

6. gr. Aðrir afslættir

Sérstakir afslættir fyrir einstæða foreldra, öryrkja og námsmenn falla úr gildi 31.12.2023.

Systkinaafsláttur helst óbreyttur og reiknast ofan á tekjutengdan afslátt þegar við á.

 

Reglur þessar gilda frá 1. janúar 2024
Reglur þessar voru samþykktar í bæjarstjórn Kópavogs í nóvember 2023.

Síðast uppfært 06. desember 2023