Aðalskipulag

Aðalskipulag er skipulagsáætlun fyrir sveitarfélög þar sem fram kemur stefna sveitarstjórnar um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og þróun byggðar á minnst 12 ára tímabili.

Nýtt Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024 var samþykkt í bæjarstjórn 26. nóvember 2013 og staðfest þann 24. febrúar 2014.

Í aðalskipulaginu er lagður grundvöllur fyrir gerð deiliskipulags.

 • Framsetning aðalskipulags

  Aðalskipulagið er sett fram í greinargerð og uppdráttum. Greinargerðin samanstendur af sjö meginköflum. Þar er nánari útlistun á stefnumörkun bæjarfélagsins um landnotkun og sjálfbæra þróun til ársins 2024. Einnig fylgir tillögunni þéttbýlisuppdráttur fyrir heimalandið og sveitarfélagsuppdráttur fyrir upplandið. Í viðaukum greinargerðarinnar eru umhverfisskýrsla, Staðardagskrá 21, yfirlit yfir þær breytingar sem gerðar voru á aðalskipulaginu sem gilti 2000-2012 svo og yfirlit yfir niðurstöður íbúafunda.

 • Hvað er aðalskipulag?

  Aðalskipulag er skipulagsáætlun sem nær til alls lands sveitarfélags. Í aðalskipulagi er sett fram stefna sveitarstjórnar um þróun sveitarfélagsins varðandi;

  • landnotkun,        
  • byggðaþróun,
  • byggðamynstur,
  • samgöngu- og þjónustukerfi
  • umhverfismál

  Í aðalskipulagi er lagður grundvöllur fyrir gerð deiliskipulags varðandi landnotkun, takmarkanir á landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi og byggðamynstur, þar með talið þéttleika byggðar.

  Í aðalskipulagi eða breytingu á því, er heimilt að setja fram nánari stefnu, svo sem um nýbyggingarsvæði eða endurbyggingarsvæði í eldri byggð eða um einstök viðfangsefni.

  Aðalskipulag skal byggt á landsskipulagsstefnu, svæðisskipulagi, liggi það fyrir, upplýsingum um náttúru- og menningarminjar og áætlunum um þróun og þarfir sveitarfélagsins.

  Þá skal jafnframt gætt að samræmi við skipulagsáætlanir aðliggjandi sveitarfélaga.

  Í aðalskipulagi skal marka stefnu til að minnsta kosti tólf ára en jafnframt gera grein fyrir samhengi skipulagsáætlunarinnar og einstakra þátta hennar við langtímaþróun sveitarfélagsins

 • Aðalskipulag í Kópavogi: Sagan

  Vinna við fyrsta heildarskipulag Kópavogs hófst árið 1965 í kjölfar nýrra skipulagslaga frá 1964. Skipulagið var samþykkt 1970 og tók til svæðisins vestan Reykjanesbrautar.

  Fyrsta aðalskipulag alls heimalandsins (svæðisins vestan Elliðavatns) var samþykkt í bæjarstjórn 1985 fyrir skipulagstímabilið 1983-2003. Hvorug þessarar áætlana hlaut staðfestingu ráðherra. Fjórum sinnum eftir það hefur aðalskipulag bæjarins verið endurskoðað:

  • Aðalskipulag Kópavogs 1988-2008 var staðfest af félagsmálaráðherra 23. apríl 1990.
  • Aðalskipulag Kópavogs 1992-2012 var staðfest af umhverfisráðherra 29. apríl 1994
  • Aðalskipulag Kópavogs 2000-2012 var staðfest af umhverfisráðherra 23. apríl 2002.
  • Gildandi Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024 var staðfest af Skipulagsstofnun 24. febrúar 2014.

Síma og viðtalstími

Skrifstofa skipulagsstjóra
Símatími frá kl. 10 - 11 mánudaga og miðvikudaga í síma 441 0000
Hægt er að panta viðtalstíma hjá ritara skipulagsdeildar  

Síðast uppfært 23. júní 2021