Aðalskipulag

Aðalskipulag er skipulagsáætlun fyrir sveitarfélög þar sem fram kemur stefna sveitarstjórnar um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og þróun byggðar á minnst 12 ára tímabili í samræmi við skipulagslög.

Aðalskipulag Kópavogs 2019-2040 var samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs 28. september 2021 og staðfest þann 28. desember 2021.

Í aðalskipulaginu er lagður grundvöllur fyrir gerð deiliskipulags.

 • Aðalskipulag 2019 - 2040 - Uppdráttur

 • Aðalskipulag 2019 - 2040 - Greinargerð

 • Breyting á Aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040, Vatnsendahvarf/Vatnsendahæð.

  Á fundi skipulagsráðs 6.11.2023 var lögð fram að nýju tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040 fyrir Vatnsendahvarf/Vatnsendahæð ásamt fylgiskjölum.

  Tillagan var uppfærð með vísan til sameiginlegrar umhverfismatsskýrslu, dags. 24.01.2023, uppf. 21.06.2023, fyrir tillögu að breytingu á aðalskipulagi og tillögu að nýju deiliskipulagi í Vatnsendahvarfi. Einnig voru gerðar minni háttar lagfæringar í texta tillögunnar til útskýringa, ekki efnislegar breytingar.

  Í aðalskipulagsbreytingunni felst að afmörkun landnotkunarreita fyrir íbúðarsvæði, opin svæði og samfélagsþjónustu er breytt. Fellt er út svæði fyrir verslun og þjónustu í útjaðri íbúðarsvæðisins og sú þjónusta sem þar var fyrirhuguð færð miðsvæðis inn í hverfið nálægt skóla og leikskóla. Staðsetning minjasvæðis er leiðrétt. Skilgreiningin "tengibraut" á Kambavegi að og frá hverfinu (ÍB-6) er felld niður. Breytingarnar eru í samræmi við tillögu að deiliskipulagi sem auglýst var samtímis.

  Umhverfismatsskýrslan var uppfærð samkvæmt ábendingum Náttúrufræðistofnunar Íslands um að meta áhrif deiliskipulagsins á náttúrufar óveruleg frekar en jákvæð.

  Á fundi skipulagsráðs 19. júní 2023 var lögð fram að lokinni kynningu skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 31. gr. sömu laga tillaga skipulagsdeildar, dags. í febrúar 2023, að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040 fyrir Vatnsendahvarf/Vatnsendahæð. Kynningartíma lauk 8. júní 2023. Þá voru lagðar fram athugasemdir og ábendingar sem bárust á kynningartíma. Á fundi skipulagsráðs 3. júlí 2023 var erindið lagt fram á ný ásamt umsögn Minjastofnunar sem barst eftir að kynningartíma lauk. Afgreiðslu málsins var frestað og athugasemdum vísað til umsagnar skipulagsdeildar.

  Alls bárust 10 ábendingar og umsagnir á kynningartíma við tillögu tillögu að breytingu á aðalskipulagi og tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Vatnsendahvarf. Brugðist var við umsögn Minjastofnunar Íslands með því að gera rannsókn á fornleifum (sumar/haust 2023) og bætt var við skilmálum í deiliskipulagi um að girða af MV-9 á framkvæmdatíma. Ennfremur var sameiginlegt umhverfismat tillagnanna uppfært eftir ábendingar frá Náttúrufræðistofnun Íslands.

  „Skipulagsráð samþykkir framlagða tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040 dags. í febrúar 2023 með áorðnum breytingum dags. í nóvember 2023.
  Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.“

  Á fundi bæjarstjórnar 14.11.2023 var afgreiðsla skipulagsráðs staðfest.

  Greinargerð og uppdrættir dags. í febrúar 2023, uppfært í nóvember 2023.

  Fylgiskjal 1. Umhverfismat.

  Fylgiskjal 2. Niðurfelling tengibrautar á Kambavegi í aðalskipulagi. Minnisblað VSÓ.

  Fylgiskjal 3. Mat á þjónusturýmd. Minnisblað VSÓ.

  Umsögn skipulagsdeildar dags. 2. nóvember 2023

  Yfirlit yfir fylgiskjöl umsagnar 1-23.

  Umsögn, fylgiskjöl 1-10.

  Umsögn, fylgiskjöl 11-17.

  Umsögn, fylgiskjal 18. Fyrri hluti.

  Umsögn, fylgiskjal 18. Seinni hluti.

  Umsögn, fylgiskjöl 19-23.

 • Framsetning aðalskipulags

  Aðalskipulagið er sett fram í greinargerð og uppdráttum. Greinargerðin samanstendur af sjö meginköflum. Þar er nánari útlistun á stefnumörkun bæjarfélagsins um landnotkun og sjálfbæra þróun til ársins 2040. Í viðaukum greinargerðarinnar eru umhverfisskýrsla, niðurstöður mikilvægisgreiningar Heimsmarkmiðanna, yfirlit yfir feril máls og yfirlit yfir breytingar sem gerðar voru á aðalskipulaginu sem gilti 2012-2024 – auk þess Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og yfirmarkmið bæjarstjórnar Kópavogs sem byggja á Heimsmarkmiðunum.

  Á aðalskipulagsuppdráttum má sjá heildarmynd af landnotkun sveitarfélagsins, vernd og aðrar takmarkanir á landnotkun og samgöngu- og þjónustukerfi. Um er að ræða þéttbýlisuppdrátt fyrir heimalandið og sveitarfélagsuppdrátt fyrir upplandið. Jafnframt fylgir vegaskrá um vegi í náttúru Íslands í 5. kafla greinargerðar.

 • Hvað er aðalskipulag?

  Aðalskipulag er skipulagsáætlun sem nær til alls lands sveitarfélags. Í aðalskipulagi er sett fram stefna sveitarstjórnar um þróun sveitarfélagsins varðandi;

  • landnotkun,        
  • byggðaþróun,
  • byggðamynstur,
  • samgöngu- og þjónustukerfi
  • umhverfismál

  Í aðalskipulagi er lagður grundvöllur fyrir gerð deiliskipulags varðandi landnotkun, takmarkanir á landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi og byggðamynstur, þar með talið þéttleika byggðar.

  Í aðalskipulagi eða breytingu á því, er heimilt að setja fram nánari stefnu, svo sem um nýbyggingarsvæði eða endurbyggingarsvæði í eldri byggð eða um einstök viðfangsefni.

  Aðalskipulag skal byggt á landsskipulagsstefnu, svæðisskipulagi, liggi það fyrir, upplýsingum um náttúru- og menningarminjar og áætlunum um þróun og þarfir sveitarfélagsins.

  Þá skal jafnframt gætt að samræmi við skipulagsáætlanir aðliggjandi sveitarfélaga.

  Í aðalskipulagi skal marka stefnu til að minnsta kosti tólf ára en jafnframt gera grein fyrir samhengi skipulagsáætlunarinnar og einstakra þátta hennar við langtímaþróun sveitarfélagsins

 • Aðalskipulag í Kópavogi: Sagan

  Vinna við fyrsta heildarskipulag Kópavogs hófst árið 1965 í kjölfar nýrra skipulagslaga frá 1964. Skipulagið var samþykkt 1970 og tók til svæðisins vestan Reykjanesbrautar.

  Fyrsta aðalskipulag alls heimalandsins (svæðisins vestan Elliðavatns) var samþykkt í bæjarstjórn 1985 fyrir skipulagstímabilið 1983-2003. Hvorug þessarar áætlana hlaut staðfestingu ráðherra. Fimm sinnum eftir það hefur aðalskipulag bæjarins verið endurskoðað:

  • Aðalskipulag Kópavogs 1988-2008 var staðfest af félagsmálaráðherra 23. apríl 1990.
  • Aðalskipulag Kópavogs 1992-2012 var staðfest af umhverfisráðherra 29. apríl 1994
  • Aðalskipulag Kópavogs 2000-2012 var staðfest af umhverfisráðherra 23. apríl 2002.
  • Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024 var staðfest af Skipulagsstofnun 24. febrúar 2014.
  • Gildandi Aðalskipulag Kópavogs 2019-2040 var staðfest af Skipulagsstofnun 28. desember 2021.

Síma og viðtalstími

Skrifstofa skipulagsstjóra
Símatími frá kl. 10 - 11 mánudaga og miðvikudaga í síma 441 0000
Hægt er að panta viðtalstíma hjá fulltrúa skipulagsdeildar  

Síðast uppfært 24. apríl 2024