Sérdeildir - sérskólar - skólaakstur

Í stefnu Kópavogsbæjar um skóla fyrir alla er lögð  er lögð áhersla á fjölbreyttar leiðir til náms og að allir fái nám við hæfi.

Ef þarfir nemenda eru þess eðlis að erfitt er að mæta þeim í almennu skólaúrræði geta foreldrar sótt um skólavist fyrir barn í sérdeild eða sérskóla. Markmið sérdeilda og sérskóla er að veita nemendum jöfn tækifæri til náms og virkrar þátttöku í skólastarfi. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám í hvetjandi námsumhverfi þar sem er tekið mið af áhuga og getu nemenda.

 • Sérdeildir

  Í Kópavogi starfa eftirfarandi sérdeildir.

  Allir nemendur sérdeilda eru skráðir í almenna bekki og leitast er eftir félagslegri blöndun nemenda í leik og starfi. (Starfsreglur sérdeilda – linkur)

 • Sérskólar

  Ef þarfir barns eru þess eðlis að erfitt er að mæta þeim í almennum grunnskóla geta foreldrar sótt um skólavist fyrir barn sitt í sérskóla. Sjá nánari upplýsingar um. Um er að ræða 3 skóla, KlettaskólaBrúarskóla og Arnarskóla
  Sjá nánari upplýsingar um skólana á heimasíðum þeirra.

 • Skólaakstur

  Foreldrar grunnskólabarna  sem uppfylla viðmið í reglum um akstursþjónustu fatlaðra að 16 ára aldri geta sótt um akstur til og frá skóla,  í tómstundaúrræði utan skólans, í tal-, sjúkra- og iðjuþjálfun á skólatíma og á námskeið yfir sumarið. Reglur um akstursþjónustu fatlaðra barna á leik- og grunnskólastigi.

Síðast uppfært 11. febrúar 2021