Hverfisáætlun

Hverfisáætlun er vísir að gerð deiliskipulags og framkvæmdaáætlun. Í kjölfar hverfisáætlunar fyrir hvert hverfi Kópavogs er metið hvort að þörf sé á að vinna hverfisskipulag.

Í nýju Aðalskipulagi Kópavogs 2012 - 2024 er tilgreint að í kjölfar aðalskipulags verði unnið hverfisskipulag fyrir fimm hverfi bæjarins, Kársnes, Digranes, Smárar, Fífuhvamm og Vatnsenda.

Áætlun er unnin fyrir öll hverfi Kópavogs og í kjölfar þess er metið hvort þörf sé á hverfisskipulagi. Áætlunin sýnir stöðu þess hverfis og framtíðarsýn þess. Þar er vísir að framtíðarþróun og leiðir að betri hverfum fyrir íbúa þess og bæjarbúa alla. Einnig eru tölfræðilegar upplýsingar, þjónusta fyrir íbúa og ýmsar aðrar áhugaverðar staðreyndir teknar saman. 

Hverfi Kópavogs Kársnes Smárinn Fífuhvammur Vatnsendi Digranes

 • Um hvað er verkefnið?

  Í verkefninu er áherslan á fólkið/íbúana með sjálfbæra þróun og lýðheilsu að leiðarljósi, þar sem íbúum gefst frekari kostur á að taka þátt í að móta sitt nærumhverfi. Hverfisáætlun/hverfisskipulag er stöðuskýrsla og nokkurskonar tiltektar- og framkvæmdarplan fyrir hvert hverfi.

  Í upphafi þessarar vinnu var útbúinn gátlisti til að leggja mat á gæði byggðar og umhverfi hvers hverfis út frá sjálfbærni og lýðheilsu með áherslu á fólkið, íbúana. 

  Matsþættir gátlistans eru:

  • Samfélagið
  • Athafnir daglegs lífs
  • Efnahagur
  • Manngert umhverfi
  • Náttúrulegt umhverfi

  Í lok þessa er  metin þörf þess að vinna hverfisskipulag. Hverfisskipulag er lögformlegt og kemur í stað deiliskipulags en hverfisáætlun ekki.

 • Samráð við íbúa

  Áhersla er lögð á samráð við íbúa og aðra hagsmunaaðila í hverju hverfi á meðan hver áætlun er unnin. Mikilvægt er að nýta þá þekkingu sem íbúar hafa á sínu nærumhverfi og fá þá til að taka þátt í verkefninu. Að fá íbúa til að koma skoðun sinni á framfæri, segja frá styrkleikum, veikleikum og tækifærum hvers hverfis. Hvaða svæði íbúar sækja mest, hverju þeir vilja breyta og hvernig þeir sjá framtíðaruppbygging í sínu hverfi. 

  Fundað er með íbúum hvers hverfis þegar vinna hverrar hverfisáætlunar er í vinnslu. Uppsetning funda er með vinnufundarsniði þar sem íbúum gefst tækifæri til að ræða hverfið sitt, staðaranda, framtíðarmöguleika o.fl. 

 • Hvernig eru hverfi Kópavogs?

  Kópavogi er skipt í fimm hverfi; Kársnes, Digranes, Smárinn, Fífuhvammur og Vatnsendi. Hverfisáætlun fyrir hvert hverfi er í vinnslu, hér munu greiningar og hver hverfisáætlun verða birt eftir því sem verkefnið vinnst.

  Kársnes (í vinnslu)

  Digranes (í vinnslu)

  • Greinargerð - Greiningar -Gátlisti

  Smárinn

  Fífuhvammur

  Vatnsendi (vinna ekki hafin)

  • Greinargerð - Greiningar - Gátlisti
 • Hvernig kem ég ábendingum á framfæri?

  Íbúar og aðrir hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda inn ábendingar er varða hverfi Kópavogs, ábendingar geta m.a.  varðað stígakerfi bæjarins, opin svæði, sorp eða önnur mál sem brenna á íbúum.  Ábendingar er hægt að senda í gegnum ábendingakerfi bæjarins  og einnig er hægt að senda tölvupóst á póstfangið skipulag(hjá)kopavogur.is

Síðast uppfært 13. janúar 2020