Siðareglur

Kópavogsbær var fyrst sveitarfélaga á Íslandi til að setja sér siðareglur árið 2009 en þær voru endurskoðaðar og samþykktar einróma árið 2015.

Markmið reglnanna er eins og fram kemur í fyrstu grein þeirra að „skilgreina það hátterni sem ætlast er til að kjörnir fulltrúar sýni af sér við störf sín fyrir hönd Kópavogsbæjar og upplýsa íbúa um þær kröfur sem gerðar eru til þeirra.“

Með kjörnum fulltrúum er átt við bæjarfulltrúa og aðra sem kjörnir eru til setu í nefndum og ráðum Kópavogsbæjar.

Forsætisnefnd sker úr hvort reglurnar hafa verið brotnar og tekur mál til umfjöllunar að eigin frumkvæði eða á grundvelli skriflegrar rökstuddrar ábendingar. Nefndin getur lagt til að forseti bæjarstjórnar ávíti viðkomandi vegna brotsins ef nefndin telur að um brot sé að ræða.

Síðast uppfært 07. mars 2023