Húsnæðisbætur og sérstakur húsnæðisstuðningur

Íbúar í Kópavogi sem eru á leigumarkaði geta sótt um stuðning vegna húsaleigu. Leigjendur á almennum leigumarkaði geta einnig sótt um sérstakan húsnæðisstuðning.

Leigjendur á almennum leigumarkaði og leigjendur í félagslegum leiguíbúðum geta sótt um húsnæðisbætur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. 

Ný lög um húsnæðisbætur tóku gildi 1. janúar 2018.

Gert hefur verið samkomulag við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun um að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun annist afgreiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings fyrir hönd Kópavogsbæjar, frá og með 01. janúar 2019.

Ekki þarf að sækja sérstaklega um sérstakan húsnæðisstuðning heldur munu allir umsækjendur, sem eru með samþykkta umsókn fara sjálfkrafa í útreikning á sérstökum húsnæðisstuðningi. Skilyrði er þó að umsækjendur og aðrir íbúar í sömu íbúð samþykki upplýsingagjöf til sveitarfélags, skv. 28.gr. laga nr 75/2016 um húsnæðisbætur. 

Sótt er um  húsnæðisbætur á husbot.is.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun reiknar út upphæð sérstaks húsnæðisstuðnings samkvæmt reglum sveitarfélagsins og greiðir út upphæðina með sama hætti og almennu húsnæðisbæturnar.

Nánari upplýsingar er hægt að fá í þjónustuveri  Kópavogsbæjar og einnig hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun í síma 440 6400.

Spurt og svarað vegna breytinga á reglum um sérstakan húsnæðisstuðning

 • Hvernig sæki ég um sérstakan húsnæðisstuðning ?

  Þeir sem ekki hafa sótt um almennar húsnæðisbætur þurfa að gera það. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun annast í umboði velferðarsviðs Kópavogs afgreiðslu umsókna um sérstakan húsnæðisstuðning.  Umsóknareyðublað er rafrænt inn á www.husbot.is 

  Skilyrði þess að umsækjandi fái greiddan sérstakan húsnæðisstuðning er að hann fái greiddar húsnæðisbætur á grundvelli laga um húsnæðisbætur nr. 75/2016 og  allir íbúar hafi samþykkt upplýsingagjöf til sveitarfélagsins skv. 28. gr. laga nr. 75/2016 um húsnæðisstuðning.   

  Allar umsóknir um húsnæðisbætur eru metnar með tilliti til þess hvort umsækjandi eigi rétt á sérstökum húsnæðisstuðningi.   Það þýðir að ef þú átt nú þegar umsókn um almennar húsnæðisbætur og allir íbúar í viðkomandi íbúð hafi samþykkt upplýsingagjöf til sveitarfélagsins og kominn á réttur á sérstökum húsnæðisstuðningi.

 • Hvernig reiknast sérstakur húsnæðisstuðningur ?

  Sérstakur húsnæðisstuðningur er reiknaður sem hlutfall af þeim almennu húsnæðisbótum  sem greiddar eru úr ríkissjóði.   Óskertur sérstakur húsnæðisstuðningur er í dag 90% af upphæð almennra húsnæðisbóta og  er greiddur af sveitarfélaginu.

  Hámark húsnæðisbóta og húsnæðisstuðnings er samanlagt kr. 90.000 á mánuði.  

  Sérstakur húsnæðisstuðningur getur einnig skerst vegna einnar eða fleiri af neðangreindum ástæðum: 

  1. Húsnæðiskostnaður að frádregnum almennum húsnæðisbótum og húsnæðisstuðningi er kr. 55.000 eða lægri.    Þetta þýðir að þegar leiga, að frádregnum bótum, er komin niður í kr. 55.000 á mánuði kemur ekki til frekari húsnæðisstuðnings.
  2. Húsnæðisbætur og sérstakur húsnæðisstuðningur geta aldrei farið yfir 75% af húsnæðiskostnaði.
  3. Þegar hlutfall húsnæðiskostnaður er kominn niður fyrir 20% af skattskyldum tekjum kemur ekki til frekari stuðnings.

  Með húsnæðiskostnaði er átt við þann hluta leigufjárhæðar sem greiddur er fyrir leiguafnot. Annar kostnaður s.s. hússjóður, hiti og rafmagn er ekki meðtalinn.

  Þegar sérstakar aðstæður eiga við er unnt að sækja um undanþágu frá reglum til velferðarsviðs Kópavogs.

  Sjá betur 4. gr. reglna Kópavogsbæjar um sérstakan húsnæðisstuðning

  4. gr.

  Fjárhæð sérstaks húsnæðisstuðnings

  Upphæð sérstaks húsnæðisstuðnings leigutaka á mánuði er ákvörðuð hlutfallslega sem 90% af upphæð almennra húsnæðisbóta leigutaka á mánuði. 

  Sérstakur húsnæðisstuðningur skerðist ef:

  1. Samtala sérstaks húsnæðisstuðnings og almennra húsnæðisbóta er hærri en kr. 90.000 á mánuði; 
  2. Húsnæðiskostnaður  að frádregnum almennum húsnæðisbótum og sérstökum húsnæðisstuðningi er kr. 55.000 eða lægri á mánuði;
  3. Hlutfall samtölu sérstaks húsnæðisstuðnings og almennra húsnæðisbóta er hærra en 75% af húsnæðiskostnaði á mánuði;
  4. Hlutfall húsnæðiskostnaði er lægra en 20% af skattskyldum tekjum á mánuði.  

   Sérstakur húsnæðisstuðningur getur tekið skerðingu vegna eins eða fleiri ofangreindra skilyrða. 

  Framangreindar fjárhæðir og hlutföll koma til endurskoðunar árlega í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar Kópavogsbæjar eða samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar.

  Með húsnæðiskostnaði  í reglum þessum er átt við þann hluta húsnæðiskostnaðar sem greiddur er fyrir leiguafnot af húsnæði sbr. 2. mgr. 19. gr. laga nr. 75/2016 um húsnæðisbætur.

  Undanþágur frá ofangreindum skilyrðum eru afgreiddar samkvæmt 16. gr. reglna þessara.

 • Sérstakur húsnæðisstuðningur sem ég fékk hefur lækkað, hvernig stendur á því ?

  Með breytingu á reglum um sérstakan húsnæðisstuðning sem taka gildi 1. apríl 2020 er ákvæði sem kveður á um að ef hlutfall húsnæðiskostnaður er 20% eða lægra hlutfall  af skattskyldum tekjum þá er ekki greiddur frekari stuðningur, þegar því hlutfalli er náð greiðist ekki frekari húsnæðisstuðningur, en greitt er upp að þessu marki. 

  Markmið þessara breytinga er að beina húsnæðisstuðnings til þeirra sem hafa hæstan húsnæðiskostnað miðað við skattskyldar tekjur og er honum ætlað að lækka húsnæðiskostnað tekju- og eignarminni leigjenda.

  Með húsnæðiskostnaði er átt við þann hluta leigufjárhæðar sem greiddur er fyrir leiguafnot. Annar kostnaður s.s. hússjóður, hiti og rafmagn telst því ekki með

Síðast uppfært 29. október 2021