Grunnskólar

Öll börn eru skólaskyld á því ári sem þau ná 6 ára aldri og hafa forgang í sína hverfisskóla. Foreldrar geta einnig sótt um skólavist í öðrum hverfisskóla eða í sjálfstætt starfandi skóla fyrir barn sitt.  Innritun fer fram í Þjónustugátt.

Í Kópavogi eru reknir níu grunnskólar og einn sjálfstætt starfandi skóli. Leiðarljós skólastarfs í Kópavogi er að veita nemendum alhliða menntun og stuðla að þroska þeirra í samstarfi við heimilin.

 • Skólahverfin

  Skólahverfin er afmörkuð eftir götum. Sjá hér.

  Skólahverfi Álfhólsskóla afmarkast af Kjarrhólma, Smiðjuvegi, Dalvegi, Digranesvegi, Bröttubrekku og sunnan Nýbýlavegar

  Skólahverfi Hörðuvallaskóla er Kórahverfi

  Skólahverfi Kársnesskóla er Kársnesið, vestan Hafnarfjarðarvegar

  Skólahverfi Kópavogsskóla afmarkast af Hafnarfjarðarvegi, Bröttubrekku, Digranesvegi, Nýbýlavegi og Fífuhvammi

  Skólahverfi Lindaskóla er Lindahverfi

  Skólahverfi Salaskóla er Salahverfi

  Skólahverfi Smáraskóla er Smárahverfi

  Skólahverfi Snælandsskóla er norðan Nýbýlavegar, Hólmarnir tilheyra Álfhólsskóla

  Skólahverfi Vatnsendaskóla er Vatnsendahverfi, þ. e. Þing og Hvörf

 • Yfirlit skóladagatala

  Skólaárið 2018 - 2019

  Skólasetning grunnskóla Kópavogs er 23. ágúst 2018. Vetrarleyfi eru 18. – 19. október og 25. og 26. febrúar 2019. 

  Skipulagsdagar í öllum grunnskólum bæjarins verða eftirfarandi daga: 12. október og 19. nóvember 2018 og 3. janúar, 19. mars og 17. maí 2019. 

  Sjá yfirlit skóladagatala. Ítarlegri skóladagatöl má finna á heimasíðum skólanna. 

  Skólaárið 2019-2020

  Skólasetning grunnskóla Kópavogs er 23. ágúst 2019. Vetrarleyfi eru 21. og 22. október 2019 5. og 6. mars 2020

   

 • Í hvaða grunnskóla á barnið mitt að fara?

  Lögheimili nemenda ræður því í hvaða skóla börn ganga hverju sinni. Foreldrum er engu að síður heimilt að óska eftir að barn gangi í annan skóla en þann sem næst er heimili.

  Grunnskólar Kópavogs leggja sig fram um að mæta óskum foreldra og barna og taka á móti þeim börnum sem óskað er eftir skólavist fyrir. Komi til þess að eftirspurn eftir námi í tilteknum skólum verði meiri en skólinn getur annað þarf að gæta jafnræðis og sanngirni gagnvart nemendum þegar tekin er afstaða til inngöngu þeirra í skólann. Eftirfarandi þættir vega þyngst þegar innganga barna í grunnskóla Kópavogs er metin:

  • Lögheimili í Kópavogi
  • Nálægð heimilis við skóla
  • Systkini stunda nám við skólann
  • Skólinn hefur betri forsendur en aðrir til að sinna sérþörfum viðkomandi nemanda
  • Aðrar persónulegar ástæður eða aðstæður fjölskyldu

  Skólastjórnendur í grunnskólum Kópavogs geta heimilað nemanda með lögheimili í öðru sveitarfélagi en Kópavogi skólavist í viðkomandi skóla enda sé nægjanlegt húsrými til staðar, ákvörðunin leiði ekki til viðbótarkostnaðar fyrir Kópavogsbæ og að fyrir liggi samningur við hlutaðeigandi sveitarfélag um greiðslu námskostnaðar. Að öllu jöfnu ganga þeir nemendur fyrir sem eru innritaðir á auglýstum tíma.

  Inntaka nemenda

  • Grunnréttur nemanda til skólagöngu miðast við mörk skólahverfa eins og þau eru.
  • Tekið er tillit til heildarfjöldi nemenda í árgangi og samsetningar námshóps.
  • Sækja skal um rafrænt í gegnum Þjónustugátt Kópavogs og verður móttaka umsóknar að vera staðfest.
  • Nemendum stendur ekki til boða skólaakstur ef þeir velja skóla fjarri heimili sínu.
 • Innritun í grunnskóla

  Upplýsingar um innritun fyrir haustið 2019 má finna hérInnritun í grunnskóla fer fram í gegnum Þjónustugátt.  Jafnfram þurfa foreldrar að sækja sérstaklega um frístund og áskrift að mötuneyti. 

 • Viðbrögð við ófullnægjandi skólasókn

  Þegar grunur vaknar um skólasóknarvanda, þrátt fyrir tilkynntar fjarvistir, skal skoða tilkynningar um veikindi og leyfi síðustu þriggja skólamánaða eða lengra aftur ef langt er liðið á skólaárið (staðfest langtímaveikindi eru hér frátalin).

 • Verklagsreglur um viðbrögð við ofbeldi í grunnskólum

  Í stofnunum Kópavogsbæjar er vanræksla, líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi eða annars konar óviðeigandi hegðun ekki liðið gagnvart börnum. Ef grunur vaknar um slíkt skulu stofnanir bregðast strax við.

  Sjá nánar hér á Velferð barna

Síðast uppfært 22. janúar 2019