Breytingar á dreifikerfi rafmagns um Hellisheiði. Lögbergslína.

 

Kópavogsbær hefur samþykkt að veita leyfi vegna fyrirhugaðra framkvæmda við lagningu 11 kV jarðstrengs ásamt ljósleiðara og jarðvír í landi Kópavogs frá Lögbergsbrekku sunnan við Suðurlandsveg að malarnámum í Þrengslum. Á leiðinni verða settar upp níu dreifistöðvar til rafmangsfæðingar við hús og búnað í leiðinni.

Verður strengurinn plægður sunnan við Suðurlandsveg í gamla þjóðveginn þannig að rask á landi verði í lágmarki. Strengurinn verður með tengimöguleika við Hellisheiðarvirkjun í gegnum borholur sem staðsettar eru við Þrengslaveg.

Framkvæmdin fellur ekki undir lög um mat á umhverfisáhrifum, þó svo að strengirnir fari um verndarsvæði.

Í framkvæmdaleyfinu koma fram þau hönnunargögn og önnur gögn sem framkvæmdaleyfið byggir á sem og skilyrði og skilmálar leyfisveitenda.

Ákvörðunin er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála á grundvelli 52. gr. skipulagslaga, nr. 123/2010. Kærufrestur er einn mánuður frá auglýsingu þessari þ.e. til og með 30. nóvember 2021. Vakin er athygli á því að þeir einir geta kært ákvörðunina sem eiga lögvarða hagsmuni tengda henni.