Kársnesbraut 108

Á fundi skipulagsráðs 2. maí sl. var lagt fram erindi Lárusar Ragnarssonar byggingafræðings dags. 22. apríl 2022 fh. lóðarhafa að breyttu deiliskipulagi fyrir Kársnesbraut 108. Í breytingunni felst að byggingarreitur er stækkaður til suðurs á 2. hæð um 2,7 metra og þaksvölum komið fyrir þar ofaná. Byggingarreitur er stækkaður að hluta til á norðurgafli til að koma fyrir svölum á 2. og 3. hæð. Á vesturhlið eru settar utanáliggjandi svalir og húsið klætt með klæðningu úr sementsbundnum plötum.
Heildarstærð atvinnuhúsnæðis breytist úr 1.868 m² í 1.806 m² og íbúðarhúsnæðis úr 849 m² í 776.5 m². Nýtingarhlutfall lækkar úr 1.2 í 1.1. Gert er ráð fyrir 1,3 bílastæðum á hverja íbúð og einu stæði á hverja 100 m2 í atvinnuhúsnæði. Að öðru leiti er vísað í gildandi deiliskipulag sem samþykkt var 14. nóvember 2017 og var birt í B- deild Stjórnartíðinda.
Uppdrættir dags. 2. maí 2022 í mkv. 1:250, 1:500, 1:1000.

Skipulagsráð samþykkti með tilvísun í 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að framlögð tillaga verði grenndarkynnt fyrir lóðarhöfum Kársnesbrautar 106, 110, 123, 125, 127, 129 og Hafnarbrautar 10. 

 Tillagan er sett fram á uppdráttum í mkv. 1:2000 ásamt greinargerð dags. 17. janúar 2022.

Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulagsdeildar, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 11. júlí 2022.

Skipulagsfulltrúinn í Kópavogi.

Kársnesbraut 108
Tímabil
8. júní til 11. júlí 2022