Vatnsendahvarf

Í Vatnsendahvarfi rís nýtt íbúðahverfi á einstökum útsýnisstað. Leik- og grunnskóli er í hverfinu og fjölbreytt þjónusta í næsta nágrenni.

Opnað hefur verið  fyrir tilboð í lóðir í fyrsta áfanga úthlutunar í Vatnsendahvarfi. Í þessum fyrsta áfanga verður úthlutað sex lóðum fyrir lítil fjölbýli, tveggja, þriggja hæða, svonefnd klasahús, auk bílakjallara. Frestur til að skila inn tilboðum er til 21.maí.

Gera tilboð í lóð í Vatnsendahvarfi

Í Vatnsendahvarfi verða 500 íbúðir í fjölbýli og sérbýli og fellur byggðin vel að nágrenninu. Lögð er áhersla á sjálfbæra og umhverfisvæna byggð og góðar samgöngutengingar fyrir akandi, hjólandi og gangandi vegfarendur.

Stefnt er að því að lóðir í fyrsta áfanga verði byggingarhæfar í apríl 2025.

Spurt og svarað um Vatnsendahvarf

 • Hvernig geri ég tilboð í lóð?

  Sótt er um lóð í gegnum útboðskerfi Kópavogsbæjar, TendSign.is.

  Athugið að það er á ábyrgð tilboðsgjafi að kynna sér öll framlögð gögn er varða úthlutun lóða.

  Gagnlegir hlekkir:

  Reglur um úthlutun lóða í Kópavogsbæ.

  Sértækir úthlutunarskilmálar fyrir fyrsta áfanga í Vatnsendahvarfi.

  Deiliskipulag Vatnsendahvarfs.

  Mæliblöð lóða:

  Roðahvarf 1-15

  Roðahvarf 17-23 og 34-36

  Roðahvarf 20-30

  Roðahvarf 2-18

 • Hvaða reglur og skilmálar gilda um úthlutun?

 • Hvar nálgast ég mæliblöð og nánari upplýsingar um lóðirnar?

  Mæliblöð lóða:

  Roðahvarf 1-15

  Roðahvarf 17-23 og 34-36

  Roðahvarf 20-30

  Roðahvarf 2-18

  Á kortavef Kópavogsbæjar er hægt að staðsetningu Vatnsendahvarfs og lóðirnir.
  Til þess að sjá afmörkun lóða, ýtið á flipa merktan landeignir (lóðir) og hakið svo í landeignir.

 • Hvenær verður byggingarhæft í Vatnsendahvarfi?

  Stefnt er að því að lóðir í fyrstu úthlutun í Vatnsendahvarfi verði byggingarhæfar í apríl 2025.

 • Eru gerðar sérstakar kröfur um hönnun húsa?

  Vanda skal til allrar hönnunar, frágangs bygginga og lóða. Við hönnun húsa og lóða skal aðlaga byggingar að landhalla og miða við að hvoru tveggja falli sem best að því landi sem fyrir er á viðkomandi lóð. Leitast skal við að skapa skjólgóð dvalarsvæði við byggingar sem snúa móti sólu. Hönnuðir skulu kynna sér hönnun aðliggjandi húsa með það í huga að skapa gott sampil hvað varðar efnisval og frágang.

  Einn og sami hönnuður skal vera að sambyggðum byggingum, svosem par- og raðhúsum og byggingum sem standa á sömu lóð. Gæta skal samræmis í hönnun og gerð þeirra hvað varðar útlit og frágang, þar á meðal þakhalla, þakfrágang, efnisval, áferð og litaval á einstökum byggingarhlutum. 

 • Hvernig hverfi verður Vatnsendahvarf?

  Vatnsendahvarf er einstaklega vel staðsett hverfi með mikilli þjónustu í næsta nágrenni, svo sem skóla, verslun og þjónustu. Þá eru margvíslegir möguleikar til íþróttaiðkunar og útivistar í næsta nágrenni.

  Græni geirinn liggur í gegnum Vatnsendahvarf, frá suðaustri til norðvesturs og tengist útivistar og útsýnisreit á háholtinu þar sem gamla útvarpsstöðin stóð áður. Núverandi gróður og náttúra fléttast inn í opin svæði eftir aðstæðum.

  Fyrirhugaður leikskóli og grunnskóli fyrir 1. til 4. bekk verður miðsvæðis í hverfinu.

  Á háholtinu er gert ráð fyrir útivistarsvæði og hundagerði sem fléttast inn í byggð og grænan geira.

 • Hvernig er Vatnsendahvarf skipulagt

  Í Vatnsendahvarfi verða 500 íbúðir í fjölbýli og sérbýli og fellur byggðin vel að nágrenninu. Húsin eru í mesta lagi þrjár hæðir.

  Deiliskipulag Vatnsendahvarfs sýnir hvernig hverfið er skipulagt.

 • Hvað eru leyfðar háar byggingar í Vatnsendahvarfi?

  Í fyrsta áfanga er úthlutun tveggja til þriggja hæða klasahúsa, sem eru minni fjölbýlishús, auk bílakjallara. Hámarkshæð þaks er 10,5 m. yfir uppgefnum aðalgólfkóta á mæli- og hæðarblaði.

  Í deiliskipulagi má sjá frekari upplýsingar um legu og hæð bygginga.

 • Verður leik- og grunnskóli í hverfinu?

  Það verður leik- og grunnskóli í Vatnsendahvarfi fyrir börn á aldrinum 1 til 9 ára í sama húsnæði. Gert er ráð fyrir að Vatnsendahvarf tilheyri skólahverfi Vatnsendaskóla. Börn frá 5. til 10. bekk grunnskóla munu því að loknum 4. bekk fara í 5. bekk í Vatnsendaskóla og ljúka grunnskólagöngu þar. Hörðuvallaskóli er álíka langt frá hverfinu og foreldrum og forsjáraðilum mun standa til boða að velja þann skóla þrátt fyrir að skólahverfið tilheyri Vatnsendaskóla.

 • Hvernig kemst ég í Vatnsendahvarf?

  Ekið verður í Vatnsendahvarf um Kambaveg og Turnahvarf. 

  Á kortavef Kópavogs er hægt að skoða staðsetningu hverfisins. 

  Vegagarðin vinnur að lokaáfanga Arnarnesvegar sem liggur milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar en Arnarnesvegur mun bæta samgöngur í efri byggðum Kópavogs. Áætluð verklok eru árið 2026.

 • Hvar er Vatnsendahvarf?

  Vatnsendahvarf afmarkast af Arnarnesvegi, Kleifakór, Álfkonuhvarfi og Turnahvarfi. 

  Á kortavef Kópavogs er hægt að skoða staðsetningu.

 • Hvenær verður einbýlis-, par- og raðhúsalóðum úthlutað?

  Einbýlis-, par- og raðhúsalóðir verða auglýstar til úthlutunar seinna á árinu 2024.

 • Næstu úthlutanir

  Fyrsta úthlutun í Vatnsendahvarfi er á sex lóðum fyrir fjölbýlishús. Umsóknir fyrir þær lóðir eru opnar til 21.maí. Sjá hér fyrir ofan.

  Í næstu úthlutunum verður einnig úthlutað lóðum fyrir sérbýli, það er að segja raðhús, parhús og einbýli.

  Ekki er komin tímasetning á þær úthlutanir að öðru leyti en að stefnt er að því að úthluta þeim á árinu 2024.

  Vel verður kynnt þegar opnað verður fyrir umsóknir um lóðir fyrir sérbýli og gefinn góður umsóknarfrestur. 

  Deiliskipulag Vatnsendahvarfs

Síðast uppfært 30. apríl 2024