Bakkabraut 2-4, Bryggjuvör 1, 2, 3, Þinghólsbraut 77 og 79. Reitur 13.

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti þann 12. apríl 2022 með tilvísan í 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi lóða við Bakkabraut 2 og 4, Bryggjuvör 1-3 og Þinghólsbraut 77 og 79. Svæði 13 á þróunarsvæði á Kársnesi, ÞR-1 samkv. Aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040. Í tillögunni er gert ráð fyrir að núverandi atvinnuhúsnæði á lóðunum víki og íbúðarhús rísi þess í stað. Skipulagssvæðið afmarkast af Þinghólsbraut og lóðamörkum Þinghólsbrautar 73 og 75 í austri, fyrirhugaðri nýrri vegtengingu milli Borgarholtsbrautar og Bakkabrautar í norðri, fyrirhugaðs nýs hafnarkants til vesturs og suðurs. Gert er ráð fyrir að heildarfjöldi íbúða á reitnum verði að hámarki 150, á 2-4 hæðum þar sem 4. hæðin verður inndregin. Gert er ráð fyrir 0,75-1 bílastæði pr. íbúð og að u.þ.b. 90% þeirra verði í innbyggðum og niðurgröfnum bílageymslum. Fyrirhugað er að heildarbyggingarmagn á svæðinu verði 24.995 m² ofan- og neðanjarðar með nýtingarhlutfalli 1,9. A-rými ofanjarðar 18.700m². B-rými ofanjarðar 2.595m². A-rými neðanjarðar 2.180m². B-rými neðanjarðar - Bílakjallari - 3.800m². 

Tillagan er sett fram á uppdráttum í mkv. 1:1000 og 1:500 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 30. mars 2022. Tillögunni fylgir einnig minnisblað um samgöngur frá VSÓ ráðgjöf dags. 26. apríl 2022, áhættumat vegna loftslagbreytinga dags. 27. apríl 2022 og minnisblað um umhverfisáhrif dags. 27. apríl 2022.

Módel af svæðinu er til sýnis á kynningartíma í þjónustuveri bæjarskrifstofanna að Digranesvegi 1.

Fimmtudaginn 23. júní 2022 milli kl. 17 og 18:30 var haldinn opinn kynningarfundur um tillöguna í sal Kársnesskóla. Kynningarfundinum var einnig streymt á heimasíðu Kópavogsbæjar. Hægt að nálgast upptöku frá fundinum hér að neðan.

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulagsdeildar, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 13:00 föstudaginn 19. ágúst 2022.

11. júlí 2022 - Athygli er vakin á því að auglýstur kynningartími tillögunnar hefur verið framlengdur til kl. 13:00 föstudaginn 19. ágúst nk. (áður auglýstur frestur til athugasemda til föstudagsins 5. ágúst nk). Framlengdur frestur til athugasemda sbr. auglýsingu í Fréttablaðinu og í Lögbirtingarblaðinu 16. júlí 2022.