Kópavogsbraut 19. Urðarhóll, leikskóli.

Á fundi skipulagsráðs Kópavogs 30. maí sl. var lögð fram tillaga umhverfissviðs dags. 29. apríl, breytt 30. maí 2022 að breyttu deiliskipulagi Kópavogstúns, samþykkt í bæjarstjórn 8. nóvember 2005 og birt í B- deild Stjórnartíðinda 7. mars 2006.
Í breytingunni felst að lóðin Kópavogsbraut 19 verður breytt og stækkuð til suðurs, vesturs og austurs. Lóðarstærð breytist og verður 6.130 m² í stað 950 m². Auk þess verður stofnuð ný lóð 315 m² að stærð sem tilheyrir Kópavogsbraut 19, innan svæðis sem skilgreint er sem "frestað svæði" í gildandi deiliskipulagi og fær sú lóð staðfangið Kópavogsbraut 19b.
Á lóð nr. 19b verður komið fyrir byggingarreit á einni hæð fyrir færanlega kennslustofu. Svæðið er skilgreint fyrir samfélagsþjónustu í aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040. Hámarks hæð byggingarreits er áætluð 2.8 - 3 metrar og áætluð stærð byggingarreits er um 135 m².
Leiksvæði barna mun verða á núverandi leikskólalóð en girðingu verður komið upp umhverfis færanlegu kennslustofuna. Lagður verður upphitaður stígur milli færanlegu kennslustofunnar og leikskólans Urðarhóls. Staðsetning færanlegu kennslustofunnar er tímabundin.
Uppdrættir í mkv. 1:2000, 1:1000 og 1:250 dags. 29. apríl 2022, breytt 30. maí 2022.
Skipulagsráð samþykkti með tilvísun í 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að framlögð tillaga verði grenndarkynnt fyrir lóðarhöfum Kópavogsbarðs 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 og 19, Kópavogsbrautar 5A, 5B, 5C, 9, 11 og 17.

Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulagsdeildar, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 12:00 föstudaginn 1. júlí 2022.

Skipulagsfulltrúinn í Kópavogi.

Kópavogsbraut 19. Urðarhóll, leikskóli.
Tímabil
31. maí til 1. júlí 2022
Kynningargögn
Kynningaruppdráttur