Lundur, leiksvæði norðaustursvæða

Í samræmi við 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með kynnt tillaga að breyttu deiliskipulagi í Kópavogi.

Á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 1. júní 2022 var lögð fram tillaga Byggingarfélags Gylfa og Gunnars hf. dags. 31. maí 2022 að breyttu deiliskipulagi Lundar. Í gildandi deiliskipulagi Lundar eru sýnd m.a. leiksvæði, körfuboltavellir og sparkvellir á opnum svæðum. Þrjú lítil leiksvæði hafa verið gerð en enginn boltavöllur. Erindið var grenndarkynnt, kynningartíma lauk 6. júlí 2022 og athugasemdir bárust. Á fundi skipulagsráðs 15. ágúst 2022 var afgreiðslu frestað, vísað til umsagnar skipulagsdeildar. Á fundi skipulagsráðs þann 5. desember 2022 var erindið lagt fram að nýju. Þá lögð fram umsögn skipulagsdeildar dags. 1. desember 2022 ásamt breyttri tillögu dags. 25. nóvember 2022.

Skipulagsráð samþykkti á ofangreindum fundi með tilvísun í 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að framlögð tillaga verði grenndarkynnt að nýju með áorðnum breytingum dags. 25. nóvember 2022 fyrir lóðarhöfum í Lundi.

Í umræddri tillögunni er gert ráð fyrir að gert verði stórt leik- og útivistarsvæði norðan Lundar 88-90 og vestan Lundar 60, 66 og 72. Á stóra leiksvæðinu verður komið fyrir púttvelli um 540 m2 að stærð, æfingarsvæði til líkamsræktar á gervigrasi, gróðurbeðum, niðurgröfnu trambólíni og leiktækjum fyrir börn. Fallið er frá að koma fyrir boltavelli sem ráðgert var að koma fyrir á svæðinu. Einnig er hætt við að koma fyrir körfuboltavelli sem fyrirhugaður var austanvert við Lund 86 þar sem svæðið er talið vera of lítið og óhentugt vegna landhalla. Einnig er hætt við að koma fyrir körfuboltavöllum við Lund 5 og 11, sjá meðfylgjandi uppdrátt.

Umrædd breyting á deiliskipulagi Lundar nær aðeins til grænna svæða, leiksvæða og göngustíga á öllu skipulagssvæðinu. Á deiliskipulagsuppdrátt hafa verið innfærðar þær deiliskipulagsbreytingar sem átt hafa sér stað frá 12. febrúar 2008. Að öðru leyti er vísað í deiliskipulag Lundar samþykkt í bæjarstjórn 14. desember 2004 m.s.br. birt í B- deild Stjórnartíðinda 17. mars 2005.

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Kynning hefst þann 5. maí 2023 og skal ábendingum og athugasemdum við framlagða tillögu skila skriflega til Skipulagsdeildar Kópavogs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða með tölvupósti á skipulag@kopavogur.is fyrir kl. 15:00 mánudaginn 12. júní 2023.

Skipulagsfulltrúinn í Kópavogi.