Vallakór 4 (Hörðuvellir - miðsvæði)

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 13. júní 2023 að auglýsa í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eftirfarandi tillögu að breyttu deiliskipulagi.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Hörðuvalla tekur til lóðar nr. 4 við Vallakór ásamt svæði norðvestan við lóð. Skilgreint er svæði fyrir 23 álagsbílastæði innan lóðar. Svæði fyrir grenndargáma er stækkað til að rúma 6 söfnunargáma og er staðsett á bæjarlandi.

Tillaga að breytingu er í samræmi við Aðalskipulag Kópavogs 2019-2040 og samræmda stefnu á höfuðborgarsvæðinu um fyrirkomulag grenndarstöðva. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 dags. 4. apríl 2023.

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna og skal ábendingum og athugasemdum við framlagða tillögu skila skriflega til Skipulagsdeildar Kópavogs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða með tölvupósti á skipulag@kopavogur.is eigi síðar en þriðjudaginn 22. ágúst 2023.

Vallakór 4 (Hörðuvellir - miðsvæði)
Tímabil
26. júní - 22. ágúst 2023