Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar 2021

Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar 2021 hefur verið lögð fram.
Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar 2021 hefur verið lögð fram.

Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar fyrir árið 2021 hefur verið lögð fram. Hún var tekin til fyrri umræðu í bæjarstjórn Kópavogs í dag, þriðjudaginn 10.nóvember. Sjötta árið í röð er fjárhagsáætlunin unnin í samstarfi allra flokka í bæjarstjórn. Áætlunin tekur mið af því að verja grunnþjónustu sveitarfélagsins og fylgja eftir öflugri framkvæmdaáætlun.  

Í forsendum áætlunarinnar er fylgt þjóðhagsspá Hagstofunnar sem gerir ráð fyrir 2,7% verðbólgu og að hagvöxtur verði jákvæður þegar á næsta ári. Áætlunin gerir ráð  fyrir 575 milljón króna rekstrarhalla á samstæðu Kópavogsbæjar árið 2021. Meginskýringin á hallarekstri eru áhrif Covid-19, en dregið hefur mjög úr umsvifum í samfélaginu og þar með þeim tekjum sem standa að baki útsvari Kópavogsbæjar, rétt eins og annarra sveitarfélaga.

Áhersla á menntamál og velferðarþjónustu endurspeglast í fjárhagsáætluninni. Framlög til velferðarmála aukast um 16% sem skýrist meðal annars af kostnaði vegna Covid-19, aukin framlög til fjárhagsaðstoðar og barnaverndar. Fjárfest verður fyrir 3,9 milljarða á næsta ári en stærsti einstaki útgjaldaliðurinn er bygging nýs húsnæðis Kársnesskóla, sem hýsa mun leikskóla og yngri deildir grunnskóla.

„Samstaða allra flokka í bæjarstjórn hefur verið mikilvægari en nokkru sinni við gerð fjárhagsáætlunarinnar enda hefur árið 2020 hefur þróast með allt öðrum hætti en við gerðum ráð fyrir. Heimsfaraldurinn  sem enginn sá fyrir hefur sett skýr merki á fjárhagsáætlun 2021.  Ég er hins vegar bjartsýnn á að það verði viðsnúningur á næsta ári og ný tíðindi af bóluefni gefa miklar vonir um að spyrnan frá botninum sé að hefjast,“ segir Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs.

Skattar

Skattar verða lækkaðir eins og undanfarin ár. Lagt er til að fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði lækki úr 0,215% í 0,212% og fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði úr 1,49% í 1,47% sem jafngildir um 1,4% lækkun á skatthlutfallinu. . Lóðarleiga íbúðar- og atvinnuhúsnæðis, vatnsskattur og  holræsagjald helst óbreytt. Sorphirðugjald hækkar vegna aukinna útgjalda við sorphirðu og -eyðingu. Útsvar fyrir árið 2021 verður óbreytt eða 14,48%.

Fjárfestingar

Unnið er að byggingu nýs Kársnesskóla við Skólagerði, sem hýsa mun grunn- og leikskóla 4,1 milljarði króna varið í þá framkvæmd á næstu fjórum árum, þar af milljarði á næsta ári. Þá verður 90 milljónum varið í stækkun Smáraskóla og breytingar á eldhúsi og stjórnunarálmu í núverandi húsnæði skólans

Í áætlun ársins 2021 er gert ráð fyrir 250 milljónum króna í kaup á félagslegu húsnæði. Þá verður 100 milljónum varið í nýtt sambýli að Fossvogsbrún með sjö íbúðum auk þjónustu og 100 milljónum króna verður varið í nýtt sambýli með sjö íbúðum auk þjónustu vegna samnings bæjarins við velferðarráðuneytið vegna Kópavogsbrautar 5a.                                                                                                                                       

Á árinu 2021 verður 200 milljónum króna varið í endurbætur í Kórnum svo hægt verði að nýta húsnæðið betur í tengslum við það skólastarf sem þar fer fram hjá Hörðuvallaskóla og bætta þjónustu við íbúa í efri byggðum. Gert er ráð fyrir 10 milljónum til undirbúnings fyrir bókasafn og menningarmiðstöð í Kórnum.

Umhverfi og umferðaröryggi

Ríflega 1,2 milljarði verður varið í gatnagerð og tengd verkefni á næsta ári. Meðal fjárfestinga eru 100 milljónir sem varið verður í gatnagerð í 201 Smára, 280 milljónir króna fara í gatnagerð á Kársnesi og 200 milljónir í gatnagerð á Glaðheimasvæði auk þess sem 170 milljónir verður varið í Borgarlínuverkefni. 40 milljónum króna verður varið í aukið umferðaröryggi og 40 milljónum í hjóla- og gangstíga.   

Annað

Haldið verður áfram með íbúalýðræðisverkefnið „Okkar Kópavogur“ þar sem íbúar ákveða sjálfir tiltekin verkefni sem dreifast um allan bæinn. Á árinu 2021 verður 100 milljónum króna varið í verkefnið.

Gert er ráð fyrir 20 milljóna króna beinu framlagi til reksturs á Geðræktarhúsi en hressingarhælið við Kópavogstún verður nýtt fyrir starfsemi sem tengist geðrækt.

Þá verður áfram unnið að innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og Barnasáttmálans.

Íbúafjöldi

Gert er ráð fyrir því við gerð áætlunarinnar að íbúum í bænum muni fjölga um 1% á næsta ári og verði í árslok 2021 38.664 talsins, en það er varleg áætlun miðað við fjölgunina undanfarin ár.

Fjárhagsáætlun 2021 - fyrri umræða